ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 8η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 8η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές και παράνομες οι δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Η φοροδιαφυγή πατάσσεται μόνο με την ουσιαστική εφαρμογή του πόθεν έσχες.
Διαφωνίες και "κόντρες" μεταξύ κυβέρνησης και δικαστών για το "έσχες". Για το "πόθεν", ούτε λόγος!
Καληνύχτα σας...

protothema.gr
Στον αέρα «τινάζεται» η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων πόθεν έσχες για όλους τους υπόχρεους προς υποβολή, μετά τη σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ανεξάρτητα εάν η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες λήγει το ερχόμενο Σάββατο, 21 Οκτωβρίου, η σχετική υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη και πολλές διατάξεις της αντισυνταγματικές, όποτε πρέπει να εκδοθεί νέα, προσαρμοσμένη στην απόφαση του ΣτΕ.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της, και, τέσσερις μέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες για το 2016, δημοσίευσε την υπ' αριθμ. 2649/2017 απόφαση των 70 σελίδων, με την οποία έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η από 13.10.2016 υπουργική απόφαση, που καθορίζει τον «τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) και τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής των δηλώσεων αυτών».
Πέρα από αυτό, όμως, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε ένα ακόμη βήμα και «σμπαράλιασε» όλο το περιεχόμενο της επίμαχης υπουργικής απόφασης, κρίνοντας πολλές διατάξεις της αντισυνταγματικές και κατά συνέπεια ανυπόστατες.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη, έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης όλων των δικαστικών Ενώσεων.
Η μη νομιμότητα της επίμαχης απόφασης των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (1846οικ./13.10.2016) ανάγεται στο γεγονός ότι δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή δεν απέκτησαν νόμιμη υπόσταση) οι παραμετρικές τιμές και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών αυτών στοιχείων της.
Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητας των ζητημάτων που τέθηκαν , προχώρησαν στην εξέταση των λόγων ακυρώσεως που προέβαλαν οι δικαστικές Ενώσεις, επί της επίμαχης υπουργικής απόφασης.
Έτσι, κρίθηκε αντισυνταγματική (αντίθετη στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας, άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος), η διάταξη εκείνη που προβλέπει για όλους τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, την υποχρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων (Τραπεζών) ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.
Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η παράλειψη της υπουργικής απόφασης να προβλέψει εύλογο χρονικό περιορισμό (που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία) για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων αντίκεινται στην κατοχυρωμένη συνταγματικώς αρχή της ασφάλειας του δικαίου και στη δυνατότητα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της επεξεργασίας.
Με άλλα λόγια, είναι πενταετής η παραγραφή ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες. 
Ναι μεν οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, εν όψει και του σκοπού δημόσιου συμφέροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης, αλλά το όργανο ελέγχου οφείλει (σύμφωνα και με την συνταγματική αρχή της προηγούμενης ακρόασης), να καλεί προηγουμένως τον ελεγχόμενο προς παροχή διευκρινίσεων.
Παράλληλα, εν όψει της σοβαρότητας των απειλουμένων κυρώσεων, οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διαμορφώσουν τη διαδικτυακή εφαρμογή, κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η υποβολή δήλωσης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος από τον μέσο χρήστη. Δηλαδή, να απλοποιηθεί ο τρόπος ηλεκτρονικής κατάθεσης των δηλώσεων πόθεν έσχες.
Ως προς τις δηλώσεις των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, το ΣτΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης αυτών συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος και πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνταγματικώς επιβαλλόμενη ανεξαρτησία αυτών έναντι των οργάνων των δύο άλλων λειτουργιών, κατέληξε στο ότι το επιφορτισμένο με τον έλεγχο όργανο πρέπει να συγκροτείται, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.
Κρίθηκε εξάλλου ότι η καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου των δηλώσεων των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν σε Ανώτατο Δικαστήριο, και όχι δειγματοληπτικού όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους δικαστικούς λειτουργούς, αποτελεί μέτρο απρόσφορο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με το νόμο σκοπού.
Τέλος, αναφορικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος «πόθεν έσχες», το ΣτΕ απέρριψε σχετικό λόγο ακυρώσεως, με το σκεπτικό ότι η διοίκηση έχει λάβει ικανά μέτρα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επέμβασης τρίτων σε αυτό και διαρροής των δεδομένων. 

Βούτσης: Αρνητική έκπληξη προκαλούν οι αποφάσεις του ΣτΕ για το «πόθεν έσχες»

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικόλαος Βούτσης, εξέφρασε την αρνητική του έκπληξη - αναμένοντας και την επίσημη απόφαση προς μελέτη -για τις πληροφορίες που μεταφέρουν ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ- μετά από προσφυγή των δικαστικών ενώσεων - αντισυνταγματική η υπουργική απόφαση για τις δηλώσεις "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ".
Ταυτόχρονα με τις επισημάνσεις του προέδρου της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ, είπε: «Αναμένω να ενημερωθώ επίσημα, φοβάμαι όμως ότι η δικαιοσύνη θα εκτεθεί».

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Κουτσούμπας: Ο Τσίπρας έκανε ένα «καλό στριπτίζ» στον Τραμπ


enikos.gr
Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ και τη συμφωνία για τα F 16 αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

"Η ελληνική κυβέρνηση έδωσε πάρα πολλά για να εισπράξει μία γενική συμπάθεια γενικού σχολιασμού, ευχολόγια. Σε τελευταία ανάλυση έχει δίκιο ο Ριζοσπάστης, ο Τραμπ έκανε ό,τι κάνει κάποιος ή κάποια μπροστά σε ένα καλό στριπτίζ ή σε ένα ανατολίτικο οριεντάλ, το πολύ πολύ να δώσει κάποιος φιλοδώρημα στον χορευτή ή τη χορεύτρια. Τέτοιο χαρακτήρα κατά την άποψη μας έχει και η δήθεν στήριξη του Τραμπ, των ΗΠΑ προς την Ελλάδα" είπε ο κ. Κουτσούμπας.
"Είχαμε δεσμεύσεις για αναβάθμιση της Σούδας και άλλων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα. Αυτό υπονόησαν και οι δύο, δεσμεύσεις για συνέχεια σε πολεμικούς εξοπλισμούς για τα σχέδια του ΝΑΤΟ, και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, ανέχειας για το λαό μας. Έδωσε αυτό το πεσκέσι δισεκατομμυρίων ευρώ στην αμερικανική πολεμική βιομηχανία... Έχουμε την εξυπηρέτηση όλων των ενεργειακών σχεδίων των αμερικανικών μονοπωλίων στην περιοχή" τόνισε και πρόσθεσε:
"Δεν είναι αγορά F 16, δίνω τόσα δισεκατομμύρια απέναντι σε ένα σύμμαχο, υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος της Ελλάδας... Σήμερα οι ΗΠΑ, μπορεί να είναι ακόμα πρώτη στρατιωτική - οικονομική δύναμη, αλλά οικονομικά τουλάχιστον την ακολουθεί κατά πόδας η Κίνα. Η οποία είναι και το μεγαλύτερο κράτος πιστωτής των ΗΠΑ. Η Κίνα ως τέτοια μεγάλη δύναμη έχει πάρα πολλά συμφέροντα και στην Ελλάδα λόγω της γεωστρατηγικής θέσης και λόγω της πρόσβασης της στην ΕΕ. Βρίσκεται όλη αυτή η περιοχή, Ελλάδα - Αιγαίο - Ανατολική Μεσόγειος, στο δρόμο του μεταξιού. Το ίδιο αντίστοιχα είναι και η Ρωσία και αυτή επίσης έχει συμφέροντα για τους ενεργειακούς δρόμους σε αυτήν την περιοχή... Άρα, πολύ μεγάλα βουβάλια διεθνώς και περιφερειακά στη χώρα μας συγκρούονται για το ποιος θα ελέγξει τις υποδομές, τις βάσεις, τους ενεργειακούς δρόμους. Από αυτή τη σκοπιά, εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο... Δεν μπορεί να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά και να μιλάμε για come back της ελληνικής οικονομίας λόγω του Τραμπ και όλων αυτών. Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ, θα το ξαναπώ επειδή το χρησιμοποίησε και ο κ. Τσίπρας, όλο και περισσότερο γίνεται διαβολικός και για τον λαό του, τον αμερικανικό λαό και για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς της περιοχής γιατί για αυτούς όλους ανοίγουν οι πύλες της Κόλασης. Ο διαβολικός Τραμπ είναι καλός για τα μονοπώλια των ΗΠΑ, για τις δικές του επιχειρήσεις, για το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα που υπάρχει στις ΗΠΑ".

