ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Λογικό και ανθρώπινο το αίτημα του Συλλόγου, γιατί οι γιορτές των Χριστουγέννων έχουν ανθρώπινη και λατρευτική διάσταση... Ευχόμαστε να γίνει πράξη το μήνυμα των Χριστουγέννων!


Πηγή: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

κ. Υπουργέ, κ.Γενικέ

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε, δια του ηλεκτρονικού τύπου, σχετικά με τον διαφαινόμενο σχεδιασμό σας, που αφορά στην έκδοση των Προκηρύξεων επιλογής όλων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της χώρας, Εργαστηριακών Κέντρων, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, ενιαία από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου βάσει των υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 και 149720/Δ6/02-12-2022 Υπουργικών σας Αποφάσεων. Και αυτό διότι σύμφωνα με το αρ.17 (Μεταβατικές διατάξεις) των εν λόγω ΥΑ, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, ήτοι από 08-12-2022 μέχρι και 28-12-2022 (δεύτερη ημέρα μετά την αργία των Χριστουγέννων!). Βέβαια, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, προβλέπεται διάστημα δύο (2) μηνών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, η οποία φέρεται ότι θα εκδοθεί εντός πέντε ημερών!

Εφόσον τα παραπάνω ευσταθούν, πρόκειται περί ενός ακόμα ανεδαφικού σχεδιασμού της Πολιτικής Ηγεσίας και της Κεντρικής Διοίκησης η οποία επανειλημμένως αγνοεί προκλητικά τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καλώντας τους εντός εορτών και αργιών να αντιμετωπίσουν ασφυκτικές προθεσμίες για κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες χωρίς καμία πρόβλεψη από μέρους της Κεντρικής Διοίκησης για ασφαλή προγραμματισμό και λήψη των προβλεπόμενων κανονικών αδειών. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς η Κεντρική Διοίκηση συστηματικά απαξιώνει και αγνοεί τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους Υπαλλήλους τους.

Ενδεικτικά, στις μεταβατικές διατάξεις της με αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούσε στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπ/σης προβλέπονταν διάστημα 15 ημερών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, η πρόσκληση-προκήρυξη εκδόθηκε στις 28/12/2021 (Χριστούγεννα 2021 !) ενώ η τοποθέτηση των Διευθυντών Εκπ/σης έγινε στις 18/07/2022 !

Επιπλέον, στις μεταβατικές διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/08-04-2022 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούσε στη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης προβλέπονταν διάστημα δύο (2) μηνών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης. Η πρόσκληση-προκήρυξη εκδόθηκε στις 18/04/2022 (Πάσχα 2022 !) ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα οι αναμορφωμένοι πίνακες με την κατάταξη των υποψηφίων κατόπιν εξέτασης των ενστάσεών τους.

Μετά τη διεκπεραίωση πλήθους εργασιών για την ομαλή έναρξη και διευθέτηση της νέας σχολικής χρονιάς, οι διοικητικοί υπάλληλοι καλούνται για άλλη μια φορά να λησμονήσουν οποιοδήποτε σχέδιο που αφορά τον οικογενειακό τους προγραμματισμό ως προς τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις σχετικές διαδικασίες για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού και μόνον!

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται περί μίας διαδικασίας που εκκρεμεί πάνω από δύο χρόνια, με την επ΄ αόριστο παράταση της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη αποχωρήσει και αναπληρώνονται! Πόσο μάλλον όταν οι σχετικές διαδικασίες, οι καθυστερήσεις, οι αλλαγές του νόμου, η αδυναμία συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής, κ.ά. φανερώνουν τις αδυναμίες του ίδιου του νόμου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης! Πόσο μάλλον όταν φημολογείται έντονα ότι οι τοποθετήσεις των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων θα πραγματοποιηθούν με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ενώ η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής τους τίθεται σε κίνδυνο λόγω της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Πόσο μάλλον όταν ακόμα και από την έναρξη της διαδικασίας, τίθενται ασφυκτικά και παράλογα χρονοδιαγράμματα για τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών θεωρώντας τους δεδομένους ακόμα και τη δεύτερη ή και την τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων.

Είναι πασιφανής η πλήρης άγνοια και η πλήρης αδυναμία της Κεντρικής Διοίκησης του ΥΠΑΙΘ να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες των Περιφερειακών της Υπηρεσιών. Και δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανεδαφικός σχεδιασμός, η χρονική πίεση, η ένταση των εργασιών με τις πάσης φύσεως ασφυκτικές προθεσμίες και η προχειρότητα των διαδικασιών, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στους διοικητικούς υπαλλήλους και στην ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Οι Δ/νσεις Εκπ/σης καλούνται να εκδώσουν άμεσα και να επιδώσουν έγκαιρα και με ακρίβεια στους υποψηφίους, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών και Βεβαιώσεις ώστε η διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων να εξελιχθεί ομαλά και να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν στην επιλογή Δ/ντών Εκπ/σης και Σχολικών Συμβούλων. Δεδομένου όμως ότι η τελευταία διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων πραγματοποιήθηκε πριν έξι περίπου χρόνια, πολλοί υποψήφιοι θα αιτηθούν για πρώτη φορά την έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών και Βεβαιώσεων, καθώς δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στη διαδικασία. Γεγονός που θα επιβαρύνει κατά πολύ τον όγκο αιτήσεων.

Επιπλέον το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων είναι εκ των πραγμάτων σύνθετο, λόγω των διατάξεων του ν. 4823/2021 (π.χ. συμμετοχή των υποψήφιων εκπ/κών σε Υπηρεσιακά/Πειθαρχικά Συμβούλια, Π.Ο. των ΚΠΕ, άσκηση καθηκόντων σε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., Ενδοσχολικού Συντονιστή κ.α.).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι καλούνται για πρώτη φορά να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μαζί με μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών με αποτέλεσμα να απαιτείται η έγκαιρη παραλαβή των Π.Υ.Μ. και των Βεβαιώσεων από τις Δ/νσεις Εκπ/σης για να έχουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να υποβάλλουν ορθά την αίτησή τους.

