ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Οι παλινωδίες δεν έχουν τελειωμό...

Σε "ασκήσεις" ετοιμότητας υποβάλλει τα τελευταία 24ωρα τους Διευθυντές και Προϊσταμένους και κατ' επέκταση όλους τους εκπαιδευτικούς, η περιφερειακή διευθύντρια πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας.
Με "νέα" απόφασή της ανακαλεί όλες τις προηγούμενες, που αφορούν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΠΕ. Σε τρία 24ωρα είχαμε τρεις διαφορετικές αποφάσεις!!!
Ας ελπίσουμε με την ανατολή εντός ολίγων ωρών του νέου έτους, να επικρατήσει σε όλους μας σύνεση και συνέπεια.

Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Π.Υ.Σ.Π.Ε.) που αφορά το υπ’ αριθμ. Φ.30/6151/23-12-2010 έγγραφό μας, την ανακοινοποίηση στις 27-12-2010 και την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά το υπ’ αριθμ. 6205/28-12-2010 έγγραφό μας σας ενημερώνουμε ότι ανακαλείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Έλενα Ζυγούρη

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΤΕΛΙΚΑ ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Η περιφερειακή διευθύντρια κατανοώντας προφανώς το πρόβλημα με τις προθεσμίες υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΠΕ, με "νέα" απόφασή της μας ενημερώνει ότι δίνεται παράταση μέχρι 14-1-2010.
Τελικά οι σχολικοί σύμβουλοι θα υποβάλλουν αιτήσεις; Στο "νέο" έγγραφο της περιφερειακής διευθύντριας δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Μήπως, θα ήταν "φρόνιμο" να επισημανθεί, ότι τελικά δεν δικαιούνται οι σχολικοί σύμβουλοι να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία;

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Άγνοια ή Μεθοδεία;

Η περιφερειακή διευθύντρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ,απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και καλεί τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα της παρ. 8 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσω των Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων από 23-12-2010 μέχρι και 29-12-2010!!!
Ενημερωτικά, σας αναφέρω ότι, το σχετικό έγγραφο της περιφερειακής διεύθυνσης έφθασε στη Διεύθυνση Καστοριάς την 23η Δεκέμβρη, ημέρα που κλείνουν τα σχολεία. Η επόμενη ημέρα 24 Δεκεμβρίου ήταν ημιαργία για τις υπηρεσίες και στη συνέχεια μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων. Άρα έμειναν για τους ενδιαφερόμενους δύο μόνο ημέρες να υποβάλλουν τις αιτήσεις, η 28η και η 29η Δεκέμβρη, αφού η 27η Δεκέμβρη ημέρα Δευτέρα,η Διεύθυνση προσπαθούσε να ενημερώσει όλους τους συναδέλφους όχι όμως ενυπόγραφα που ορίζει το έγγραφο της περιφερειακής διευθύντριας.
Γιατί έπρεπε το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων να είναι μέσα στις αργίες των εορτών; Πώς και πότε θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι; Κι αν ακόμη ενημερωθούν από τη Διεύθυνση, υπάρχει η χρονική δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους βάσει νόμου να καταθέσουν αιτήσεις; Αρκετοί απουσιάζουν και εκτός Νομού Καστοριάς. Γιατί τόση κρυψίνοια και βιάση; Εξυπηρετούνται κάποιοι; Υπάρχει κάποια μεθόδευση; Τέλος,γιατί η περιφερειακή διευθύντρια καλεί και τους σχολικούς συμβούλους να υποβάλλουν αίτηση απευθείας στην περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας;  Βάση ποιου νόμου μπορούν οι σχολικοί σύμβουλοι να είναι και μέλη των ΠΥΣΠΕ; 
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, είτε άγνοια είτε μεθοδεία, η περιφερειακή διευθύντρια πρέπει να αποσύρει το συγκεκριμένο έγγραφο διορθώνοντάς το, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3848/2010.
 Άρθρο 47 παρ. 8 του Ν.3848/2010
8. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του έκτου άρ−
θρου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) αντικαθίσταται ως
εξής:
«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην
περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγο−
νται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε
που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη
μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις
διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου
γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχο−
λικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων -Χωρίς δώρο τα Χριστούγεννα

 ΑΠΟ ΤΟ "ΒΗΜΑ"
Στην κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων προς τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους προχώρησε το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Η διοίκηση του ταμείου αποφάσισε την περικοπή του δώρου επικαλούμενη οικονομικά ελλείμματα, γεγονός που προκάλεσε την οργίλη αντίδραση της ΑΔΕΔΥ.

