ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Τι ισχύει για το συνταξιοδοτικό των 170.000 εκπαιδευτικών μετά τις αλλαγές στην κύρια σύνταξη και στα επικουρικά ταμεία

Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις μετά τις αλλαγές στην κύρια σύνταξη και στα επικουρικά ταμεία
Με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α /27-10-2011) διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στο συνταξιοδοτικό των χιλιάδων συνταξιούχων εκπαιδευτικών και κυρίως στους όρους διαμόρφωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των 170.000 περίπου εν ενεργεία εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.
  ΤΑ ΝΕΑ παρουσιάζουν σήμερα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τα συνταξιοδοτικά τους, το νέο τρόπο υπολογισμού του συνολικού ποσού της σύνταξης από 1/11/2011 με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, τα επικουρικά ταμεία, τα ζητήματα οικογενειακής παροχής, ηλικίας και πως επηρεάζουν τις συντάξιμες αποδοχές.

Σύμφωνα με το Γιάννη Μπαλάγκα, ειδικό συνεργάτη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) οι κυριότερες ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων για τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου είναι οι εξής:
 1. Η σύνταξη όσων θα εξέλθουν της υπηρεσίας από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου μέχρι
31-12-2015 θα υπολογιστεί με τις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου. Δηλαδή, όποιος συνταξιοδοτηθεί από 1-11-2011 μέχρι 31-12-2015, θα υπολογιστεί η σύνταξη του με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011, γι αυτό και οι κρατήσεις για την κύρια σύνταξη και τα ασφαλιστικά ταμεία γίνονται στις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου.

Επειδή από 1-7-2011 έχει ανασταλεί η χορήγηση Μ.Κ με το παλιό μισθολόγιο, (άσχετο αν με το νέο μισθολόγια θα παίρνει κάποιος Μ.Κ , αυτά δεν θα υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές), η αύξηση που θα προκύπτει στις συντάξεις θα είναι μόνο από την αύξηση των ετών υπηρεσίας και όχι και από την αλλαγή των Μ.Κ. που θα μπορούσε να έχει μέχρι το 2015. Στην ουσία πρόκειται για μια μείωση στις συντάξεις, αφού πχ εκπαιδευτικός που στις 31-10-2011 είχε 30 έτη υπηρεσίας και Μ.Κ 3 με το παλιό μισθολόγιο, αν αποχωρήσει το 2015 με 34 χρόνια υπηρεσίας θα πάρει 34/35 των συντάξιμων αποδοχών του ΜΚ 3 που είχε στις 31-10-2011 και όχι του ΜΚ 1 που θα εξελισσόταν κανονικά.
2. Η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να χορηγείται στους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι 31-10-2011 δηλαδή 35 € το επίδομα γάμου, 18 € για το καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά κλπ , ενώ όσοι εξέλθουν στη σύνταξη από 1-11-2011 η οικογενειακή παροχή ( 50€ για το πρώτο παιδί, 70 € για το δεύτερο κλπ) θα υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, το οποίο δίνει την οικογενειακή παροχή μόνο σε αυτούς που έχουν τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Δηλαδή όσοι εξέρχονται στη  σύνταξη από 1-11-2011 και έχουν ενήλικα παιδιά που έχουν περατώσει και τις σπουδές τους, αν σπούδαζαν, χάνουν το επίδομα γάμου (35 €) που θα παίρνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31-10-2011.
3. Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Μπαλάγκας από 1-11-2011 στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας , το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 € μειώνεται κατά 40%.
Παράλληλα από 1-11-2011 στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, οι οποίοι είναι άνω των 55 ετών, το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 € μειώνεται κατά 20%. Εξαιρούνται της μείωσης αυτής οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω, καθώς και όσοι παίρνουν το επίδομα ανικανότητας που δίνει το Δημόσιο ύστερα από γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού.
Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης προκειμένου να γίνει η ανωτέρω μείωση, λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης και το συγκαταβαλλόμενο με αυτή ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης, αφού αφαιρεθεί το ποσό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Ας μην ξεχνάμε ότι Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι μια εισφορά που επιβάλλεται στο σύνολο των μεικτών συντάξιμων αποδοχών από 1400€ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος εξομάλυνσης (δεν συμπεριλαμβάνεται το οικογενειακό επίδομα) και από 1-8-2011 έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το Ν.4022/2011 ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς 3% δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400 €. Επιπλέον της εισφοράς αυτής, από 1/8/2011 στους συνταξιούχους του δημοσίου που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:
Για συντάξεις από 1700,01     έως  2300    ποσοστό    6%
»               2300,01    έως  2900  ποσοστό      8%
»               2900,01    και άνω      ποσοστό     10%
Για τον προσδιορισμό της ανωτέρω εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης και του ποσού της εξομάλυνσης που συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, αφαιρουμένου του ποσού της εισφοράς αλληλεγγύης. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς 6% δεν μπορεί να υπολείπεται των 1700 €.
4. Αποδεσμεύεται η αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων από την αναπροσαρμογή των μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων από 1-1-2016 αντί της 1-1-2014 που προέβλεπε ο ν.3865/2010. Από την ημερομηνία αυτή και μετά η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων θα γίνεται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του τιμάριθμου (Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου έτους και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δ.Τ.Κ.
Σύμφωνα με τον ειδικό συνεργάτη της ΔΟΕ αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αύξηση των συντάξεων δεν θα ακολουθεί την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου οι καταβληθείσες συντάξεις να συρρικνώνονται και να υπολείπονται των μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων. Έτσι με βάση τις ανωτέρω μειώσεις και με βάση το αφορολόγητο όριο των 5000€ που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1-1-2012, παρουσιάζουμε έναν ενδεικτικό πίνακα κατά προσέγγιση για την κύρια σύνταξη το 2012 για τους εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση που αναγράφεται στο κάτω μέρος του πίνακα.
Η ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ ή ΕΓΓΑΜΟ
(χωρίς οικογενειακή παροχή)

