ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Το Υπουργείο ετοιμάζει την εγκύκλιο για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Ο νόμος «λάστιχο» (έτσι τον αποκάλεσα από την αρχή που ψηφίστηκε στη Βουλή) και ο οποίος «μπάζει» από παντού (έμπνευση της κ. Διαμαντοπούλου) αντί να καταργηθεί οριστικά, η κυβέρνηση άρχισε να τον τροποποιεί όσον αφορά τις μεταθέσεις. Ότι ο σχετικός νόμος, είναι προϊόν προχειρότητας και πειραματισμών της τότε ηγεσίας του υπουργείου, σας υπενθυμίζω μόνο ένα χαρακτηριστικό του όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών: Το υπουργείο το 2011, εξέδωσε ούτε δύο ούτε δώδεκα, αλλά 20 διευκρινιστικές εγκυκλίους!!! αποδεικνύοντας περίτρανα, τη "γονατοδουλειά" των σοφών του υπουργείου (μεταπτυχιακών και διδακτορικών).

 Σε αναμονή, λοιπόν, της εγκυκλίου του υπουργείου παιδείας για την υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων και με βάση τις τροποποιήσεις των νόμων 3848/2010 και 4038/2012, ισχύουν πλέον τα εξής:

 1. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά (παίρνουν δηλαδή οργανική θέση) όχι στο τέλος της πρώτης διετίας, όπως ίσχυε, αλλά στο τέλος του πρώτου χρόνου αν πάρουν μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ μετάθεσης , αν όχι, στην περιοχή του πρώτου διορισμού.

2. Καταργείται για όλους η υποχρεωτική διετία και για την υποβολή αίτησης για μετάθεση απαιτείται, πλέον, η υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση.

3. Καταργείται ο διπλασιασμός των μορίων που ίσχυε για την τρίτη και τέταρτη χρονιά, για τους διορισθέντες από το 2010 και μετά. Όμως για τη φετινή χρονιά, θα ισχύσει ο διπλασιασμός των μορίων για τους διορισθέντες του 2010, αφού οι συνάδελφοι προγραμμάτισαν τη μετάθεσή τους με βάση τον ισχύοντα Νόμο Ν.4038/12. Αυτό, εξάλλου, θα προβλέπεται και στην εγκύκλιο των μεταθέσεων, όπως διαβεβαιώνει το τμήμα μεταθέσεων του Υπ. Παιδείας. 

4. Επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97.

Το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 προβλέπει τα εξής:

« Το άρθρο 8 του Π.Δ.5Ο/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
" 1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. 
2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης. 
3. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο, ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση o χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους. 

4. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών καθώς και στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο μη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ. 
5. Ο εκπαιδευτικοί που έχουν διορισθεί σε δυσπρόσιτο σχολείο με τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν.1143/81 και διανύουν την τριετή υποχρεωτική υπηρεσία τους στο σχολείο δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης το Νοέμβριο του σχολικού έτους με τη λήξη του οποίου συμπληρώνουν τα τρία έτη ".»

Οι διατάξεις που τροποποιούνται και καταργούνται:

1. Στο άρθρο 39 παρ.3α αναφέρεται : «Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) απαλείφεται η φράση «στο τέλος της πρώτης διετίας».
2. Στο άρθρο 39 παρ 3β αναφέρονται: «Η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α’ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94).»

Οι παράγραφοι που καταργήθηκαν προέβλεπαν τα εξής:

α. Ν.3848/2010 άρθρο 4 παρ.4: «Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.»
β. Ν. 3848/2010, άρθρο 30, παρ.1 και 2: «1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών είναι η πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010−2011 και μετά.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 εξακολουθούν να ισχύουν.»
γ. Ν.4038/2012, άρθρο 33 παρ. 2 α,β: «2.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 και
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «δύο». Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, ύστερα από τη φράση «Ο τρίτος» προστίθεται η φράση «και ο τέταρτος» και η λέξη «μοριοδοτείται» αντικαθίσταται από τη λέξη «μοριοδοτούνται».
β) Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.3848/2010 απαλείφεται η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς».
                           Τολμώ και εύχομαι, καλή Χρονιά σε όλους...                                                              Ο αιρετός σου

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Συνέντευξη Παπακωνσταντίνου στο "Εθνος "(φυσικά): Χοντροκομμένη σκευωρία

Εμμένει ο πρώην
υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ότι δεν αλλοίωσε τη λίστα Λαγκάρντ και κάνει λόγο για «χοντροκομμένη σκευωρία», την ώρα που τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης ετοιμάζονται να καταθέσουν στη Βουλή πρόταση για τη σύσταση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση, ενώ «φουντώνει» και η συζήτηση για το ενδεχόμενο παραγραφής των πιθανών αδικημάτων.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Εθνος της Κυριακής» ο κ. Παπακωνσταντίνου επαναλαμβάνει ότι δεν έκανε καμία παρέμβαση στη λίστα, ενώ αφήνει αιχμές για τον τρόπο που αντιμετώπισε την υπόθεση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος.
«Δεν αφαίρεσα τα ονόματα συγγενικών μου προσώπων, ούτε και κανένα άλλο όνομα. Τα αρχεία που παρέλαβα τα έδωσα στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννη Διώτη. Είμαι πολύ σαφής και απόλυτος σε αυτό. Μα πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο; Ζήτησα δηλαδή να μου στείλουν μία λίστα από τη Γαλλία για να αφαιρέσω μόνο τους συγγενείς μου;», δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός.
Υποστηρίζει μάλιστα ότι πρόκειται για «μία χοντροκομμένη σκευωρία», που στόχο έχει την κατασκευή της δικής του ενοχής, και, όπως αναφέρει, «είναι υπερβολικά βολικό για όλους, οι ευθύνες για την υπόθεση αυτή, να έχουν ένα και μόνο ένα ονοματεπώνυμο».
Σε άλλες δηλώσεις του στην εφημερίδα «Real News» ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η λίστα «ταξίδεψε» και «πέρασε από πολλά χέρια» αφότου έφυγε από τον ίδιο.

ΕΛΣΤΑΤ: Επίσημα αποτελέσματα απογραφής νόμιμου πληθυσμού έτους 2011.

Τα στοιχεία του Νόμιμου Πληθυσμού είναι διαθέσιμα και σε μορφή Excel στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ.( Αναλυτικά κατά Δημοτική Ενότητα)

Stern: Μια χούφτα πανίσχυρα τζάκια διοικούν την Ελλάδα. Ποιους κατονομάζει.

Stern: Μια χούφτα πανίσχυρα τζάκια διοικούν την Ελλάδα. Ποιούς κατονομάζει

Εκτενές άρθρο για τα «πανίσχυρα οικονομικά τζάκια» περιλαμβάνει το γερμανικό περιοδικό Stern στο τεύχος που κυκλοφορεί με τίτλο «Μονοπώλιο των εκατομμυριούχων» και ισχυρίζεται ότι εδώ και πολλές γενιές 2.000 οικογένειες διαμόρφωσαν το υπάρχον σύστημα και αποκόμισαν τεράστια κέρδη.
Η επίθεση αυτή στο ελληνικό επιχειρηματικό κατεστημένο ενισχύει τα σενάρια που φέρουν τους δανειστές και την Τρόικα να βρίσκονται σε μετωπική σύγκρουση με τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα που οικοδομήθηκαν στη Μεταπολίτευση.
Το δημοσίευμα ξεκινάει από τον Φώτη Μπόμπολα, τον οποίο οι συντάκτες του άρθρου επισκέπτονται στο γραφείο του:

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι το 2013 θα είναι "χρονιά άλματος"

"Το 2013 θα είναι "χρονιά άλματος" εκτιμά ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε άρθρο του στην εφημερίδα "ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ", προσθέτοντας ότι "για εμάς τους Έλληνες αυτή η Πρωτοχρονιά είναι διαφορετική. Σημειώνει ακόμη πως: "Ήδη η ασυλία των "επωνύμων" τελειώνει και μαζί το καθεστώς ατιμωρησίας των ισχυρών".