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τις δηλώσεις
του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας
για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής  στα Δημοτικά Σχολεία
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος στη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αδιόριστων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, δήλωσε ότι το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μπορεί να διδάσκεται από τους δασκάλους. Η θέση αυτή του Γ. Γραμματέα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις του κλάδου αλλά και με την επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος της Φ. Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας τα κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είναι εκατοντάδες.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει άμεσα τα κενά (κυρίως ειδικοτήτων) που υπάρχουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσής τους.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού. Διαπίστωση γνώσης ξένης γλώσσας των υποψηφίων».

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

ΑΥΡΙΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Νομό μας, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά και αύριο 17 Δεκεμβρίου. 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς, τα σχολεία του Νομού όλων των βαθμίδων σήμερα, 16 Δεκεμβρίου,  θα είναι κλειστά λόγω έντονης χιονόπτωσης.

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΑΥΡΙΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Με απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς, αύριο Πέμπτη 16 Δεκέμβρη, τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία του Νομού θα αρχίσουν 9:10π.μ. λόγω παγετού.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δεν θα δεχτούμε κατηγοριοποίηση των σχολείων
από "Η ΑΥΓΗ"
Δημοσιευμένο Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Δεν θα δεχτούμε κατηγοριοποίηση των σχολείων
Η παραπέρα υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού και η μείωση των κρατικών δαπανών για την παιδεία είναι ο στόχος "της διοικητικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης" την οποία προωθεί με διαδικασίες - εξπρές η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Τα παραπάνω τονίζουν οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επισημαίνουν ότι "μπροστά σε αυτές τις επιδιώξεις, η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι άλλη από τον καθολικό, ενωτικό και συντονισμένο αγώνα".Οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις σχολιάζοντας το "κείμενο διαβούλευσης" του υπουργείου Παιδείας επισημαίνουν τα εξής:
Περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρήσιμες απαντήσεις για την επίσχεση εργασίας.

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Αναβολή ενημερωτικής συνάντησης

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 13.12.2010 ενημερωτική συνάντηση για το Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με απόφαση του Νομάρχη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Νομού θα είναι κλειστά, σήμερα 13 Δεκεμβρίου, λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έδωσε για διαβούλευση ένα κείμενο σχετικά με το θεσμό του Μέντορα που προβλέπεται από διατάξεις του Ν.3848/2010. Ενός νόμου που το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει καταδείξει τις αδυναμίες και τα προβλήματα που κομίζει. Γι’ αυτό και έχει ζητήσει την κατάργησή του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΥΣΠΕ)

Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 10  Δεκέμβρη και ώρα 9:00, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2.-Αίτηση συναδέλφισσας για χορήγηση άσκησης άδειας ιδιωτικού έργου.(εγκρίθηκε)
3.-Έγκριση αιτήσεων συναδέλφων για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία.
4.-Τοποθέτηση στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, του Μουσικού μειωμένου ωραρίου, Αλαφούζου Νικόλαου.(15 ώρες)
5.-Ένσταση συναδέλφου Σμπόνια Βασιλείου.(απορρίφθηκε)

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Επίσχεση εργασίας αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ

Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, στη σημερινή του συνεδρίαση (8-12-2010), και αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παραμένουν απλήρωτοι επί τρίμηνο (Σεπτέμβρης - Οκτώβρης - Νοέμβρης), παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπ. Παιδείας, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ να προβούν σε επίσχεση εργασίας, καταθέτοντας σχετική δήλωση στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 16 του Δεκέμβρη 2010 (με ευθύνη των Συλλόγων Π.Ε).
Καλούμε τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. να ενημερώσουν σχετικά τους συναδέλφους, να οργανώσουν την κατάθεση των δηλώσεων επίσχεσης εργασίας, καθώς επίσης και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τις μέρες επίσχεσης, στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεσθε στα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ και στο Νομικό Σύμβουλο. (Σας αποστέλλουμε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΔΟΕ και υπόδειγμα δήλωσης).
ΔΟΕ

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΓΚΑ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς διοργανώνει ημερίδα τη Δευτέρα 13/12/2010, με θέμα «Ενημέρωση για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό». Καλεσμένος και εισηγητής στην ημερίδα θα είναι ο σύμβουλος της ΔΟΕ για το αντίστοιχο θέμα κ. Μπαλάγκας Ιωάννης. Θα παραστεί και μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου( ΕΒΕ) Καστοριάς, στις 7:00μμ. Μετά την εισήγηση θα γίνει διάλογος για ενημέρωση πάνω σε συγκεκριμένα προσωπικά ερωτήματα.