Ο Γιάννης Μπαλάγκας διευκρινίζει ότι μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων από 1-7-2011 είναι αδύνατο μέχρι το 2015 να δημιουργηθεί γενικός πίνακας με τις καθαρές συντάξιμες αποδοχές, διότι δεν θα αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας με τα Μ.Κ.. Θα υπολογίζεται δηλ. η σύνταξη κάποιου μέχρι το 2015 με βάση τα χρόνια υπηρεσίας που θα έχει κατά την έξοδο του από την υπηρεσία αλλά με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχε στις 31-10-2011. Ο καθένας είναι ξεχωριστή περίπτωση.
Ο ανωτέρω πίνακας είναι καθαρά ενδεικτικός και ισχύει, αν όλα τα έτη υπηρεσίας είναι στο Δημόσιο και εφόσον τα Μ.Κ αντιστοιχούν στα έτη υπηρεσίας που αναγράφονται, διότι ένας μεγάλος αριθμός δεν έλαβε μισθολογική προαγωγή από 1-7-2011. Στην περίπτωση που στα αναγραφόμενα έτη υπηρεσίας υπάρχει διαφορά ενός (1) Μ.Κ από αυτό που παρουσιάζεται, η διαφορά αυτή θα κυμαίνεται από 12-16 €.
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ (Τ.Π.Δ.Υ. - Μ.Τ.Π.Υ.
  Στους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που εξήλθαν της υπηρεσίας από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο , μειώνεται κατά 15%, ενώ όσοι εξήλθαν ή εξέρχονται της υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο, μειώνεται κατά 20%.
  Στους ασφαλισμένους του Μ.Τ.Π.Υ.  ο νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος που χορηγεί το Μ.Τ.Π.Υ. για όλους τους μετόχους του, δηλ. το άθροισμα που προκύπτει από τους δύο τύπους υπολογισμού
  α) Βασικός μισθός χ 20% χ έτη ασφάλισης χ 0,8075 : 35
  β) Τυχόν άλλες αποδοχές χ 20% χ έτη ασφάλισης χ 0,8075 : 35 δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, διότι το μέρισμα τους υπολογιζόταν και πριν με ποσοστό αναπλήρωσης 20% και δεν είχαν άλλου είδους αποδοχές για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του ΜΤΠΥ για να πάρουν υπομέρισμα.
 Όσον αφορά στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος αλλά από 1-9-2011 με το νόμο 3986/2011 (μεσοπρόθεσμο), θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (τύπου ΛΑΦΚΑ) σε όλες τις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 €. κλιμακωτά από 3-10%. Έτσι:
 Για συντάξεις από 300,01 έως 350 € θα παρακρατείται ποσοστό 3% από 350,01 έως 400 € θα παρακρατείται ποσοστό 4% από 400,01 έως 450 € θα παρακρατείται ποσοστό 5% κ.ο.κ ανά 50€ και φθάνουμε σε συντάξεις από 650€ και άνω που το ποσοστό παρακράτησης θα είναι 10%. Η παρακράτηση αυτής της εισφοράς θα γίνει σε όσους έχουν από 35 και άνω έτη ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., γιατί στα 35 έτη η ακαθάριστη σύνταξη είναι 333,20 € και θα γίνει παρακράτηση εισφοράς 10 €.

Αυξήσεις φωτιά έως και 200% στα τεκμήρια διαβίωσης


 Πηγή:«www.koutipandoras.gr»,
Αυξήσεις φωτιά στα τεκμήρια διαβίωσης για το 2012, περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που απεστάλη στις εφορίες, με απώτερο στόχο την είσπραξη εσόδων άνω του ενός δις ευρώ. Η εγκύκλιος προβλέπει αύξηση κατά 70% των τεκμηρίων για ακίνητα και αυτοκίνητα, 60% για πισίνες και 200% για σκάφη αναψυχής, με τα χαμηλά και μεσαία στρώματα να καλούνται για ακόμη μια φορά να σηκώσουν το μάρμαρο των νέων μέτρων.
Όπως επισημαίνει στο «www.koutipandoras.gr», ο φοροτεχνικός κ. Βαγγέλης Αμπελιώτης «τα νέα τεκμήρια επιβαρύνουν κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, καθώς προσδιορίζουν εισοδήματα έως 50.000 ευρώ». Με τον τρόπο αυτό αφήνονται στο απυρόβλητο τα υψηλά εισοδήματα, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Επιπλέον μεγάλα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι φορολογούμενοι και με τη συλλογή αποδείξεων, καθώς για το 2011 θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις για το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό τους εισόδημα. Τα αυξημένα τεκμήρια σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου σε 5.000 ευρώ αναμένεται να προκαλέσουν πονοκέφαλο σε χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς ακόμη και όσοι μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ως μη προνομιούχοι, με τα νέα μέτρα θα κληθούν να πληρώσουν. Στην περίπτωση που το άθροισμα των τεκμηρίων είναι υψηλότερο από το εισόδημα που δήλωσε ο φορολογούμενος, τότε φορολογείται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.
Αυτοκίνητα και κατοικίες
Σε ότι αφορά την κατοικία, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνεια ως εξής:
-μέχρι και 80 τ.μ., 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
-από 81 μέχρι και 120 τ.μ., 65 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
-από 121 μέχρι και 200 τ.μ., 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
-από 201 έως 300 τ.μ., 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και
-από 301 τ.μ., 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Αναφορικά με τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, ορίζεται σε 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή, ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι.
Για τα αυτοκίνητα, τα νέα αυξημένα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης ορίζονται ως εξής:
- για τα αυτοκίνητα μέχρι 1200 κυβικά εκατοστά σε 4.000 ευρώ,
- για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά,
- για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και
- για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
Παραδείγματα
1. Φορολογούμενος με μηδενικό εισόδημα, κύρια κατοικία 60 τ.μ. και αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών, θα κληθεί να καταβάλει φόρο ύψους 440 ευρώ. Και αυτό διότι ο φορολογούμενος θα έχει ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 3.000 ευρώ, τεκμήρια 2.400 ευρώ για την κατοικία του και άλλα 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο, με το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα να αγγίζει τα 9.400 ευρώ. Επομένως θα φορολογηθεί για το επιπλέον ποσό πέραν του αφορολογήτου, δηλαδή 4.400 ευρώ, όπου ο συντελεστής είναι 10% και άρα η επιβάρυνση ανέρχεται σε 440 ευρώ.
2. Έγγαμος φορολογούμενος με εισόδημα 6.000 ευρώ, κύρια κατοικία 80 τ.μ., με αυτοκίνητο 1.200 κυβικών. Το συνολικό τεκμαρτό του εισόδημα ανέρχεται σε 12.200. Επομένως θα πληρώσει φόρο 420 ευρώ.
3. Για έγγαμο φορολογούμενο με κύρια κατοικία 100 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι 15.900 ευρώ (5.000 ευρώ ελάχιστα έξοδα διαβίωσης για την οικογένεια+4.500 ευρώ για την κατοικία+6.400 ευρώ για το αυτοκίνητο). Έτσι ο ελάχιστος φόρος που θα του υπολογίσει η εφορία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα είναι 1.402 ευρώ

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Διευκρινίσεις για τη νέα βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη από τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς.

Διευκρινίσεις για τη νέα βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη από τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς.
Download this file (ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.doc)ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ[ ]65 Kb

Μόρια εκπαιδευτικών για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕΑνακοινώθηκαν από τη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς τα μόρια που συγκεντρώνουν οι εκπαιδευτικοί στις αιτήσεις μετάθεσής τους εντός ΠΥΣΠΕ.
Δείτε παρακάτω όλα τα ονόματα.
Για τυχόν λάθη και παραλείψεις παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκα στο τηλ. 24670-55258
Συνημμένα:


Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ.xls)ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ.xls[ ]44 Kb

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

27-12-11 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Ε

27-12-11 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Ε

Θέμα: «Ανακοινοποίηση των αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.»
Σας γνωστοποιούμε ότι στους τελικούς πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε. ανά περιφέρεια, με αξιολογική σειρά, με βάση τις συνολικές μονάδες που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι μετά το πέρας της συνέντευξης, οι οποίοι πίνακες επικυρώθηκαν με την αριθμ, πρωτ.  Φ.351.1/9/147713 /Δ1/  23- 12 -2011 Υπουργική Απόφαση, εκ παραδρομής δεν υπολογίστηκαν στους υποψηφίους Βούλγαρη Δημήτριο, εκπ/κό κλ. ΠΕ70 και  Ντάφου Ευθυμία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 τα μόρια στις Τ.Π.Ε.2 και Τ.Π.Ε.1 αντίστοιχα και στην υποψήφια Παπαγεωργίου Αικατερίνη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60, τα μόρια του συγγραφικού έργου.
Ως εκ τούτου, οι πίνακες διορθώνονται ως εξής:

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Συνημμένα
Αρχείο excel

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Τροποποιήσεις στο σύστημα αποσπάσεων και διορισμών