Κι ύστερα ήρθαν οι μπολσεβίκοι

kathimerini.gr
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αχ αυτή η Οκτωβριανή Επανάσταση. Μας έφαγε τα νιάτα μας. Τις σκηνές με το καροτσάκι στα σκαλοπάτια της Οδησσού ή το σκουληκιασμένο κρέας στο «Θωρηκτό Ποτέμκιν» τις παρακολουθούσαμε με θρησκευτική ευλάβεια. Σιωπή στην κατάμεστη αίθουσα της Αλκυονίδας ή του Στούντιο. «Κάτι, αλήθεια, συμβαίνει εδώ», τραγουδούσε ο Σαββόπουλος. Οι πιο υποψιασμένοι προσπαθούσαμε να αποκρυπτογραφήσουμε τους κώδικες των Cahiers du Cinema ή του ημετέρου «Σύγχρονου Κινηματογράφου» για να ξεθάψουμε την κρυμμένη ιδεολογία των σημείων. «Σημειολογία και Οκτωβριανή Επανάσταση» ήταν η πνευματική μας τροφή με αρκετές δόσεις φροϋδισμού. Μάης του ’68 γαρ. Ποιος τολμούσε να ομολογήσει ότι δεν έχει διαβάσει τουλάχιστον το πρώτο βιβλίο από το «Κεφάλαιο»; Και το «Κράτος και Επανάσταση» του Λένιν;

«Κι ύστερα ήρθαν οι μπολσεβίκοι και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα». Ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να είναι κάπου εκεί, έξω από τα χειμερινά ανάκτορα; Τρότσκι, Μπουχάριν, Κάμενεφ, αλίμονό σου αν δεν ήξερες τις θέσεις τους, τις διαφορές τους. Ησουν υποχρεωμένος να φας την πίτσα σου, να πιεις το χύμα κόκκινο και να ακούς τους υπόλοιπους να αγορεύουν. Το τελευταίο μετρό το είχες χάσει και τα βλέμματα των κοριτσιών ήταν προσηλωμένα στους θεωρητικούς της παρέας. Ηταν κι εκείνα τα μουστάκια που μύριζαν επανάσταση από μακριά και πρόσθεταν κύρος. Μερικοί τα κράτησαν για ενθύμιο, ώσπου ανακάλυψαν ότι τους ήταν χρήσιμα στα χρόνια του ελληνικού σοσιαλισμού.

Αχ αυτή η Οκτωβριανή Επανάσταση. Εκατό χρόνια γιορτάζει σήμερα η αλήστου μνήμης και τη θυμούνται ακόμη. Τι λέω, τη θυμούνται; Τη νοσταλγούν. Η πρώτη κομμουνιστική επανάσταση της Ιστορίας. «Στην πραγματικότητα, ένα στρατιωτικό πραξικόπημα που πέρασε απαρατήρητο στην πλειοψηφία των κατοίκων της Πετρούπολης», γράφει ο ιστορικός Orlando Figes. Και ακολούθησαν κι άλλα, κι άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπω στη «Μαύρη Βίβλο του Κομμουνισμού». Ο μύθος υπήρξε τόσο ανθεκτικός που στοίχισε περισσότερες ζωές από όσες ο Β΄ Παγκόσμιος. Η απομυθοποίησή του υπήρξε μακρά και επίπονη.

Οφείλουμε να αναρωτηθούμε στα σοβαρά για τους λόγους της αντοχής του μύθου. Πώς είναι δυνατόν να επηρέασε σχεδόν όλες τις γενιές του εικοστού αιώνα, με τελευταία τη δική μου; Hταν η αδίστακτη περιφρόνηση της ανθρώπινης συνθήκης στο όνομα κάποιου φαντασιακού προορισμού της Ιστορίας; Μπορεί. Η ολοκληρωτική σκέψη γοητεύει διότι δεν έχει δισταγμούς. Oπως οι χρήσιμοι ή άχρηστοι ηλίθιοι που ακόμη κυκλοφορούν ανάμεσά μας.

Πολιτεία και Εκκλησία, χέρι-χέρι...

iefimerida.gr
Η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και δη προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου με τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Παρουσία του γ.γ. Θρησκευμάτων, Γιώργου Καλαντζή και του πρωτοσύγκελου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Συμεών Βολιώτη, κατά τη συνάντηση που διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα, επισημάνθηκε ότι την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας υπαγορεύει η ανάγκη στήριξης του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας και της ανακούφισης των ανθρώπων που υποφέρουν. Δεύτερο θέμα συνομιλίας υπήρξε η πρόσληψη ιερέων για τη διαποίμανση ακριτικών περιοχών. Μάλιστα, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, επ' αυτού, έκανε λόγο για «εθνική ανάγκη».
Αξιοσημείωτο είναι, ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της Αρχιεπισκοπής, ενώ 11 μητροπόλεις έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει η ψηφιοποίηση και η αξιολόγηση των ακινήτων και θα δημιουργηθεί μια δομή, από την οποία θα γίνεται η αξιοποίηση και η διανομή των κερδών ανάμεσα στην Αρχιεπισκοπή και το κράτος με ίσες αναλογίες.
Από την πλευρά της Εκκλησίας κατέστη σαφές, ότι το ποσό που θα εξασφαλίσει θα διατεθεί για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των ιδρυμάτων της, για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου, αλλά και για την αναστήλωση ναών και ιερών μνημείων.
Ο υπουργός Παιδείας τόνισε πως για ακόμη μία φορά υπήρξε γόνιμη συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο και αναφέρθηκε στην επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με πρώτο στόχο την καταγραφή της περιουσίας και την αξιοποίηση προς όφελος Εκκλησίας και Πολιτείας, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι «συζητήσαμε θέματα που μπορεί να αποτελέσουν την ατζέντα για τη σύγκληση της επιτροπής που διερευνά τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας».
Σε ερώτηση αν συνομίλησαν για το μάθημα των θρησκευτικών, ο Κώστας Γαβρόγλου απάντησε πως δεν τέθηκε το ζήτημα σήμερα - άλλωστε έχει συζητηθεί παλαιότερα -0 ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι «το θέμα των θρησκευτικών είναι πράγματι πολύ ουσιαστικό, αλλά έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Οι φάκελοι που δοκιμάζονται αυτήν τη στιγμή, θα εξεταστούν ξανά από την Ιερά Σύνοδο και θα πούμε πάλι τις απόψεις μας». 