Δυστυχώς, παρά το πλήθος ενστάσεων και καθυστερήσεων στην πρόσφατη, προηγούμενη εφαρμογή παρόμοιων διαδικασιών επιλογής στελεχών του ν. 4823/2021 (π.χ. Δ/ντές Εκπ/σης, Σύμβουλοι Εκπ/σης), η Κεντρική Διοίκηση δεν κατανόησε το απαραίτητο και αυτονόητο, ήτοι τη δημιουργία συνθηκών έγκυρης και έγκαιρης έκδοσης και χορήγησης Π.Υ.Μ. και Βεβαιώσεων από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά δε την Πολιτική Ηγεσία, ο μόνος ρόλος που αναγνωρίζει για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους υπαλλήλους τους είναι εκείνος του θύματος, με τη συνεχή τους επιβάρυνσή με αντικείμενα από την Κεντρική Διοίκηση, με την πλήρη απαξίωσή τους, με την επιδεικτική αδιαφορία που επιδεικνύει για σοβαρά τους προβλήματα όπως η στέγαση και η καθαριότητα, η ασφάλεια εγκαταστάσεων και εργαζομένων, η υλικοτεχνική τους υποδομή, η στελέχωση τους, η επιμόρφωση των υπαλλήλων τους, η υπηρεσιακή τους ανέλιξη κ.α.

Σε όλα τα παραπάνω δεινά, συναθροίζεται και η εμμονική άρνηση της Πολιτικής Ηγεσίας να προχωρήσει σε διαδικασίες προκήρυξης και επιλογής των Διοικητικών Διευθυντών και των Προϊσταμένων στο Υπουργείο Παιδείας και στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, όπου η τελευταία διαδικασία επιλογής Διοικητικών Διευθυντών έγινε πριν πολλά χρόνια.

Αδιαμφισβήτητα, οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών ανταποκρίνονται πάντα με επαγγελματισμό και αξιοσύνη στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα τηρώντας και υλοποιώντας χρονοδιαγράμματα, πολλές φορές ασφυκτικά, ξεπερνώντας κάθε όριο υπηρεσιακής και ανθρώπινης αντοχής, ακόμη περισσότερο σε εκείνες τις υπηρεσίες μας που παραμένουν υποστελεχωμένες.

Οι πιεστικές προθεσμίες εντός της περιόδου των Χριστουγέννων, δεν συντελούν μόνον στην επιβάρυνση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών που καλούνται αντί λήψης της κανονικής τους άδειας να διεκπεραιώσουν κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες, αλλά και στην πιθανή υποβολή ανακριβών αιτήσεων από τους υποψηφίους στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, γεγονός που θα προκαλέσει, όπως ήδη έχει αποδειχθεί, μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής.

Ευελπιστώντας να υπάρξει υπηρεσιακός - θεσμικός σεβασμός και συνεργασία με τα διοικητικά στελέχη των Περιφερειακών Υπηρεσιών και τους υπαλλήλους τους, σύμφωνα με όσα εκθέσαμε αναλυτικά, αλλά και δεδομένου του χρονικού περιθωρίου που προβλέπουν οι σχετικές Υ.Α. (2 μήνες), κρίνεται απαραίτητο προς όφελος της διαδικασίας επιλογής στελεχών, των υποψήφιων εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., η περίοδος υποβολής των αιτήσεων να οριστεί μετά την περίοδο των εορτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΥΥΠ

Ο Πρόεδρος                                             Η Γ. Γραμματέας
Νώντας Αθανασιάδης                          Μαρία Γρηγορίου

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων: Προφορική εξέταση στη γνώση ξένης γλώσσας...


Η προφορική εξέταση στη γνώση ξένης γλώσσας, για τους επίδοξους διεκδικητές θα αποδώσει αξιοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και θα σταματήσουν τα σχόλια, οι υποψίες, τα υπονοούμενα...

 

Η υπουργική απόφαση  για τις διαδικασίες επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μεταξύ των άλλων ορίζει στο άρθρο 6 (Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων),  προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021.*

Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου. Σε περίπτωση που η εξέταση της ξένης γλώσσας δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή και η εξέταση γίνεται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν.4957/2022, η παράδοση της βαθμολογίας του γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο που θα κρίνει ο πρόεδρος του συμβουλίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Ν.4823/2021 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 *Άρθρο 33

6. Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου, εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής.

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Η δυστυχισμένη συνείδηση της Ευρώπης


kathimerini.gr
Τάκης Θεοδωρόπουλος

Δεν θα µπορούσε να εκφράσει καλύτερα τη δυστυχισμένη συνείδηση της Ευρώπης. «Για ό,τι κάναμε εδώ και 3.000 χρόνια σε ολόκληρο τον κόσμο θα έπρεπε να ζητάμε συγγνώμη για τα επόμενα 3.000 χρόνια». Ιστορική φράση του προέδρου της FIFA κ. Τζιάνι Ινφαντίνο. Θα είχε ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον αν έκανε τον κόπο να μας εξηγήσει τους αφορισμούς του. Κατ’ αρχάς τι είναι αυτό που έκανε η Ευρώπη σε «ολόκληρο τον κόσμο» εδώ και 3.000 χρόνια. Σκέφτομαι, ας πούμε, την επινόηση της δημοκρατίας. Ενα φασαριόζικο πολίτευμα που ανατάραξε την ήσυχη ζωή κοινοτήτων και φυλών που κοιμόνταν ήσυχες γιατί για λογαριασμό τους αποφάσιζαν σεΐχηδες και φύλαρχοι. Σκέφτομαι ας πούμε τον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο. Ενώ ο άνθρωπος απολάμβανε τη θέση του στο κέντρο του σύμπαντος, δύο περίεργοι τύποι τον ξεβόλεψαν και έκτοτε δεν έχει πάψει να βασανίζεται από αμφιβολίες και φόβους. Για να μην πω για την ανακάλυψη της Αμερικής που έκτοτε δεν έχει πάψει να ταλαιπωρεί όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Ούτε για την ανακάλυψη των αντιβιοτικών εξαιτίας των οποίων αυξήθηκε ο πληθυσμός της Γης, περιοχές ολόκληρες του κόσμου δεν μπορούν να τραφούν με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μεταναστεύουν και να πνίγονται σε βάρκες στη Μεσόγειο. Ο κ. Ινφαντίνο με τον φιλοσοφικό του οίστρο απεφάνθη ότι μετά τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος στο Κατάρ οι μετανάστες δεν θα πνίγονται στη Μεσόγειο διότι δεν θα μεταναστεύουν.