"Κάθε Πρωτοχρονιά είναι ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό για το παρελθόν και σχέδια για το μέλλον", γράφει ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Πρωθυπουργός τονίζει στο άρθρο του ότι "δεν κάνουμε πια σκέτο "απολογισμό" για το παρελθόν, κόβουμε τα δεσμά σε ότι μας κρατά πίσω! Ετοιμάζουμε άλματα στο μέλλον...".

"Τη χρονιά που πέρασε, το 2012, διαψεύσαμε τις χειρότερες προβλέψεις για την Ελλάδα. Μας είχαν "ξεγραμμένους"! Όλο και περισσότεροι προεξοφλούσαν ότι η Ελλάδα θα βουλιάξει, θα απομονωθεί, θα βγει από την Ευρωζώνη, θα θυσιαστεί ως "Ιφιγένεια" της Ευρώπης, θα μετατραπεί σε παράδειγμα προς αποφυγήν για όλους", επισημαίνει ο κ. Σαμαράς, υπογραμμίζοντας ότι "μέσα σε λίγους μήνες τους κάναμε να χάσουν το στοίχημα".
"Ήδη ξεπληρώνουμε όσα χρωστά το Δημόσιο στους πολίτες, ήδη αποκαθιστούμε την ομαλή λειτουργία των τραπεζών, ήδη η ασφάλεια του πολίτη εμπεδώνεται, ενώ οι πρώτες "κουκούλες" άρχισαν να βγαίνουν. Ήδη η ασυλία των "επωνύμων" τελειώνει και μαζί το καθεστώς ατιμωρησίας των ισχυρών".

Το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά καταλήγει ως εξής: "Ότι σχεδιάζουμε θα το καταφέρουμε εφόσον όλοι οι Έλληνες πιστέψουν στις δυνάμεις τους και μείνουμε ενωμένοι μέσα στις δυσκολίες. Το 2012 ήταν "χρονιά καμπής", το 2013 θα είναι "χρονιά άλματος" προς το μέλλον. Ενωμένοι αποφύγαμε τα χειρότερα, ακόμα πιο ενωμένοι, θα πετύχουμε τα καλύτερα".
  
Αξιότιμε, κύριε, πρωθυπουργέ, προσωπικά εκτιμώ ότι το 2013, οι μικρομεσαίοι θα πεινάσουν και θα κρυώσουν περισσότερο...

Στα 10.815.197 ο πληθυσμός της Ελλάδος. Οι Δήμοι Νεστορίου και Πρεσπών στους πέντε πιο αραιοκατοικημένους.

Τα στοιχεία της απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.

Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Αναλυτικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για κάθε διοικητική διαίρεση της Χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/resident_population_census2011.xls

Στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, η οποία διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, τηρήθηκαν α) οι μεθοδολογικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών αυτού Κανονισμών, β) οι Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη – Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της Eurostat, γ) οι αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, και δ) οι διατάξεις του Ν.3995/2011 για τη Διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και του Στατιστικού Νόμου της Χώρας, Ν.3832/2010 όπως ισχύει.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Δήμοι Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, και Νέας Ιωνίας, ενώ οι πέντε Δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών, Ζαγορίου, Παρανεστίου, Σφακιών και Νεστορίου.
Τα στοιχεία της Έρευνας Κάλυψης για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 δείχνουν μία υποεκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού (σφάλμα κάλυψης) που ανέρχεται σε ποσοστό 2,84% σε σύνολο Χώρας, το οποίο είναι συμβατό με στόχους ποιότητας για Απογραφές. Δηλαδή, για κάθε 10.000 άτομα μόνιμου πληθυσμού απογράφηκαν στην Απογραφή 2011 τα 9.716.

Σημειώματα που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 καθώς και την Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής 2011 είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011

Τα αποτελέσματα για τον De Facto πληθυσμό θα ανακοινωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, ενώ αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά εντός του 2013 αμέσως μόλις ολοκληρώνονται οι σχετικοί έλεγχοι ποιότητας.

 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ 2011 ΑΝΑ ΔΗΜΟ
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Σύνολο Αντρες Γυναίκες
282.120 141.260 140.860

Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης
149.270 74.610 74.660
Δήμος Κοζάνης
70.420 35.340 35.080
Δήμος Βοΐου
18.510 9.220 9.290
Δήμος Εορδαίας  
45.450 22.620 22.830
Δήμος Σερβίων
14.890 7.430 7.460

Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών
31.490 16.270 15.220
Δήμος Γρεβενών
25.620 13.330 12.290
Δήμος Δεσκάτης 
5.870 2.940 2.930

Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς
50.280 25.120 25.160
Δήμος Καστοριάς
35.830 17.840 17.990
Δήμος Νεστορίου
2.630 1.350 1.280
Δήμος Ορεστίδος
11.820 5.930 5.890

Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας
51.080 25.260 25.820
Δήμος Φλώρινας
32.620 15.910 16.710
Δήμος Αμυνταίου
16.890 8.570 8.320
Δήμος Πρεσπών 
1.570 780 790

Ελληνική Στατιστική Αρχή:24.07.2011

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Εκτός ΠΑΣΟΚ ο Παπακωνσταντίνου

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ
Εκτός ΠΑΣΟΚ τέθηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την αυθεντική λίστα Λαγκάρντ, αν και ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα περί παρέμβασής του στα στοιχεία της λίστας [Βλέπε άρθρο] .

Σε ανακοίνωση του κόμματος χαρακτηρίζεται «λυπηρό ότι σύμφωνα με την έρευνα της εισαγγελίας προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ότι υπήρξε αλλοίωση της λίστας, όσον αφορά συγγενικά πρόσωπα του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου».

«Προκύπτει συνεπώς προφανές και τεράστιο ζήτημα ευθύνης του κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, καθώς ήταν αυτός που χειρίστηκε το θέμα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο και επιπλέον μετά από δυο χρόνια δήλωσε ότι έχασε το πρωτότυπο CD» σημειώνεται και προστίθεται πως «είναι σαφές ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν ανήκει πλέον στο ΠΑΣΟΚ».

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί «να κινηθούν όλες εκείνες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες που κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής θα οδηγήσουν, με τον πιο πρόσφορο τρόπο, στην απόδοση όλων των ευθυνών» ενώ σημειώνει πως πλέον «είναι εμφανές ότι όχι μόνο πέφτει στο κενό η επιχείρηση συκοφάντησης και στοχοποίησης του Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και ότι οι εμπνευστές και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη από το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρό του».

«Πρέπει ίσως να ξαναθυμίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η έρευνα αυτή κατέστη δυνατή μετά από την άμεση αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να θέσει στην διάθεση των αρχών το άτυπο αντίγραφο που είχε διατηρηθεί άθικτο στο γραφείο του, όταν άλλοι έλεγαν ότι έχασαν το πρωτότυπο CD και άλλοι ότι δεν διατήρησαν το υλικό στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας. Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε - γιατί παραδόξως κάποιοι το λησμονούν αυτό - ότι το αντίγραφο αυτό προερχόταν από το ΣΔΟΕ που ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ως τότε υπουργό οικονομικών, δυο μήνες μετά την διαβίβαση του υλικού στο ΣΔΟΕ και μετά την αξιολόγηση του από αυτό».