Από "ΗΜΕΡΗΣΙΑ"
Τροποποιήσεις στο σύστημα των αποσπάσεων και των διορισμών δασκάλων και καθηγητών και διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή προανήγγειλε χθες η υπουργός Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου, μετά τη συνάντηση που είχε με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, ενώ απέκλεισε την πιθανότητα να γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Οσον αφορά τους διορισμούς, η υπουργός είπε ότι προωθείται σχετική ρύθμιση για τη μείωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στον πρώτο τόπο διορισμού από τα 3 στα 2 έτη, όπως επανειλημμένα ζητούσαν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Διευρύνονται επίσης τα κίνητρα για την προαιρετική παραμονή των εκπαιδευτικών για δύο επιπλέον έτη στις θέσεις τους, με τον διπλασιασμό του αριθμού των μονάδων μετάθεσης που εξασφαλίζει ο εκπαιδευτικός που παραμένει για τρίτο και τέταρτο χρόνο.
Στο πλαίσιο της παραπάνω ρύθμισης θα δοθεί και στους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-'11 η δυνατότητα να υποβάλουν τώρα αίτηση μετάθεσης για το επόμενο σχολικό έτος (σ.σ.: θα εκδοθεί σχετική συμπληρωματική εγκύκλιος). Σχετικά με τις αποσπάσεις δήλωσε ότι θα καλέσει την ομάδα εργασίας να επανεξετάσει τυχόν αδικίες ως προς τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων και όποιες δυσλειτουργίες του συστήματος διαπιστώθηκαν. Για την εφεδρεία η κ. Διαμαντοπούλου επέμεινε ότι σε καμιά περίπτωση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί κλάδος εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ότι έχει υπογράψει σχετική απόφαση.
Η υπουργός προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για την αναβάθμιση του θεσμού των διδασκαλείων και ότι θα διαμορφωθούν από ΑΕΙ προγράμματα σπουδών που οποία θα έχουν διάρκεια φοίτησης: α) τρίμηνη, β) εξαμηνιαία και γ) ετήσια. Η φοίτηση σε όλες τις μορφές θα είναι υποχρεωτική. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων ετήσιας διάρκειας οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται με εξετάσεις και θα τους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια.
Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων εξάμηνης και τρίμηνης φοίτησης οι εκπαιδευτικοί δεν φεύγουν από την τάξη και αξιοποιείται η μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η επιτυχής φοίτηση θα παρέχει πιστοποίηση στον εκπαιδευτικό και θα μοριοδοτείται ανάλογα.
Οσον αφορά τα προβλήματα σίτισης κάποιων μαθητών, η υπουργός είπε πως είναι ένα δύσκολο και ευαίσθητο θέμα και ότι καταβάλλονται προσπάθειες και έχουν εξασφαλιστεί πόροι προκειμένου να στηριχτούν οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου.

"Αυτά τα Χριστούγεννα ας ενώσουμε τα χέρια και τις καρδιές μας για να εμποδίσουμε να γίνεται ο κόσμος μας κόλαση"

22/12/2011

Μήνυμα του Μακαριωτάτου για τα Χριστούγεννα

Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες αναφέρεται στο μήνυμα των Χριστουγέννων ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Τονίζει, μεταξύ άλλων πως τίποτε, ακόμη και η πιο μεγάλη τραγωδία, δεν μπορεί να νικήσει την ελπίδα. Αναλυτικά το μήνυμά του:

Τα φετινά Χριστούγεννα τα γιορτάζουμε σε μέρες δύσκολες και σκοτεινές. Μα το άστρο της Βηθλεέμ έρχεται να φωτίσει και πάλι τη ζωή μας. Να μας θυμίσει ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Ότι ο Θεός «λύτρωσιν απέστειλεν τω λαώ αυτού». Και ο λαός ο πορευόμενος εν σκότει στρέφει τα μάτια του στον φτωχότερο και ενδοξότερο θρόνο του σύμπαντος, στην ταπεινή φάτνη. Και βλέπει εκεί φως μέγα.

Δεν διαφεύγει της προσοχής μας, ότι ο σύγχρονος βίος απειλείται όλο και περισσότερο από θλίψεις και δοκιμασίες. Ο κόσμος μας ζει το τέλος μιας εποχής και βιώνει την αγωνία ενός απειλητικού και αβέβαιου αύριο.

Μέ τα μάτια στραμμένα στο φως των Χριστουγέννων, θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους και τον καθένα προσωπικά, με όση δύναμη διαθέτω, ότι ο Θεός μας αγαπά όλους και κανείς δεν στερείται το δικαίωμα στην ελπίδα.

Η χαρά που αναβλύζει από τη μεγάλη εορτή της γεννήσεως του Χριστού δεν είναι απλώς μια συναισθηματική εκτόνωση, αλλά οφείλεται στην επίγνωση ότι «εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον ίνα ζήσωμεν δι’Αυτού» (Ιωαν.4,9).

Χριστούγεννα σημαίνει, ότι οι λύπες, οι δοκιμασίες, οι δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, ακόμα και οι τραγωδίες που μας πληγώνουν, δεν μπορούν να νικήσουν την ελπίδα. Διότι η αγάπη του Θεού σήμερα γίνεται άμεσα ψηλαφητή αφού ο Χριστός γεννήθηκε για να μας λυτρώσει από τις αληθινές αιτίες των δεινών μας: την αμαρτία και τον θάνατο.

Να γιατί είναι τόσο θλιβερό και ανάρμοστο οι άρχοντες του κόσμου τούτου να δρουν και να αποφασίζουν για τη ζωή μας σαν να μην γεννήθηκε ο Χριστός. Διότι από όπου εκδιώκεται ο Χριστός, όπου δεν Του παραχωρείται τόπος να γεννηθεί, όπου η διδασκαλία Του περιφρονείται, εκεί επικρατούν η εκμετάλλευση, η απληστία, η αλαζονεία και η μικροψυχία. Εκεί ο άνθρωπος ευτελίζεται και απαξιώνεται. Και τότε εμφανίζονται τραγικές οι συνέπειες, όπως η εξουθένωση και η εκμετάλλευση των φτωχών και των αδύναμων, οι οικονομικές κρίσεις, οι πόλεμοι και οι καταστροφές.

Σήμερα η χαρά και η ελπίδα χτυπούν και πάλι τη θύρα της καρδιάς μας. «Χριστός γεννάται, δοξάσατε!»

Ανέτειλε ο Ήλιος της δικαιοσύνης! Οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες δεν μπορούν να μας καταβάλλουν. «Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστιν Χριστός Κύριος...» (Λουκ. 2,10-12).

«Χριστός γεννάται», και μας καλεί να κάνουμε ξανά την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού τρόπο ζωής και αντίδοτο στις θλίψεις.