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ
Ι. Ραγκούσης.«Ηταν θέμα χρόνου να χρεοκοπήσει αυτό το Δημόσιο»
- Και θα συμπληρωθεί, υποθέτω, με την καθιέρωση ενός νέου ενιαίου μισθολογίου;
«Μπορούμε να μην προχωρήσουμε σε ένα νέο μισθολόγιο; Μπορούμε να μην άρουμε τις μισθολογικές ανισότητες; Υπάρχουν στελέχη που διαθέτουν τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα και τις δεξιότητες αλλά λόγω του διορισμού τους σε άλλο υπουργείο αμείβονται με τεράστιες διαφορές. Ενδεικτικά θα σας πω: ο νεοεισερχόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων που προβλέπονται για το συγκεκριμένο υπουργείο, λαμβάνει περί τα 1.365 ευρώ μηνιαίως, τη στιγμή που ο ίδιος υπάλληλος θα ελάμβανε, εφόσον διοριζόταν στο υπουργείο Οικονομικών, 2.309 ευρώ. Ο ίδιος υπάλληλος ύστερα από 17 χρόνια υπηρεσίας θα λαμβάνει στο μεν υπουργείο Παιδείας 1.726 ευρώ, στο δε υπουργείο Οικονομικών 3.194 ευρώ. Και αυτή η ανισότητα υπονομεύει ακόμη περισσότερο αυτό που ανέφερα και πριν, το κίνητρο για πρόοδο και παραγωγικότητα. Το νέο μισθολόγιο αποτελεί την προϋπόθεση για την κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ των υπηρεσιών, την άρση αδικιών και την εξάλειψη των φαινομένων "συνωστισμού" σε καλά αμειβόμενες υπηρεσίες και ερήμωσης των υπολοίπων».
Ο συμπαθής κατά τ' άλλα υπουργός, δεν μας αναφέρει ποια κυβέρνηση θέσπισε αυτές τις ανισότητες και αδικίες.

ΑΕΙ. ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"
Μονόδρομος η σύγκρουση

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

    Στην ατζέντα κάθε έτους η 3η Δεκέμβρη έχει καθιερωθεί ως Εθνική Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
    Πενήντα περίπου εκατομμύρια ευρωπαίοι με αναπηρίες είναι διαφορετικοί αλλά και ίσοι με τους υπόλοιπους. Έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα στη ζωή, στον έρωτα, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην ανεξάρτητη διαβίωση, στη δημιουργία. Συχνά όμως αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση, στην κοινωνική, επαγγελματική και πνευματική ζωή. Ο αποκλεισμός αυτός είναι γεγονός ότι δεν ταιριάζει σε μια πολιτισμένη κοινωνία που στηρίζεται στην ισοτιμία και ισονομία όλων των ανθρώπων.
   Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε με το νόμο 2817/2000 έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα κοινά σχολεία.
   Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολείο, στην εργασία και συνολικά στην κοινωνία αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για ουσιαστική και συστηματική προσέγγιση της εκπαίδευσής τους. Δομές εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα τα Τμήματα Ένταξης μέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία για διάφορες κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες, τα Προγράμματα συνεκπαίδευσης, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες,κ.λ.π. υποστηρίζουν τον παραπάνω στόχο.
   Τα ερευνητικά δεδομένα της τελευταίας εικοσαετίας τεκμηριώνουν τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες και τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ένταξης στο βαθμό που δεχθούν κατάλληλη εκπαίδευση.
   Στο Ειδικό Δημοτικό  Σχολείο Καστοριάς, εκπαιδευτικοί, εξειδικευμένοι πάνω στην ειδική αγωγή, επιστημονικό προσωπικό πολλαπλών ειδικοτήτων (λογοθεραπευτής Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός) και ειδικό βοηθητικό προσωπικό διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η συστέγαση του σχολείου μας με το 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς συμβάλλει στην ένταξη των μαθητών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.
   Οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής δεν αποτελούν χώρο θεραπείας ή φύλαξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά χώρο εκπαίδευσης και μάθησης!
                                          ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
                          ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ;

ΥΠΕΠΘ
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, απέστειλε σήμερα, 01/12/2010, κείμενο εργασίας σχετικά με την αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής του εκπαιδευτικού συστήματος, στις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ), στον Σύλλογο Εργαζομένων και την Ομοσπονδία Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στα Παιδαγωγικά Τμήματα όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, ζητώντας να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι την Παρασκευή, 10/12/2010.
Εδώ επισυνάπτεται το κείμενο εργασίας. 
Σε επίπεδο περιφέρειας (Δυτ. Μακεδονίας) οι Δήμοι μειώθηκαν στο ένα τρίτο και έγιναν 12. Ο αριθμός των Βουλευτών όμως παραμένει στον υπερβολικό αριθμό των 10!!!

