ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. : Σχετικά με το νομοσχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.: Σχετικά με το νομοσχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Κατατέθηκε σήμερα στη βουλή από την κυβέρνηση, το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών δομών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Από την πρώτη ματιά γίνεται φανερό ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης και επιδιώκει την κομματική άλωση της Διοίκησης της εκπαίδευσης. Βασική αρχή που διέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι η περιστολή των δαπανών και η συνακόλουθη λογική της συρρίκνωσης. Χαρακτηριστική περίπτωση η κατάργηση των Σχολικών Συμβούλων με την εισαγωγή των Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και τον μεγάλο περιορισμό του αριθμού των συγκεκριμένων Στελεχών που αυτή επιφέρει.
Είναι γεγονός ότι επιμέρους ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την επιτυχία του υποστηρικτικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε αρκετές περιπτώσεις είχαν λογική βάση. Όμως με την κατάργηση των Σχολικών Συμβούλων και με την εισαγωγή του νέου θεσμού των Συντονιστών είναι απολύτως βέβαιο ότι τα νέα στελέχη θα αδυνατούν να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό έργο. Η ιδεοληπτική αντιμετώπιση, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, με τη μείωση του αριθμού των Συντονιστών αλλά και τη συνολική υποβάθμιση του ρόλου και τους έργου τους σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί θετική εξέλιξη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θα υπάρχουν συντονιστές σε κάποιες ειδικότητες (π.χ Γαλλική Φιλολογία) που θα κληθούν να επιβλέπουν πάνω από μία εκπαιδευτική περιφέρεια.
Αυτονόητο είναι ότι καθίσταται έτσι δυσχερής η οποιαδήποτε προσπάθεια παιδαγωγικής καθοδήγησης τόσων χιλιάδων εκπαιδευτικών της τάξης από τους ελάχιστους πλέον Συντονιστές!
Επίσης, η τοποθέτηση των Συντονιστών σε επίπεδο περιφέρειας και η δημιουργία οργάνου (ΠΕΚΕΣ) με πρόεδρο (Οργανωτικό Συντονιστή) και αναπληρωτή του δημιουργεί σοβαρές υποψίες ότι η κυβέρνηση στήνει συγκεντρωτικού χαρακτήρα Περιφερειακή Διοικητική Δομή. Έτσι μετά από τον Διοικητικό Περιφερειάρχη (Περιφερειακό Διευθυντή) έχουμε τον Εκπαιδευτικό Περιφερειάρχη (Οργανωτικός Συντονιστή). Παρά την άρνηση του Υπουργείου Παιδείας ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην Περιφερειακή Αποκέντρωση της Εκπαίδευσης, η Περιφερειακή Δομή Διοίκησης έχει στηθεί και απομένει το νομοσχέδιο για την παράδοση των σχολείων στις Περιφέρειες και στους Δήμους.
Στην πραγματικότητα, με την υποστελέχωση που προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο, τα ΠΕΚΕΣ θα ασχολούνται μόνο με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και θα υπάρχει μηδενική εκπαιδευτική καθοδήγηση.
Ειδικότερα για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, η θέση της ΔΑΚΕ είναι ότι παραμένει σε ισχύ η απόφαση του 8ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Είμαστε υπέρ της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, που στόχο έχει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων, τη διαπίστωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Σχολική Μονάδα, τηναναγνώριση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και την εφαρμογή μεθόδων για τη μεγιστοποίηση τηςαποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Θεωρούμε επίσης ότι τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας και ειδικότερα κατά την αρχική της εφαρμογή δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται άστοχα έτσι ώστε να προκαλείται κατηγοριοποίηση των Σχολείων. Είμαστε επίσης υπέρ της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που έχει ξεκάθαρα εκπαιδευτική στόχευση και δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.
Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού και παρά την κατάργηση του ΠΔ 152/2013, σε καμιά περίπτωση δεν αποτρέπουν τον κίνδυνο χειραγώγησης των εκπαιδευτικών. Μέσω μιας ψευδεπίγραφης «Αυτοαξιολόγησης» αξιολογούνται «βάση ανώνυμου ερωτηματολογίου» στελέχη και εμπλέκονται Σύλλογοι γονέων, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου.
Στις λοιπές υποστηρικτικές δομές ακολουθείται επίσης η λογική της περιστολής δαπανών και της συγχώνευσης ανόμοιων αντικειμένων. Το μόνο που χρειάζονταν οι προϋπάρχουσες δομές ήταν μια οργανωμένη στελέχωση καθώς οι περισσότερες λειτουργούσαν χάρη στην ευσυνειδησία των συναδέλφων που τις στελέχωναν τόσα χρόνια. Αντί για την στελέχωση αυτών των δομών η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας προτιμά την έμμεση κατάργηση όλων αυτών με την επιστροφή των εκπαιδευτικών που εργάζονταν εκεί στα σχολεία και την υποστελέχωση των νέων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.
Με το κατατεθειμένο νομοσχέδιο καταργούνται τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), τα ΚέντραΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).
Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα νέα όργανα που δημιουργούνται (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κ.Ε.Σ.Υ και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία Κ.Ε.Α.) δε θα μπορέσουν να υποκαταστήσουν τις προϋπάρχουσες υποστηρικτικές δομές, αφού και τα αντικείμενα που έχουν, πολλαπλασιάζονται και τα Στελέχη που τοποθετούνται μειώνονται.
Είναι επίσης φανερό ότι η μεγάλη προσπάθεια εξοικονόμησης προσωπικού που ξεκίνησε με τον Φίλη (αλλαγές στο Γυμνάσιο με καταργήσεις ωρών μαθημάτων και εργαστηρίων, αλλαγές στην ΤΕΕ με την επιβολή των Τομέων στη Β΄ τάξη και των ειδικοτήτων στη Γ΄ τάξη και τις καταργήσεις 30% κάθε χρόνο ολιγομελών τμημάτων) συνεχίζεται με αυτό το μεγάλο σχέδιο του Γαβρόγλου για τις ενοποιήσεις των δομών.
Τέλος με το νομοθέτημα αυτό αποδεικνύεται ότι η προσπάθεια κομματικής λαφυραγώγησης της εκπαιδευτικής διοικητικής πυραμίδας συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης Σύριζα. Ο τρόπος συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων «διασφαλίζει» απόλυτα τον ασφυκτικό τους έλεγχο από την κυβερνητική παράταξη. Επιπλέον οι μεθοδεύσεις αυτές διευκολύνονται από την πρωτοφανή για ολόκληρο τον Δημόσιο τομέα απαγόρευση νέας θητείας σε στελέχη της εκπ/σης μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας των. Το γεγονός ότι αυτό θα οδηγήσει στην απομάκρυνση έμπειρων στελεχών αποδυναμώνοντας έτσι την εκπ/ση από ικανό προσωπικό. Ορατός επίσης είναι ο κίνδυνος για μια ακόμη φορά, να οδηγηθεί ο εκπαιδευτικός κόσμος σε νέες περιπέτειες λόγω πιθανών αντισυνταγματικών διατάξεων.
Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στο συγκεκριμένο σχέδιο που επιχειρεί να νομοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αυτό και εφόσον γίνει νόμος του κράτους, θα αποδιοργανώσει τις Δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, εξυπηρετεί την υλοποίηση των προαπαιτούμενων με στόχους δημοσιονομικούς και όχιεκπαιδευτικούς, σπαταλά μια ακόμη ευκαιρία για την κομματική απεξάρτηση της εκπαιδευτικήςδιοίκησης.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΠΠΕΣ  ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Με έξι θέματα συνεδριάζει το ΠΥΣΠΕ Καστοριάς                       Πρόσκληση σε συνεδρίαση (4η) 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Καστοριάς, που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, επί της οδού Καραολή 10 - 2ος όροφος, την 30-04-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:15 π.μ . 