Ας ενώσουμε, λοιπόν, τα χέρια και τις καρδιές μας για να εμποδίσουμε να γίνεται ο κόσμος μας κόλαση, ψάλλοντας χαρμόσυνα: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου στις 22-12-2011- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ   15Α - 10557  ΑΘΗΝΑ     ΤΗΛ. 210-3312793  &  6974 750407
www.dakepe.gr  e-mail: info@dakepe.gr
22 - 12 – 2011
 
 
Όμως
τα προβλήματα για την Εκπαίδευση και τους Εκπαιδευτικούς
παραμένουν και διογκώνονται…
 
     Με καθυστέρηση έξι (6) μηνών η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Διαμαντοπούλου έκανε δεκτό το αίτημα και συναντήθηκε με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
     Τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν κατώτερα των προσδοκιών των Ελλήνων Εκπαιδευτικών αφού τα μεγάλα οικονομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα αφού η κ. Υπουργός δεν απάντησε με σαφήνεια. Με διαπιστώσεις, υποσχέσεις και ευχολόγια προσπάθησε να «καλύψει» τα λάθη και τις παραλείψεις της πολιτικής της. Συγκεκριμένα:
1.Εφεδρεία Εκπαιδευτικών
Διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας – απόλυσης δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στους εκπαιδευτικούς. Όμως πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει η Υπουργός μίας κυβέρνησης που έφερε το μέτρο της εφεδρείας στους δημόσιους υπαλλήλους και είχε υποσχεθεί άλλα προεκλογικά και έπραξε άλλα μετεκλογικά;
 
2. Οικονομικά Εκπαιδευτικών
Η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι το ζήτημα αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων αλλά δεν μας εξήγησε:
Πώς μπορεί κανείς να επιβιώσει με 640€ το μήνα;
Γιατί οι Έλληνες εκπαιδευτικοί καλούνται συνεχώς να «πληρώσουν την κρίση»;
Γιατί το νέο Μισθολόγιο και η κυβερνητική πολιτική των δύο (2) τελευταίων ετών οδήγησαν σε δραματική μείωση του εισοδήματός μας διευρύνοντας τις ανισότητες και εξαθλιώνοντας της ζωή μας;
3. Κατάταξη και πλεονάζων χρόνος.
Η Υπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα και την ένταση που έχει δημιουργηθεί από τον τρόπο κατάταξης στο νέο Βαθμολόγιο και τη μη αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου για τη μισθολογική εξέλιξη. Επεσήμανε ότι το θέμα συζητείται για το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων στα συναρμόδια Υπουργεία ενώ σε ερώτημα για τη μη κατάταξη στο βαθμό Α΄ στελεχών της εκπαίδευσης που είχαν υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης που τώρα οδηγούν στο βαθμό Α΄ δεν έδωσε καμία απάντηση.
 
4. Σχολικές Επιτροπές
Η Υπουργός Παιδείας παραδέχτηκε ότι υπάρχει γενικότερο θέμα με την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Επιπλέον, ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα με συγκεκριμένους Δήμους που δεν έχουν προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συγκρότησής τους και την αποδέσμευση των κονδυλίων προς τις αντίστοιχες επιτροπές. Τέλος, επεσήμανε ότι θα προχωρήσει σε ρυθμίσεις για τη μείωση των προβλεπόμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών που αφορούν στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών από το Ελεγκτικό Συμβουλίου.
 
5. Δαπάνες για την Παιδεία
Παραδέχτηκε ότι ο προϋπολογισμός του 2012 που ψηφίστηκε περιλαμβάνει το χαμηλότερο από τη Μεταπολίτευση ποσοστό δαπανών για την Παιδεία. Θυμίζουμε ότι προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί 5% για την Παιδεία και 1 επιπλέον δις € τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας και σήμερα είμαστε η τελευταία χώρα σε δαπάνες για την Παιδεία στης Ε.Ε. με ποσοστό που φτάνει μόλις και μετά βίας του 2,5% του ΑΕΠ.
 
6. Διορισμοί Εκπαιδευτικών στην Π.Ε. και στην Ειδική Αγωγή
Δεν προσδιόρισε τον αριθμό των φετινών διορισμών στην Π.Ε. και τόνισε ότι ακόμα και η αναλογία 1 προς 10 θα εξαρτηθεί από τη  νέα δανειακή σύμβαση. Όσον αφορά τους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, δήλωσε ότι προγραμματίζεται διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ για μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής το Φεβρουάριο του 2012. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι θα δημιουργηθεί κλάδος εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ 19) και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
 
7. Βιβλία
Παραδέχτηκε ότι η παράδοση του συνόλου των σχολικών βιβλίων παραμένει σε εκκρεμότητα, μεταθέτοντας τις ευθύνες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στις συνταξιοδοτήσεις προσωπικού στον Οργανισμό Έκδοσης Σχολικών Βιβλίων.
8. Υποχρεωτική τριετής παραμονή νεοδιόριστων στην οργανική θέση
Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της τριετούς υποχρεωτικής παραμονής των νεοδιόριστων στην οργανική τους θέση, δίνοντάς τους παράλληλα και το δικαίωμα να ζητήσουν από φέτος μετάθεση. Θα παραμείνει η διετής υποχρεωτική παραμονή για όλους τους εκπαιδευτικούς. Θυμίζουμε ότι πάγια θέση της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. (που έγινε θέση και του Κλάδου) είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης μετά από ένα (1) χρόνο.
 
9. Προσχολική Αγωγή
Η Υπουργός δεν απάντησε σε ερωτήματα που αφορούσαν στη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Δεν απάντησε επίσης και στα ζητήματα που αφορούν στα καθήκοντα των νηπιαγωγών στα  ολοήμερα νηπιαγωγεία.
 
10. Μετεκπαίδευση – Επιμόρφωση – Εκπαιδευτικές Άδειες
Σε ερωτήσεις γύρω από τα θέματα της επιμόρφωσης και της χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών δεν έδωσε απάντηση. Για το θέμα της Μετεκπαίδευσης, τόνισε ότι θα αφορά και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, θα είναι υποχρεωτική και 3/μηνης, 6/μηνης (εξ’ αποστάσεως αλλά και με παρακολουθήσεις χωρίς απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα) και ετήσιας διάρκειας (η επιλογή θα γίνεται με εξετάσεις και θα υπάρχει απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).
 
11. Αναδιάρθρωση δομών εκπαίδευσης – Συγχωνεύσεις, Καταργήσεις, Υποβιβασμοί.
Η Υπουργός δεσμεύτηκε ότι τη φετινή χρονιά δεν θα προχωρήσει σε νέο κύκλο συγχωνεύσεων, καταργήσεων και υποβιβασμών με τη μορφή που έγινε πέρυσι αλλά θα εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία για τις όποιες μεταβολές. Όσον αφορά στην αναδιάρθρωση των δομών, είπε ότι θα προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα εφόσον υπάρχει συναίνεση των κομμάτων που στηρίζουν την παρούσα κυβέρνηση.
 
12. Σίτιση μαθητών – Υγειονομική Περίθαλψη
Η Υπουργός παραδέχτηκε την ύπαρξη του προβλήματος που αφορά φαινόμενα υποσιτισμού μαθητών και δήλωσε ότι με ευαισθησία θα προχωρήσει μαζί με άλλους φορείς στην «οριζόντια» αντιμετώπιση του προβλήματος! Για το θέμα με την υγειονομική περίθαλψη των εκπαιδευτικών από τον ΟΠΑΔ, δήλωσε ότι το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά από τα συναρμόδια Υπουργεία για το σύνολο των Δημοσίων Επενδύσεων.
13. Σχολική Στέγη
Για τα προγράμματα σχολικής στέγης η Υπουργός δήλωσε ότι μόνο όσα είναι ενταγμένα σε προγράμματα ΕΣΠΑ προχωρούν μιας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει δραματικά μειωθεί.
14. Πειθαρχικά Συμβούλια
Η Υπουργός τόνισε πως ό,τι ακριβώς ισχύει για όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους θα ισχύσει και για τα Πειθαρχικά Συμβούλια των εκπαιδευτικών στα οποία δεν θα συμμετέχουν υπάλληλοι του ίδιου κλάδου.
 