Ο κατάλογος των δεινών που προκάλεσε η Ευρώπη στον «υπόλοιπο κόσμο» δεν έχει τέλος. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Καντ, τον Εγελο κι ένα σωρό άλλους που ταλαιπώρησαν το ανθρώπινο μυαλό με τα έργα τους. Εκείνο όμως που οφείλει επειγόντως να μας εξηγήσει ο κ. Ινφαντίνο είναι με ποιον τρόπο θα ζητάει συγγνώμη η Ευρώπη για τα επόμενα 3.000 χρόνια. Μια λύση θα ήταν να ξεχάσουμε ό,τι ξέρουμε και να αφοσιωθούμε στην ανάγνωση του Κορανίου. Είναι μια αρχή και απ’ όσα όλα δείχνουν η συνέχεια έρχεται φυσιολογικά, χωρίς πολλή σκέψη. Μια έμπρακτη αναγνώριση των σφαλμάτων του ευρωπαϊκού πολιτισμού θα ήταν η επαναφορά της γυναίκας στη φυσιολογική της θέση. Σιωπηλές και με καλυμμένο το πρόσωπο να ζητούν κι αυτές συγγνώμη για τα εγκλήματα της Δύσης. Ο κ. Ινφαντίνο έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ευτυχής επειδή γεννήθηκε στην Ευρώπη, στην Ελβετία για την ακρίβεια, από Ιταλούς γονείς. Και είναι αρκετά καπάτσος για να ξέρει πως αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος ως Ευρωπαίος σήμερα οφείλεις να εκφράζεις τη δυστυχισμένη συνείδηση του πολιτισμού που σε γέννησε. Δεν είναι μόδα. Είναι κάτι βαθύτερο. Τα υπόλοιπα είναι θέμα δισεκατομμυρίων που ενδιαφέρουν τους λογιστές.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Ξεκινά σιγά-σιγά, η διαδικασία επιλογής νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων...


Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εντός δύο (2) μηνών θα πρέπει να εκδώσουν τις σχετικές προκηρύξεις και οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της προκήρυξης...
Ξεκινά η διαδικασία επιλογής νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα, Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Στις εν λόγω αποφάσεις, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, υποβολής των αιτήσεων, συνέντευξης των υποψηφίων, κατάρτισης των πινάκων δεκτών και μη υποψηφιοτήτων, αξιολογικών και τελικών πινάκων, δήλωσης προτίμησης και της τοποθέτησης των επιτυχόντων, καθώς και της θητείας αυτών.