· 1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: 

«Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης». 

· 2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: 

«Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων ΠΥΣΠΕ Καστοριάς» 

· 3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: 

«Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού που ήρθε με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ (Λούπα Αφροδίτη)» 

· 4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: 

«Τροποποίηση ανάθεσης διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς που διατέθηκαν από την ΔΔΕ Καστοριάς, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους (Κυράνου, Παπαρίζου, Ράλλη)» 

· 5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: 

«Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού (Ζαρογιάννη Βασιλική)» 

· 6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: 

«Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί» 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς 
Μπουτσιάδης Νικόλαος

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Μέτρα «ανάσα» για εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε...

Σε προεκλογική περίοδο πάντα υπάρχουν λεφτά... μετά τις εκλογές δεν υπάρχει μία!
Το ίδιο "τροπάρι" από ιδρύσεως ελληνικού κράτους με το λαό θεατή...

Πηγή: Έθνος
Αναδημοσίευση: aftodioikisi.gr
Μέτρα «ανάσα» που θα ανακουφίσουν εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στη φαρέτρα του οικονομικού επιτελείου.
Το υπερπλεόνασμα-μαμούθ που οριστικοποιήθηκε χθες στο 4,2% του ΑΕΠ διευρύνει σημαντικά το περιθώριο κινήσεων προς την κατεύθυνση ανακούφισης των στρωμάτων που επλήγησαν από την κρίση.
Τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας σχεδιάζουν μειώσεις φόρων εισοδήματος, κατανάλωσης και ακινήτων, διορθωτικές παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό, ρυθμίσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, μέτρα ανακούφισης για τους συνταξιούχους, τους ανέργους και τους εργαζόμενους.
Ορισμένα έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους θεσμούς στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης και προβλέπεται να τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή το 2019 και το 2020.
Άλλα περιλαμβάνονται στο ελληνικό αναπτυξιακό σχέδιο της μεταμνημονιακής εποχής ενώ ορισμένα θα οριστικοποιηθούν στους τελευταίους γύρους των διαπραγματεύσεων το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών έχει βάλει στο τραπέζι:

 • Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ και μείωσή της για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000 έως 65.000 ευρώ.
 • Μείωση του συντελεστή φορολόγησης στο πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Ο συγκεκριμένος συντελεστής είναι σήμερα 22% και προβλέπεται να μειωθεί στο 20%.
 • Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για όσους έχουν ετήσιο λογαριασμό από τον φόρο έως 700 ευρώ με μέγιστο όφελος τα 70 ευρώ.
 • Μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 29% στο 26%.
 • Μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%.
 • Μετάταξη της εστίασης από τον συντελεστή ΦΠΑ 24% στο 23%.
 • Αύξηση του κατώτατου μισθού με βάση το πορτογαλικό μοντέλο μέσω του μηχανισμού που ψηφίστηκε το 2012. Στόχος είναι να εφαρμοστεί μετά την έξοδο του καλοκαιριού η πρώτη από μια σειρά διαδοχικών μικρών αυξήσεων. 

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ για αμοιβαίες μεταθέσεις


Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287 
e-mail: paligiannis@hotmail.gr

Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει σήμερα Τρίτη 24/4 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών, Διευθυντών Π.Ε., για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.
2. Εξέταση αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.
3. Εξέταση ενστάσεων επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.
4. Εξέταση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.
Πάντα στη διάθεσή σας 
Παληγιάννης Βασίλειος

Απίστευτα χαράτσια ή ταλαιπωρία: Δίκοπο μαχαίρι στα αναδρομικά των συντάξεων


Δύο διαφορετικοί τρόποι φορολόγησης θα ισχύσουν, τελικά, για τα ποσά της μηνιαίας εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία παρακρατήθηκαν παρανόμως από τις αποδοχές 1.000.000 συνταξιούχων την περίοδο 2012-2016 και επιστράφηκαν άτοκα με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου 2017.
Κι αυτό χωρίς να είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι θα έχουν το δικαίωμα επιλογής.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από το 1.000.000 συνταξιούχων που εισέπραξαν με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου του 2017 επιστροφές ποσών από τις παράνομα διενεργηθείσες κρατήσεις εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, άλλοι θα υποστούν υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση επί των εισοδημάτων του έτους 2017 λόγω της προσθήκης του συνόλου των επιστραφέντων εισφορών στα φορολογητέα εισοδήματα του 2017 και άλλοι θα υποστούν απίστευτη ταλαιπωρία για να αποφύγουν την υπερφορολόγηση.
Αυτό συμβαίνει καθώς θα χρειαστεί να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ αφενός για να προσκομίσουν δικαιολογητικά αναγκαία προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι υποβληθείσες με επιφύλαξη δηλώσεις του 2017 και αφετέρου για να υποβάλουν χειρόγραφες τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2012-2014, ώστε να δηλώσουν τα ποσά των επιστραφέντων εισφορών στα έτη που αυτά αφορούν.
Το εάν τελικά θα φορολογηθούν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα μπορούν να το επιλέξουν οι ίδιοι, παρά το γεγονός ότι η ΑΑΔΕ υποστηρίζει στη χθεσινή της ανακοίνωση ότι ο τρόπος φορολόγησης θα μπορεί να επιλεγεί από τους συνταξιούχους!
Κι αυτό διότι το εάν τελικά θα μπορούν οι συνταξιούχοι να επιλέξουν τη φορολόγηση των ποσών αυτών στα έτη που αφορούν εξαρτάται από το εάν τα ασφαλιστικά ταμεία θα είναι σε θέση να εκδώσουν εκ νέου βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες τα ποσά αυτά θα διαχωρίζονται στα έτη της περιόδου 2012-2016, στα οποία αφορούν πραγματικά.
Αλαλούμ

Επιβεβαιώνεται έτσι το πρόσφατο δημοσίευμα του «Ε.Τ.» για τη σύγχυση και το αλαλούμ που θα επικρατήσει, τελικά, ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, οι 1.000.000 συνταξιούχοι μπορούν να επιλέξουν, αν θέλουν, τα ποσά αυτά να φορολογηθούν εξ ολοκλήρου ως εισόδημα του έτους 2017 ή εάν θέλουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2012-2016, ώστε τα ποσά αυτά να φορολογηθούν στα έτη που ανάγονται. Ωστόσο, όπως ήδη έχει αποκαλύψει ο «Ε.Τ»:
1. Η μεν πρώτη επιλογή συνεπάγεται τον κίνδυνο υπέρμετρης φορολόγησης των συνταξιούχων για το έτος 2017, δεδομένου ότι στα φορολογητέα ποσά συντάξεων του 2017 θα προστεθούν ολόκληρα τα φορολογητέα ποσά του συνόλου των επιστραφέντων ποσών και θα φορολογηθούν αθροιστικά στην ισχύουσα φορολογική κλίμακα με συντελεστές 22%-45% και με επιπλέον ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%. Στην περίπτωση αυτή, τα αναδρομικά που επεστράφησαν με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017 θα έχουν προστεθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία, στις ηλεκτρονικά εκδοθείσες βεβαιώσεις αποδοχών, στα ποσά της κύριας σύνταξης, ώστε να φορολογηθούν στο σύνολό τους στο έτος 2017 μαζί με τα λοιπά φορολογητέα ποσά συντάξεων. Σε κάθε περίπτωση συνταξιούχου, το συνολικά συναθροιζόμενο ποσό (κύριας σύνταξης και επιστροφών) θα εμφανίζεται προσυμπληρωμένο στους κωδικούς 303-304 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017.
2. Η δεύτερη επιλογή συνεπάγεται την απίστευτη ταλαιπωρία των συνταξιούχων με πολλά «πηγαινέλα» στις αρμόδιες ΔΟΥ τόσο για να γίνει αποδεκτή η υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2017 με επιφύλαξη όσο και για να υποβληθούν χειρόγραφες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2012-2014!
Ειδικότερα, όσοι συνταξιούχοι επιλέξουν αυτή την οδό, προκειμένου να γλιτώσουν την υπερφορολόγηση επί των εισοδημάτων του 2017 θα πρέπει:
 • Να εξασφαλίσουν την έκδοση νέας βεβαίωσης αποδοχών από τα ασφαλιστικά τους ταμεία στην οποία τα επιστραφέντα ποσά εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης θα αναγράφονται ξεχωριστά στα έτη 2012-2016 στα οποία αφορούν.
 • Να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται μεν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, αλλά εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και το λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα εντός προθεσμίας 90 ημερών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μοναδικό δικαιολογητικό που θα πρέπει να προσκομιστεί από κάθε συνταξιούχο είναι μια νέα βεβαίωση αποδοχών από κάθε ασφαλιστικό ταμείο. Στη βεβαίωση αυτή τα επιστραφέντα ποσά εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά για καθένα από τα έτη 2012-2016 στα οποία αφορούν. Σε περίπτωση που δεν λάβουν και δεν προσκομίσουν τέτοια βεβαίωση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις θα εκκαθαριστούν, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δηλαδή θα φορολογηθούν κι αυτοί στο έτος 2017 για το σύνολο των επιστραφέντων ποσών.
 • Να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ για να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2012-2014 προκειμένου να δηλώσουν τα επιστραφέντα ποσά που αντιστοιχούν στα έτη αυτά.
 • Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015-2016 προκειμένου να δηλώσουν τα επιστραφέντα ποσά που αντιστοιχούν στα έτη αυτά.
Ολες αυτές οι τροποποιητικές δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον η υποβολή τους ολοκληρωθεί εντός του 2017, στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα.
Γιώργος Παλαιτσάκης
gpalaitsakis@e-typos.com
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Καταγγελία για την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τον ορισμό αναπληρωτή αιρετού στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ξενοφώντος 15Α |10551  Αθήνα 22.04.2018