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγοντας σημειώνει πως «εκκρεμεί επίσης - το ερώτημα που αφορά την "πηγή" που ενώ δήλωσε στη Βουλή και τη δικαιοσύνη ότι δεν διαθέτει τη "λίστα" τη διοχέτευσε προς δημοσίευση σε συγκεκριμένο έντυπο με την ενθουσιώδη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άκρη του νήματος για την αποκάλυψη όλης της ιστορίας που χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός φθοράς και επίθεσης κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το εθνικό συμφέρον απαιτεί την αλήθεια για όλα και για όλους. Δεν έχει πια κανείς περιθώριο για μικροκομματικά τεχνάσματα, παιχνίδια συνωμοσίας και σκόπιμες συγχύσεις ως προς τη στάση συγκεκριμένων προσώπων».

Αιχμηρή δήλωση Γ. Παπακωνσταντίνου

Υπουργείο: Δεν λογίζονται ως κάτοχοι πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης(ΕΣΔΔΑ) δεν λογίζονται ως κάτοχοι πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας, ούτε μοριοδοτείται η αποφοίτησή τους από την συγκεκριμένη Σχολή.
Αυτό ξεκαθαρίζει έγγραφο του υφυπουργού Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου , αναφορικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών με την ιδιότητα του απόφοιτου της ΕΣΔΔΑ.
Οι προϋποθέσεις επιλογής στελεχών , σημειώνει ο κ. υφυπουργός, περιγράφονται στο νόμο 3848//2010 και ειδικά στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 που αναφέρεται ο τρόπος και η διαδικασία λήψης του πιστοποιητικού διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας και στο άρθρο 13 σε συνδυασμό του άρθρου 14 που αναφέρονται τα προς μοριοδότηση αποτιμώμενα κριτήρια επιλογής.

Το "τέλος" της Σοσιαλδημοκρατίας;

Γιάννης Μαθιουδάκης, Θεωρία 
Σε ένα πρόσφατο, πολύ ενδιαφέρον άρθρο του, ο Γ. Βαρουφάκης αναφέρεται στον επικείμενο, εντός της κρίσης, «Θάνατο της σοσιαλδημοκρατίας» (http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=20740). Είναι, άραγε, όντως έτσι; Πνέει η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία τα λοίσθια, κινδυνεύοντας να μετατραπεί σύντομα σε ένα μέρος, απλώς, του παρελθόντος της γηραιάς ηπείρου; 
Κατά την εξέταση αυτού του ερωτήματος, θα αφήσουμε στην άκρη την περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, καθώς θεωρούμε ότι η ελληνική περίπτωση έχει σαφείς ιδιαιτερότητες και ότι εδώ τα αίτια της πτώσης του διαφαίνονται εμφανώς διαφορετικά από ό,τι συνέβη με τη σοσιαλδημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

"Ουρές" σήμερα σε εφορίες και τράπεζες για τέλη κυκλοφορίας και "χαράτσια". Μέρα με τη μέρα γινόμαστε πιο φτωχοί...

Ατέλειωτες ουρές, ταλαιπωρία, τεταμένη ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν το σκηνικό που επικρατούσε σήμερα στην εφορία και τις τράπεζες Καστοριάς και Άργους Ορεστικού. Μετά τις αργίες των Χριστουγέννων, οι πολίτες έσπευσαν για μία ακόμη φορά να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, τη δόση του φόρου εισοδήματος και τη δόση του στεγαστικού τους δανείου. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί σε όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύματα το αδιαχώρητο. Όλοι σχεδόν οι πολίτες με κατεβασμένα τα κεφάλια, χωρίς καμία διάθεση για κουβέντα, περίμεναν υπομονετικά στην ουρά να εξυπηρετηθούν. 

Επειδή το 2013, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα είναι δυσκολότερο από το 2012, αφού η πολιτική των μνημονίων δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στην εξαθλίωση της μικρομεσαίας τάξης, το ζητούμενο από εδώ και πέρα, είναι πόσο ακόμη θα αντέξει ο μικρομεσαίος και ως πότε θα συνεχίσει να είναι συνεπής στην εφορία και όχι μόνο (τράπεζες, ΔΕΗ, Δημοτικά τέλη κλπ). 

Όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις υποθέσεις μας και τους οποίους εμείς επιλέγουμε, άρα έχουμε και εμείς ευθύνες για την κατάσταση της χώρας, ας έχουν υπόψη, ότι η υπομονή μας αρχίζει να εξαντλείται με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική συνοχή… 

Και ενώ η λαίλαπα της οικονομικής κρίσης, των φόρων, των σκληρών μέτρων και της ακρίβειας, σαρώνει νοικοκυριά, νέους, μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιωτικούς υπαλλήλους (όλοι αυτοί αποτελούν τη μικρομεσαία τάξη), τα μισθολογικά, φορολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προνόμια για τους Βουλευτές και τους υπαλλήλους της Βουλής συνεχίζουν να υφίστανται. 

Σχετικά με το θέμα της μισθολογικής εναρμόνισης των υπαλλήλων της Βουλής, η κυβέρνηση μετά τις γιορτές θα εντάξει στο φορολογικό νομοσχέδιο τροπολογία βάσει της οποίας από 1-1-2013, οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και τα επιδόματα των υπαλλήλων της Βουλής εξομειώνονται με τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και τα επιδόματα των υπαλλήλων του υπουργείου οικονομικών, το οποίο αυτόματα σημαίνει ότι οι δύο αυτές κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου είναι υπάλληλοι ενός ανώτερου Θεού.

Ο ένας "δουλεύει" τον άλλο όσον αφορά τις αυξήσεις στη ΔΕΗ

Τα ποσοστά που έχουν αναφερθεί σε ορισμένα μέσα δεν ισχύουν, η πραγματικότητα είναι ότι υπέβαλε η ΔΕΗ στην ΡΑΕ τα κοστολογικά της στοιχεία, τις δαπάνες δηλαδή μέσα στο 2012 και τι θα αλλάξει το 2013. Αυτό τόνισε μιλώντας το πρωί στην εκπομπή ΝΕΤ στα Γεγονότα ο διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ Κ. Στεριώτης. Η πολιτεία θα πάρει τις αποφάσεις της δεν είναι δική μας αρμοδιότητα συμπλήρωσε ενώ ερωτηθείς για το που τελικά θα κυμανθεί το ύψος των αυξήσεων σημείωσε ότι «κανείς δεν ξέρει στην ΔΕΗ ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις που θα πάρει το αρμόδιο υπουργείο». Οι αποφάσεις λαμβάνονται εδώ και δεκαετίες από την πολιτεία συμπλήρωσε.

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Μέχρι τις δύο το μεσημέρι  τα μαθήματα σε όλα τα δημοτικά.


Πρώτο Θέμα
΄Ερχονται τα ολοήμερα σχολεία από την ερχόμενη σχολική χρονιά, καθώς στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η μετατροπή όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με παράλληλες συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολικών μονάδων.