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. συνεχίζει τον αγώνα, καταθέτοντας τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, για την αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Η συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την Υπουργό Παιδείας επιβεβαίωσε την άποψή μας ότι είναι ανάγκη να αλλάξει αυτή η καταστροφική πολιτική το συντομότερο δυνατόν. 

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 
        Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
  
Κόκκινος Χαράλαμπος       Ανδρουλάκης Μάνος

 

Καμία ουσιαστική απάντηση από την Υπουργό στα θέματα εκπαίδευσης και οικονομικής πολιτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την Υπουργό Παιδείας κυρία Άννα Διαμαντοπούλου προκειμένου να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς την παρούσα χρονική περίοδο.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα και πήρε τις εξής απαντήσεις:
Εφεδρεία Εκπαιδευτικών
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ανέφερε πως τυχόν εφαρμογή του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας - απόλυσης στο χώρο της εκπαίδευσης, θα αποτελεί αιτία πολέμου. Οι δεσμεύσεις που δίνονται κάθε φορά δεν είναι δυνατό να αναιρούνται με την επίκληση νέων έκτακτων οικονομικών συνθηκών, οι οποίες τάχα επιβάλλουν την αλλαγή τους. Ζητήθηκε η καθαρή τοποθέτηση της Υπουργού για το θέμα.
Η Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι η εργασιακή εφεδρεία δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς. Δεν απάντησε εάν θα υπάρξει μετακίνηση εκπαιδευτικών σε Δήμους ή άλλους φορείς.
Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες όλης της χώρας από την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών αλλά και από τη δυσλειτουργία σε πάρα πολλές περιπτώσεις των ΟΤΑ, οι οποίοι δεν είναι σε θέση ακόμη και τα ελάχιστα ποσά των επιχορηγήσεων, να τα διαθέσουν έγκαιρα και με το σωστό τρόπο.
Απαίτησε την άμεση αύξηση των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες προκειμένου τα σχολεία να μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες σε θέρμανση, γραφική ύλη, κλπ., αλλά και την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ώστε να μην υπάρχει ο τεράστιος όγκος γραφειοκρατικών εμποδίων και τα χρήματα να φτάνουν έγκαιρα στις σχολικές μονάδες.
Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως ο προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί από την Κυβέρνηση είναι ο μικρότερος από τη μεταπολίτευση και μετά κάτι που συμβαίνει αναλογικά και στο χώρο της Παιδείας.
Παραδέχτηκε πως τα κονδύλια έχουν μειωθεί σημαντικά. Έκανε αναφορά στις ευθύνες των Ο.Τ.Α. και δήλωσε πως θα ψηφιστεί τροπολογία για την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών από τον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου ώστε να υπάρξει ελάφρυνση από ένα σημαντικό όγκο γραφειοκρατικής εργασίας.

Αποδοχές των εκπαιδευτικών
Δηλώθηκε ότι αποτελεί ντροπή για όλους αυτούς που πήραν τις αποφάσεις, ο νεοδιόριστος Έλληνας εκπαιδευτικός να αμείβεται με το ποσό των 640€ το μήνα και όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί να έχουν τεράστιες περικοπές, που φτάνουν στο 35%, στους ήδη πενιχρούς μισθούς τους οι οποίοι πλέον μοιάζουν περισσότερο με προνοιακά επιδόματα. Η κατάργηση ακόμη και επιδομάτων που χορηγούνταν σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επίδομα ειδικής αγωγής, επίδομα δυσμενών συνθηκών) υποδηλώνει πως υπάρχει παντελής διάθεση απαξίωσης και εξαθλίωσης του έλληνα εκπαιδευτικού.
Απαίτηση των εκπαιδευτικών είναι η κρίση να μη μεταφερθεί για άλλη μια φορά στα συνήθη υποζύγια αλλά να πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες και κατέχοντες.
Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως το ζήτημα είναι συνολικό και αφορά όλους του Δημοσίου Υπαλλήλους.
Πλεονάζων χρόνος σε βαθμό και Μ.Κ
Ο μη υπολογισμός του πλεονάζοντος χρόνου για την κατάταξη των εκπαιδευτικών σε βαθμό και Μ.Κ. είναι ένας ακόμη κρίκος στην απαράδεκτη αλυσίδα των περικοπών. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί να λυθεί άμεσα το ζήτημα και να μην υπάρξει περικοπή ούτε μιας ημέρας για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη.
Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως το θέμα έχει δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση σε όλο το Δημόσιο. Εξετάζονται λύσεις από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Και αύριο κλειστά τα σχολεία του νομού Καστοριάς

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες του νομού Καστοριάς, αύριο Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ολοκλήρωση διαδικασίας συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δελτίο Τύπου
Ολοκλήρωση διαδικασίας συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
Το  Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι σήμερα 21/12/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία των συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους.
Τα Συμβούλια επιλογής εργάζονται εντατικά, ώστε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία έως το τέλος του έτους. Την Παρασκευή  23/12/2011 θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr) οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των  Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και ο πίνακας των προκηρυσσόμενων θέσεων Σχολικών Συμβούλων με τις έδρες και τις περιφέρειες αρμοδιότητάς τους, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις προτίμησής τους, στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, έως και την Τετάρτη 28/12/2011.

Οι θέσεις των σχολικών συμβούλων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι:
13 ΔΑΣΚΑΛΩΝ, 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και 1 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ


Καστοριά, 20-12-2011
ΠΡΟΣ: 
'Ολους του εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ττου Νομού μας.
                                                