Η ΥΑ για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα ΕΔΩ

Η ΥΑ για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ΕΔΩ

Νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ.
Στόχος του νομοσχεδίου είναι να γίνει το Ε.Σ.Υ. πιο ελκυστικό για τους γιατρούς, να καλυφθούν τα κενά ιατρικού προσωπικού, που παρουσιάζονται τόσο σε απομακρυσμένες περιοχές, όσο και συγκεκριμένες ειδικότητες και να βρίσκει ο πολίτης τον γιατρό που χρειάζεται την ώρα που τον χρειάζεται. Για τον σκοπό αυτό αναβαθμίζονται μισθολογικά οι γιατροί και παρέχονται -κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις- δυνατότητες αφενός για μερική απασχόληση στο Ε.Σ.Υ. γιατρών του ιδιωτικού τομέα και αφετέρου απασχόλησης γιατρών του Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα. Προβλέπονται συγκεκριμένα τρεις παρεμβάσεις:
 • Πρώτον: Αυξάνονται, σύμφωνα με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δ.Ε.Θ., οι αποδοχές των γιατρών. Προβλέπονται συγκεκριμένα: Μεσοσταθμική αύξηση 10% στις απολαβές. Επίδομα στους γιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών έως 400 ευρώ. Προσαύξηση επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης στους γιατρούς των Μ.Ε.Θ. έως 690 ευρώ. Επίδομα σε αναισθησιολόγους 400 ευρώ.
 • Δεύτερο: Δίνεται -κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις- δυνατότητα μερικής απασχόλησης στο Ε.Σ.Υ. γιατρών του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που γίνεται προκήρυξη για προσλήψεις και δεν έχουν εμφανιστεί γιατροί -κάτι που αφορά αφενός τις απομονωμένες και κυρίως νησιωτικές περιοχές και αφετέρου κάποιες ειδικότητες- παρέχεται δυνατότητα μερικής απασχόλησης στο Ε.Σ.Υ. γιατρών του ιδιωτικού τομέα.
 • Τρίτο: Δίνεται η δυνατότητα ήπιου ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. που θα συμμετέχουν στο σύνολο λειτουργίας του νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται δυνατότητα σε γιατρούς εφόσον εξαντλούν όλο το πρόγραμμα της εργασίας στο Ε.Σ.Υ., να παρέχουν ιδιωτικό έργο. Θα πρέπει δηλαδή να συμμετέχουν και στις εφημερίες και να κάνουν συγκεκριμένο αριθμό ιατρικών πράξεων και να συμμετέχουν δύο φορές την εβδομάδα στην απογευματινή λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και να έχουν εξαντλήσει αριθμό χειρουργικών πράξεων της πρωινής τους εργασίας. Είναι κάτι που γίνεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται ότι για τα στρατιωτικά νοσοκομεία -όπου οι γιατροί έχουν πλήρη ελευθερία για ιδιωτικό έργο- οι πολίτες διαπιστώνουν ότι λειτουργούν πολύ καλά.
Μόνιμο κλισέ του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του νομοσχεδίου είναι ο ισχυρισμός -που επανέλαβε χθες Πέμπτη στη Βουλή ο Αλ. Τσίπρας- ότι με τις παρεμβάσεις που προωθούνται τάχα αλλοιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας του Ε.Σ.Υ.. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ισχύει το ακριβώς αντίθετο, γιατί καθιστώντας το Ε.Σ.Υ. πιο ελκυστικό στους γιατρούς και καλύπτοντας τα κενά ιατρικού προσωπικού μπορεί να βρίσκει κάθε πολίτης στο Ε.Σ.Υ., την ώρα που χρειάζεται, τον γιατρό που χρειάζεται. Και αυτό -όπως τόνισε χθες Πέμπτη στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης- δεν συνιστά αλλοίωση, αλλά ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του Συστήματος. Υπογράμμισε ανάμεσα στα άλλα, απαντώντας στον Αλ. Τσίπρα:
 • Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παρεμβαίνοντας σε ένα νομοσχέδιο που αυξάνει τις απολαβές των γιατρών κατά 10%, μιλά για μια αύξηση μισθών των γιατρών που 4,5 χρόνια ως Κυβέρνηση δεν έκανε.
 • Σε ό,τι αφορά τη μερική απασχόληση. Αυτή τη στιγμή στο Ε.Σ.Υ. δεν υπάρχουν γιατροί διαφορετικών ταχυτήτων; Το μπλοκάκι που υπάρχει από το ’12 το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ’15-’19; Αυτή τη στιγμή καλύπτονται θέσεις στα νοσοκομεία μας από ιδιώτες που εργάζονται με μπλοκάκι.
 • Προβλέπεται μερική απασχόληση μόνον όπου υπάρχει άγονη προκήρυξη. Εκεί που δεν μπορεί να υπάρξει η πλήρους και αποκλειστική απασχόληση να υπάρχει η μερική από ιδιώτη. Πού αλλοιώνει αυτό το δημόσιο χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ.; Είναι κακό εκεί που δεν καλύπτεται η θέση να μπει οργανωμένα με μερική απασχόληση ο ιδιώτης; Και ποιοι θα ωφεληθούν από αυτό; Δεν θα ωφεληθούν οι πολίτες σε νησιωτικές και άγονες περιοχές όπου δεν υπάρχει γιατρός στο Ε.Σ.Υ.; Ο δημόσιος χαρακτήρας του Συστήματος δεν αλλοιώνεται όταν πηγαίνει κάποιος στο νοσοκομείο και αντί για 8 γιατρούς που πρέπει να υπάρχουν, βρίσκει 5, δεν εξυπηρετείται και χρειάζεται να πάει στην ιδιωτική δομή;
 • Η δυνατότητα απασχόλησης γιατρών του Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα παρέχεται με πολύ αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Θα πρέπει ο γιατρός να έχει εξαντλήσει το πρωινό του ωράριο, να συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου, να έχει κάνει τις εφημερίες, για να μπορεί εκτός χρόνου εργασίας του να έχει ένα ήπιο ιδιωτικό έργο, «έως δύο φορές την εβδομάδα». Με τον τρόπο αυτό, το Σύστημα μπορεί να κερδίσει τα εξής: Γιατροί που θέλουν να αποχωρήσουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε πηγαίνοντας στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα, να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνονται δυνατότητες ήπιου ιδιωτικού έργου έχει απωλέσει τον χαρακτήρα του, το δημόσιο Σύστημα Υγείας;
 • Δεν αλλοιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας όταν κάποιος έχει αναμονή στα χειρουργεία και υποχρεούται να πάει στην ιδιωτική κλινική; Το ’15, το ’16, το ’17, το ’18 δεν γινόταν; Δεν ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι κάποιος προκειμένου να μην έχει αναμονή στο Ε.Σ.Υ., πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα; Αν με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις καλυφθούν όλα τα κενά και τελικά γίνονται περισσότερα χειρουργεία αυτομάτως δεν προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του Συστήματος;
 • Το νομοσχέδιο προβλέπει λίστα ηλεκτρονικών χειρουργείων, με την πλήρη παρακολούθηση από το Ε.Σ.Υ., με συγκεκριμένους στόχους που θα έχει ο γιατρός για να μπορεί να κάνει ιδιωτικό έργο.
Πέρα από τις ρυθμίσεις που εισάγονται για να γίνει το Ε.Σ.Υ. πιο ελκυστικό η Κυβέρνηση διαθέτει σημαντικούς πόρους για την αναβάθμιση των υποδομών του.
 • Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης διατίθενται για την υγεία 1,5 δισ. και για τα νοσοκομεία 318 εκατ., κυρίως για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και για την ανακαίνιση των θαλάμων.
 • Επίσης, έχουν διατεθεί περίπου 1 δισ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση από το προηγούμενο ΕΣΠΑ και διατίθενται από το νέο άλλα περίπου 700 εκατ..
 • Αυξήθηκαν τα όρια για τα έξοδα των νοσοκομείων από τα 1,9 δισ. ευρώ που ήταν το 2018, σε 2,7 δισ. ευρώ σήμερα.
Άρα, η Κυβέρνηση υποστηρίζει συνολικά το δημόσιο Σύστημα Υγείας και ταυτόχρονα με το νέο νόμο προχωρά μετά από 10 χρόνια σε αυξήσεις των μισθών στους γιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ..