Η δημιουργία ολοήμερων σχολείων θα εξυπηρετήσει δύο στόχους: αφενός την εξυπηρέτηση των μαθητών που θα ολοκληρώνουν τη μελέτη τους στο σχολείο, αφετέρου στην εποχή της κρίσης τη διευκόλυνση των γονιών, οι οποίοι θα αφήνουν στο σχολείο για περισσότερες ώρες τα παιδιά τους κι έτσι θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Το Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε». «Ιδών ο Κτίστης ολλύμενον, τόν άνθρωπον χερσίν, όν εποίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται»!

Αδελφοί μου καί τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

«Χριστός γεννάται, - χαρά στόν κόσμο» τραγουδά τέτοιες μέρες, εδώ καί αιώνες ο λαός μας, ακόμα καί σέ περιόδους θλιβερές καί δύσκολες στό διάβα τής Ιστορίας.

«Χριστός γεννάται», καί λάμπει πάλι τό φώς πού προσανατολίζει τά βήματά μας γιά νά συναντήσουμε τήν ελπίδα καί νά αποκτήσουν οι προσδοκίες μας υπόσταση, νόημα καί σκοπό.

«Χριστός γεννάται» σημαίνει πώς άμεσα καί ψηλαφητά γνωρίζουμε ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος καί βαδίζει τόν δρόμο τής ταπεινώσεως καί τής θυσίας, γιά νά βρεί ο άνθρωπος τήν αφετηρία μίας νέας ζωής. Γιά νά βρεί ο καθένας τόν τρόπο, τό δικαίωμα καί τή δυνατότητα νά αλλάξει τόν εαυτό του καί τόν κόσμο γύρω του. Ο δρόμος πού ανοίγει μπροστά μας ο Χριστός είναι οδός σωτηρίας, ελπίδας καί θετικής προσδοκίας. Καί, συνάμα, πρόσκληση ενεργοποιήσεως τών συνειδήσεων γιά νά γίνουν η ζωή μας, ο κόσμος καί τό αύριο καλύτερα καί φωτεινότερα.

Η πατρίδα μας βιώνει κρίσιμες καί οδυνηρές στιγμές αγωνίας καί αβεβαιότητας γιά τόν επιούσιο τού λαού της καί γιά τό αύριο. Οι ώρες πού ζούμε είναι ώρες δοκιμασίας τής πίστης, τών χριστιανικών μας αξιών καί αισθημάτων, αλλά καί τής μέχρι τώρα βιοτής μας.

Καλούμαστε όλοι, ο καθένας μέ τίς γνώσεις, τίς ικανότητες καί τά χαρίσματά του, νά συμβάλουμε στή σωτηρία τού τόπου μας καί νά σταθούμε στό πλευρό τού δοκιμαζόμενου συνανθρώπου μας στή γειτονιά, στόν τόπο εργασίας του ή στόν δρόμο. Καί πρώτιστα καλούμαστε νά στηρίξουμε εκείνον πού δέν έχει εργασία καί στέγη. Εκείνον πού χρειάζεται ζεστασιά καί φαγητό. Σήμερα, όσο ποτέ στό πρόσφατο παρελθόν, είναι επείγουσα ανάγκη νά συνεχίσουμε νά δείχνουμε γενναιοφροσύνη, αλληλεγγύη καί εθελοντική προσφορά. Ήδη, μέ τίς φιλότιμες προσπάθειες όλων μας, η αλληλεγγύη καί η αλληλοϋποστήριξη παίρνουν σάρκα καί οστά μέ εντυπωσιακά αποτελέσματα, αναβιώνοντας τό πρωτοχριστιανικό βίωμα τής κοινωνίας τής αγάπης. Είναι καιρός νά ξαναανακαλύψουμε τήν Εκκλησία ως κοινωνία προσώπων πού ζούν μέ τήν αγάπη ως τρόπο ζωής.

«Χριστός γεννάται» ανάμεσά μας. Σέ έναν κόσμο πού μοιάζει νά καταρρέει καί αναζητά ένα φώς, όπως τού αστέρα τής Βηθλεέμ, γιά νά τού δείξει πώς νά κάμει νέα αρχή καί πρός τά πού νά πορευτεί. Ο λαός μας γνωρίζει νά επιβιώνει σέ δύσκολους καιρούς καί έχει τήν ικανότητα νά αξιοποιεί τίς δυνατότητές του καί τόν πλούτο πού κρύβουν η ευλογημένη μας γή καί θάλασσα. Γνωρίζει νά συνθέτει καί νά γονιμοποιεί αποτελεσματικά τόν κόπο τών εργαζομένων, τή σοφία τών λογίων καί τή γνώση τών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καί ερευνητικών κέντρων μέ τρόπο εναρμόνιο καί καρποφόρο. Αρκεί νά υποστηριχτεί στόν αγώνα του καί νά έχει όραμα καί ελπίδα.

Καί αυτό τό γνωρίζει καλά η Εκκλησία μας. Γι αυτό στήριξε καί θά στηρίζει πνευματικά καί έμπρακτα τήν προσπάθεια τού λαού μας γιά μιά νέα αρχή καί θά σταθεί αρωγός όπου μπορεί νά ενισχύσει τόν λαό μας. Είναι καιρός νά αρθούν τά εμπόδια, ώστε αυτή η λίγη περιουσία πού απέμεινε στήν Εκκλησία νά τής επιτραπεί νά τήν αξιοποιήσει πρός όφελος τού λαού μας. Καί όποιος επιθυμεί νά εργαστεί στήν ελληνική γή, συμβάλλοντας στή διατροφική επάρκεια τής χώρας καί στήν ανάπτυξη σύγχρονων εξαγώγιμων προϊόντων καλλιέργειας καί βοσκής, άς γνωρίζει ότι, όση λίγη γή ανήκει ακόμα στήν Εκκλησία, θά είναι στή διάθεσή του.

«Χριστός γεννάται» καί τό νόημα τών Χριστουγέννων μάς δίνει τό δικαίωμα νά παρακαλέσουμε τό Ελληνικό κράτος νά σκύψει πάνω από τούς συνανθρώπους μας καί σέ αυτές τίς δύσκολες ώρες πού διέρχεται ο τόπος νά αφήσουμε πίσω πολιτικές επιλογές πού στηρίζουν τούς λίγους σέ βάρος τών πολλών. Μάς δίνει, επίσης, τό δικαίωμα νά καλέσουμε όσους διαθέτουν πλούτο νά τόν θέσουν στήν υπηρεσία τών συνανθρώπων μας. Χρειάζεται επειγόντως νά δείξουμε όλοι αλληλεγγύη, ανθρωπιά, αγάπη καί ευαισθησία καί είναι ζωτικής σημασίας νά στηριχθούν μέ κάθε τρόπο η περίθαλψη, η μόρφωση καί η επιβίωση τών Ελλήνων.

Τό λοιπόν, «δεύτε ίδωμεν πιστοί, πού εγεννήθη ο Χριστός» καί άς γίνουν τά φετινά Χριστούγεννα αφετηρία μίας νέας αρχής καί μίας πορείας ανοδικής γιά τόν τόπο μας καί γιά τόν καθένα προσωπικά. Άς μήν ξεχνάμε ότι «μέθ’ ημών ο Θεός» καί παλαιότερα καί τώρα καί πάντοτε.

Καλά καί ευλογημένα Χριστούγεννα.

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στέλνει το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του

"Χριστός γεννᾶται˙ δοξάσατε. Χριστός ἐπί γῆς˙ ὑψώθητε."

Ἄς πανηγυρίσωμεν χαρμοσύνως τήν ἄφατον Θεοῦ συγκατάβασιν. Οἱ Ἄγγελοι προηγοῦνται ψάλλοντες "δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία".