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή

πηγή: υπουργείο παιδείας
Προσλήψεις 398 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018. 
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 398 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ08.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ16.01.ΕΑΕ, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ19.ΕΑΕ. ΠΕ20.ΕΑΕ και των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.


Προσλήψεις 365 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018. 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται 365 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.ΕΑΕ, ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ03, ΠΕ04.ΕΑΕ, ΠΕ04, ΠΕ05.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ07.ΕΑΕ, ΠΕ08, ΠΕ09.ΕΑΕ, ΠΕ10.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ12.05, ΠΕ13.ΕΑΕ, ΠΕ14.ΕΑΕ, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ17.ΕΑΕ, ΠΕ18.ΕΑΕ, ΠΕ18 και ΠΕ19-20.ΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018. 

«Σάλος» με στοιχεία από ελέγχους σε τρόφιμα - Νοθεία, αντιβιοτικά και κολοβακτηρίδια


dikaiologitika.gr
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, αξιολογώντας το περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.
Το ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα οποία κωδικοποιεί ως εξής:
1. Σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.
2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 40% των δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 48% από αυτά είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 55% των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη σκόνης γάλακτος και συνθετικών χρωμάτων.
Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια, η οποία παρότι είναι λευκό τυρί, πωλείται ως τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός για να διαπιστώσει ότι, δυστυχώς, στην περίοδο του καλοκαιριού και μέχρι και το Νοέμβριο, κυκλοφορούν σε όλα τα μαγαζιά και super market γάλατα και γιαούρτια, πρόβειου και κατσικίσιου, πράγμα το οποίο απαγορεύεται επειδή την περίοδο αυτή δεν γαλακτοφορούν τα ζώα αυτά.
3. Στα αλλαντικά, σε ποσοστό 67% των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά βρέθηκε υψηλότερη κατά 150% του επιτρεπόμενου ορίου.
4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέχουν οι συσκευασίες που αναγράφουν για λόγους προώθησης του προϊόντος τη φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών με άρωμα από φρούτο.
5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού σε ποσοστό 72% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά 50% από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης στην αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως φαρμακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπα και δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά και να πουλιούνται σε καταστήματα που έχουν άδεια «μπακάλικου» (καταστήματα βιολογικών τροφών).
6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσής τους. Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που αναγράφονται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους, οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται ελλιπείς, λόγω του ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως ελάχιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.
Η διακίνηση δε και η διάθεση των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, γίνεται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, με ξεσκέπαστα φορτηγά κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου, όταν το όριο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικροβιακό φορτίο από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους που βρήκαμε στα εμφιαλωμένα νερά, το οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη δημόσια υγεία στο 20% των δειγμάτων.
7. Στα λαχανικά, από έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων, νιτρικών, βαρέων μετάλλων (εξασθενές χρώμιο, μόλυβδος, υδράργυρος).
8. Στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα βρέθηκαν 4 απαγορευμένα βελτιωτικά και προσθετικά σε ποσοστό 40% των δειγμάτων που πήραμε.
9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό 75% των δειγμάτων (το πρόσφατο σκάνδαλο του ηλιέλαιου αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι απερίγραπτη. Διαπιστώθηκε ότι:
αναφέρονται ως ελαιόλαδα πυρηνέλαια, λάδια πολυκαιρισμένα με άσχημες οσμές αναμειγνύονται με λάδια νέας σοδειάς και κυκλοφορούν στην αγορά σαν ελαιόλαδα, παρατηρήθηκε η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε ποσοστό 31% των δειγμάτων.
Το ΠΑΚΟΕ σημειώνει ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να υπερασπιστεί την προστασία της δημόσιας υγείας και συστήνει στους καταναλωτές, μεταξύ άλλων, να μελετούν πολύ προσεκτικά τις ημερομηνίες λήξεως και τις ετικέτες των προϊόντων, να καταγγέλλουν κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων και να ασχολούνται οι ίδιοι με το φαγητό των παιδιών τους.

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Το 2ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την παιδεία.


iefimerida
Δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο; Δουλειά στο Δημόσιο ή μέσω ιδιωτικών επενδύσεων; Άσυλο στα πανεπιστήμια, ναι ή όχι; Χρηματοδότηση των πανεπιστημίων ανάλογα με τις επιδόσεις; 
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες με αφορμή το δεύτερο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Το θέμα του θα είναι οι νέοι, αλλά και τα θέματα της Παιδείας και της εκπαίδευσης.
Μέσα από 12 ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις, η Νέα Δημοκρατία καλεί τους πολίτες να διαμορφώσουν όχι μόνο το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, αλλά και το πώς θα είναι η επόμενη μέρα για τη νέα γενιά στην Ελλάδα.
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επιμένει στην ανάγκη ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, καλεί μέσα από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο τους συμμετέχοντες να πάρουν θέση εάν είναι αναγκαία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προκειμένου να μη φεύγουν οι φοιτητές, οι επιστήμονες και το συνάλλαγμα στο εξωτερικό ή αν πρέπει να παραμείνουν μόνο τα κρατικά πανεπιστήμια γιατί τα ιδιωτικά «ωφελούν τους πλούσιους».
Μία από τις ερωτήσεις είναι αφιερωμένη στο περίφημο θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να μάθει πόσοι είναι αυτοί που συμφωνούν με την ύπαρξη του ασύλου και πόσοι πιστεύουν ότι η εγκληματικότητα στο πανεπιστήμιο πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμεση παρέμβαση της αστυνομίας.
Επιμονή υπάρχει και στο θέμα της αξιολόγησης των πανεπιστημίων και αν αυτή θα πρέπει να συνδέεται με τη χρηματοδότησή τους.
Το πρόσφατο θέμα της κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που προκάλεσε και σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας, μπαίνει και αυτό στην κρίση όσων θα απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, καθώς καλούνται να πάρουν θέση εάν η αναβάθμιση του Λυκείου μπορεί να γίνει με την κατάργηση των Πανελλαδικών ή με την εισαγωγή νέων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να βρουν δουλειά στο μέλλον και με έμφαση στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό.
Σημαντική είναι και η ερώτηση για το αν το πρόγραμμα των σχολείων πρέπει να διαμορφώνεται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο από το υπουργείο Παιδείας ή αν θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές και στην τοπική κοινωνία να διαμορφώνουν ένα μέρος των προγραμμάτων των σχολείων.