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα - Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο


Μεγαλύτερη από ποτέ η γεωπολιτική και γεωοικονομική μας εμβέλεια

Διαρκές μέλημά μου, ως Πρωθυπουργός, είναι η διαφοροποίηση πηγών και η ευελιξία και η εξέταση για το ποιες επενδύσεις μπορούμε να κάνουμε εμείς στην Ελλάδα για να προστατεύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Γιατί αυτή η πρωτοφανής κρίση αναμφίβολα χαράσσει εκ νέου τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Με υπερηφάνεια δηλώνω πως η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής.
 • Η γεωπολιτική και γεωοικονομική μας εμβέλεια δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Και μεγάλο μέρος αυτού, πιστεύω, οφείλεται στην ενεργειακή μας στρατηγική, ιδίως στη στρατηγική μας για το φυσικό αέριο. Βοηθά επίσης το γεγονός ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα χρόνια της κρίσης και ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 6% φέτος.
 • Έχουμε καταστήσει την ενέργεια και την ενεργειακή μας στρατηγική κεντρικό σημείο της εθνικής μας οικονομικής στρατηγικής για το μέλλον. Αν δείτε τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, έχουν αυξηθεί κατά 50% φέτος.
- Προσθέσαμε μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης στη Ρεβυθούσα για να επεκτείνουμε την αποθηκευτική ικανότητα των εγκαταστάσεων κατά περίπου 65%.
- Η πρώτη μας νέα μονάδα FSRU θα λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη στο τέλος του 2023, αρχές του 2024. Και υπάρχουν πολλοί άλλοι σημαντικοί τερματικοί σταθμοί που εξετάζονται και οι οποίοι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια..
- Οι υποδομές μας σε αγωγούς επίσης επεκτείνονται. Πριν από δύο χρόνια, όπως σίγουρα γνωρίζετε, εγκαινιάσαμε τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP) που συνδέει την Κασπία Θάλασσα με την Ιταλία. Εξετάζεται ήδη η επέκταση των δραστηριοτήτων του ΤΑΡ για να υποστηρίξει τον ευρωπαϊκό στόχο να εισάγουμε περισσότερο φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν. Και την 1η Οκτωβρίου γιορτάσαμε στη Σόφια την εμπορική λειτουργία του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB). Αυτός είναι ο δεύτερος αγωγός μας, προς τη Βουλγαρία, όπου οι εξαγωγές μας έχουν τριπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, ενώ τους τελευταίους μήνες ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια δοκιμή αγοράς για έναν νέο αγωγό προς τη Βόρεια Μακεδονία.
 • Θέλουμε να βοηθήσουμε τους περιφερειακούς εταίρους μας να διαφοροποιηθούν πολύ γρήγορα από το ρωσικό φυσικό αέριο και να σπάσουμε τον ασφυκτικό κλοιό που είχε επιβάλλει η Ρωσία στους γείτονές μας. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε σημαντικά στην περιφερειακή σταθερότητα, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ενεργειακή ασφάλεια.
 • Σε εγχώριο επίπεδο, το φυσικό αέριο είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η κατανάλωση άνθρακα έχει μειωθεί κατά σχεδόν 80% σε μια δεκαετία. Και το φυσικό αέριο ήταν και θα είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας για την ενεργειακή μετάβαση.
 • Ωστόσο, σύντομα θα μεταφέρουμε επιπλέον αέριο από την Κασπία Θάλασσα και φυσικά θα στέλνουμε περισσότερο αέριο προς τον βορρά, αλλά και προς την Ιταλία. Θα μπορούσα να υποστηρίξω ότι σε κάποιο βαθμό η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης θα περνάει από την Ελλάδα.
 • Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου χωρίς να επενδύσουμε σε νέα παραγωγή. Καταφέραμε να πετύχουμε εφοδιαστική επάρκεια φέτος, αλλά το καταφέραμε επειδή εξαρτόμαστε ακόμα από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το 2023 θα είναι μια πιο δύσκολη χρονιά. Είναι σαφές ότι θα χρειαστούμε περισσότερο LNG, αλλά είναι εξίσου σαφές ότι πρέπει επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να διερευνήσουμε εάν μπορούμε να αποκτήσουμε νέα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην Ελλάδα, επιταχύνουμε τις έρευνές μας για υδρογονάνθρακες, ιδιαίτερα νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την ExxonMobil.
 • Αυτό σαφώς δεν θα γίνει σε βάρος της ανάγκης επιτάχυνσης της εξέλιξης του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην Ελλάδα έχουμε εγκαταστήσει πάνω από δέκα gigawatt αιολικής και ηλιακής ενέργειας και άλλα δυόμισι gigawatt υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα - Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ο πληθωρισμός στη χώρα μας καταγράφει -σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat- αποκλιμάκωση καθώς το Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 9% έναντι 9,5% τον Οκτώβριο και 12,1% τον Σεπτέμβριο. Παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να λέει ότι «είμαστε πρωταθλητές», ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καθώς στην Ευρωζώνη έφτασε τον Νοέμβριο στο 10% από 10,6% τον Οκτώβριο. Τα στοιχεία αυτά πιστοποιούν για μια ακόμα φορά, την πανευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος εκθέτοντας το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αρχηγό του Αλ. Τσίπρα που άλλοτε μιλούν για «ακρίβεια Μητσοτάκη» και άλλοτε καταγγέλλουν «ανοχή της Κυβέρνησης στην αισχροκέρδεια».

Σημειώνεται ότι στη Γερμανία για την οποία ο πληθωρισμός αποτελούσε ζήτημα- ταμπού κινείται στο 11,3%, στην Ιταλία 12,5%, Ολλανδία 11,2%, Αυστρία 11,1%, το Βέλγιο 10,5%, η Πορτογαλία 10,3%, η Λετονία 21,7%, η Εσθονία 21,4%, η Λιθουανία 21,4%, η Σλοβακία 15,1%, η Σλοβενία 10,8%, ενώ το ίδιο ποσοστό πληθωρισμού με τη χώρα μας είχαν η Φινλανδία και η Ιρλανδία.