Ἐπί τῆς γῆς ὅμως βλέπομεν καί βιοῦμεν πολέμους καί ἀπειλάς πολέμων. Καί ὅμως δέν ἀναιρεῖται ἐκ τούτου ἡ χαρμόσυνος ἀ γ γ ε λ ί α. Ἡ ε ἰ ρ ή ν η, πράγματι ἦλθεν ἐπί τῆς γῆς διά τῆς καταλλαγῆς, ἐν τῷ προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά, ἀτυχῶς, δέν κατηλλάγημεν, παρά τό ἅγιον θέλημά Του, οἱ ἄνθρωποι μεταξύ μας. Διακείμεθα ἐχθρικῶς πρός ἀλλήλους. Διακρινόμεθα διά φανατισμούς ὡς πρός τάς θρησκευτικάς καί πολιτικάς μας πεποιθήσεις, διά πλεονεξίαν ὡς πρός τήν ἀπόκτησιν τῶν ἀγαθῶν, διά ἐπεκτατισμόν ὡς πρός τήν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Καί οὕτω συγκρουόμεθα πρός τούς συνανθρώπους μας.

Ὁ πεφωτισμένος αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας, διά τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, τοῦ ἐκδοθέντος ἐν ἔτει 313 μετά Χριστόν, ἐθέσπισε τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν τῆς χριστιανικῆς πίστεως, παραλλήλως καί τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν πάσης ἄλλης θρησκείας. Δυστυχῶς, μετά τήν πάροδον, ἔκτοτε, χιλίων ἑπτακοσίων ἀκριβῶς ἐτῶν, ἐξακολουθοῦν ἀσκούμενοι κατά τόπους θρησκευτικοί διωγμοί κατά χριστιανῶν ἤ ἄλλων χριστιανικῶν μειονοτήτων.

Παραλλήλως, οἱ οἰκονομικοί ἀνταγωνισμοί ἐντείνονται παγκοσμίως καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ προσκαίρου κέρδους προωθεῖται ὡς κεφαλαιώδης σκοπός. Αἱ θλιβεραί συνέπειαι τῆς ὑπερσυγκεντρώσεως τοῦ πλούτου εἰς χεῖρας ὀλίγων καί τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως μεγάλων ἀνθρωπίνων μαζῶν παραβλέπονται. Ἡ δυσαναλογία αὕτη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ὡς ο ἰ κ ο ν ο μ ι κ ή κ ρ ί σ ι ς, εἶναι κατ᾿ οὐσίαν ἀπότοκος τῆς ἠ θ ι κ ῆ ς κ ρ ί σ ε ω ς. Εἰς τήν ἠθικήν ταύτην κρίσιν, ἀτυχῶς ἡ ἀνθρωπότης δέν δίδει τήν πρέπουσαν σημασίαν. Πρός δικαιολόγησιν τῆς στάσεώς της ἐπικαλεῖται τήν ἐλευθερίαν τῶν συναλλαγῶν. Ἡ ἐλευθερία ὅμως τῶν συναλλαγῶν δέν ἐπιτρέπει τό ἔγκλημα. Καί ἐγκληματική συμπεριφορά δέν εἶναι μόνον ἡ περιγραφομένη εἰς τούς ποινικούς κώδικας. Εἶναι καί ἐκείνη ἡ ὁποία, ἄν καί δέν προβλέπεται ὑπό τῶν ἐπιταγῶν τῶν ποινικῶν νόμων, ὑφαρπάζει τόν πλοῦτον τῶν ἄλλων διά καταλλήλων μεθοδεύσεων. Ἐφ᾿ ὅσον ὁ νόμος δέν ἐπιβάλλεται, αἱ ἀντιδράσεις τῶν θιγομένων πολιτῶν ἐκδηλοῦνται πολλάκις ἀνεξελέγκτως καί προκαλοῦν διασάλευσιν τῆς κοινωνι-κῆς εἰρήνης.

Παρακολουθοῦντες, λοιπόν, ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, τά "σημεῖα τῶν καιρῶν", κατά τά ὁποῖα "ἀκούονται" πανταχόθεν καί βιοῦνται "πόλεμοι καί ἀκαταστασίαι" καί ἐγείρεται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους καί λιμοί καί λοιμοί, φόβητρά τε καί σημεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦ μεγάλα παρουσιάζονται (πρβλ. Λουκ. κα΄, 10-12), βιοῦντες δέ ἐμπραγμάτως τό Βασιλειανόν, ὅτι "τῆς ἀγάπης ἐξαίρετα δύο ταῦτα· τό λυπεῖσθαι μέν καί ἀγωνιᾶν ἐφ᾿ οἷς βλάπτεται ὁ ἀγαπώμενος, χαίρειν δέ καί ἀγωνίζεσθαι ὑπέρ τῆς ὠφελείας αὐτοῦ·...ὁ δέ μή οὕτω συνδιατιθέμενος φανερός ἐστι μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν" (Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ᾿ ἐπιτομήν, P.G. 31, 1200Α), κηρύττομεν ἀπό τῆς Ἱερᾶς ταύτης Καθέδρας τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας τό ἐπί θύραις νέον Ἔτος ὡς Ἔ τ ο ς Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς Ἀ λ λ η- λ ε γ γ ύ η ς.

Ἐλπίζομεν ὅτι οὕτω θά εὐαισθητοποιήσωμεν ἀρκετάς καρδίας τῶν μελῶν τῆς ἀνθρωπότητος ἐπί τοῦ προβλήματος τῆς μεγάλης καί ἐκτεταμένης πτωχείας καί ἐπί τῆς ἀνάγκης λήψεως μέτρων, πρός ἀνακούφισιν τῶν πεινώντων καί δυστυχούντων.

Ζητοῦμεν, ὡς πνευματικός ἐκκλησιαστικός ἡγέτης, τήν σύμπραξιν ὅλων τῶν καλῆς θελήσεως προσώπων καί Κυβερνήσεων διά τήν πραγματοποίησιν ἐπί τῆς γῆς τῆς τοῦ Κυρίου ε ἰ ρ ή ν η ς. Τῆς εἰρήνης, τήν ὁποίαν ἐπηγγέλθησαν οἱ Ἄγγελοι καί ἔφερε τό βρέφος Ἰησοῦς. Ἐπιθυμοῦντες τήν ἀληθῆ εἰρήνην ταύτην, τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν, ὀφείλομεν νά τήν ἐπιδιώκωμεν ἐμπράκτως, μή ἀδιαφοροῦντες διά τάς ἀδυναμίας, πνευματικάς καί ὑλικάς, τοῦ συνανθρώπου, ὑπέρ τοῦ ὁποίου Χριστός κατῆλθεν εἰς τόν κόσμον.

Ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη εἶναι γνωρίσματα τῶν Μαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καί παντός Χριστιανοῦ. Ὅθεν, προτρεπόμεθα ἑαυτούς καί ἀλλήλους, ὅπως κατά τό ῎Ε τ ο ς τοῦτο τῆς Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς Ἀ λ λ η λ ε γ γ ύ η ς καταβάλλωμεν ὡς ἄτομα καί ὡς λαοί, συνειδητάς προσπαθείας διά τήν ἄμβλυνσιν τῶν ἀπανθρώπων συνεπειῶν τῶν μεγάλων ἀνισοτήτων καί διά τήν ἀναγνώρισιν ὑπό πάντων τοῦ δικαιώματος τῶν ἀσθενεστέρων πρός ἀπόλαυσιν τῶν ἀπαραιτήτων διά τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθῶν.