Ένας στους τρεις Έλληνες ζουν σε συνθήκες φτώχειας

Οι κυβερνώντες μάς υπόσχονται καλύτερες μέρες! Ο λόγος στον "κυρίαρχο" λαό...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν πάνω από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο ένας στους τέσσερις στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.
Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2016 βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 35,6% του πληθυσμού (3,8 εκατ. άνθρωποι), έναντι 28,1% το 2008.
Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε το 2016 στο 23,4% (117,5 εκατ. άνθρωποι), κάτω από τα επίπεδα του 2008 (23,7%).
Σύμφωνα με τη Eurostat, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προβληματικές καταστάσεις: Είτε θεωρείται φτωχός (δηλαδή έχει εισοδήματα μικρότερα του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος), είτε ζει σε κατάσταση ένδειας (δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά, ή αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις), είτε ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή σε οικογένεια που κανένα μέλος της δεν έχει «κανονική δουλειά»).
Ως προς την Ελλάδα, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 21,2% του πληθυσμού, σε συνθήκες ένδειας το 22,4%, ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας το 17,2% του πληθυσμού. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 17,3%, 7,5% και 10,4%.
Γενικότερα, σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα, αναφορικά με το ποσοστό του πληθυσμού που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, είναι η Βουλγαρία (40,4%) και η Ρουμανία (38,8%). Στον αντίποδα (με ποσοστά μικρότερα του 20%) βρίσκονται η Τσεχία (13,3%), η Φινλανδία (16,6%), η Δανία (16,7%) και η Ολλανδία (16,8%), η Αυστρία (18%), η Σλοβακία (18,1%), η Γαλλία (18,2%), η Σουηδία (18,3%), η Σλοβενία (18,4%), η Γερμανία και το Λουξεμβούργο(19,7%),
Η μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Την ενοποίηση Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ανακοίνωσε ο Γαβρόγλου


cnn.gr
«Η σημερινή συνάντηση έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, γίνεται στο πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που η διδασκαλία του ήταν στα ελληνικά, της Ιονίου Ακαδημίας, σήμερα σε αυτή τη συνάντηση θελήσαμε να κάνουμε το τολμηρό βήμα, που είναι το βήμα της ενοποίησης των δύο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας», ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που δόθηκε σε αίθουσα της Ιονίου Ακαδημίας, παρόντων του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Βασίλη Χρυσικόπουλο και του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Γιάννη Δραγώνα .
Όπως επεξήγησε ο υπουργός Παιδείας, η συγκεκριμένη αυτή συνένωση των δύο Εκπαιδευτικών Ανώτατων Ιδρυμάτων είναι η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα, ενώ αναμένονται μέχρι το τέλος του έτος και συνένωσης άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
«Δεν μπορούν να υπάρχουν ενιαίες λύσεις για όλα τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας μας, άρα επιδιώκουμε συνεννοήσεις μεταξύ των Ιδρυμάτων της χώρας μας. Η πολιτεία δεν πρόκειται να φέρει δικές της λύσεις αν δεν υπάρχει πλήρη συναίνεση των ιδρυμάτων και του προσωπικού», είπε χαρακτηριστικά ο κ Γαβρόγλου
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι από τη συνένωση που θα προκύψει δεν θα σημειωθούν απολύσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά ούτε και επιπτώσεις των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων φοιτητών, αντιθέτως, όπως ισχυρίστηκε, τα Ιδρύματα που θα συνενωθούν θα υποστηριχθούν και οικονομικά.
«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση απόλυσης διδακτικού προσωπικού, υπονόμευσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών και των πτυχίων που έχουν παρθεί μέχρι τώρα. Αυτό που θέλουμε είναι η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και ενίσχυσή τους, γιατί δεν μπορεί να γίνεται μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αν η πολιτεία δε μπορεί και υλικά να ενισχύσει αυτή την πρωτοβουλία» σχολίασε ο κ. Γαβρόγλου.
Επιπλέον, ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι από τη συνένωση θα προκύψουν και νέα τμήματα στο Νέο Πανεπιστήμιο Ιονίου, μεταξύ αυτών και Τμήμα Τουριστικών Σπουδών με έδρα την Κέρκυρα, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να λειτουργήσει και τμήμα Ασιατικών Σπουδών μετά από ολοκληρωμένη πρόταση που θα υποβάλλει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο υπουργείο Παιδείας. 
Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το χρονοδιάγραμμα και κάτω από ποια κλίμακα διοίκησης αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του Νέου Ιονίου Πανεπιστημίου, ο υπουργός Παιδείας απάντησε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η μεταβατική περίοδος και αναμένεται και από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η λειτουργία κάποιων τμημάτων. Την ίδια ώρα. όπως επεξήγησε, το νέο Πανεπιστήμιο θα βρίσκεται υπό της σκέπη μίας Ενιαίας Διοικήσεως, ενώ όσον άφορα το όφελος των νησιών του Ιονίου, διευκρίνισε ότι «στόχος του υπουργείου είναι μετά από μία συστηματική μελέτη να αξιολογηθεί ο τρόπος κατανομής των τμημάτων, ώστε να ωφεληθούν και τα υπόλοιπα νησιά».
«Έχουμε τις δυνατότητες με το νέο Νόμο, των διετών σπουδών, που αυτές θα είναι σπουδές μετά το Επαγγελματικό Λύκειο και θα αποκτάς επαγγελματικό πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προσόντων. Αυτά μας δίνουν μία πρόσθετη ευελιξία για την ανάπτυξη του τόπου και όχι για τα πελατειακά συμφέροντα. Επίσης θα δούμε και άλλου τύπου συνεργασίες, όπως είναι το θαλάσσιο πάρκο στη Ζάκυνθο, όπου θα πρέπει να συνδεθεί με το Πανεπιστήμιο γιατί θα είναι προς όφελος και των δύο. Ταυτόχρονα θα πρέπει ορισμένα τμήματα να γίνουν εκεί όπου υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας άλλων τμημάτων», είπε ο κ Γαβρόγλου και πρόσθεσε χαρακτηριστικά «το Ιόνιο πρωτοπορεί και πρωτοπορεί για ιστορικούς λόγους, η ιστορία γράφεται και στο παρόν δε είναι θέμα μόνο του παρελθόντος».
Μετά τη συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είχε μία εκτενή συνάντηση με εκπροσώπους της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τους δημοσιογράφους, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Ιουνίου Ακαδημίας ανήρτησαν πανό και έκαναν μία ειρηνική διαμαρτυρία εκφράζοντας το κύριο αίτημά τους για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών, αλλά παράλληλα και τη διαμαρτυρία τους για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμημάτων σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
«Πρέπει να μπούμε στην ουσία και αυτή είναι ότι για δεύτερη χρόνια καταφέρνουμε να ανοίξουμε τα σχολεία στην ώρα τους και καλύτερα από την πρώτη χρονιά. Είναι δυνατό μετά από δεκαετίες παθογενειών όλα να δουλεύουν ρολόι; Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και να τα λύσουμε. Καταλαβαίνουμε την όποια αντιπολίτευση αλλά ας επικεντρωθούμε σε εκπαιδευτικά ζητήματα, με πρωτεύον ζήτημα το μόνιμο διορισμό των εκπαιδευτικών, το οποίο θα επαναφέρουμε ως αίτημα στην τρίτη αξιολόγηση», επεσήμανε ο κ. Γαβρόγλου

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Τα άδεια ταμεία καταργούν το δικαίωμα στην επιλογή!