Καταγγελία του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τον ορισμό αναπληρωτή αιρετού στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου

Δύο μήνες μετά την καταγγελία και των τεσσάρων (4) Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Έβρου (Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου) και ένα μήνα από την αντίστοιχη καταγγελία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εξακολουθεί να κωφεύει και να μην προχωρά στην ανάκληση της απόφασής του για τον ορισμό του αναπληρωτή αιρετού στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου.
Θυμίζουμε σε όλους ότι στις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που έγιναν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) Ν. Έβρου κατέλαβε την πρώτη θέση με 323 ψήφους και ποσοστό 34%. Εξαιτίας της συνταξιοδότησης του εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. αναπληρωματικού μέλους του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού με έγγραφό της ξεκίνησε τη διαδικασία αντικατάστασης. Όλοι οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - που εκπροσωπούν πάνω από 1.000 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Έβρου - σεβόμενοι τη βούληση των συναδέλφων όπως αυτή εκφράστηκε στην εκλογική διαδικασία του Νοεμβρίου του 2016 και πιστοί στις αρχές της αντιπροσωπευτικότητας και της δημοκρατικής εκπροσώπησης συναποφάσισαν και πρότειναν ομόφωνα, μέσα από τη διαδικασία που οι ίδιοι πρόκριναν, τη συνάδελφο Μαρία Γιαμούρα, μέλος και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αλεξανδρούπολης εκλεγμένης και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με το ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ως αναπληρωματική του τακτικού αιρετού Παναγιώτη Τσίρτση.
Οργή και αγανάκτηση δημιούργησε η προκλητική στάση και η απόφαση του κ. Περιφερειακού στο συγκεκριμένο θέμα ο οποίος λειτουργώντας αντιδημοκρατικά, αυθαίρετα, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν και σύμφωνα με το πνεύμα του «ας ευλογήσουμε τα γένια μας…» το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας όρισε, με απόφασή του, ως αναπληρωματικό μέλος συνάδελφο που προτάθηκε από τον Σύλλογο Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (του οποίου, σύμφωνα με τις καταγγελίες των 4 συλλόγων, υπηρέτησε ως Πρόεδρος για αρκετά χρόνια)!
Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
· Δηλώνει την αγανάκτησή της ότι φαινόμενα αυταρχισμού και διοικητικής αυθαιρεσίας δεν γίνονται ανεκτά.
· Καταγγέλλει την αντισυναδελφική και αντιδημοκρατική απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και τον καλεί να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή του και να προχωρήσει στον ορισμό της συναδέλφου που πρότειναν οι μόνοι αναγνωρισμένοι από το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο – τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας – Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προχωρώντας με αυτό τον τρόπο στην άρση της κατάφωρης αδικίας και την αποκατάσταση της νομιμότητας και του αισθήματος δικαίου.
· Καλεί τον Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες εκείνες που θα οδηγήσουν στην ακύρωση της απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό θα δείξει ότι δεν υιοθετεί την παραχάραξη της εκφρασμένης σε δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες της βούλησης των συναδέλφων εκπαιδευτικών.
Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Εκδηλώσεις για τη σφαγή της Κλεισούρας από τους Ναζί


ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ζωντάνεψαν οι μνήμες σήμερα στην Κλεισούρα στις εκδηλώσεις για την μνήμη των 270 γυναικών, παιδιών και γερόντων που άλλοι εκτελέστηκαν και άλλοι κάηκαν ζωντανοί σε μια από τις πιο άγριες επιδρομές των Ναζί κατά την διάρκεια της κατοχής. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 5ης Απριλίου 1944 από την ενέδρα που έστησαν αντάρτικα σώματα του ΕΛΑΣ λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό σε γερμανική φάλαγγα πού από πληροφορίες που είχαν μετέφερε πολύτιμα αντικείμενα και τον πλούτο που είχαν αφήσει πίσω τους οι εβραίοι της Καστοριάς που λίγες μέρες νωρίτερα στις 24 Μαρτίου μεταφέρθηκαν και θανατώθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Αουσβιτς - Μπίρκεναου.

Σε αντίποινα για τον θάνατο δύο μοτοσικλετιστών της Βέρμαχτ, οι ναζί με εντολή του Καρλ Σίμερς διοικητή του 7ου Τεθωρακισμένου Συντάγματος Αστυνομίας SS, κινητοποιήθηκαν αμέσως με ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας εισήλθαν στο χωριό, έκαψαν ολοκληρωτικά τα περισσότερα σπίτια και εκτέλεσαν ή έκαψαν ζωντανούς 270 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους που δεν πρόλαβαν να κρυφτούν στο δάσος. Η σφαγή της Κλεισούρας συγκαταλέγεται στα πιο γνωστά εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής. 
Ξεχωριστή στιγμή στις φετινές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο δήμος Καστοριάς σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα αποτέλεσε η παρουσία εκπροσώπων της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης καθώς και απόγονοι των μόλις 35 εβραίων της Καστοριάς που επέζησαν του 'Αουσβιτς. Λεπτομερείς αναφορές από το χρονικό της σφαγής της Κλεισούρας έγιναν από τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Σμιξιώτη ενώ παραβρέθηκαν και κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο ηρώων που κατασκευάστηκε με δαπάνη των απανταχού Κλεισουρέων, ο δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής, ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος, οι δύο βουλευτές Καστοριάς Ολυμπία Τεληγιορίδου και Μαρία Αντωνίου, η Γερμανίδα υποπρόξενος από το γερμανικό προξενείο Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι αντιστασιακών οργανώσεων και απόγονοι των Μακεδονομάχων.

Σπύρος Κουταβάς

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Δούρειος Ίππος του ΣΥΡΙΖΑ η εφημερίδα Δημοκρατία

Σεβασμό στην ετυμηγορία του λαού...
κ. Φιλιππάκη, η Μαρία Σπυράκη εξελέγη Ευρωβουλευτής της ΝΔ και μάλιστα πρώτη, με σταυρούς προτίμησης 241.005!