Τοιουτοτρόπως θά ἴδωμεν πραγματοποιουμένην ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ ἀνθρωπίνως ἐφικτοῦ καί ἐπί τῆς γῆς τήν εἰρήνην.

Προσκυνοῦντες μεθ᾿ ἁπάσης τῆς αἰσθητῆς καί τῆς νοητῆς κτίσεως τήν ἐκ Παρθένου ἐπί γῆς ἐνδημίαν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί κλίνοντες γόνυ ἐνώπιον τοῦ Βρέφους ᾽Ιησοῦς, τοῦ φωτισμοῦ καί σωτῆρος μας, τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς ζωῆς μας, διερωτώμεθα ἀληθῶς μετά τοῦ Ψαλμῳδοῦ τίνα φοβηθησόμεθα ἤ ἀπό τίνος δειλιάσωμεν (πρβλ. Ψαλμ. 26) οἱ χριστιανοί, ἐφ᾿ ὅσον "ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ" (πρβλ. Λουκ. β΄ 11), "ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων καί βασιλεύς τῆς δόξης" (πρβλ. Ψαλμ. 23);

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ἐκτενῶς καί ὁλοκαρδίως ὅπως τό ἀνατέλλον ἔτος 2013 καταστῇ διά πάντας ἔτος πανανθρωπίνης ἀλληλεγγύης, ἐλευθερίας, καταλλαγῆς, εὐδοκίας, εἰρήνης καί εὐφροσύνης καί ὅπως ὁ ἐν Σπηλαίῳ τεχθείς προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ἑνώσας τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους ἐν ἑνί τάγματι καί ποιήσας εἰρήνην ἐπί τῆς γῆς, χαρίζῃ εἰς πάντας ὑπομονήν, ἐλπίδα καί δύναμιν καί εὐλογῇ τόν κόσμον διά τῶν θείων δωρεῶν τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ. Ἀμήν.

Φανάριον, Χριστούγεννα ,βιβ´

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν"Read more: http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/264264/o-patriarhis-vartholomaios-stelnei-to-hristoygenniatiko-minyma-toy#ixzz2FyXRONXq

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Μπακογιάννη: Άτολμο και αντιαναπτυξιακό το  φορολογικό

Φωτογραφία για Μπακογιάννη: Ατολμο και αντιαναπτυξιακό το φορολογικό
«Δεν υπάρχει ισότητα επιβαρύνσεων ανά κατηγορία. Αντί να ευνοείται η επιχειρηματικότητα, ευνοούνται οι επιχειρηματίες. Ευνοείται η ενθυλάκωση των κερδών αντί για την επένδυση. Μειώνεται ο φόρος επί των μερισμάτων» παρατήρησε η κα Μπακογιάννη και συνέχισε:
«Κανείς σήμερα δεν αγοράζει πετρέλαιο θέρμανσης. Το κράτος κυνικά σκεπτόμενο, θα έχει περισσότερα έσοδα αν μειώσει προς τα κάτω το φόρο - και για την βενζίνη και για το πετρέλαιο. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας: Αφήστε τον κόσμο να μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο και βενζίνη!

Φαινόμενα Χούντας και εμφυλίου

Του Γιώργου Κράλογλου
Όταν οι πλέον προνομιούχοι εργαζόμενοι της χώρας κρατικοί υπάλληλοι της Βουλής απειλούν να καταλύσουν την Δημοκρατία διακόπτοντας τις εργασίες της Βουλής γιατί χάνουν επιδόματα και η κυβέρνηση υποχωρεί. Και όταν αφήνουμε τον κομματικό στρατό των Δήμων να καταλύει τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης το επόμενο βήμα είναι ή χούντα ή εμφύλιος.
Και επειδή η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει ούτε κομμουνιστική ούτε στρατιωτική δικτατορία τα φαινόμενα αυτά θα οδηγήσουν... σε βέβαιο εμφύλιο και σε πολύχρονη σφαγή χωρίς τέλος.

"Ξύπνα λαέ... να καθαρίσεις τα καθάρματά σου"

Τα σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα κλείνουν κατά δεκάδες λόγω του κρύου και της έλλειψης πετρελαίου, περιοχές (βλέπε Κέρκυρα) έχουν κλειστές τις «στρόφιγγες» της παροχής φαρμάκων, η ΔΕΗ ανακοινώνει αυξήσεις 40% από τον Ιανουάριο του 2013 και ο Άρειος Πάγος σε μία κατοχική χώρα ανακοινώνει πως οι πολίτες θα λαμβάνουν κανονικά τα χαράτσια στους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά αν δε το πληρώσουν δε μπορεί κανείς να τους κόψει το ρεύμα!

Με τα παραπάνω "ασήμαντα" προβλήματα, ανάμεσα στα χιλιάδες "ασήμαντα" προβλήματα επιβίωσης που υπόκεινται οι πολίτες της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, η τρικομματική εξαρτημένη κυβέρνηση του Μνημονίου ασχολείται με τα γαλάζια, τα πράσινα και τα ερμαφρόδιτα golden boys, των ΔΟΥ!
 
"Ξύπνα λαέ κι όλοι οι λαοί μετά σου, να καθαρίσεις τα καθάρματά σου" (Κ. Βάρναλης)
Πλησιάζει η ώρα όμως που οι ρόλοι θα αντιστραφούν και ο "δύσκολος χειμώνας" θα είναι για τη κυβέρνηση και όχι για τον Λαό...
Γραφείο Τύπου
Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών-Σπίθα

"Ο Σαμαράς αποδείχθηκε ο καλύτερος καπετάνιος" είπε ο Γ. Σμαραγδής

                      Ο  γνωστός σκηνοθέτης έπλεξε το εγκώμιο του πρωθυπουργού, ενώ έκανε και πολλές αποκαλύψεις...
Ο «Θεός αγαπάει το χαβιάρι» και ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σμαραγδής ... τον Σαμαρά. Πριν από λίγα λεπτά ο Γιάννης Σμαραγδής μιλώντας στην Πόπη Τσαπανίδου έπλεξε το εγκώμιο του πρωθυπουργού δηλώνοντας: «Με έναν καλό καπετάνιο μπορεί να ανακάμψει η οικονομία και ο Σαμαράς αποδείχθηκε ο καλύτερος καπετάνιος γι' αυτή την περίπτωση». Λίγο πριν ο κ. Σμαραγδής αποκάλυπτε την δύσκολη οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται λόγω των οικονομικών απαιτήσεων και των δανείων που έχει πάρει για τις ταινίες του

Τελικά θα αυξηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συμφωνεί τώρα με τις αυξήσεις!

 "Στροφή" 360 μοίρες από το Σίμο Κεδίκογλου, για τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ. Είκοσι μέρες πριν δήλωνε όχι στις αυξήσεις.
 "Είναι υποχρέωσή μας να προσαρμόσουμε τα τιμολόγια στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Η σταδιακή προσαρμογή θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο και στόχος της κυβέρνησης είναι η ελαχιστοποίηση της αύξησης στα νοικοκυριά, ενώ θα υπάρξει ειδική μέριμνα μέσω του κοινωνικού τιμολογίου για τις ευπαθείς ομάδες" τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κεδίκογλου.
 