Το υπουργείο δεν προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας, γιατί θέλει να καλύψει τα υπάρχοντα κενά με εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας, ισχυρίζονται οι συνάδελφοι Γερμανικών!

 Βαδίζουμε αισίως στην έκτη εβδομάδα από την έναρξη της νέας διδακτικής χρονιάς, χωρίς... τη δεύτερη ξένη γλώσσα! Το υπουργείο παιδείας γνωρίζοντας από τον Ιούνιο τις δηλώσεις επιλογής γλώσσας που υπέβαλαν οι γονείς για τα παιδιά τους, θα έπρεπε να είχε προγραμματίσει έγκαιρα τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό απ΄ότι φαίνεται δεν έγινε και στα μέσα Οκτωβρίου προσπαθεί να συγκεντρώσει τα κενά που υπάρχουν στα σχολειά μας, προκειμένου να πραγματοποιήσει προσλήψεις εκπαιδευτικών  ειδικοτήτων. 
Περιμέναμε πως αυτές θα πραγματοποιούνταν έως σήμερα, αλλά τελικά και όπως μας ενημέρωσε ο αιρετός μας στο ΚΥΣΠΕ, Βασίλειος Παληγιάννης, οι προσλήψεις μετατίθενται για την ερχόμενη εβδομάδα και βλέπουμε...  
Η έλλειψη εκπαιδευτικών και μάλιστα σε γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτό της Β΄ξένης γλώσσας, δημιουργεί δυσλειτουργίες στη σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος (ΕΩΠ) και στην καθημερινότητά μας, μιας και δεν προβλέπεται η αντικατάστασή τους από δασκάλους ή συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων.
Το νέο ΠΔ79/2017 αναφέρει πως μέχρι να τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠ, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και μέχρι σήμερα αυτό πράξαμε.
Αρκετοί Διευθυντές Διευθύνσεων έχουν ήδη αποφασίσει την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών Ε΄και ΣΤ΄τάξεων, ενώ οι υπόλοιποι τελούν ακόμη εν αναμονή προσλήψεων ή διαθέσεων (Δευτεροβάθμια). 
Το "προσωρινά" της σχετικής διάταξης του προεδρικού διατάγματος, παύει να ισχύει μετά από έξι εβδομάδες, γιατί οδεύει προς τη μονιμότητα!
Απαντέχω...
Λεωνίδας Ι.Οικονομίδης

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΕΣΥ, ΠΑΠΠΟΥ, ΠΟΛΕΜΗΣΕΣ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ;

«Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Θα μας σώσει από την βρώμα όπου κυλιούμαστε, θα μας σώσει από την μετριότητα και από την ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώσει από τον αισχρό τον ύπνο, θα μας ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε».
Ίων Δραγούμης, «Μαρτύρων και Ηρώων αίμα», 1907:

Την 11η Νοεμβρίου του 2015, μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού, επισκεφθήκαμε τα Κορέστεια και αποτίσαμε φόρο τιμής σε όλους τους Μακεδονομάχους ανώνυμους και επώνυμους.
ΕΣΥ, ΠΑΠΠΟΥ, ΠΟΛΕΜΗΣΕΣ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ;