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

ΑΠΟ "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟ ΤΟΥ ΚΥΣΠΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ
Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Περισσότερα
Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας
29.11.10
Αγαπητέ κ. Μπράτη,
Σήμερα, 29.11.10, ξεκινάει στο opengov η διαβούλευση για τον προσδιορισμό του θεσμού «Μέντορας νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού» σε σχέση με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και γενικότερα το περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δημόσιου διαλόγου, σας αποστέλλω επισυναπτόμενα τα σχετικά κείμενα και προσβλέπω στην ενεργό συμμέτοχη σας, στην διαβούλευση που θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.
Με εκτίμηση,
Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υφυπουργός Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Αναγκαιότητα θεσμού και εννοιολογικός προσδιορισμός
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ
Ερωτήματα διαβούλευσης για το θεσμό του μέντορα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχω 26 έτη υπηρεσίας και δικαιούμαι να εκφράσω "τις ανησυχίες μου", "τις υποψίες μου" και "τους φόβους μου" για το νέο θεσμό... 

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τoν Yφυπουργό Οικονομικών κ. Φ.Σαχινίδη

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΑΥΡΙΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση την Τρίτη  30/11/2010 του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε με τον Yφυπουργό Οικονομικών
    Την Τρίτη 30-11-2010 στις 04.00 μ.μ. , θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε  με τον Yφυπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη , ύστερα από αίτημα της ΔΟΕ , για το θέμα του νέου μισθολογίου.
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Η ΔΟΕ μας ενημερώνει και μας καλεί να καταθέσουμε τις θέσεις και απόψεις μας...

Καταργούνται σχολεία, γραφεία Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις

Από το "ΕΘΝΟΣ"
Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» στη διοίκηση, στην εκπαίδευση και στο υπουργείο με τους αναρίθμητους οργανισμούς του θα στείλει τη νέα χρονιά δεκάδες εκπαιδευτικούς σε άλλο πόστο ή στο σπίτι τους ...
"Καλλικράτη" στη Βουλή και το Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση δεν θα εφαρμόσει;

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

30% ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ "ΕΘΝΟΣ"  
30% πιο μικρό το κράτος
Περισσότεροι από 100 χιλιάδες εργαζόμενοι σε δήμους, ΔΕΚΟ και Δημόσιο θα αλλάξουν αντικείμενο εργασίας έως τις αρχές του χρόνου με βάση το κυβερνητικό σχέδιο για τη διοίκηση και τις νέες δομές των υπουργείων που έχει «παραγγείλει» ο πρωθυπουργός
Περισσότερα 
 Οι Νομαρχίες καταργήθηκαν, οι Δήμοι μειώθηκαν, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία να συγχωνευθούν, ώστε το κράτος  να γίνει πιο μικρό για λειτουργικούς και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Όμως, κανείς δεν μιλά για τον αριθμό των βουλευτών και των μελών του υπουργικού συμβουλίου. 120 βουλευτές και 15 υπουργοί φθάνουν και περισσεύουν κατά την ταπεινή μου άποψη. 

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΥΣΠΕ)

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 10:00 το πρωί, στα γραφεία της Διεύθυνσης και υπό την προεδρία του Γεώργιου Μασλάρη, αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής:
1.Τοποθετήσεις αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στα ολοήμερα.
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Φώλιας  Ζήσης:  9ο Καστοριάς 9 ώρες, 3ο Άργους Ορεστικού 4 ώρες, Νεστορίου 2 ώρες.
Καραταγλίδου Σουμέλα: Κορησού 4 ώρες, Μαυροχωρίου 4 ώρες, Ασπροκκλησιάς 2 ώρες, Πενταβρύσου 4 ώρες.
Ζορμπά Αικατερίνη: Δενδροχωρίου 2 ώρες, Ιεροπηγής 4 ώρες, Διποταμίας 4 ώρες, Οινόης 4 ώρες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βόγκλης Απόστολος: Τοιχιού 6 ώρες, Ασπροκκλησιάς 4 ώρες, Κολοκυνθούς 4 ώρες.
Κωνσταντινίδης Γεώργιος: Καλοχωρίου 4 ώρες, Κρανοχωρίου 4 ώρες, Πενταβρύσου 6 ώρες.
Στεργιόπουλος Φίλιππος: Δενδροχωρίου 2 ώρες, Αγίας Κυριακής 4 ώρες, Ιεροπηγής 2 ώρες, Μεσοποταμιάς 6 ώρες.
2.Τοποθέτηση Υπεύθυνου-Υποδιευθυντή στο 2ο Καστοριάς του συναδέλφου Δημητρίου Εμμανουηλίδη.
3.Αναγνώριση μεταπτυχιακού επιδόματος στη συναδέλφισσα  Αγγλικών Χολέρη Ευαγγελία.
4.Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
5.Προσωρινή τοποθέτηση της Παπαδοπούλου Ανδριανής στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, της Γαζέα Βασιλικής στο Δημοτικό Σχολείο Μεσοποταμιάς και  της Λάζου Ασημούλας στο 2ο Νηπιαγωγείο Άργους Ορεστικού.