Σε πόλεμο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και τον εκδότη της Γιάννη Φιλιππάκη, καθώς εκτιμά ότι παίζει υπονομευτικό ρόλο. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρωτοσέλιδο τής Παρασκευής, το οποίο είχε τίτλο «Απέραντο φρενοκομείο η ΝΔ».
Η οδηγία προς την εκπρόσωπο Μαρία Σπυράκη ήταν σαφής: Να καταγγελθεί συνολικά η πρακτική τής εφημερίδας και να διαμηνυθεί προς τους αναγνώστες της ότι δεν υποστηρίζει την παράταξη, αλλά αποτελεί «Δούρειο ίππο του ΣΥΡΙΖΑ».

Η δήλωσή της:

«Η εφημερίδα Δημοκρατία, που διατείνεται ότι υποστηρίζει την Κεντροδεξιά Παράταξη, δεν είναι τίποτε άλλο από έναν Δούρειο Ίππο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκδότες της άλλωστε όχι μόνον έχουν προνομιακές σχέσεις με κυβερνητικά στελέχη, αλλά δεν διστάζουν να τις εκθέσουν και σε δημόσια θέα, με κοινές εξόδους τους τα βράδια με Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι πολίτες που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γνωρίζουν τον πραγματικό ρόλο του συγκεκριμένου εκδοτικού συγκροτήματος. Όχι μόνον υποθάλπει τα έργα και τις ημέρες της σημερινής Κυβέρνησης, αλλά συχνά πυκνά προπαγανδίζει απόψεις ακόμη και της Χούντας. Με απλά λόγια η “Δημοκρατία” όχι μόνο δεν στηρίζει τον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας να φύγει η χειρότερη Κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, αλλά τον υπονομεύει διαρκώς, εκτελώντας πιστά όσα της επιτάσσει η ανίερη συμμαχία της με τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η απάντηση τής εφημερίδας:

«Οι πολίτες που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία θυμούνται πολύ καλά τον πόλεμο που έκανε η κ. Μαρία Σπυράκη στο κόμμα μέσα από τα παράθυρα του MEGA. Όπως θυμούνται ότι λαμβάνει τον παχυλό της μισθό για να μας εκπροσωπεί στο Ευρωκοινοβούλιο».Το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας για τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967

"Συνεχής ο αγώνας για εμβάθυνση της Δημοκρατίας"

«Η επέτειος της 21ης Απριλίου θυμίζει σε όλους θλιβερές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Εποχές πολιτικής ανωμαλίας, υπονόμευσης των θεσμών, εθνικού και κοινωνικού διχασμού. Η αποφυγή ανάλογων φαινομένων στις μέρες μας αποτελεί θεμελιώδη δημοκρατική υποχρέωση κάθε κόμματος και κάθε πολίτη. Τιμούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα που αντιστάθηκαν στο καθεστώς των συνταγματαρχών και συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα. Αλλά και όλους όσοι έχτισαν μια σταθερή Δημοκρατία και συνέβαλαν στο να βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε όλους τους θεσμούς των δημοκρατικών Κρατών της ηπείρου μας.
Η Νέα Δημοκρατία και ο ιδρυτής της, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήταν οι πρωτεργάτες αυτού του επιτεύγματος. Ο αγώνας, όμως, για την προάσπιση και την εμβάθυνση της Δημοκρατίας είναι συνεχής. Τιμώντας τις αξίες και την πολιτική παρακαταθήκη της, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τον αγώνα εναντίον κάθε ολοκληρωτισμού και υπέρ της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας».

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Πανελλαδικές με απορίες και ενστάσεις


Της Μάρνυ Παπαματθαίου 
Οι μαθητές της Α’ τάξης του Λυκείου φαίνεται ότι φέτος θα έχουν περισσότερο άγχος από εκείνους της Γ’ Λυκείου, που διαγωνίζονται τον Ιούνιο για μια θέση στα ανώτατα ιδρύματα της χώρας. Κι αυτό γιατί το υπουργείο Παιδείας άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες για ακόμη μία φορά θέμα... εξεταστικού συστήματος, ανακοινώνοντας παράλληλα αλλαγές στη Β’ και Γ’ Λυκείου τις επόμενες χρονιές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στην Α’ Λυκείου θα βρουν, όταν φτάσουν στο τέλος της βαθμίδας τους, ένα νέο εξεταστικό τοπίο, αλλά και μια πλήρως «αναμορφωμένη» Β’ τάξη στη βαθμίδα τους ήδη από τον Σεπτέμβριο που έρχεται. Βέβαια, το ποιες αλλαγές ακριβώς θα γίνουν κανείς δεν το ξέρει, παρότι η σχολική χρονιά τελειώνει.
Πιθανώς, δε, να μην το ξέρουν ούτε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (που έχει την ευθύνη για την κατάθεση αντίστοιχων προτάσεων), καθώς είναι γνωστό ότι η ηγεσία του δεν περνάει την περίοδο των καλύτερων σχέσεών της με τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Ετσι, το υπουργείο Παιδείας για ακόμη μία φορά ανακοίνωσε παραμονές των Πανελλαδικών Εξετάσεων μια άλλη εκδοχή του σχεδίου του για ένα νέο εξεταστικό σύστημα, που φυσικά δεν θα είναι «κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ελεύθερη πρόσβαση», αλλά μια εκδοχή των εξεταστικών Δεσμών.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ριζικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και (πιθανώς) σε κάποια σχολικά συγγράμματα στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου. Το θέμα, φυσικά, έχει θορυβήσει τις επιστημονικές ενώσεις της χώρας, που δεν ξέρουν τι σχεδιάζεται για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους, ενώ ήδη κυκλοφορούν φήμες στους εκπαιδευτικούς κύκλους ότι κάποια μαθήματα του χρόνου μπορεί να διδάσκονται και με «φύλλα εργασίας», καθώς δεν μπορούν να γραφτούν τόσο γρήγορα νέα συγγράμματα. Η ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) συνεδριάζει για το θέμα την Τρίτη, οπότε και αναμένεται μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Πάντως, όπως προβλέπει ο νέος σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας, η Β’ Λυκείου θα αποτελεί τα επόμενα χρόνια την τάξη στην οποία θα ολοκληρώνονται οι εγκύκλιες γνώσεις ενός μαθητή, ενώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί (από την πλευρά του ΙΕΠ), θα διδάσκονται λιγότερα μαθήματα μεν, αλλά σε μεγαλύτερο βάθος. Η Γ’ Λυκείου θα οδηγεί στις απολυτήριες εξετάσεις (πιθανότατα κεντρικές, με κοινά θέματα πανελλαδικά) σε τέσσερα μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσικές Επιστήμες.
Η Γλώσσα θα διδάσκεται και θα εξετάζεται μαζί με τη Λογοτεχνία, ενώ αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιπαράθεση για τη διδακτική τους ισορροπία και τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Μετά τις απολυτήριες εξετάσεις, όμως, θα υπάρχουν και οι Πανελλαδικές σε τουλάχιστον τρία μαθήματα και επιπλέον πίεση για τις περιζήτητες σχολές (πολυτεχνικές, ιατρικές, πιθανότατα νομικές), που τα επόμενα χρόνια θα έχουν «κλειστό αριθμό εισακτέων». Τα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα προσδιορίζονται από το επιστημονικό πεδίο των σχολών που επιλέγει κάθε υποψήφιος και θα είναι εμβάθυνσης.