«Καλάθι του νοικοκυριού» - Διευρύνθηκε με νέα προϊόντα για διαβητικούς. Σταθερότητα, αλλά και μειώσεις στις τιμές στο 94,7% των προϊόντων

Παρά τις προσπάθειες κάποιων να αμφισβητήσουν ακόμη και να υπονομεύσουν την πρωτοβουλία για το «Καλάθι του νοικοκυριού» η πραγματικότητα τους διαψεύδει και τους εκθέτει. Καθώς μπήκαμε από χθες στην πέμπτη εβδομάδα εφαρμογής της νέας πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο 94,7% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι του νοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές. Αναλυτικά, από το σύνολο 816 προϊόντων στο «Καλάθι του νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα στα 192, (ποσοστό 23,5%) η τιμή μειώθηκε με τη μεσοσταθμική μείωση ανά προϊόν να διαμορφώνεται στο -25,8%. Στα 581, (ποσοστό 71,2%) η τιμή παρέμεινε σταθερή και μόλις σε 43, (ποσοστό 5,2%) η τιμή αυξήθηκε οριακά στις περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι το συνολικό κόστος του «καλαθιού του νοικοκυριού» είναι μειωμένο στη συντριπτική πλειονότητα των σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη μείωση - 9,65%.

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το «καλάθι του νοικοκυριού» είναι από χθες ακόμη πιο εμπλουτισμένο, καθώς διευρύνθηκε η κατηγορία των «κατεψυγμένων λαχανικών», ενώ εντάχθηκαν και νέα προϊόντα, για τους διαβητικούς. Περιλαμβάνονται, πλέον, και οι κατηγορίες «γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για κατανάλωση από διαβητικούς», όπως είναι η στέβια, καθώς και τα προϊόντα βρώμης. Σημειώνεται ότι ήδη περιλαμβάνονταν πέντε κατηγορίες τροφίμων για διαβητικούς και καταναλωτές με άλλα διατροφικά προβλήματα, όπως φρέσκο γάλα με χαμηλά λιπαρά, το γιαούρτι από γάλα αγελάδος με χαμηλά λιπαρά, το τυρί με χαμηλά λιπαρά, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα ένταξης και άλλων ειδών που αφορούν καταναλωτές με δυσανεξία σε κάποια συστατικά όπως λακτόζη και γλουτένη.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα 1η Δεκεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «καλάθι» έχουν λάβει οδηγίες να εναρμονιστούν με την υπουργική απόφαση για ειδικές σημάνσεις στα ράφια.

Ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ, οι παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους θέρμανσης

Ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ, οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους θέρμανσης για τους καταναλωτές. Ήδη χορηγείται επιδότηση 25 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία, ενώ έχει διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και έχουν αυξηθεί τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης.
 • Μέχρι χθες περισσότεροι από 940.000 πολίτες έχουν υποβάλει αίτηση στην ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης με την προθεσμία υποβολής να λήγει στις 9 Δεκεμβρίου.
 • Οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση που τους αναλογεί σε 3 δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022. Οι παλαιοί δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν ως προκαταβολή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης που τους είχε καταβληθεί κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.
 • Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί στα 16.000 ευρώ για τους άγαμους και στα 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξημένα κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Παράλληλα, το επίδομα έχει αυξηθεί από 300 ευρώ, σε 350 ευρώ.
 • Επιπλέον, όσοι δικαιούχοι καταναλώσουν, για πρώτη φορά πετρέλαιο ή υγραέριο ή άλλες μορφές καυσίμων, πλην φυσικού αερίου, δικαιούνται διπλάσιου επιδόματος. Έτσι, νέοι δικαιούχοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και παλαιοί δικαιούχοι οι οποίοι παύουν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και το αντικαθιστούν με μία από τις άλλες επιδοτούμενες καύσιμες ύλες ή με τηλεθέρμανση μπορούν να λάβουν επίδομα ύψους έως 1.600 ευρώ.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4997/2022, ο οποίος περιλαμβάνει και τις τροποποιήσεις για τις επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων...

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ "ΟΠΕΡΕΤΑ"
Στο παρακάτω άρθρο του νόμου επαναλαμβάνεται δέκα (10) φορές η φράση: Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι και η φράση αφορά στη διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων Επιλογής!
Μάλλον, κάτι δεν πάει καλά... 
Και αν έχουμε παραιτήσεις των μελών, όπως στα συμβούλια επιλογής σχολικών συμβούλων, τότε και αυτή η διαδικασία κινδυνεύει να γελοιοποιηθεί... Λυπάμαι που αναγκάζομαι να χρησιμοποιήσω τόσο βαρύ όρο, αλλά μόνον αυτός αποδίδει την πραγματικότητα... Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 219/2022 ο νέος νόμος 4997/2022. «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».
Στο νόμο αυτό και στο άρθρο 78 περιλαμβάνονται και τροποποιήσεις του άρθρου 232 του Ν. 4823/2021 για τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Άρθρο 78 Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης - Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη παρ. 5Α και τροποποίηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021

1. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής: «5Α. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σε αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και επιλεγούν.». 2. Στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί μεταβατικών διατάξεων για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, αποσαφηνίζεται η αναφορά στους αναπληρωτές της περ. β), η σωρευτική αναφορά των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, στην περ. γ) και στα υφιστάμενα εδάφια τέταρτο και όγδοο, τρέπεται σε διαζευκτική, μετά την περ. γ) προστίθενται οκτώ νέα εδάφια, και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Οι θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται με επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής μέλη: 
α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 
β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο, 
γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i). 
Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της περ. α) ασκεί καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή κωλύεται ή ελλείπει, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. γ) του άρθρου 46. Αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Κριτήρια επιλογής για τον αναπληρωτή του προέδρου συνιστούν η ιεραρχική θέση του υποψηφίου, καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας, ως στέλεχος εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αν ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύεται και ο ανωτέρω νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται ως μέλος της περ. α), τακτικό και αναπληρωματικό, εκπαιδευτικός με τα ανωτέρω προσόντα, κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. 
Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 
Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.».

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Μητσοτάκης: Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν 30 χιλιάδες πλειστηριασμοί!


Θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για τους συνεπείς δανειολήπτες

Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε εκπροσώπους των περιφερειακών μέσων σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας:

Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να χάνει ένας άνθρωπος το σπίτι του σε πλειστηριασμό. Κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται, πιστεύω, με σεβασμό και με ευαισθησία. Όμως γνωρίζετε καλά ότι η πολιτική της κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό, των κόκκινων δανείων, των πλειστηριασμών, προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες στους πολίτες να διασώσουν τις περιουσίες τους.
 • Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις για να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και ειδικά την κατοικία τους. Οι πλειστηριασμοί παραμένουν μία μικρή εξαίρεση. Οι περισσότεροι πολίτες σπεύδουν, ρυθμίζουν και πληρώνουν. Και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους είναι συνεπείς κι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
 • Τώρα, για τον κ. Τσίπρα θα πω μόνο μία κουβέντα: πόση υποκρισία χωράει σε μία φωτογραφία; Είδα τον κ. Τσίπρα με την κα. Κολοβού αγκαλιά. Είναι ο πρωθυπουργός που θέσπισε και ευνόησε νομοθετικά τις εταιρείες εξαγοράς κόκκινων δανείων. Επί ημερών του έγιναν 30 χιλιάδες πλειστηριασμοί, τότε δεν τον είδα να τρέχει και να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους οι οποίοι έχαναν τα σπίτια τους… Άρα τελικά όλοι κρινόμαστε, όχι μόνο για τα έργα μας αλλά και για τις συμπεριφορές μας.

 • Να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πληρώνει και προσπαθεί να είναι συνεπής στις ρυθμίσεις της. Και επειδή πράγματι τώρα αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα με την αύξηση του κόστους δανεισμού, έχω ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για τους συνεπείς δανειολήπτες, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το ζήτημα αυτό, σε συνεννόηση με τις τράπεζες.

Μία ακόμη τροπολογία όσον αφορά τη διαδικασία συγκρότησης των τοπικών συμβουλίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών μονάδων!

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες η συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής!
 
Αξιότιμη κυρία υπουργέ, το πιο πολύπλοκο και δύσκολο είναι το σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Η επίλυσή του απαιτεί συγκέντρωση και γνώσεις. Είναι ακριβώς το είδος του σταυρολέξου που καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να επιλύσουν εδώ και μήνες, ενώ και η διαδικασία επιλογής των συμβούλων εκπαίδευσης  έχει μπλοκαριστεί...
Σε κάποιες περιπτώσεις, πρόεδροι των συμβουλίων θα οριστούν συνάδελφοι χωρίς να είναι στελέχη!!


Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για τα στελέχη εκπαίδευσης - Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη παρ. 5Α και τροποποίηση παρ. 12 άρθρο 232 του ν. 4823/2021 

1. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής:

«5Α. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, οποία απαιτείται για τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σ' αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και επιλεγούν.».

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί μεταβατικών διατάξεων για πλήρωση των θέσεων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, αποσαφηνίζεται η αναφορά στους αναπληρωτές  της περ. β), η σωρευτική αναφορά των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, στη περ. γ) και στα υφιστάμενα εδάφια τέταρτο και όγδοο, τρέπεται σε διαζευκτική, μετά την περ. γ) προστίθενται οκτώ νέα εδάφια, και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Οι Θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται με επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα μέλη: 

α) Διευθυντή Εκπαίδευσης, νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου αρμοδιότητα εκτείνεται και σ' αυτή, με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν:  i) ο πρώτος  τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν προϋπόθεση υπηρεσίας θέση στελέχους εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης περ. α) ασκεί καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κωλύεται ή ελλείπει, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων που αναπληρώνει, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. γ) του άρθρου 46.  Αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Κριτήρια επιλογής για τον αναπληρωτή του προέδρου συνιστούν η ιεραρχική θέση του υποψηφίου, καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας, ως στέλεχος εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός τουλάχιστον με τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.  Αν ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύεται και ο ανωτέρω νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται ως  μέλος της περ. α), τακτικό και αναπληρωματικό, εκπαιδευτικός με τα ανωτέρω προσόντα, κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης  κατά τα παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα μέλη περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ.  γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30.

Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη  μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από  υποψηφίους, τα μέλη της  περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή  εκπαιδευτική υπηρεσία  αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται παρ. 9 του άρθρου 37.».

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Και επίσημα, Φασφαλής (ΔΗΣΥ)- Αντωνιάδης (ΔΑΚΕ), οι αιρετοί του κλάδου μας στο ΚΥΣΠΕ.


22-11-22 Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. - Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Κ.Υ.Σ.Δ.Ε - Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα υπηρεσιακά συμβούλια των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η κύρωση ακολούθησε μετά τον έλεγχο των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών και την εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Επίσης, εκδόθηκαν οι αποφάσεις ορισμού της σειράς των υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

4ο Δημοτικό Σχολείο Άργος Ορεστικού: Τελευταίες πινελιές πριν την παράδοση των νέων αιθουσών...


  

Πανοραμική άποψη των δύο αιθουσών: Εκ δεξιών της Γυμναστικής και εξ ευωνύμων των Εκδηλώσεων-Εικαστικών

Κύριε, Δήμαρχε, 82 μέρες συνταξιούχος και έχω κατακλυστεί από θετικά συναισθήματα:
 • Χαράς
 • Ελπίδας 
 • Αγάπης
 • Ευγνωμοσύνης
 • Ενδιαφέροντος
 • Κατανόησης
 • Αισιοδοξίας
 • Αποδοχής
 • Αφθονίας
 • Πάθους
 • Θάρρους
 • Περηφάνιας  και
 • Συγχώρεσης 

 Βελτιώσατε αυτόματα την ψυχολογία μου και με τις ενέργειές σας με κάνετε ευτυχισμένο! Και επειδή μας αρέσει να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, σας οφείλω αυτή την ανάρτηση... Είμαστε θιασώτες κάθε καλού!

Καλλωπισμός με διάφορα φυτά εξωτερικού χώρου που θα ομορφύνουν τον αύλειο χώρο των αιθουσών μας και θα γίνουν πιο χαρούμενα τα παιδιά μας ! 