Γράφει ο Μιχαήλ Φώτιος, Ιατρός
(Πρώτη δημοσίευση: 19/10/2014)
- Αυτήν την Κυριακή, καλό μου εγγονάκι, τιμούμε την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα. Στις εκκλησιές μας θα γίνουν μνημόσυνα για τους Μακεδονομάχους και θα ψαλούν δοξολογίες. Τα σπίτια και τα δημόσια κτίρια θα σημαιοστολιστούν. Οι δάσκαλοι, στα σχολεία, θα μιλήσουν στα παιδιά για τις θυσίες και τα μαρτύρια των αγωνιστών και οι προτομές των μακεδονομάχων θα στολιστούν με δάφνινα στεφάνια.
- Και γιατί όλα αυτά, παππού; Τόσο σημαντική είναι αυτή η επέτειος;
- Είναι πολύ σημαντική, παιδί μου, αλλά δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν της έχουμε δώσει την αξία και την λαμπρότητα που της πρέπει. Αρκεί να σου πω ότι η επέτειος αυτή τιμάται μονάχα εδώ, στα χώματα της Μακεδονίας μας, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν γίνεται ούτε η παραμικρή αναφορά. Κι ας έχουνε πει γνωστοί ιστορικοί και μεγάλοι πολιτικοί άνδρες ότι η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα είναι ισάξια με εκείνη της 25ης Μαρτίου.
- Εσύ, παππού, πολέμησες στον Μακεδονικό Αγώνα;
- Εγώ, άγγελέ μου, δεν πολέμησα. Πολέμησε, όμως, ο πατέρας μου, δηλαδή ο προπάππος σου. Ο Αγώνας τον είχε βρει παλληκαράκι είκοσι χρονών. Σαν να τον βλέπω, τώρα, να μας διηγείται γεγονότα και περιπέτειες από τα χρόνια εκείνα.
- Και τι σας έλεγε, παππού;
- Θυμάμαι, που μας μιλούσε για τον Παύλο Μελά, για τον καπετάν Άγρα και τον βάλτο των Γιαννιτσών, για τον δεσπότη της Καστοριάς, τον Γερμανό Καραβαγγέλη, για τον καπετάν Ράμναλη και πιο πολύ θυμάμαι, που τα μάτια του ήτανε συνεχώς βουρκωμένα. Μας τραγουδούσε στο τέλος και ένα τραγούδι για τον θάνατο του Παύλου Μελά και μετά έπεφτε σε βαθείς συλλογισμούς.
-Με ποιους πολεμούσε ο Παύλος Μελάς, παππού;
- Χρυσό μου εγγονάκι, ο Παύλος Μελάς στα 1904, τότε δηλαδή που η Μακεδονία μας κινδύνεψε πάρα πολύ, ήταν ένας γενναίος ανθυπολοχαγός, που άφησε, στην Αθήνα την γυναίκα του και τα δυο του μικρά παιδιά και ήρθε εδώ στην Μακεδονία, μαζί με άλλους αξιωματικούς από την ελεύθερη Ελλάδα, για να οργανώσει τον Αγώνα και να σώσει την Μακεδονία μας.
- Από ποιους να την σώσει, παππού; Η Μακεδονία δεν ήταν ελεύθερη το 1904;
- Στα χρόνια εκείνα, η Ελλάδα μας δεν ήτανε έτσι όπως την ξέρεις σήμερα. Η ελεύθερη Ελλάδα έφτανε τότε μέχρι την Ελασσόνα. Λίγο πάνω από την Λάρισα, δηλαδή. Η Μακεδονία μας, στα 1904, ήταν ακόμα σκλαβωμένη στους Τούρκους, όπως επίσης και η Ήπειρος και η Θράκη και τα νησιά μας.
Το πρόβλημα, όμως, τότε, δεν ήτανε μονάχα ο τούρκικος ζυγός. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος ήταν από αλλού. Από τους Βουλγάρους.
- Γιατί, παππού; Τι έκαναν οι Βούλγαροι και κινδύνεψε τόσο πολύ η Μακεδονία μας;
- Οι Βούλγαροι, στα 1870, έφυγαν από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και ίδρυσαν δικό τους πατριαρχείο, την λεγόμενη βουλγαρική εξαρχία. Από τότε και μετά έβαλαν σκοπό τους, να μας αναγκάσουν όλους τους Μακεδόνες, να μιλάμε την βουλγάρικη γλώσσα, να έχουμε στα σχολεία μας Βούλγαρους μονάχα δασκάλους και οι παπάδες μας να υπάγονται εκκλησιαστικώς στην βουλγάρικη εξαρχία και όχι στο δικό μας το Πατριαρχείο. Με άλλα λόγια, βάλθηκαν να μας αρπάξουν την Μακεδονία μας και να την κάνουνε βουλγαρική.
Στην αρχή προσπάθησαν να το πετύχουν με το καλό. Με δώρα και με υποσχέσεις. Σαν είδαν, όμως, ότι οι Έλληνες αντιστέκονταν και δεν εγκατέλειπαν ούτε την Γλώσσα τους ούτε και το Πατριαρχείο τους, έβαλαν μπρος τις απειλές, την τρομοκρατία, τα βασανιστήρια, τους εμπρησμούς, τα μαχαιρώματα, τις εκτελέσεις και τις κρεμάλες.
Ένοπλες ομάδες φανατικών Βουλγάρων, οι λεγόμενοι κομιτατζήδες, είχανε γίνει τότε ο φόβος και ο τρόμος των χωριών μας. Αλλοίμονο, παιδάκι μου, σε όποιον αντιστεκόταν στο πέρασμά τους. Ολόκληρα χωριά παραδόθηκαν στις φλόγες. Σοδιές και ζωντανά αρπάχτηκαν και αφανίστηκαν. Γυναίκες βιάστηκαν. Μικρά παιδιά κακοποιήθηκαν. Παπάδες κρεμάστηκαν. Δάσκαλοι αποκεφαλίστηκαν. Γιατροί και προύχοντες εκτελέστηκαν.
- Τους παπάδες και τους δασκάλους γιατί, παππού, τους κυνηγούσαν οι κομιτατζήδες με τόση λύσσα;
- Τους κυνηγούσανε, παιδάκι μου, διότι τους χαλούσαν τα σχέδιά τους. Ήταν εκείνοι, που κρατούσανε στα χωριά μας άσβεστη την φλόγα της Πίστης και του Γένους μας. Νεαρές δασκάλες πλήρωσαν τότε με το ίδιο τους το αίμα την απόφασή τους, κάτω από τις απειλές των κομιτατζήδων, να συνεχίζουν να διδάσκουν στα Ελληνόπουλα την Γλώσσα και την Ιστορία των προγόνων μας.
Τώρα που μεγάλωσες και μπορείς και διαβάζεις μόνος σου, θα πάμε μια μέρα μαζί και θα αγοράσουμε ένα βιβλίο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που αναφέρεται στην δράση του Μητροπολίτη της Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη. Εκεί να δεις αγώνες και κινδύνους και φυλακίσεις και θυσίες για την Πατρίδα και την Πίστη.
Ο Γερμανός Καραβαγγέλης ήταν ο συντονιστής του Μακεδονικού Αγώνα. Ήταν εκείνος, που συνεργαζότανε στα κρυφά με τον Παύλο Μελά, που στήριζε τους τρομοκρατημένους χωρικούς, πηγαίνοντας, με κίνδυνο της ζωής του, από χωριό σε χωριό, που άνοιγε εκκλησιές κλειδωμένες από τους Βουλγάρους, που ενίσχυε ηθικά και υλικά όλα τα ελληνικά ανταρτικά σώματα.
- Τι ήταν, παππού, τα ελληνικά ανταρτικά σώματα;
- Οι Έλληνες, καλό μου εγγονάκι, μπροστά στις βαναυσότητες των Βουλγάρων, δεν έμειναν με δεμένα τα χέρια. Οι πιο τολμηροί και οι πιο γενναίοι αποφάσισαν να αντισταθούν. Να φυλάξουν τα χωριά τους από τις εγκληματικές επιδρομές των κομιτατζήδων, να κρατήσουν τα σχολεία τους ανοιχτά με δασκάλους Έλληνες και να συνεχίσουν να λειτουργούν τις εκκλησιές τους στο όνομα του Πατριάρχη.
Έτσι, πήραν στα χέρια τους τα όπλα και δημιούργησαν τα ελληνικά ανταρτικά σώματα σε ολόκληρη σχεδόν την Μακεδονία.
Ο ρόλος των Ελλήνων αξιωματικών, που αποστέλλονταν μυστικά από την ελεύθερη Ελλάδα, όπως ο Παύλος Μελάς, ο Καραβίτης, ο Κολοκοτρώνης, ο Μαζαράκης κ.α, δεν ήταν άλλος από την καλύτερη δυνατή οργάνωση αυτών των γηγενών Μακεδονομάχων. Αυτών των Ηρώων, που με το αίμα τους λύτρωσαν την Μακεδονία μας από την καταιγίδα του βουλγαρισμού. Την έσωσαν, δηλαδή, από τις σφαγές, από την ισοπέδωση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και τον αφανισμό της εθνικής μας ελληνικής αυτοσυνειδησίας.
- Πόσο κράτησε, παππού, αυτός ο Αγώνας;
- Ο Μακεδονικός Αγώνας, παιδί μου, στην πραγματικότητα είχε αρχίσει από το 1870 περίπου. Από τότε, δηλαδή, που οι Βούλγαροι ξεκίνησαν την εγκληματική τους δράση. Η κρισιμότερη, όμως, φάση κράτησε τέσσερα χρόνια. Από το 1904 μέχρι το 1908. Στα χρόνια αυτά, Μακεδονομάχοι απ’ όλη την Ελλάδα -ντόπιοι Μακεδόνες, Κρήτες, Μανιάτες, Νησιώτες- δίνοντας σκληρές μάχες και θυσιάζοντας και την ζωή τους ακόμη, κατόρθωσαν στο τέλος, να κρατήσουν τους κομιτατζήδες μακριά από τα χωριά μας και να σώσουν την Μακεδονία μας.
- Δηλαδή, παππού, ο Μακεδονικός Αγώνας τελείωσε στα 1908;
- Όχι, παιδί μου. Ο Αγώνας ο Μακεδονικός δεν τελείωσε στα 1908. Συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακατάπαυστα μέχρι και σήμερα.
Εκείνα τα χρόνια χρειάστηκε να γίνει με θυσίες και όπλα. Σήμερα συνεχίζεται, το ίδιο σκληρός και αδυσώπητος, στα τραπέζια των διπλωματικών διαπραγματεύσεων, στα πανεπιστήμια, στις αίθουσες των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε περίπτωση, που δίνεται ευκαιρία για σχετική ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης.
Όσο θα υπάρχουν εχθροί μας, που αμφισβητούν το όνομα και την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, ο Αγώνας θα συνεχίζεται, χωρίς σταματημό, με τον ίδιο ζήλο και τον ίδιο ενθουσιασμό.
- Παππού, τους Βούλγαρους κομιτατζήδες τους αντιμετώπισαν και τους απώθησαν τότε οι Μακεδονομάχοι. Από τους Τούρκους, όμως, πότε ελευθερώθηκε τελικά η Μακεδονία μας;