Καμία συμβολή

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι επιστημονικών ενώσεων στη χώρα αναρωτιούνται βάσει ποιας μελέτης σκοπιμότητας σχεδιάζονται αυτές οι αλλαγές, για τις οποίες δεν έχει ζητηθεί η συμβολή τους, ενώ ούτε καν έχουν ενημερωθεί για τις λεπτομέρειές τους. Ενώσεις όπως αυτή των χημικών, μάλιστα, έχουν αποχωρήσει από τις σχετικές επιτροπές του ΙΕΠ, διαμαρτυρόμενες για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η πρόταση Γαβρόγλου στηρίζεται στην ιδέα ενός ισχυρού εθνικού απολυτηρίου. Οπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν, ο βαθμός του απολυτηρίου θα μετράει σε πρώτη φάση για την επιλογή των υποψηφίων έως 20% και αυτός των εξετάσεων στα μαθήματα εμβάθυνσης έως 80%.
Σε αυτό το κλίμα ξεκινούν φέτος οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στις 8 Ιουνίου και ημέρα Παρασκευή, για τη μεγαλύτερη κατηγορία υποψηφίων (τους τελειόφοιτους της Γ’ Λυκείου) και μία ημέρα νωρίτερα για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων. Το υπουργείο Παιδείας θα αφήσει περίπου μία εβδομάδα από την ολοκλήρωση των απολυτήριων εξετάσεων στη Γ’ Τάξη του Λυκείου (που θα γίνουν στις αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Μαΐου) μέχρι την έναρξη των Πανελλαδικών τον Ιούνιο, ώστε οι υποψήφιοι να κάνουν τις τελικές επαναλήψεις στα μαθήματά τους. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», Σάββατο 14 Απριλίου 2018

FAZ: «Οι Ελληνες σε περιβάλλον αθλιότητας»

Πηγή: Deutsche Well
Αναδημοσίευση από "καθημερινή"
Αρθρο - κόλαφο για την κυβέρνηση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει η Frankfurter Allgemeine Zeitung στη διαδικτυακή της έκδοση. Κατά την άποψη του αρθρογράφου τίποτα δεν πηγαίνει καλά στην Ελλάδα. «Ο πρωθυπουργός Τσίπρας καυχιέται για τις μεταρρυθμίσεις του αλλά στην πραγματικότητα συνεχίζει να κυριαρχεί ένα σύστημα διαφθοράς και κακής οικονομικής διαχείρισης».

«Ο Τσίπρας αριστοτέχνης της οργουελικής διπλής σκέψης»

Η εφημερίδα κάνει αναλυτική καταγραφή ενός μομέντουμ μιας χώρας που σε λίγους μήνες αναμένεται να βγει από το μνημόνιο. Μιας χώρας που παλινωδεί ανάμεσα στα όνειρα για «πρωτογενές πλεόνασμα, επενδύσεις δισεκατομμυρίων και ευημερούσα οικονομία» και την πραγματικότητα του «αβέβαιου μέλλοντος και του ανώμαλου και μακρύ δρόμου προς την κανονικότητα». Ο αρθρογράφος αναζητώντας ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ελλάδα στην κανονικότητα δεν πείθεται. «Ο Αλέξης Τσίπρας χρειάζεται επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και μεγάλα φορολογικά έσοδα.
Παράλληλα όμως δεν θέλει να συρρικνώσει τον δημόσιο τομέα, αλλά να τον χρησμοποιήσει προς ίδιο όφελος και να καθυστερήσει τις ιδιωτικοποιήσεις τόσο πολύ, που να νευριάσουν οι επενδυτές, να τα μαζέψουν και να φύγουν. Όποιος έχει διαβάσει το ‘1984' του Τζορτζ Όργουελ, γνωρίζει αυτό που ονομάζεται double think, την ικανότητα δηλαδή να έχει κανείς στο μυαλό του δύο διαμετρικά αντίθετες σκέψεις και να τις ασπάζεται και τις δύο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστοτέχνης σε αυτό».
Στασιμότητα στις επενδύσεις καταγράφει η εφημερίδα με παράδειγμα το Ελληνικό, με «σχέδια επί σχεδίων» και την τελευταία περιπέτεια με την αρχαιολογική υπηρεσία. Στασιμότητα καταγράφει όμως και στον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας επί δεκαετίες. «Ενώ η Ευρώπη ασχολείται με την ψηφιοποίηση και συζητά για το μέλλον της βιομηχανίας και της εργασίας, στην Ελλάδα όλα στρέφονταν γύρω από την κρίση και σήμερα γύρω από τα να διασώσει κανείς ό,τι διασώζεται. Παραμένει οικονομικά ως μια χώρα του τρίτου κόσμου. Εξάγει ελιές, φρούτα και λαχανικά, τυρί, κρασί… οι εφοπλιστές και ο τουρισμός παίζουν τεράστιο ρόλο αλλά επενδύσεις σε πλοία και ξενοδοχεία σπα αποτελούν αμφιβόλου επιτυχίας επενδύσεις για το μέλλον σε σχέση με την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ προσωποποίηση της διπλής ηθικής»

Ο αρθρογράφος κάνει λόγο για «βιομηχανία μετακλητών» που έχει στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ωστόσο να εξωραΐζει τις ευθύνες που αναλογούν και στα προηγούμενα κόμματα εξουσίας Για νέες επιτροπές που φυτρώνουν με νόμο και κάνουν μεταξύ άλλων αξιολογήσεις, όλες με μετακλητούς, μια παλαιά μέθοδος, που ο Τσίπρας, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε καταγγείλει ως συρρίκνωση της δημοκρατίας. «Τρία χρόνια μετά την εκλογική του νίκη ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε η προσωποποίηση της διπλής ηθικής», διαπιστώνει η εφημερίδα.
«Το πολιτικό στιλ του κόμματος είναι χυδαίο, η γλώσσα αισχρή, οι σκέψεις ύπουλες, η αντίληψη περί δικαίου αυθαίρετη και η επιχειρηματολογία υποκριτική… ο κόσμος συνηθίζει σε όλα, σε ανικανότητα, σε χρήματα φορολογουμένων στην άμμο και σε ειδήσεις για επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις, αλλά σε εκείνο που δεν μπορεί να συνηθίζει είναι στο αυταρχικό στιλ κυριαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ». Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι το κυβερνητικό κόμμα κληρονόμησε πολλά από τα προηγούμενα κόμματα, όπως την αποδυνάμωση της κρατικής μηχανής και την διάβρωση των θεσμών της, τα οποία όμως χρησιμοποιήσει προς το δικό του συμφέρον, γιατί τον διευκόλυναν. «Κατά το σοβιετικό πρότυπο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τον Homo Graecus, στην ουσία έναν οπορτουνιστή, που αποφεύγει κάθε ευθύνη και κάθε πρωτοβουλία, που δεν βλέπει τίποτα το άδικο στο να βάζει χέρι στο δημόσιο χρήμα και στη δημόσια περιουσία, αλλά που, αντίθετα, θεωρεί ότι αυτά ανήκουν σε όλους και στον καθένα».
Στο άρθρο γίνονται αναλυτικές αναφορές σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως τις διαπραγματεύσεις για το όνομα της FYROM, αλλά και εσωτερικής, όπως τη φοροδιαφυγή, την παιδεία και την «μετριοκρατεία». Αναφορές γίνονται ακόμη και στον Ιβάν Σαββίδη και το σκάνδαλο NOVARTIS, «ένα θεατρικό έργο για να κερδίσει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ την εύνοια των ψηφοφόρων». Και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο αρθρογράφος είναι ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα άλλο από μια πελατειακή ένωση με όπλα την διπλή σκέψη και τον διπλό λόγο, που χρησιμοποιεί όμως τη συνταγή των παλαιών κομμάτων εξουσίας, εκείνων που οδήγησαν τα χώρα στην χρεοκοπία… είναι ιδιαίτερα πικρό το ότι η κυβέρνηση επικαλέστηκε ηθικό πλεονέκτημα…».
Το επιμύθιο του μακροσκελούς άρθρου συνοψίζεται στην αναζήτηση όχι νέων κομμάτων αλλά νέων ανθρώπων. «Η ηθική επανάσταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να έρθει, αλλά ούτε και καμιά άλλη. Αυτό που απ´ έξω φαντάζει ως αναμόρφωση του κράτους στην πραγματικότητα είναι μια μετακίνηση σκηνικού. Για να βγει η Ελλάδα από την κρίση και να μην μπαίνει η ίδια εμπόδιο στο δρόμο της, χρειάζεται πρωτίστως έναν νέο Άνθρωπο. Αλλά ούτε κι αυτός δεν πρόκειται να έρθει. Το μόνο που θα συμβεί είναι ένα πισωγύρισμα σε πολλούς νόμους και διατάξεις σε συμφωνία με την τρόικα. Και μάλιστα από την πίσω πόρτα, αθόρυβα και χαμηλόφωνα».