"Μαχαίρι" κατά 40% έβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στις προτάσεις της ΔΕΗ για μεγάλες αυξήσεις που έφταναν ακόμη και το 49%. Η ΡΑΕ προτείνει αυξήσεις που μεσοσταθμικά φτάνουν το 13% με 15%, ενώ η επιβάρυνση ανά μήνα για τα νοικοκυριά είναι 3 έως 7 ευρώ.
Αν περάσει η πρόταση της ΡΑΕ τότε η αύξηση θα γίνει σε τρεις δόσεις, τον Ιανουάριο, το Μάιο και τον Ιούλιο. Επίσης προτείνεται επέκταση του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου σε περισσότερους δικαιούχους. Την τελική απόφαση θα λάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα μπορούσε να προχωρήσει και σε μεγαλύτερη μείωση έναντι των προτάσεων της ΔΕΗ.Από τις προτάσεις της ΔΕΗ παραμένει στο "τραπέζι" αυτή για την αύξηση του τέλους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το Τέλος Δικτύου καθώς πρόκειται για έσοδα που αφορούν το Δημόσιο και όχι άμεσα την Επιχείρηση. 
H ΡΑΕ κατέληξε σε αυτή την πρόταση χθες μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση διάρκειας άνω των 8 ωρών, στην οποία υπολογίστηκαν κατά 600 εκατ. λιγότερο οι δαπάνες της ΔΕΗ του 2013 με αποτέλεσμα να φτάσει η ΡΑΕ σε αυτή την πρόταση. Παράγοντες της αγοράς πάντως επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις στο ρεύμα θα επηρεάσουν αυξητικά τις τιμές σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. 
Κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρούν έντονα στις επερχόμενες αυξήσεις. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κάνουν λόγο "για λογική Χότζα", ενώ το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να "αφήσει” το θέατρο".

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Ο παγκόσμια ακήρυχτος πόλεμος εναντίον των χριστιανώνΝαπολέων Λιναρδάτος
Μια μελέτη του Pew Forum εκτιμά ότι οι χριστιανοί διώκονται στις 131 από τις 193 χώρες του κόσμου. Οι δολοφονίες, οι βασανισμοί, οι φυλακίσεις και οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών είναι το λιγότερο δημοσιοποιημένο γεγονός όχι μόνο της χρονιάς, αλλά όλης της δεκαετίας. 

Είναι γεγονός πλέον ότι η χριστιανική θρησκεία είναι η - και με διαφορά - περισσότερο διωκόμενη σε όλο τον κόσμο. Κι’ αν νομίζετε ότι αυτό ίσως δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, τότε καλό είναι να ξέρετε ότι ο αριθμός των χριστιανών που δολοφονούνται κάθε χρόνο λόγω της θρησκείας τους υπολογίζεται ότι φθάνει τους 105.000. 

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Τι γίνεται με το μάθημα των Θρησκευτικών

Σωτήρης Μητραλέξης 
Ντόρος μέγας ξεκίνησε με την απόφαση του διοικητικού εφετείου Χανίων για το μάθημα των «θρησκευτικών». Επινίκια ευσεβών, υβρεολόγια αντικληρικαλιστών, και το γνωστό χάος στην δημόσια σφαίρα που προκύπτει κάθε φορά που κάποιο «ζήτημα αξιών» τίθεται επί τάπητος με αποτέλεσμα έναν «μικρό εμφύλιο»… 
 Η ιστορία ξεκίνησε από το γεγονός ότι πολλοί μαθητές δήλωναν κώλυμα συνείδησης με το μάθημα των «θρησκευτικών», με αποτέλεσμα να τους χορηγείται απαλλαγή και αντί να αντικαθίσταται γι’ αυτούς το μάθημα με μιαν άλλη διδακτική ώρα διαφορετικού μαθήματος, όπως έχει προβλεφθεί, τους δίδεται νόμιμη κοπάνα. Εννέα θεολόγοι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά είχαν καταθέσει αίτηση στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την οποία ζητούσαν παρέμβασή του για το ζήτημα της κατά βούληση απαλλαγής των ορθοδόξων, ο οποίος όμως εποίησε την νήσσαν, απορρίπτοντας σιωπηρά. Οι εκπαιδευτικοί κατέφυγαν στο διοικητικό εφετείο Χανίων, το οποίο αποφάσισε πως οι ορθόδοξοι, μη ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι μαθητές, δεν δικαιούνται απαλλαγή με το «έτσι θέλω», δηλώνοντας απλώς «αντιρρησίες συνείδησης». 

Κοινωνικές δράσεις ΔΑΚΕ/ΠΕ

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α - 10557 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3312793 & 6974 750407
www.dakepe.gr e-mail: info@dakepe.gr
Δεκέμβριος 2012

Κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη και την κοινωνική στήριξη και προσφορά

Στις δύσκολες συνθήκες της οικονομικής κρίσης που ο λαός μας βιώνει τα τρία (3) τελευταία χρόνια, οι έννοιες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής στήριξης, αποκτούν σημαντικό περιεχόμενο για όλους μας.
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές η κοινωνική προσφορά αποτελεί, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, το αντίβαρο μέσω του οποίου μπορούν να μειώνονται οι απώλειες της κοινωνίας μας.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ευαισθητοποιημένη στα προβλήματα της καθημερινότητας και συναισθανόμενη τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά οι συμπολίτες μας λόγω της οικονομικής κρίσης, θεωρεί μείζονος σημασίας την στήριξη όσων προσφέρουν ανακούφιση και όσων βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανέχεια.
Συμμετέχει και προσφέρει:
α) στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας (16-12-2012)
β) στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης (17-12-2012)
είδη που αφορούν στην ανάγκη των παιδιών για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, φάρμακα καθώς και για τις λειτουργικές ανάγκες φιλοξενίας τους.
Κάνουμε πράξη αξίες όπως: η φροντίδα για τον συνάνθρωπο και το παιδί, η αγάπη, ηκατανόηση, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη.

Απλώνουμε το χέρι ο ένας στον άλλον - Κανένας μόνος στην κρίση

 Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 
Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας 

Χαράλαμπος Κόκκινος    Μάνος Ανδρουλάκης

Ο ΕΟΠΥΥ δίνει επίδομα τοκετού αλλά μόνο για γέννα στο σπίτι ή στην εξοχή

Ο ΕΟΠΥΥ δίνει επίδομα τοκετού αλλά μόνο για γέννα στο σπίτι

Ο νέος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ προβλέπει και καταβολή επιδόματος τοκετού. Μόνο που το επίδομα δεν θα δίνεται σε όσες μητέρες γέννησαν σε κανονικό μαιευτήριο αλλά σε όσες γέννησαν έξω από αυτό.

Το επίδομα αυτό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα iatropedia, προβλέπεται από τον νέο κανονισμό επιδομάτων του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τον κανονισμό οι γυναίκες που γεννούν σε ένα κανονικό μαιευτήριο, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν δικαιούνται επίδομα τοκετού, αλλά μόνο κάλυψη των νοσηλείων – κι αυτά ως ένα βαθμό.

Αν όμως, συνεχίζει ο κανονισμός, η γυναίκα γεννήσει εκτός μαιευτηρίου τότε δικαιούται -αντί της μαιευτικής περίθαλψης που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ- εφάπαξ επίδομα τοκετού: 900 ευρώ για ένα παιδί, 1200 ευρώ για δίδυμα και 1600 ευρώ για τρίδυμα. Με άλλα λόγια, ο ΕΟΠΥΥ λέει στις γυναίκες ότι μόνο αν γεννήσουν στο σπίτι τους, στο δρόμο, μέσα σε κάποιο ταξί ή στην εξοχή, δικαιούνται και επίδομα. Οι υπόλοιπες θα πληρώσουν τη συμμετοχή τους στο μαιευτήριο. Οπότε αν θέλετε το βοήθημα, προτιμήστε την άνεση του σπιτιού σας...