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θα καθορίζονται κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ τα προσόντα που θα ζητούνται θα συνδέονται με τη θέση απόσπασης. Απλοποιείται η συνυπηρέτηση συζύγων. Μελετάται οι αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο να είναι διετούς διάρκειας

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας για τους αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ
 Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22/11/2010 συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας (Υφυπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου, Γεν. Γραμματέα κ. Κουλαϊδή, Ειδικό Γραμματέα κ. Κοντογιάννη και τον προϊστάμενο της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογών κ. Κομνηνό), για το θέμα των αναπληρωτών που προσελήφθησαν μέσω ΕΣΠΑ.
            Η Υφυπουργός Παιδείας, απαντώντας στα αιτήματα της ΔΟΕ (απόφαση Δ.Σ. ΔΟΕ 18/11/2010)ανακοίνωσε τα εξής:
1. Οι αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ (5.802 συνάδελφοι στην Π.Ε.) θα πληρωθούν όλοι μέχρι τέλος Νοέμβρη 2010, εφόσον σταλούν οι μισθολογικές καταστάσεις και υπογραφούν οι συμβάσεις. Θα πληρώνονται τις αργίες και τις διακοπές , δώρα, επιδόματα, κλπ. Είναι έτοιμοι να πληρωθούν οι αναπληρωτές της Μαγνησίας για το μήνα Σεπτέμβριο.
2. Για τις συμβάσεις εργασίας επέρριψε την ευθύνη σε γραφειοκρατικού τύπου προβλήματα και κακούς χειρισμούς σε ορισμένες Διευθύνσεις. Οι νέες συμβάσεις θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τις μεικτές αποδοχές των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 9376/19-11-2010). Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να υπογράφουν συμβάσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τις αποδοχές τους.
3. Στο αίτημα της ΔΟΕ να μετατραπούν οι συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ, σε συμβάσεις μέσω του τακτικού προϋπολογισμού, απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί τα χρήματα του ΕΣΠΑ  προέρχονται από την Ευρ. Ένωση και είναι σε άλλο κωδικό.
Ύστερα από τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΔΟΕ:
  • Καταγγέλλει ως απαράδεκτο το γεγονός να προσλαμβάνονται αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ χωρίς καν να έχουν ενημερωθεί για αυτό, καθώς επίσης και το γεγονός να παραμένουν απλήρωτοι μέχρι τέλος Νοέμβρη.
  • Δηλώνει πως θα συνεχίσει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα δικαιώματα των συναδέλφων.
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από "ΣΚΑΙ"
Κινητοποιήσεις απλήρωτων εκπαιδευτικών σήμερα, 22 Νοεμβρίου.

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Υπουργείο ζήτησε από τη ΔΟΕ να ορίσει εκπροσώπους στην επιτροπή "για την αντικειμενική μοριοδότηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και την αναμοριοδότηση των μονάδων μετάθεσης ανά σχολική μονάδα με βάση το κριτήριο διαβίωσης".
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, όρισε του αιρετούς του κλάδου, Δημήτρη Μπράτη και Βασίλη Παληγιάννη.
Επειδή, το όλο θέμα είναι πολύ σοβαρό και φλέγον, θέλω να πιστεύω, ότι θα υπάρξει κάποιος διάλογος και με τη "βάση" κατά νομούς, ώστε οι αιρετοί μας να μεταφέρουν στο Υπουργείο όλα τα δεδομένα κατά περιοχή.

ΟΙ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ο Θωμάς Καραγιάννης μας ενημερώνει
Όσοι θέλουν πληρέστερη ενημέρωση, στον πίνακα ανακοινώσεων έχω στοιχεία και από τα προηγούμενα έτη.