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΟΟΣΑ: Οι Διευθυντές εκτός από Δάσκαλοι να διαθέτουν ικανότητες Διοίκησης και αναζήτησης επενδύσεωνΠαρουσιάστηκε σήμερα από τον υπουργό παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ η έκθεση του οργανισμού για το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Η δημοσιοποίηση της έκθεσης είχε προγραμματισθεί για τα τέλη του 2017, ωστόσο η καθυστέρηση αποδίδεται και στην έλλειψη στατιστικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να επισημαίνεται η ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησής τους. Από την άλλη, εδώ και αρκετούς μήνες έχουν υπάρξει μαραθώνιες διαπραγματεύσεις αλλά και πολλά σημεία σύγκρουσης μεταξύ των αντιπροσώπων του Οργανισμού με τον υπουργό Κώστα Γαβρόγλου, ενώ κάποιες παρατηρήσεις του ΟΟΣΑ δεν φαίνεται να συμπλέουν με τις θέσεις του υπουργείου Παιδείας.

Στην κορυφή η αξιολόγηση

Ο ΟΟΣΑ προκρίνει 
 • την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων της με τη χρηματοδότησή τους, 
 • μεγαλύτερη αυτονομία των σχολείων με ισχυρά σχολικά συμβούλια και αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωράριο των εκπαιδευτικών. Προτείνεται ειδικότερα μεγαλύτερη σχολική αυτονομία και ισχυρά σχολικά συμβούλια με κρίσιμες αρμοδιότητες και για τη διαχείριση των οικονομικών του σχολείου. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου θεωρείται ότι θα ενισχύσει την αυτοαξιολόγηση, την αξιολόγηση και τη λογοδοσία στην εκπαίδευση. Σχετικά με το ωράριο γίνεται λόγος για «σχετικά λίγο χρόνο -εβδομαδιαίως- των Ελλήνων εκπαιδευτικών στις τάξεις». 
Προτάσεις για τη χρηματοδότηση

Στην έκθεση περιλαμβάνονται και προτάσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση των σχολείων, η οποία, σύμφωνα με τον Οργανισμό, θα συνδέεται με την αυτοαξιολόγηση σχολείων και θα εστιάζει στα «αδύναμα» σχολεία, ώστε να ενισχυθούν. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ προκρίνει η κατανομή των προϋπολογισμών να περάσει σε περιφερειακό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του προσωπικού στα σχολεία και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας, όπως αυτές θα προκύπτουν από την αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται η εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών, γεγονός που οδηγεί στην ενίσχυση σχολείων με μέτριες βαθμολογίες και κατανομή των δαπανών ανά μαθητή, με «κουπόνια» που θα αποδίδονται στη σχολική μονάδα.

Σε δύο βασικά σημεία εκπαιδευτικής πολιτικής συμφωνούν και σε άλλα δύο διαφωνούν, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού με το υπουργείο Παιδείας.

Συμφωνούν
 • Στις προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία 
 • και στην αλλαγή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 Διαφωνούν
 • αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 
 • αυτονομία των σχολικών μονάδων, με τους διευθυντές να μην είναι μόνο δάσκαλοι, αλλά να διαθέτουν ικανότητες διοίκησης και αναζήτησης επενδύσεων.

Σε εκκρεμότητα 220.000 συντάξεις και εφάπαξ!


protothema.gr
Σε αναμονή έως και δυο χρόνια για την έκδοση κύριων συντάξεων
Δραματική είναι η κατάσταση για χιλιάδες υποψήφιους συνταξιούχους λόγω της σοβαρής καθυστέρησης στην έκδοση συντάξεων. Σε εκκρεμότητα βρίσκονται σήμερα 90.000 αιτήσεις για χορήγηση κύριας σύνταξης, 90.000 για επικουρική και 42.000 για εφάπαξ. 
Ο χρόνος αναμονής για την έκδοση της οριστικής κύριας σύνταξης φθάνει και τα 2 χρόνια, κατά μέσο όρο, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στις συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση(πάνω από 2 ταμεία). Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, η καθυστέρηση ξεπερνά και τα 3 χρόνια. Η σοβαρή κατάσταση που εχει δημιουργηθεί οδηγεί τους υποψηφιους συνταξιουχους σε περιθωριοποίηση δεδομένου ότι θα λάβουν ψαλιδισμένες συντάξεις και εφάπαξ και παράλληλα αναγκάζονται να ζουν με τις μικρές προσωρινές συντάξεις.
Χαρακτηριστικό της αδράνειας- εκτός από την απουσία ηλεκτρονικών υποδομών και δεδομένων- είναι ότι δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες εγκύκλιοι για διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων ενώ δεν υπάρχει η απαιτούμενη μηχανογραφική εφαρμογή μετά την ένταξη των ταμείων στον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων μέχρι και σήμερα οι ασφαλισμένοι με διαδοχική ασφάλιση του πρώην Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , καθώς και του πρώην ΙΚΑ με διατάξεις Δημοσίου. Eτσι εδώ και 23 μήνες από την ψήφιση του 4387/16 (ν. Κατρούγκαλου) εξακολουθούν και δεν βγαίνουν πράξεις συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έκδοση του εφάπαξ και στην συνέχεια η έκδοση των ψαλιδισμένων επικουρικών συντάξεων.
Ήδη πολλοί υποψήφιοι συνταξιούχοι έχουν καταθέσει εξώδικα για την παράνομη καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων ενώ το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων σχεδιάζει να προσφύγει σε ένδικα μέσα.

Τέλος το ΕΝΔΙΣΥ ενημερώνει ότι η καταβολή των συντάξεων του μήνα Μαΐου θα ξεκινήσει την Παρασκευή 27 Απριλίου με την διαδικασία να ολοκληρώνεται έως την Πέμπτη 3 Μαΐου.
Αναλυτικά:

-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή.
-Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή.
-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 02 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη.
-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 02 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη.
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 28 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή.
-Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 3 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη.
-Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 27 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

«Τζάμπα διακοπές» για 120 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ρόδο!