- Η πολυπόθητη ελευθερία της Μακεδονίας μας και η ένωσή της στον κορμό της Ελλάδας ήρθε, τέσσερα χρόνια μετά, με τους Βαλκανικούς πολέμους.
Το καμπαναριό του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη χτύπησε ελεύθερα, για πρώτη φορά μετά από πεντακόσια χρόνια, ανήμερα της γιορτής του. Στις 26 Οκτωβρίου του 1912.
Από την επίσκεψη-προσκύνημα του σχολείου μας στα χωριά Μελάς και Κώττας (11-11-2015)
113 χρόνια από τη θυσία του πρωτεργάτη του Μακεδονικού Αγώνα Παύλου Μελά ΕΔΩ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γ’ φάσης Χάθηκαν τα κενά στο δρόμο


Αθήνα, 12/10/2017 
Παληγιάννης Βασίλειος 
Αιρετός ΚΥΣΠΕ 
Τηλ.6974750409 
paligiannis@hotmail.gr 
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γ’ φάσης 
Χάθηκαν τα κενά στο δρόμο
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της γ’ φάσης των αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Η διαδικασία ξεκίνησε την Τετάρτη 4/10 και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9/10 και οι αποσπάσεις τελικά υπογράφηκαν σήμερα. 
Στο διάστημα Τετάρτη έως Δευτέρα προσπαθήσαμε να πείσουμε διοίκηση και πολιτική ηγεσία πως οι αποσπάσεις έπρεπε να γίνουν με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά. Δυστυχώς, οι αποσπάσεις έγιναν με κενά που διαμόρφωσε η διοίκηση με «άνωθεν» εντολές. 
Οι Δ/ντές εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Δ/ντές κατέγραψαν και έδωσαν στο Υπουργείο 2.250 περίπου κενά και το σύστημα έτρεξε με 500 κενά. 
 1750 περίπου κενά χάθηκαν στο δρόμο για το ΚΥΣΠΕ. Αποτέλεσμα δεκάδες εκπαιδευτικοί να μην πάρουν απόσπαση και σ’ αυτή τη φάση. 
Εκπαιδευτικοί τρίτεκνοι, με προβλήματα υγείας, με πολλά χρόνια υπηρεσίας δεν πήραν απόσπαση και την ίδια στιγμή είδαν να προσλαμβάνονται στις περιοχές ενδιαφέροντός τους αναπληρωτές. 
Απόλυτα δικαιολογημένες οι έντονες διαμαρτυρίες τους, η οργή, ο θυμός και η αγανάκτησή τους. 
Αλήθεια, ποια εξήγηση μπορούμε να δώσουμε σ’ όλους αυτούς τους συναδέλφους ότι τη Δευτέρα το σύστημα για αποσπάσεις έτρεχε με μηδενικά κενά σε συγκεκριμένες περιοχές και την Τρίτη έτρεχε για την πρόσληψη αναπληρωτών με κενά; Για ποια αξιοπιστία και εγκυρότητα μιλούμε;
Εξ’ άλλου η εξάντληση κάθε δυνατότητας ικανοποίησης αποσπάσεων είναι υποχρέωση της πολιτείας αφού οι αποσπάσεις εξυπηρετούν πρώτιστα την απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Είναι αλήθεια πως τα δυο τελευταία χρόνια ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις ως προς τον υπολογισμό των κενών για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές. 
Καταστάσεις που καταδεικνύουν γι’ άλλη μια φορά την έλλειψη σοβαρότητας και υπευθυνότητας στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων και την περιφρόνηση της Κυβέρνησης προς τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
Πάντα στη διάθεσή σας 
Παληγιάννης Βασίλης

Ανησυχούν οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε. για μαζικές διαγραφές από τα ολοήμερα σχολείαΜισές αλήθειες από την επιστημονική ένωση Διευθυντών.  Για το πού σιτίζονται τα παιδιά μας, ποιος έχει την ευθύνη της σίτισης και αν τηρούνται οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, ουδεμία αναφορά!