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
•Κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για τους συναδέλφους αναπληρωτές του ΕΣΠΑ
•Κήρυξη 2ωρης διευκολυντικής στάσης εργασίας για τους υπόλοιπους συναδέλφους
συγκέντρωση ώρα 12:00 στο Υπουργείο Παιδείας
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη μη πληρωμή των συναδέλφων αναπληρωτών που προσελήφθησαν εδώ και δυο μήνες μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και καταγγέλλει την, τριτοκοσμικού χαρακτήρα, σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν.
Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας είχε διαβεβαιώσει το Δ.Σ. της ΔΟΕ, κατά τη συνάντηση της 25ης του Οκτώβρη, ότι μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη θα πληρωθούν οι συνάδελφοι, μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί κανείς. Αντίθετα ζητείται από τους συναδέλφους μας να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις, τριτοκοσμικού χαρακτήρα οι οποίες δεν περιλαμβάνουν ούτε τα στοιχειώδη εργασιακά τους δικαιώματα (ύψος αμοιβής, τρόπος καταβολής, κλπ).
Ύστερα από αυτή την κατάσταση και τον εμπαιγμό που υφίστανται οι συνάδελφοί μας, το Δ.Σ. της ΔΟΕ στη χθεσινή του συνεδρίαση ομόφωνα αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 22/11/2010, ώρα 12:00 συγκέντρωση στο Υπ. Παιδείας. Για το σκοπό αυτό κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση τη Δευτέρα 22/11/2010 για τους συναδέλφους - αναπληρωτές του ΕΣΠΑ.
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι να πάρουν μέρος τόσο στη συγκέντρωση στην Αθήνα, όσο και σ' αυτές τις περιφέρειας το Δ.Σ. της ΔΟΕ κηρύσσει στις 22/11/2010 δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας (τις δυο τελευταίες ώρες του πρωινού και τις δυο πρώτες του απογευματινού).
Διεκδικούμε:
1. Να πληρωθούν ΤΩΡΑ τα αναδρομικά ΟΛΩΝ των συναδέλφων.
2. Να τηρήσει το Υπουργείο Παιδείας τις ελάχιστες δεσμεύσεις, που έχει αναλάβει απέναντι στους συναδέλφους μας σε σχέση με τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
3. Να αποσυρθεί η τριτοκοσμική σύμβαση. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τους αναπληρωτές (μέσω ΕΣΠΑ) να μην υπογράψουν, μέχρι τη Δευτέρα 22-11-2010, καμιά σύμβαση.
4. Όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ να μετατραπούν σε προσλήψεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, για να έχουν οι συνάδελφοί μας πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τα Δ.Σ. των Συλλόγων της περιφέρειας να διευκολύνουν τη μετακίνηση των συναδέλφων αναπληρωτών στην Αθήνα εκμισθώνοντας λεωφορεία ή με άλλο μέσο. Το κόστος θα βαρύνει τους τοπικούς Συλλόγους.

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Το Υπουργείο ανακοίνωσε προσλήψεις αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου.
Για το νομό μας προσλήφθηκαν:
Αγγλικής Γλώσσας
1.Φώλιας Ζήσης και 2.Καραταγλίδου Σουμέλα
Πληροφορικής
1.Βόγκλης Αλέξανδρος και 2.Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Η πρόσληψη έγινε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Οι «επιζώντες» του Ασφαλιστικού

Από τα "ΝΕΑ"
Δεκάδες χιλιάδες είναι οι ασφαλισµένοι και οι ασφαλισµένες που γλιτώνουν από τις ανατροπές τις οποίες φέρνει στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στις συντάξεις το νέο Ασφαλιστικό που θα τεθεί σε εφαρµογή από την 1/1/2011.

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ;

 Σήμερα, 37 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η νέα γενιά της πατρίδας μας βρίσκεται σε ΤΡΑΓΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ. Οι κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται άθλια το χθες και το σήμερα και διακυβεύουν το αύριο. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ. Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ. Και το χειρότερο; ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . 
Σήμερα, το κυρίαρχο σύνθημα του Πολυτεχνείου "ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ", είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Οι νέοι, όμως,  πρωτοπόροι στους αγώνες για τα δικαιώματά τους στη μόρφωση, στην εργασία, στην πρόοδο, στην ειρήνη και στον πολιτισμό, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις, ενωμένοι, θα πρέπει να είναι έτοιμοι για νέους αγώνες και θυσίες. Έστειλαν  ήδη ένα ηχηρό μήνυμα, στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, αυτό της αποχής και της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος. Ας   το λάβουν σοβαρά υπόψη όλοι όσοι διαχειρίζονται τις τύχες αυτού του τόπου, γιατί η αποχή είναι οργή, οργή ήπια εκφρασμένη...