Αυτή η χώρα δεν έχει σωτηρία...
Αλήθεια, έχουν νοιώσει στο πετσί τους την οικονομική κρίση; προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν για μία ακόμη φορά την κοινωνία, που εδώ και οκτώ χρόνια, ζει σε έκτακτες ανάγκες!Κατερίνα Κατσαβού
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Το Περιφερειακό Συνέδριο για την «Παραγωγική Ανασυγκρότηση» που διεξάγεται στη Ρόδο αποτέλεσε την αφορμή για να διοργανωθούν από τα υπουργεία «τριήμερα» πακέτα παραμονής στο σμαραγδένιο νησί του Αιγαίου με ωφελημένα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπουργοί, στελέχη, σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες από τουλάχιστον 12 υπουργεία λαμβάνουν μέρος στις εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου συνδυάζοντας το «τερπνόν μετά του ωφελίμου».
Τις τελευταίες ημέρες η «Διαύγεια» έχει κατακλυσθεί από αποφάσεις για την έγκριση δαπανών και την εκταμίευση χρημάτων που απαιτούνται για τις μετακινήσεις και τη διαμονή της κυβερνητικής αποστολής.
Υπολογίζεται ότι πάνω από 120 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν αυτές τις ημέρες στη Ρόδο για να χειροκροτήσουν τον πρωθυπουργό και να έρθουν σε επαφή με τα κομματικά στελέχη του νησιού. Το κόστος ξεπερνά τις 35.000 ευρώ και αναμένεται να προσεγγίσει τις 50.000, μόλις δημοσιευθούν όλες οι σχετικές αποφάσεις για το διήμερο του Περιφερειακού Συνεδρίου, μόνο για την κάλυψη εξόδων των υπουργών και των στελεχών τους.
Από την πρώτη επεξεργασία των 50 και πλέον υπουργικών αποφάσεων για την κομματική «εκδρομή» προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία:
 • Από το Μέγαρο Μαξίμου και την αντιπροεδρία η μετακίνηση 7 συμβούλων θα κοστίσει 4.137 ευρώ ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το κόστος για τους υπουργούς Επικρατείας.
 • Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον υφυπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό, τον γενικό γραμματέα Διονύση Τεμπονέρα και πέντε συμβούλους τους. Το κόστος ξεπερνά τα 3.700 ευρώ.
 • Στο υπουργείο Υποδομών εγκρίθηκε ποσό 3.100 ευρώ για τη μετακίνηση και διαμονή του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, ενός συνεργάτη του και τριών αποσπασμένων αστυνομικών. Τελικώς το υπουργείο δέχθηκε προσφορά από ταξιδιωτικό γραφείο για το ποσό των 2.590 ευρώ και η πληρωμή θα γίνει σε ένα μήνα από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.
 • Στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, αν και έχει προαναγγελθεί η παρουσία του υπουργού Νίκου Παππά στη Διαύγεια, έχει αναρτηθεί μόνο μία απόφαση για την υπηρεσιακή μετακίνηση της ειδικής γραμματέως Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων κυρίας Φωτεινής Παντιώρα με κόστος 692 ευρώ.
 • Από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα παρευρεθεί η υπουργός Oλγα Γεροβασίλη, ο εκπρόσωπος Τύπου και ένας αστυνομικός με συνολικό κόστος 2.040 ευρώ.
 • Στο υπουργείο Τουρισμού εκδόθηκαν αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες στη Ρόδο θα παραστεί η υπουργός κυρία Eλενα Κουντουρά και δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας με εκτιμώμενη δαπάνη τα 2.170 ευρώ.
 • Στο υπουργείο Οικονομίας, που φέρει και το σημαντικότερο μερίδιο ευθύνης σε ό,τι αφορά την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, που αποτελεί και την ατζέντα του Συνεδρίου, εγκρίθηκε η μετακίνηση του υφυπουργού Στέργιου Πιτσιόρλα, του γενικού γραμματέα Λόη Λαμπριανίδη και δύο συμβούλων με δαπάνη 2.230 ευρώ.
 • Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υπάρχει διπλή παρουσία. Του υπουργού Γιώργου Σταθάκη και του αναπληρωτή Σωκράτη Φάμελλου ενώ θα συνοδεύονται και από 6 συνεργάτες ή αστυνομικούς. Το κόστος πλησιάζει τα 5.000 ευρώ και είναι μία από τις δαπανηρότερες αποστολές.
 • Σε μία κομματική φιέστα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να λείπει ο πρωθυπουργικός φίλος και αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ο οποίος μαζί με τον υπουργό Ανδρέα Ξανθό θα εκπροσωπήσει το υπουργείο Υγείας.Το ενδιαφέρον είναι ότι τον κ. Ξανθό θα τον συνοδέψουν δύο στελέχη του ενώ ο κ. Πολάκης θα βρεθεί στο νησί με έξι συνεργάτες και προσωπικό ασφαλείας. Συνολική δαπάνη 4.566 ευρώ.
 • Το υπουργείο Πολιτισμού θα βρεθεί σύσσωμο στη Ρόδο. Εκτός από την κυρία Κονιόρδου θα παρευρεθεί και ο υφυπουργός για θέματα Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης αλλά και ο νέος υφυπουργός Κωνσταντίνος Στρατής με 7 συνεργάτες τους με αποτέλεσμα το κόστος να ανεβαίνει στα 3.225 ευρώ.
 • Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκτός του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου θα βρεθεί στη Ρόδο ο αναπληρωτής Ιωάννης Τσιρώνης, ο γενικός γραμματέας Νίκος Αντώνογλου και 7 μέλη της ασφαλείας τους. Συνολική δαπάνη 3.575 ευρώ.
 • Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και τα τέσσερα μέλη της συνοδείας της θα απορροφήσουν δαπάνη ύψους 2.213 ευρώ.
 • Ο γενικός γραμματέας του υπ. Εσωτερικών Κώστας Πουλάκης και μία ειδική σύμβουλός του θα βρεθούν στη Ρόδο με συνολικό κόστος 1.030 ευρώ.
 • Από τις πιο «σεμνές» αποστολές αυτή του υφυπουργού Εργασίας Ν. Ηλιόπουλου, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε στη Διαύγεια, θα απορροφήσει δαπάνη μόλις 315 ευρώ.

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Τα 3Σ στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς των παιδιών


 e-psychology.gr
Αρθρογράφος: Γιώτα Μακρυσοπούλου
Γονέας: Σταμάτα να το κάνεις αυτό!
Παιδί: Γιατί να μην το κάνω; 
Γονέας: Γιατί δεν πρέπει!
Παιδί: Και γιατί δεν πρέπει;
Γονέας: Γιατί δεν είναι σωστό!
Παιδί: Γιατί δεν είναι σωστό;
Γονέας: Λοιπόν αρκετά! Θα το κάνεις επειδή στο λέω εγώ!

Τα παιδιά ορισμένες φορές διαλέγουν τις πιο ακατάλληλες στιγμές για να κάνουν τους «σωκρατικούς» τους διαλόγους. Η παραπάνω συνομιλία είναι χαριτωμένη, αλλά αμφιβάλλω εάν αντιμετωπίζεται έτσι και από έναν γονέα, που συναγωνίζεται το χρόνο για να καταφέρει να επιτελέσει τις καθημερινές του υποχρεώσεις, αναγκασμένος παράλληλα να απαντάει στα ατελείωτα «γιατί» του παιδιού σε θέματα, που ο ίδιος θεωρεί αυτονόητα.

Βέβαια για το παιδί δεν είναι αυτονόητα.