              Μετά από προσωπική ενημέρωση που είχα από τους υπεύθυνους μισθοδοσίας, σας αναφέρω ότι την 27η Δεκεμβρίου, η μισθοδοσία μας θα γίνει σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο με αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Τα μαντάτα, δυστυχώς, για τους νέους μισθούς μας είναι άκρως απογοητευτικά.
Έτσι, λοιπόν, οι συνάδελφοι-ισσες  που έχουν καταταγεί στους βαθμούς Ε και Δ θα διαπιστώσουν τεράστιες μειώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω της αναδρομικής ισχύος των 2 μηνών (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), θα λάβουν το α΄ και το β΄ δεκαπενθήμερο του Γενάρη από 150 έως 250 ευρώ μόνο!!! Όσοι έχουν καταταγεί στο βαθμό Γ έχουν μικρότερες μειώσεις και τέλος αυτοί που είναι στο βαθμό Β έχουν ελάχιστες έως μηδενικές.
Εξαίρεση αποτελούν οι συνάδελφοι-ισσες που κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, οι οποίοι θα διαπιστώσουν  αυξήσεις αντί για μειώσεις.
Ιδιαίτερα σήμερα, που οι Έλληνες ζουν τον εφιάλτη της πραγματικότητας με τις περικοπές πανταχόθεν, την ακατάσχετη επιβολή νέων και άδικων φόρων, την πτώση εν γένει του βιοτικού τους επιπέδου, έρχεται  το νέο μισθολόγιο -το έκτρωμα του 2011- και δημιουργεί μία νέα προνομιούχο τάξη εργαζομένων,  τη «μεταπτυχιακο-διδακτορική», ας μου επιτραπεί η έκφραση, στην εκπαίδευση και όχι μόνο, με αριθμό μελών αρκετά μεγάλο, ειδικά στον κλάδο ΠΕ70.
Πώς ένα μισθολόγιο χαρακτηρίζεται ενιαίο, όταν εν τη γενέσει του δημιουργεί τρομακτικές ανισότητες (εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων στον ίδιο εργασιακό χώρο), με συνέπεια ασύστολες αδικίες; Το νομοσχέδιο έκτρωμα δημιουργεί τα ρετιρέ της εκπαίδευσης, τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς, που βλέπουν το «επίδομα», που αντιστοιχεί στον τίτλο τους, να διπλασιάζεται, να τετραπλασιάζεται και να εξαπλασιάζεται σε κάποιες περιπτώσεις!!!
Έτσι, λοιπόν, συναδέλφισσα με 14 έτη υπηρεσίας έχοντας μεταπτυχιακό θα παίρνει ακαθάριστο μισθό 1.588 ευρώ, ενώ χωρίς τον παραπάνω τίτλο θα έπαιρνε 1.437 ευρώ. Σήμερα παίρνει επίδομα 45 ευρώ και με το νέο μισθολόγιο θα παίρνει 151 ευρώ.
Συνάδελφος, με τα ίδια έτη υπηρεσίας έχοντας μεταπτυχιακό και διδακτορικό, θα παίρνει ακαθάριστο μισθό 1906 ευρώ. Σήμερα παίρνει επίδομα 75 ευρώ και  με το νέο μισθολόγιο θα παίρνει 469 ευρώ!
Ο εμπνευστής αυτού του εκτρώματος, διδακτορικός το δίχως άλλο, δεν αισχύνεται ενώπιον του «μάχιμου» συναδέλφου της αίθουσας, του δασκάλου που επί σειρά ετών και ανελλιπώς προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία; Δεν ντρέπεται, δεν κοκκινίζει, «τσίπα» δεν έχει, που μειώνει δραματικά τους μισθούς όλων εκείνων που δεν έχουν τίτλους, για να αυξήσει υπερβολικά τους μισθούς των τιτλούχων;
Τι συνειρμοί λειτούργησαν στους εγκεφάλους των εμπνευστών του νόμου και προέβησαν στην κατάργηση των μέχρι τώρα επιδομάτων, δίνοντάς τους επιπλέον προνόμια;  
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κατά την άποψή μου, αυτό το θέμα, που αφορά το νέο μισθολόγιο-έκτρωμα, θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο μας και γενικότερα σε όλους του δημοσίους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Σε πείσμα των καιρών σας εύχομαι ολόψυχα καλά, ζεστά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
Πάντα στη διάθεσή σας

Η Θεοτόκος απουσιάζει από τα Θρησκευτικά που ετοιμάζουν για το Γυμνάσιο

  Η Θεοτόκος απουσιάζει από τα Θρησκευτικά που ετοιμάζουν για το Γυμνάσιο
Από το "esos.gr"
Του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ούτε μία φορά δεν αναφέρεται το όνομα Θεοτόκος ή Παναγία ή Μητέρα του Θεού στα νέα προγράμματα σπουδών για τα Θρησκευτικά στο Γυμνάσιο. Οι «σύγχρονοι» Θεολόγοι που τα συνέταξαν θεωρούν προφανώς αρκετή την αναφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, όπου μεταξύ άλλων εξετάζουν τη θεματική ενότητα «Η Παναγία στο Κοράνι» (Δ΄ τάξη Δημοτικού). Και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που το Υπουργείο ετοιμάζεται να εφαρμόσει από την επόμενη σχολική χρονιά, η Θεοτόκος απουσιάζει!
Μέχρι σήμερα η Καινή Διαθήκη διδάσκεται στους μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου. Ξεκινώντας από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και φτάνοντας μέχρι την Ανάληψη του Κυρίου μελετώνται όλα τα σημαντικά γεγονότα της Θείας Οικονομίας, η διδασκαλία, οι παραβολές και τα θαύματα του Χριστού με τη χρήση μεταφρασμένων περικοπών της Καινής Διαθήκης.
Το θρησκευτικό μάθημα στην τάξη αυτή δεν είναι μόνο εύληπτο για τους μαθητές αλλά και ουσιαστικό για την θεολογική τους συγκρότηση. Με το νέο πρόγραμμα σπουδών η σε βάθος μελέτη της Καινής Διαθήκης παύει πλέον να υπάρχει. Διατηρείται μόνο μια μικρή αναφορά σε λίγα θαύματα και διδασκαλίες του Χριστού σε μια ενότητα για την οποία αφιερώνονται μόλις τέσσερα δίωρα. Στην ίδια αυτή ενότητα εξετάζεται και «Ο Ιησούς Χριστός στο Κοράνι και στη λογοτεχνία του Ισλάμ», ενώ στις δραστηριότητες προτείνεται η επεξεργασία των απόψεων «ενός Εβραίου (π.χ. Μπούμπερ), ενός Ινδουϊστή (π.χ. Γκάντι) και ενός αγνωστικιστή (π.χ. Μαρσέλ Μαρσώ) για τον Ιησού».
 Το περιεχόμενο του μαθήματος Θρησκευτικών που προτείνεται με το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη Β΄ Γυμνασίου εξετάζει επίσης την προβληματική «Εμείς και οι “άλλοι”» που μελετά «το πρόβλημα της ετερότητας σήμερα» και έχει μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων την ομαδοσυγκεντρωτική διδασκαλία «Οι Έλληνες δίπλα στους Εβραίους συμπατριώτες τους» και «Εβραίοι ειρηνιστές για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων».
Πέντε δίωρα αφιερώνονται στο κεφάλαιο «Διάσπαση και αντιπαλότητα στις θρησκείες» όπου στα βασικά θέματα περιέχονται «Χριστιανοί που διώκουν Χριστιανούς», αναφορά στο Σχίσμα και «τα τραύματα του σώματος της Εκκλησίας». Σε μια τέτοια ενότητα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει αναφορά στο «ρόλο των θρησκειών, του πολιτισμού, του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου στη διαφύλαξη της ειρήνης». Αναφέρθηκαν μόνο μερικά από τα περιεχόμενα στο νέο μάθημα Θρησκευτικών που ετοιμάζεται για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου. Η Καινή Διαθήκη δεν αποτελεί πλέον κεντρικό άξονα του μαθήματος αλλά εξετάζεται μόνο ακροθιγώς ως ένα ιερό βιβλίο που μας δίνει κάποιες πληροφορίες για το Χριστό, κατά τον τρόπο που το Κοράνι μιλάει για τον Αλλάχ. Αποκάλυψη Θεού και σχέδιο της Θείας Οικονομίας παραχωρούν τη θέση τους σε μελέτη θρησκειών και φιλοσοφικές αναζητήσεις γύρω από τις θρησκείες, την αντιπαλότητα και τη σχέση μεταξύ αυτών.
 Η «θεολογία της ετερότητας» που γέννησε η νεωτεριστική ελληνική ψευτοθεολογική διανόηση, οι διαθρησκειακοί και διαχριστιανικοί διάλογοι όπως αυτοί που καθημερινά διεξάγουν οι Οικουμενιστές γίνονται τώρα αντικείμενο μελέτης για τους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου. Είναι πλέον περιττό να μαθαίνουν αυτοί για την Θεοτόκο, τον Ευαγγελισμό, τα Πάθη, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Κάποιοι Θεολόγοι αποφάσισαν ότι τα ελληνόπουλα δεν έχουν ανάγκη από τέτοια σωτηριώδη διδασκαλία αλλά πρέπει να μάθουν καλά τις αρχές και τους κανόνες της πανθρησκείας, την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των θρησκειών που εξυπηρετούν την παγκοσμιοποιημένη Νέα Τάξη, για την επιβολή της οποίας εργάζονται εκείνοι και τα αφεντικά τους.