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

Ενημέρωση από το Γιάννη Μπαλάγκα
    ειδικό συνεργάτη της ΔΟΕ
Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για όσες και όσους θέλουν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο υπηρεσίας ώστε να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

ΚΕΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων και ακόμη σε αρκετά σχολεία υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού.
Συγκεκριμένα, οι ελλείψεις παρατηρούνται κυρίως σε μουσικούς και αγγλικής γλώσσας. Επίσης, σοβαρές ελλείψεις υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Σε δύο Σχολεία  1ο και 5ο Καστοριάς τα τμήματα Ένταξης δεν λειτουργούν, μαθητές με αναπηρία που χρήζουν παράλληλης στήριξης παραμένουν αβοήθητοι. Οι γονείς από τον Ιούνιο έχουν συγκεντρώσει όλα τα απραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και προτείνουν ότι τα παιδιά τους χρειάζονται παράλληλη στήριξη.Οι Διευθυντές-ντριες των σχολείων έχουν προωθήσει τα αιτήματα μέσω της Διεύθυνσης.
 Συγκεκριμένα μαθητές με προβλήματα όρασης δεν υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς ειδικότητας Brile. Επίσης για τους παραπάνω μαθητές δεν υπάρχουν τα κατάλληλα βιβλία που είναι γραμμένα με το σύστημα Brile, τα οποία τυπώνονται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών στην Αθήνα.
Προχθές, το Υπουργείο ανακοίνωσε προσλήψεις νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αλλά για το Νομό μας ουδείς!!! παρόλο που ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας κ. Μασλάρης ζητά επιτακτικά.
 Ζητούμε άμεσα, το Υπουργείο, ως αποκλειστικά υπεύθυνο, να μεριμνήσει για:
1.Την κάλυψη εδώ και τώρα των κενών σε ειδικότητες στα σχολεία.
2.Την άμεση στελέχωση με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής των Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης Δημοτικών και Νηπιαγωγείων.
Τέλος, επισημαίνω για μια ακόμη φορά, ότι συνάδελφοι που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, βρίσκονται "δέσμιοι" συμβάσεων που δεν έχουν υπογράψει και ότι θα πληρώνονται- άγνωστο πότε- μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Νομίζω πως ήρθε η ώρα να το γράψω και να το βροντοφωνάξω: Μήπως στο άμεσο μέλλον όλοι οι εκπαιδευτικοί θα υπογράφουμε 9μηνες συμβάσεις και θα πληρωνόμαστε από ανάλογα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καλοκαίρι θα "μπαίνουμε" στο ταμείο ανεργίας; 
Ο αξιότιμος πρόεδρος της ΔΟΕ τι λέει για όλα αυτά;

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο μεγάλος νικητής των χθεσινών αυτοδιοικητικών εκλογών είναι τα ΛΕΥΚΑ-ΑΚΥΡΑ και η ΑΠΟΧΗ!!!
Στο Νομό μας για τις περιφερειακές εκλογές τα λευκά - άκυρα ήταν 8,29% και η αποχή έφθασε στο 56,61%...
Όλα τα τελικά αποτελέσματα

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Μαρτύριο για 1.550.000 ασφαλισμένους

  Από "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"
Καλημέρα σας, είμαι ασφαλισμένη στον ΟΠΑΔ και ο γιατρός σύστησε υπέρηχο μαστού.
* Θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό γιατί δεν καλύπτεται πλέον αυτή η εξέταση.
* Μα δεν έχω τα χρήματα και ο γιατρός κάτι βρήκε στο στήθος μου.
* Δυστυχώς, δεσποινίς, ο νόμος έτσι λέει. Να το κάνετε όταν θα έχετε τα χρήματα.
* Κι αν έχω καρκίνο και διαγνωστεί μήνες αργότερα;

Παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου για το μάθημα των Θρησκευτικών

Από την "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
Παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου για το μάθημα των Θρησκευτικών
Του Νικου Παπαχρηστου
Παρέμβαση στη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα με αφορμή τις προτεινόμενες αλλαγές στην υποχρεωτική εκπαίδευση και ειδικότερα για το ενδεχόμενο μετατροπής του μαθήματος των Θρησκευτικών σε προαιρετικό έκανε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Με διπλό στόχο, αφενός να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς το υπουργείο Παιδείας και αφετέρου να απαντήσει και στην κριτική που του ασκείται στο εσωτερικό της Εκκλησίας, ο κ. Ιερώνυμος κατέστησε σαφές ότι η Ιεραρχία δεν πρόκειται να μείνει «άφωνη» στο ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Πληρωμή αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τις αποδοχές των αναπληρωτών που προσελήφθησαν μέσω ΕΣΠΑ, σας ενημερώνει για τα εξής:
Από τις 20 Οκτωβρίου έγραψα για το όλο θέμα. Πάντως, έως σήμερα, οι εκκαθαριστές δεν έχουν καμία ενημέρωση και βέβαια οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ακόμη δεν έχουν πληρωθεί!!!

Σωσίβιο 25ετίας στο ∆ηµόσιο

 Από Τα "ΝΕΑ"
Σανίδα σωτηρίας αποτελεί διάταξη του νέου ασφαλιστικού νόµου για την 25ετία µε την οποία σώζονται χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι από τη θηλιά των µεγάλων ανατροπών στο Ασφαλιστικό, από το 2011. 