Το παιδί θέλει να υπακούσει, αλλά θέλει επίσης να μάθει και το λόγο για τον οποίο του ζητείται να υπακούσει και μια ικανοποιητική εξήγηση άλλωστε αποτελεί ζωτικό στοιχείο στην όλη διαδικασία της αγωγής. Το σφάλμα του γονέα δεν υφίσταται, εάν το παραπάνω παράδειγμα ληφθεί ως μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή εάν για μία φορά παρέλειψε να δώσει εξήγηση, αλλά εάν αποτελεί συνηθισμένο πρότυπο στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση, δηλαδή εάν δε δίνει στο παιδί εξηγήσεις «εκ συστήματος».
Η οριοθέτηση της συμπεριφοράς των παιδιών είναι ένα θέμα που δικαιολογημένα απασχολεί κάθε γονέα, αφού είναι μια διαδικασία που κρίνεται απαραίτητη για τη δημιουργία ευτυχισμένων και ολοκληρωμένων ανθρώπων. Τα όρια στην ουσία είναι οι κανόνες που θέτουμε στο παιδί, ώστε να το βοηθήσουμε να ασκηθεί στους περιορισμούς που προϋποθέτει η ζωή στην κοινωνία.
Στη σύγχρονη εποχή η πληροφόρηση για τις μεθόδους ανατροφής είναι ευκολότερη από ποτέ, αφού με ένα κλικ μπορεί πολύ εύκολα ο οποιοσδήποτε να αποκτήσει πρόσβαση σε ποικίλες πηγές ενημέρωσης. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν είναι πάντα το επιθυμητό, αφού οι γονείς καταλήγουν να μπερδεύονται περισσότερο και να αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε αυτούς που υποστηρίζουν, ότι εάν είναι ανεκτικοί το παιδί θα γίνει ένας ισχυρογνώμων τύραννος και από την άλλη σε όσους θεωρούν ότι, εάν είναι υπερβολικά αυστηροί και τιμωρητικοί, το παιδί κινδυνεύει να γίνει ένα υποχωρητικό και άβουλο πλάσμα.
Πράγματι η αυταρχική κυριαρχία εκ μέρους των γονέων μπορεί να παράγει ένα πειθαρχημένο παιδί, αλλά θα εκμηδενίσει την ικανότητά του να παίρνει πρωτοβουλίες στη ζωή, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η υπερβολική ανεκτικότητα είναι ιδανικότερη επιλογή. Όπως τις περισσότερες φορές, έτσι και στο παρόν ζήτημα συνιστάται το μέσο ανάμεσα στα δύο άκρα, μια χρυσή τομή, που θα συνδυάζει μια θερμή και στοργική πειθαρχία, θέτοντας όρια που υπακούουν στον κανόνα των 3Σ(σαφήνεια, συνέπεια, συνέχεια).

Ο κανόνας των 3Σ

Σαφήνεια

Σίγουρα τα όρια είναι απαραίτητα σε ποικίλους τομείς της ζωής του παιδιού, ωστόσο ο ευσυνείδητος γονέας οφείλει να δώσει προτεραιότητα και να επιμείνει σε όσα θέματα κρίνει σημαντικότερα, αφήνοντας ορισμένους τομείς ελεύθερους, ώστε να μη νιώθει το παιδί ασφυκτικά. 
Κάθε κανόνας οφείλει να είναι διατυπωμένος με σαφή τρόπο, χωρίς περιττές λεπτομέρειες που έτσι και αλλιώς είναι δύσκολο να θυμάται το παιδί και σε γλώσσα απλή και κατανοητή. Είναι σημαντικό μαζί με τον κανόνα να γνωστοποιούνται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές συνέπειες που ακολουθούν την υπακοή ή ενδεχόμενη παραβίασή του, ώστε να καθίσταται κατανοητό στο παιδί, ότι οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια θα είναι αποτέλεσμα δικής του επιλογής και συμπεριφοράς.
Η γκρίνια και οι φωνές δεν έχουν καμία θέση στη διαδικασία της οριοθέτησης. Ο γονέας μιλώντας στο παιδί με θετική και ήρεμη φωνή, αλλά συγχρόνως, σταθερή και αποφασιστική, ανακοινώνει τους κανόνες και τις συνέπειες αυτών, μία το πολύ δύο φορές, αποφεύγοντας τις συνεχείς επαναλήψεις. Ένα τρικ που δεσμεύει τα παιδιά στην τήρηση των κανόνων, είναι η συγκέντρωση αυτών καθώς και των συνεπειών τους σε μορφή συμβολαίου, που θα είναι συμφωνημένο και υπογεγραμμένο από τις δύο πλευρές και τοποθετημένο σε σημείο του σπιτιού, που να έρχονται συνέχεια σε οπτική επαφή μαζί του.

Συνέπεια

Τα παιδιά είναι πολύ πιθανό να παραβιάσουν κάποιους από τους κανόνες, είτε μέχρι να μάθουν, είτε επειδή ορισμένες φορές δοκιμάζουν τα όρια που τους θέτουν οι γονείς, ώστε να εξετάσουν, εάν είναι συνεπείς σε αυτά που λένε. Οι γονείς οφείλουν να παραμένουν σταθεροί τόσο ως προς αυτό που υποστηρίζουν, όσο και ως προς τις προβλεπόμενες συνέπειες που ακολουθούν την παραβίαση του εκάστοτε κανόνα.
Επισημαίνεται, ότι πρέπει να γίνεται σαφή διάκριση ανάμεσα στην κακή συμπεριφορά, εξαιτίας της οποίας ακολουθεί η αρνητική συνέπεια και του ίδιου του παιδιού, με προτίμηση να χρησιμοποιούνται φράσεις όπως “ήταν λάθος η συμπεριφορά σου” και αποφυγή απόδοσης μόνιμων χαρακτηρισμών στην προσωπικότητα του παιδιού, όπως για παράδειγμα “είσαι κακό παιδί”, διότι υπάρχει κίνδυνος το παιδί εσωτερικεύοντας την ετικέτα, να συμπεριφέρεται όντως ως κακό παιδί, επιβεβαιώνοντας στην ουσία τη διατυπωμένη σκέψη των γονέων.

Συνέχεια

Τα όρια τέλος πρέπει να επαναπροσδιορίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού, ακολουθώντας τη διαδρομή της ηλικίας και τις αλλαγές του κοινωνικού περιβάλλοντος. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα, ένας κανόνας που ισχύει για ένα αγόρι επτά χρονών σχετικά με την έξοδό του εκτός σπιτιού, να παραμένει σταθερός μέχρι την ηλικία των δεκαεπτά, όπως είναι αδύνατο ένας κανόνας που ίσχυε πριν από τρεις δεκαετίες σε ένα χωριό, να ισχύει και στη σύγχρονη εποχή στο αστικό κέντρο. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ισοπέδωση αξιών και αρχών, είναι απαραίτητη όμως η συνεχής επαγρύπνηση των γονέων, ώστε να παρατηρούν τυχόν αλλαγές και να κρίνουν σε ποιους από τους τομείς της ζωής του παιδιού είναι σημαντική η οριοθέτηση.
Τα όρια προστατεύουν το παιδί από φυσικούς κινδύνους και το βοηθούν να βάλει σε μία τάξη τον περιβάλλοντα κόσμο για το τι επιτρέπεται και τι όχι.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι εκλαμβάνονται και από το ίδιο το παιδί ως ένδειξη ενδιαφέροντος και αγάπης από μέρους των γονέων. Βέβαια χρυσοί κανόνες για την ανατροφή των παιδιών δεν υπάρχουν.Το παιδί όμως που έχει στοργικούς γονείς και παιδαγωγείται μέσω της αγάπης, της προβολής σωστών προτύπων που μπορεί να μιμηθεί και της οριοθέτησης με δυνατότητα να μάθει μέσα από τα λάθη του για τις συνέπειες των πράξεών του τόσο πάνω στον εαυτό του όσο και στους άλλους, θα έχει ως αποτέλεσμα την εσωτερίκευση των κανόνων από μέρους του και την απόκτηση ενός ικανοποιητικού επίπεδου αυτοελέγχου, με πολλές προοπτικές να εξελιχτεί σε ένα άτομο κοινωνικό, δημιουργικό, αυτόνομο και με εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Βιβλιογραφία

HerbertM., Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία 1α, Επόπτης ελλην. εκδ. Παρασκευόπουλος Ι., Τόμος Πρώτος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998
HerbertM., Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας, Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 1β, Επόπτης ελλην. Εκδ. Παρασκευόπουλος Ι., Τόμος Δεύτερος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998
Καλαντζή-Αζίζι Α., Συνεργάτες Αγγελή Κ., Ευσταθίου Γ., Αυτογνωσία& Αυτοδιαχείριση, Ένα μοντέλο κλινικής πρακτικής και εκπαίδευσης Ειδικών Ψυχικής Υγείας και Εκπαιδευτικών, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2002
FeldmanR.S., Εξελικτική Ψυχολογία, Επιστ. Επιμ. Μπεζεβέγκης Η., Τόμος Α΄, Αθήνα, Gutenberg, 2009