ΤΑ ΝΕΑ  
Μάρνυ Παπαματθαίου
Το καμπανάκι κρούουν οι διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τον θεσμό των ολοήμερων σχολείων καταγγέλλοντας σε επιστολή τους, ότι πολλά από αυτά υπολειτουργούν, ενώ άλλα παραμένουν κλειστά, έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Σε επιστολή τους, οι διευθυντές των σχολείων αναφέρουν ότι είναι πιθανό να οδηγηθούμε σε μαζικές διαγραφές μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία, εάν η κατάσταση που υπάρχει σήμερα συνεχιστεί. Σημειώνουν μάλιστα ότι ένα στα τρία ολοήμερα υπολειτουργεί.
«Περίπου έναν μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας ολοήμερων σχολείων λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ ακόμα περισσότερα Ολοήμερα λειτουργούν υποστελεχωμένα, δεχόμενα μόνο τους μαθητές των μικρών τάξεων ή λειτουργώντας με μειωμένο ωράριο, μέχρι τις 3 μ.μ. και όχι μέχρι τις 4 μ.μ. όπως προβλέπεται κανονικά. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η ανατροπή του προγραμματισμού χιλιάδων οικογενειών μαθητών που προέρχονται κυρίως από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, οι οποίες από τον Ιούνιο είχαν αιτηθεί τη φοίτηση των παιδιών τους στα ολοήμερα σχολεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στην επιστολή επισημαίνεται: «Αν η κατάσταση αυτή όμως συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μαζική διαγραφή μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία, με αποτέλεσμα τον εκφυλισμό ενός πολύ σημαντικού θεσμού, τόσο από κοινωνική όσο και από παιδαγωγική άποψη» αναφέρουν οι διευθυντές των σχολείων».
Τον κίνδυνο να εκφυλιστεί και να σβήσει οριστικά ο θεσμός καταγγέλλουν οι διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού.
«Σήμα συναγερμού» εκπέμπουν οι διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καταγγέλλουν ότι έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ένας μεγάλος αριθμός ολοήμερων σχολείων υπολειτουργούν, ενώ μερικά δεν λειτουργούν καθόλου! Οι διευθυντές των σχολείων αναφέρουν ότι είναι πιθανό να οδηγηθούμε σε μαζικές διαγραφές μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία, εάν η κατάσταση που υπάρχει σήμερα συνεχιστεί. Μάλιστα, εκπρόσωποί τους που μίλησαν στα «ΝΕΑ» σημειώνουν ότι το ποσοστό των ολοήμερων σχολείων σε όλη τη χώρα που υπολειτουργούν φτάνει και το 30%.
«Περίπου έναν μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας ολοήμερων σχολείων λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ ακόμα περισσότερα Ολοήμερα λειτουργούν υποστελεχωμένα, δεχόμενα μόνο τους μαθητές των μικρών τάξεων ή λειτουργώντας με μειωμένο ωράριο, μέχρι τις 3 μ.μ. και όχι μέχρι τις 4 μ.μ. όπως προβλέπεται κανονικά» αναφέρεται σε δραματική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ενωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
«Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η ανατροπή του προγραμματισμού χιλιάδων οικογενειών μαθητών που προέρχονται κυρίως από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, οι οποίες από τον Ιούνιο είχαν αιτηθεί τη φοίτηση των παιδιών τους στα ολοήμερα σχολεία. Αν η κατάσταση αυτή όμως συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μαζική διαγραφή μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία, με αποτέλεσμα τον εκφυλισμό ενός πολύ σημαντικού θεσμού, τόσο από κοινωνική όσο και από παιδαγωγική άποψη» αναφέρουν οι διευθυντές των σχολείων.
ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο Τηλέμαχος Κουντούρης, που είναι πρόεδρος της Ενωσης και διευθυντής δημοτικού σχολείου στο Περιστέρι, αναφέρει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ότι οι ελλείψεις στα σχολεία είναι μεγάλες, κυρίως σε ειδικότητες εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα σε πολλά από αυτά να μη γίνεται καθόλου η δεύτερη ώρα του ολοήμερου προγράμματός τους (3-4 μ.μ.). Στο σχολείο όπου εργάζεται, αναφέρει ότι έχουν διαγραφεί ήδη εννιά μαθητές από το ολοήμερο πρόγραμμα… Στην περίπτωσή του βέβαια οι εννέα διαγραφές αντικαταστάθηκαν με άλλα παιδιά που γράφτηκαν στο σχολείο του, ωστόσο το φαινόμενο της μαζικής διαγραφής μαθητών παρατηρείται και σε άλλα σχολεία. Κι αυτό γιατί οι γονείς των μαθητών απογοητεύονται από τη λειτουργία του μεσημεριανού προγράμματος των σχολείων και σταματούν να τους στέλνουν σε αυτά, με αποτέλεσμα αν απουσιάσουν επί 15 ημέρες (με βάση τον νέο νόμο που ισχύει), τελικά να διαγράφονται.
«Ο θεσμός έτσι εκφυλίζεται» λέει ο Τηλέμαχος Κουντούρης και επισημαίνει ως θετικό το ότι φέτος είναι υποχρεωτική η μελέτη των μαθημάτων των μαθητών την πρώτη ώρα του ολοήμερου σχολείου (2-3 μ.μ.). Ωστόσο, όπως εξηγεί, σε ένα πρόγραμμα που τη δεύτερη ώρα λείπει ο εκπαιδευτικός της ειδικότητας (καλλιτεχνικά, θεατρολόγοι κ.λπ.), το σύστημα σύντομα ατονεί.
«Είναι κρίμα γιατί τα ολοήμερα σχολεία είναι ένας θεσμός επιτυχημένος, που στηρίζει πραγματικά τα παιδιά των οικογενειών από χαμηλά οικονομικά στρώματα» προσθέτει.
ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ
Η ίδια εικόνα υπάρχει και σε πολλά σχολεία της Α’ Περιφέρειας Αθήνας, όπου ο αιρετός εκπρόσωπος του υπηρεσιακού συμβουλίου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τάκης Ρουμπής λέει στα «ΝΕΑ» ότι καταγράφονται 25 κενά δασκάλων, 10 κενά νηπιαγωγών, 15 κενά εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών και 10 κενά στην ειδική αγωγή. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «έχουμε ακόμη σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, που αδυνατούν να βγάλουν προγράμματα, πρωινά και απογευματινά τμήματα, χωρίς δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (ειδικά εικαστικών και θεατρικής αγωγής), ολοήμερα σχολεία που δεν λειτουργούν καθόλου ή υπολειτουργούν, προσλήψεις για παράλληλη στήριξη στην ειδική αγωγή που δεν καλύπτουν ούτε το 50% των περιπτώσεων».
Πρέπει να θυμίσουμε ότι στα σχολεία δεν υπάρχει πλέον ένας εκπαιδευτικός που να ασχολείται ειδικά με το ολοήμερο πρόγραμμά τους, το οποίο τελικά καλύπτεται από διαφορετικούς δασκάλους που βρίσκονται και στο πρωινό πρόγραμμα του σχολείου.
Πάντως οι διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιγράφοντας τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν με τη λειτουργία των ολοήμερων προγραμμάτων τους, ζητούν:
- Να προχωρήσει άμεσα η κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη, αποτελεσματική και αξιοπρεπής λειτουργία των ολοήμερων σχολείων.
- Να στηριχθεί έμπρακτα το ολοήμερο σχολείο, αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του με την επαναφορά της καταργημένης θέσης του υπευθύνου Ολοημέρου από εκπαιδευτικό ΠΕ70 σε όλα τα ολοήμερα σχολεία που λειτουργούν με δύο και άνω τμήματα μαθητών.
Το υπουργείο Παιδείας
Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας προσελήφθησαν χθες 1.544 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας. Τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο «κύμα» προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ελπίζουν στην έγκαιρη ανακοίνωσή τους, ώστε να διορθωθούν έστω και τώρα, παρότι έχει περάσει ένας μήνας από την έναρξη των σχολείων, τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευτικών σε κρίσιμες θέσεις.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Μετά τη νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού φύλου, να κατοχυρωθεί και το δικαίωμα στη θέρμανση!


Για όγδοη συνεχή χρονιά οι κυβερνώντες προστατεύουν επιλεκτικά τα ατομικά δικαιώματά μας, καυχώμενοι πως οδηγούν τη χώρα στην πρόοδο! 
Το δικαίωμα να μπορούμε να ζεσταινόμαστε το χειμώνα με ποιο τρόπο το προστατεύουν; 
Εδώ και οκτώ χρόνια επιστρέψαμε στην εποχή του καυσόξυλου, αφού οι δεξαμενές των σπιτιών μας είναι άδειες από πετρέλαιο, με τους λέβητες και καυστήρες να αποτελούν μουσειακά αντικείμενα. 
Συγγνώμη κ. πρωθυπουργέ, αυτό δεν είναι πρόοδος, αλλά οπισθοδρόμηση που οδηγεί στην αποδόμηση...
Καληνύχτα σας!

Ικανοποίηση επικρατεί στην κυβέρνηση για την έκβαση της ψηφοφορίας, αλλά και της συζήτησης στη Βουλή για την ταυτότητα φύλου, με κυβερνητικές πηγές να εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Άλλωστε, το Μαξίμου, προβαίνοντας σε θετικό απολογισμό, υπογράμμισε πως "με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 171 βουλευτών υπερψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο τομή, που διευρύνει την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, κατοχυρώνοντας νομοθετικά το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού φύλου". Μάλιστα, στην κυβέρνηση τονίζουν πως "τελικά, μόνοι εκτεθειμένοι είναι όσοι προσπάθησαν να παίξουν παιχνίδια πολιτικών σκοπιμοτήτων, με αφορμή ένα ζήτημα αναγνώρισης και κατοχύρωσης ατομικών δικαιωμάτων".
"Το πολιτικό δίλημμα της εποχής εξακολουθεί να είναι ένα: Με την πρόοδο για μία κοινωνία του 21 αιώνα ή με τη συντήρηση και το σκοταδισμό. Η ελληνική Βουλή σήμερα απάντησε με σαφήνεια υπέρ της προόδου", ήταν το κύριο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η ελληνική κυβέρνηση.