Τέλος, να σημειωθεί ότι η τεχνητή γονιμοποίηση καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ για γυναίκες μέχρι 50 ετών αλλά ως 4 προσπάθειες με απόσταση 4 μηνών μεταξύ τους.

Αύριο, 21 Δεκέμβρη, ο πλανήτης γη δεν θα υπάρχει...

Τα τελευταία χρόνια, για μιαν ακόμη φορά, οι «προβλέψεις» για το επικείμενο «τέλος του κόσμου» δίνουν και παίρνουν. Κι αυτή τη φορά οι διάφοροι «ψευδοπροφήτες» βασίζονται στο ημερολόγιο των Μάγια, ενός πολιτισμού της Κεντρικής Αμερικής, που άνθησε πριν από 1.500 περίπου χρόνια!

Κρίση πετρελαίου στην Ελλάδα

Από το "ΒΗΜΑ"
Bloomberg: Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία μετά τις γιορτές στην Β. Ελλάδα λόγω έλλειψης πετρελαίου

«Οι Έλληνες δεν μπορούν να βρουν χρήματα για να πληρώσουν το πετρέλαιο θέρμανσης» γράφει σε πρωτοσέλιδο άρθρο του το πρακτορείο Bloomberg, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν οι κάτοικοι στη Bόρεια Ελλάδα.

«Με μία οικονομία που επί πέντε χρόνια συρρικνώνεται και με ποσοστό ανεργίας ρεκόρ στο 25%, οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η Καστοριά δεν έχει λάβει κονδύλια από την κεντρική κυβέρνηση για να εξασφαλίσει τη θέρμανση στα σχολεία και ο δήμαρχος δηλώνει προτιμά να κλείσει και τα 53 σχολεία αντί να αφήσει τα παιδιά να παγώσουν. Φορτία ξυλείας καταφθάνουν από τη Βουλγαρία, καθώς οι οικογένειες αναζητούν εναλλακτικά καύσιμα» γράφει το πρακτορείο.

«Αυτό είναι το ψυχρότερο μέρος στην Ελλάδα. Ο χειμώνας κρατά από τον Οκτώβριο ώς τον Απρίλιο. Φέτος είμαστε τυχεροί. Πέρυσι χιόνιζε επί τέσσερις μήνες» λέει στο Bloomberg ο δήμαρχος Καστοριάς Εμμανουήλ Χατζησημεωνίδης, προσθέτοντας πως η κεντρική κυβέρνηση έχει περικόψει τη χρηματοδότηση για θέρμανση σχολείων κατά 60%.

Μιλώντας στο Bloomberg, o 32χρονος Νίκος, κάτοικος Καστοριάς, λέει ότι θα χρειαζόταν περίπου 3.500 ευρώ για πετρέλαιο φέτος. Γι' αυτό επέλεξε να αγοράσει 15 τόνους ξύλα, έναντι 1.500 ευρώ. Εκείνος και τα μέλη της οικογένειάς του θα κοιμούνται σε ένα δωμάτιο, γύρω από μία ξυλόσομπα. Ανησυχεί όμως για την κατάσταση στο σχολείο όπου φοιτούν οι δύο γιοι του. «Ξέρω ότι φέτος δεν θα υπάρχει θέρμανση. Θα τους κρατήσω σπίτι εάν χρειαστεί» λέει.

Οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης τον φετινό χειμώνα είναι ελάχιστες. Τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν στραφεί στα κλιματιστικά και τα θερμαντικά σώματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι καταναλωτές από πουθενά δεν μπορούν να γλιτώσουν αφού από την 1η Ιανουαρίου 2013 αναμένονται αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Οι Δήμαρχοι Δυτικής Μακεδονίας μετά τις γιορτές θα κλείσουν τα σχολεία λόγω έλλειψης πετρελαίου θέρμανσης

Λουκέτο από 7 Ιανουαρίου στα σχολεία Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Πτολεμαϊδας, Κοζάνης, Σερβίων, Βελβεντού, Βόϊου λόγω έλλειψης πετρελα Δεν πρόκειται να αφήσουν τα παιδιά να παιθάνουν απο την κρίση η δήμαρχοι της περιοχής. Αποφάσισαν λοιπόν να κλείσουν όλα τα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας απο τις 7 Γενάρη και μετά.
Ο Δήμαρχος Καστοριάς, Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης δήλωσε στο Newsit: "με δεδομένο οτι πέρυσι είχαμε πολύ βαρύ χειμώνα στην Καστοριά και εξαντλήσαμε όλα τα διαθέσιμα, μάλιστα ο Δήμος διέθεσε από τους δικούς του πόρους για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων και με δεδομένο οτι η χρηματοδότηση που λάβαμε απο το κράτος δεν επαρκεί, δε φτάνουν τα λεφτά για να πληρώσουμε τους προμηθευτές καυσίμων, αναγκαζόμαστε να σηκώσουμε ψηλά τα χέρια."
Και συνεχίζει: "Ηδη, σήμερα στην Κοζάνη που είχαμε συνεδρίαση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίσαμε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων απο την αρχή του νέου έτους, μετά τις διακοπές των γιορτών γιατι δεν έχουμε λεφτά να καλύψουμε τις ανάγκες της θέρμανσης. Η απόφαση περιλαμβάνει όλα τα σχολεία των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Φλώρινας, της Πτολεμαϊδας, της Κοζάνης, των Σέρβιων, του Βελβεντού, του Βόϊου, όλων των περιοχών της δυτικής Μακεδονίας με δυο λόγια."
Είπε επίσης ότι μόνο στο Δήμο Καστοριάς έχουν 53 σχολικές μονάδες. "Δεν ξέρω να σας πω πόσα σχολεία είναι σε όλη τη δυτική Μακεδονία αλλά είναι εκατοντάδες. Τα σχολεία θα μείνουν κλειστά επ΄αόριστον, δηλαδή μέχρι να έρθουν χρήματα για να βάλουμε πετρέλαιο. Οι αίθουσες είναι ψυγεία, δεν είναι δυνατό να στέλνουμε τα παιδιά να κάνουν μάθημα με -15 βαθμούς και με -20 βαθμους Κελσίου μέσα στην τάξη. Μπορούμε να τα στέλνουμε για μάθημα εάν δεν έχουμε πετρέλαιο; Αυτό είναι ένα τραγικό φαινομενο και με επιστολή μας στον πρωθυπουργό και σε όλους τους υπουργούς και τους βουλευτές θα ζητήσουμε να πάρουν θέση"

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Εφετείο Χανίων: Υποχρεωτικά τα Θρησκευτικά για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς

Με απόφαση του Εφετείου Χανίων

Υποχρεωτικά τα θρησκευτικά για τους ορθόδοξους μαθητές

Απόφαση για υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών από Ορθόδοξους μαθητές, εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Χανίων. Το δικαστήριο έλαβε την απόφαση μετά από αίτηση θεολόγων καθηγητών των Χανίων οι οποίοι προσέφυγαν στο Εφετείο καθώς απορρίφτηκε από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αίτησή τους με την οποία ζητούσαν παρέμβασή του για να μην απαλλάσσονται οι Ορθόδοξοι μαθητές.

Στην απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Χανίων σημειώνει, ότι με βάση το Σύνταγμα, δικαίωμα απαλλαγής από την παρακολούθηση των Θρησκευτικών έχουν μόνο οι αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές, ενώ και ο χαρακτήρας του μαθήματος θα πρέπει να παραμείνει σε Ορθόδοξο προσανατολισμό.