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

"Μονιμότητα, μετακίνηση, κατάταξη και αναγνώριση προϋπηρεσίας" Ενημερωτικό σημείωμα του Γ. Δημητρακόπουλου, Αναπληρωματικού Αιρετού ΚΥΣΠΕ

Από Γιώργο Δημητρακόπουλο, αναπληρωματικό αιρετό του ΚΥΣΠΕ.
 Συνάδελφε,
Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα (πατήστε εδώ) θα βρείτε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
Μονιμότητα: Δικαίωμα ή προνόμιο των Δημοσίων Υπαλλήλων;
Πώς λύεται η σχέση του υπαλλήλου με το Νομικό Πρόσωπο του Κράτους;
Τι ακολουθεί την κατάργηση της οργανικής θέσης του υπαλλήλου; 
Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς;
Τι είναι ο κρατικός υπάλληλος;
Ποιο όργανο εκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες;
Ποια η διαδικασία μετακίνησης του υπαλλήλου;
Σε πόσους και ποιους βαθμούς κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί;
Τι ισχύει για τον πλεονάζοντα χρόνο;
Ποια η διαδικασία προαγωγής;
Ποια προϋπηρεσία αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη;

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Π.Ε.
«ο Αριστοτέλης», «Α’ Αθήνας», Αιγάλεω, «Αμαρουσίου»,
Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, «Γληνός»,
Γλυφάδας-Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης,
Κορυδαλλού-Αγ.Βαρβάρας, «Παρθενώνας»,
Δυτικής Αττικής, Κερατσινίου-Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης», Πειραιά «η Πρόοδος»

ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ

Σε πλήρη αναδίπλωση υποχρεώθηκε το υπουργείο παιδείας και όλος ο μηχανισμός του σχετικά με τα σεμινάρια στα νέα προγράμματα σπουδών στα πλαίσια  του Νέου σχολείου, που θα πραγματοποιούνταν εκτός ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Μετά τη σαφή άρνηση του συνόλου των εκπαιδευτικών που καλούνταν να συμμετέχουν στα σεμινάρια αυτά, να μην αποδεχτούν τους εκβιασμούς και την παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων καθώς επίσης και τη δημόσια εκφρασμένη αποφασιστικότητα των πρωτοβάθμιων συλλόγων Π.Ε. να οργανώσουν κινητοποίηση για να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή τους εκτός ωραρίου, οι αρμόδιοι φορείς υποχρεώθηκαν στη ματαίωσή τους, τις εκτός ωραρίου ημέρες και ώρες.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η συλλογική δράση , ο αποφασιστικός και μαχητικός αγώνας, αποτελεί το δικό μας μονόδρομο, τη δική μας επιλογή για να αποτρέψουμε τη βάρβαρη επιδρομή στη ζωή μας.
Η διέξοδος από το λαβύρινθο της κοινωνικής, πολιτικής, και οικονομικής ομηρείας που μας έχει επιβληθεί δεν είναι ατομική υπόθεση. Ο ατομικός δρόμος, οι μοναχικές πορείες οδηγούν στην κοινωνική απομόνωση και στην ήττα. Ο δρόμος της συλλογικότητας, της κοινής αγωνιστικής, ανατρεπτικής δράσης αποτελεί το πρώτο βήμα για να επανακτήσουμε τα δικαιώματα μας.
Διεκδικούμε τις ανάγκες μας, υπερασπίζουμε τα δικαιώματά μας

Στις καθημερινές μας αντιστάσεις και στους δρόμους του αγώνα
θα κριθεί ξανά το δίκιο!

                                                     Η αναμέτρηση συνεχίζεται…
 

Φαινόμενα υποσιτισμού μαθητώνΔ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
   15Α - 10557  ΑΘΗΝΑ     ΤΗΛ. 210-3312793  &  6974 750407
www.dakepe.gr  e-mail: info@dakepe.gr
16 - 12 – 2011
 
 
Δραματικές είναι οι συνέπειες της «Μνημονιακής» πολιτικής…
 
     Οι συνέπειες της Μνημονιακής κυβερνητικής πολιτικής της λιτότητας χτυπούν και τους μαθητές.
     Καθημερινά πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα λιποθυμιών μαθητών λόγω του υποσιτισμού τους. Η ελληνική οικογένεια αδυνατεί να θρέψει τα παιδιά της.
     Η ανεργία, η ακρίβεια, η φτώχεια οδηγούν σε δραματική συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος με αποτέλεσμα παιδιά να πεινούν, να μην έχουν δυνατότητα να αγοράσουν κολατσιό, η υπόδηση και η ένδυσή τους να είναι φθαρμένη και να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικές επισκέψεις.
     Καθημερινά εκπαιδευτικοί συναντούν την εικόνα εξαθλιωμένων παιδιών και γονιών που ζουν στην ανέχεια.
     Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 87,7% των ελληνικών οικογενειών αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Η κοινωνική κατάρρευση παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις…
     Η κ. Διαμαντοπούλου (γνήσιος εκφραστής της αντιλαϊκής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ) διέψευδε μέχρι και πριν λίγο καιρό την ύπαρξη αυτών των φαινομένων. Τώρα, για επικοινωνιακούς λόγους, μιλούν για παροχή κουπονιών σίτισης ύψους 2 – 3 ευρώ, δηλαδή χορηγούν ασπιρίνη για να γιατρέψουν βαριά αρρώστια!
     Η αδιέξοδη πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ φέρνει την πείνα στα σχολεία και αναβιώνει σκηνές εξαθλίωσης και οπισθοδρόμησης που έζησε ο λαός μας στην περίοδο της Κατοχής!
           
     Εμπρός στα νέα αδιέξοδα που δημιουργούνται, η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. καλεί και προτείνει:
  • Το Δ.Σ. της ΔΟΕ να συζητήσει και να πάρει θέση για τα φαινόμενα υποσιτισμού των μαθητών στη συνεδρίασή του την Τρίτη 20/12/2011.
  • Την Κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική. Ο λαός μας δεν αντέχει άλλη λιτότητα. Τα παιδιά είναι θύματα αυτών των πολιτικών.
  • Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ασχοληθεί με το πρόβλημα του υποσιτισμού των μαθητών και να μην το κρύβει «κάτω από το χαλί»!
  • Να συνεργαστούν γονείς, εκπαιδευτικοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με αλληλεγγύη και ανθρωπιά την πείνα και την εξαθλίωση.
 
 Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 
         Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
Κόκκινος Χαράλαμπος         Ανδρουλάκης Μάνος

Βιβλία πριν τα Χριστούγεννα... Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ


Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ   15Α - 10557  ΑΘΗΝΑ     ΤΗΛ. 210-3312793  &  6974 750407
www.dakepe.gr  e-mail: info@dakepe.gr
14 - 12 – 2011
 
«Τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία θα καλυφθούν έγκαιρα…»
(αποσπάσματα από δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου στις 31 Αυγούστου, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2011-2012)
 
     Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και τον ερχομό του 2012, κι ενώ έχουμε διανύσει το 1/3 της σχολικής χρονιάς, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αδυνατεί να πετύχει το αυτονόητο.
     Τα σχολικά βιβλία δεν έχουν φτάσει ακόμα στα σχολεία και εκατοντάδες κενά -  κυρίως σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων - παραμένουν ακάλυπτα.
     Οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις της κ. Διαμαντοπούλου, όπως αυτές διατυπώθηκαν, σε δηλώσεις της από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ηχούν πλέον ως κακόγουστο ανέκδοτο!!!
     Επειδή η κ. Υπουργός ασχολείται με τη διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ και ελάχιστα με την εκπαίδευση της θυμίζουμε μερικές από τις δηλώσεις της: «Τα σχολικά βιβλία θα είναι στα σχολεία στα μέσα Οκτωβρίου…», «Τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία θα καλυφθούν έγκαιρα…».
     Ο περιβόητος «προγραμματισμός» του Υπουργείου Παιδείας απέτυχε παταγωδώς!
     Τα γεγονότα τους διαψεύδουν… και η Δημόσια Εκπαίδευση συνεχίζει το Γολγοθά της!!!
     Η κ. Διαμαντοπούλου χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία και ανακολουθία.
     Οι μαθητές της χώρας μάλλον θα πρέπει να απευθυνθούν στον… Άγιο Βασίλη για να έρθουν βιβλία και εκπαιδευτικοί στα σχολεία.
Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 
          Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας
Κόκκινος Χαράλαμπος           Ανδρουλάκης Μάνος

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ


Σε απάντηση ερωτημάτων πολλών συναδέλφων σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας σάς ενημερώνω ότι η κατάταξη  στο νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο, έγινε σύμφωνα με την προϋπηρεσία που είχε αναγνωριστεί μέχρι 31-10-2011.
Προϋπηρεσία που δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/11 και ειδικότερα μετά την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και σχετικής εγκυκλίου, που θα ακολουθήσει και θα ρυθμίζει ακριβώς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο αναγνώρισης.
Για το λόγο αυτό, αιτήματα συναδέλφων για αναγνώριση προϋπηρεσίας, θα εξεταστούν από το ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με τα παραπάνω που αναμένονται...

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Σε απόγνωση οι εκπαιδευτικοί

από zougla.gr
Δημοσιευμένο Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011
  Σε απόγνωση οι εκπαιδευτικοί
Ρεπορτάζ : Χριστίνα Νικόλα
Το καμπανάκι του κινδύνου χτυπάει η ΔΟΕ (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας) στην υπουργό Παιδείας, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, για τα συσσωρευμένα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει η κοινότητα της παιδείας.
«Επανειλημμένα έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου στο υπουργείο παιδείας , αλλά δεν ασχολούνται καθόλου μαζί μας. Δε πρόκειται να το βάλουμε κάτω, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ως που να λυθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος χώρος της παιδείας» τονίζει ο πρόεδρος της ΔΟΕ, κ. Κομνηνός Μαντάς.
Η ΔΟΕ με επιστολές της από το καλοκαίρι ζητά μια συνάντηση με την υπουργό ώστε να συζητηθούν και να λυθούν τα κακώς κείμενα της εκπαίδευσης.
Ο κ. Μαντάς σε επικοινωνία που είχε με τη zougla.gr τόνισε ακόμη πως η εφεδρεία εκπαιδευτικών, τα σχολικά βιβλία, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, οι αποδοχές των εκπαιδευτικών είναι μόνο ορισμένα από τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα την εκπαίδευση.
«Στείλαμε στην κυρία υπουργό μια επιστολή για να της εκφράσουμε το σύνολο των προβλημάτων που απασχολούν τη παιδεία: έχουν μειωθεί κατά πολύ οι απολαβές των εκπαιδευτικών, κοντεύουν Χριστούγεννα και τα παιδιά δεν βιβλία, δεν υπάρχει σωστή θέρμανση όπως επίσης σωστή καθαριότητα» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΔΟΕ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Η αναπληρώτρια μουσικός μειωμένου ωραρίου, Ελευθερία Γκάγκα, τοποθετήθηκε στα Δημοτικά Σχολεία:
1. Κωσταραζίου, 6 ώρες πρωινή ζώνη και 2 ώρες στο ολοήμερο.
2. 2ο Καστοριάς, 5 ώρες.
3. Κολοκυνθούς, 2 ώρες στο ολοήμερο.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01-ΤΕ16.00, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 στα Δημοτικά Σχολεία
 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.
Για τις ανάγκες του ΠΥΣΠΕ Ν. Καστοριάς, προσλήφθηκε η Μουσικός Γκάγκα Ελευθερία.

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Νέες συγχωνεύσεις, επέκταση εφεδρείας, αύξηση ωραρίου, αξιολόγηση εκπαιδευτικών

 Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής 11/12/2011
Εφιαλτικό διαγράφεται το εργασιακό τοπίο για τους εκπαιδευτικούς το αμέσως επόμενο διάστημα. Σκληρά σενάρια, που περιλαμβάνουν νέο κύμα μαζικών συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, επέκταση της εφεδρείας στην εκπαίδευση και αύξηση του ωραρίου όσων επιβιώσουν καθώς θα κληθούν να καλύψουν τα κενά των εφέδρων και των μηδενικών διορισμών, κυκλοφορούν στο υπουργείο Παιδείας.
Μυστική Επιτροπή.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για μυστική επιτροπή στο υπουργείο Παιδείας που μελετά την εφαρμογή του μέτρου της εφεδρείας στα σχολεία, ενώ την εβδομάδα που πέρασε η αρμόδια υφυπουργός, Εύη Χριστοφιλοπούλου, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες χιλιάδων αδιόριστων ότι δεν πρόκειται ούτε το 2012 να διεξαχθεί διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην Εκπαίδευση….


 

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ * 1.000 ευρώ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

από ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Δημοσιευμένο Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011
 Πενταπλή επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος και έκτακτη εισφορά έρχεται το 2012 για περίπου 3,7 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους, με τους έχοντες παιδιά να μετρούν τις μεγαλύτερες απώλειες λόγω της δραστικής μείωσης του αφορολογήτου.
Περισσότερα

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.502       
Αθήνα 8/12/2011
Προς
1. Την Υπουργό Παιδείας
     κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
     κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
3. Tην Υφυπουργό Παιδείας                
     κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
 
ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
            Μ.Μ.Ε (Συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)
       
Θέμα: Αίτημα για συνάντηση

Κυρία Υπουργέ,
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,

             Σε μια χρονική περίοδο που στο χώρο του Δημόσιου Σχολείου σχεδιάζονται και υλοποιούνται μεγάλες αλλαγές και ανατροπές, ερήμην των εργαζομένων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πιο κρίσιμη φάση τους, δεν  υπάρχει οργανωμένος διάλογος μεταξύ του Υπουργείου και της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών.  Έχουν περάσει 14 μήνες από τη τελευταία συνάντηση της Δ.Ο.Ε. με την κ. Υπουργό και 10 μήνες από τη τελευταία συνάντηση με την κ. Υφυπουργό.
Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,  ζητά να έχει άμεσα συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να συζητηθούν τα συσσωρευμένα προβλήματα της καθημερινότητας που τείνουν να λάβουν εκρηκτικές διαστάσεις και απασχολούν τον κόσμο της εκπαίδευσης στην παρούσα συγκυρία (εφεδρεία εκπαιδευτικών, σχολικά βιβλία, χρηματοδότηση εκπαίδευσης, αποδοχές των εκπαιδευτικών, κατάργηση αιρετών από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, πλεονάζον χρόνος σε βαθμό και Μ.Κ., τριετής υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση, αποσπάσεις μελών ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, αναδιάρθρωση δομών εκπαίδευσης).