Λεωνίδας Ι. Οικονομίδης
ΔάσκαλοςΠαρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Προσλήψεις 2.631 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή

Για τα σχολεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς:
Α. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60
2. ΤΣΟΡΜΠΑΡΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ70
3. ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΧΟΝΤΑ ΠΕ70
4. ΧΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70
5. ΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1. ΠΡΕΜΠΤΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ71
2. ΑΡΝΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ7018-11-22 Προσλήψεις 2.631 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

993 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

401 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 134

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 641

Σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 15

Σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 24

Σε Επαγγελματικά Λύκεια → 20

Σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 3

Σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης από ΠΕ23 και ΠΕ30 → 400

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Με το «ζόρι» συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής και με αποφάσεις υποχρεωτικής τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων μεσούσης της σχολικής χρονιάς διασαλεύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων


Η υπουργός γνωρίζει πως θα προκληθεί τεράστια αναστάτωση και ανακατωσούρα-κατά το λαϊκότερον-  στα σχολειά μας και, επικρατούσας της λογικής,  θα πράξει το ορθόν!
Τώρα όσον αφορά τη συγκρότηση των τοπικών συμβουλίων ΕΠΙΛΟΓΗΣ -κρατήστε το- η όλη διαδικασία  θυμίζει "επιστράτευση εν καιρώ πολέμου", όπου κυριαρχεί η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και όχι η ΕΠΙΛΟΓΗ και ως τέτοια μέρα που ΄ναι!- φοβάμαι πως, ως καταναγκαστικό έργο, θα στερηθεί τη δυναμική που της αρμόζει και την καθιστά αποδεκτή, κοινώς θα απομυθοποιηθεί "αυτογελιοποιούμενη" και "ετερογελιοποιούμενη"!
Συμβούλια ΕΠΙΛΟΓΗΣ χωρίς τη δυνατότητα ΕΠΙΛΟΓΗΣ... Άντε, και σε άλλα με υγεία!!

Μία ακόμη άποψη που ζητήσατε προσφάτως, κυρία Υπουργέ, από έναν αφυπηρετήσαντα!
Λεωνίδας Ι. Οικονομίδης


Πηγή:syriza.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Με το “ζόρι” συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής και με αποφάσεις υποχρεωτικής τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων μεσούσης της σχολικής χρονιάς διασαλεύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων

Η επιτελική ανικανότητα - σκοπιμότητα της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής στελεχών, έχει καταγγελθεί πολλάκις από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την αντιπολίτευση εν γένει, την εκπαιδευτική κοινότητα. Όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων, η υπουργός Παιδείας, μεταξύ άλλων, “πάγωσε” τις σχετικές διαδικασίες μη προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη επιλογή και τοποθέτηση τους, δεδομένου ότι στις 31 Ιουλίου του 2020 έληγε η θητεία τους. Αφού παρήλθαν δύο χρόνια, αποφάσισε την “επιτάχυνση” των διαδικασιών για την επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών σε 13.000 σχολικές μονάδες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μεταξύ άλλων, την 30η.7.2022 προέβη σε μια ακόμα κακή νομοθέτηση, καθώς νομοθέτησε την αναγκαστική συμμετοχή μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, ήτοι τον ορισμό στα συμβούλια αυτά εκπαιδευτικών με εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία χωρίς να υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής. Η υπουργός αιτιολόγησε τη νομοθετική της επιλογή προβάλλοντας “την εύρυθμη ολοκλήρωση των διαδικασιών”. Μια κατ’ όνομα “εύρυθμη ολοκλήρωση” που διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς η τοποθέτηση των Διευθυντών/ντριών μεσούσης της σχολικής χρονιάς θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

Απόρροια των ανωτέρω, και η αριθ. Πρωτ. 7787/31-10-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου», με την οποία ορίστηκαν ως αντιπρόεδροι και αναπληρωματικά μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι όμως δεν υπέβαλαν αίτηση. Το πρωτοφανές αυτό γεγονός, δηλαδή με το “ζόρι” ορισμός μελών στα οικεία συμβούλια επιλογής, αποτελεί έκφανση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης ΝΔ που βάλλει το δημόσιο και δημοκρατικό σχολείο υπενθυμίζοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα τον προ διετίας “αυθαίρετο” διορισμό αιρετών. Ακόμα, αποκαλύπτει την απουσία σοβαρού εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις επιδιώξεις της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με την επιλογή διευθυντικού προσωπικού που έχει αποδεχτεί το ρόλο του μάνατζερ - αξιολογητή ή με τη δημιουργία προσδοκιών και ομηριών μέσω της συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής.
Πρόσφατα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απηύθυναν την αριθ. 408/20-10-2022 ερώτηση1 στην υπουργό Παιδείας σχετικά με την ενδεχόμενη αλλαγή των Διευθυντών/ντριών στη μέση της σχολικής χρονιάς, πολιτική επιλογή που αν υλοποιηθεί θα τινάξει στον αέρα τις υφιστάμενες τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δημιουργώντας χιλιάδες μετακινήσεις νεοεπιλεγέντων Διευθυντών/τριών και θα προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στα σχολεία. Η ερώτηση δεν έχει ακόμα απαντηθεί από την υπουργό.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
1. Υπήρξε σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα για την έγκαιρη επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων και σε σχέση με τη λήξη της θητείας τους την 31η-7-2020; Αν ναι, ποιος ήταν ο σχεδιασμός και πιο το χρονοδιάγραμμα;
2. Πως δικαιολογεί το γεγονός ότι δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για την επιλογή Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων μέχρι τον Αύγουστο του 2020;
3. Γιατί επέλεξε να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες τόσο καθυστερημένα, όταν μάλιστα οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται επί δεκαετίες τον Αύγουστο προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φίλης Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Βίτσας Δημήτρης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Κασιμάτη Νίνα
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππα Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Ψυχογιός Γιώργος