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

98 έτη από την απελευθέρωση της Καστοριάς

Πηγή: Τοπική Εφημερίδα "Η ΟΡΕΣΤΙΣ"
Ιστορικά στοιχεία από το ημερολόγιο του Χρήστου Τυπάδη, φαρμακοποιού της Χρούπιστας, ο οποίος έζησε τα γεγονότα και τα επιβεβαιώνει ο γιατρός Μιχάλης Τυπάδης στο δικό του ημερολόγιο.
ΠΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ
"Τμήμα του συντάγματος του ιππικού που είχε απελευθερώσει τη Φλώρινα, διατάχθηκε να προχωρήσει προς κατάληψιν της Καστοριάς. Το τμήμα είχε είκοσι εφτά ιππείς υπό τις διαταγές των ιπιλάρχων Ιωάννη Άρτη, ελευθερωτή της Φλώρινας, Παναγιώτη Νικολαΐδη και του Καστοριανού μακεδονομάχου ανθυπιλάρχου Φιλόλαου Πηχεώνα.
Τις πρωινές ώρες της 10ης Νοεμβρίου το τμήμα αυτό έπιασε τον Απόσκεπο κι ο Άρτης έστειλε μ' ένα χωρικό μήνυμα στο μητροπολίτη Καστοριάς Ιωακείμ Λεπίδη, για να το επιδώσει στον Τούρκο διοικητή της Καστοριάς Μεχμέτ Πασά. Έλεγε ότι, αν σε μια ώρα από την επίδοση δεν παραδοθεί η πόλη στον ελληνικό στρατό, τότε θα αναγκαστεί να την βομβαρδίσει και θα την καταλάβει δι' επιθέσεως με το στρατό των 25.000 ανδρών που την πολιορκεί κι ας ήταν αυτοί μόνον 27.( Και εκείνη την εποχή "επιαναν" οι μπλόφες)
Οι Τούρκοι τρομοκρατηθέντες, από τη δυσμενή γι' αυτούς έκβαση του πολέμου, πριν ακόμη λάβουν το μήνυμα, εγκατέλειψαν την πόλη, μεταβάντες στην Κορυτσά.
Έτσι το πρωί της 11ης Νοεμβρίου 1912, ημέρα Κυριακή, του Αγίου Μηνά, η Καστοριά είναι ελεύθερη.Την ίδια μέρα απελευθερώθηκε και η Χρούπιστα (το μετέπειτα  Άργος)."
Ο Χρήστος Τυπάδης γράφει:
"Τη αυτή, λοιπόν εσπέραν ανεχώρησεν και ο ενταύθα στρατός, μετά των δικαστικών υπαλλήλων και ότε την πρωίαν της Κυριακής εξήλθομεν, μετ΄απορίας μας δεν εβλέπομεν ουδένα στρατιώτην, καθότι δεν είχομεν γνώσιν εν Καστορία λαβόντων χώραν. Τη αυτή, λοιπόν, ημέρα, 11ην δηλ. του μηνός, ημέραν Κυριακήν και ώρα 7ην ήλθεν και ενταύθα κάποιος ανθυπίλαρχος Ζαχαρακόπουλος, συνοδευόμενος υπό πέντε ιππέων. Τη επομένη δε ενώ ανεμένομεν ελληνικόν στρατόν εκ Καστορίας, ήλθον αντάρται Κρητικοί περί τους 200."
Έτσι περιγράφονται τα γεγονότα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας και της ιδιαίτερης πατρίδας μας από τον τουρκικό ζυγό.
527 έτη οι Τούρκοι κατείχαν τη Μακεδονία.Οι πρόγονοί μας έπραξαν το προς την πατρίδα ιερό τους χρέος. Μας παρέδωσαν μετά από πολλές και μεγάλες θυσίες, μετά από ποταμούς αιμάτων, πατρίδα ελεύθερη. Τιμή και δόξα σε όλους τους επώνυμους αλλά κυρίως τους ανώνυμους, αγωνιστές του 1912.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με αφορμή την ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων για την εφαρμογή του e-school στα σχολεία, θέλω να επισημάνω πως οι συναντήσεις αυτές θα πρέπει σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία να διαρκούν έως τις 2 το μεσημέρι.
Οι συνάδελφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να μένουν πέραν αυτής της ώρας.
Παρακαλώ τους συναδέλφους Σχολικούς Συμβούλους να πραγματοποιούν αυτές τις συναντήσεις εντός του προβλεπόμενου ωραρίου, σεβόμενοι τον πολύτιμο χρόνο των συναδέλφων που ως γνωστόν αμείβονται με "τρεις και εξήντα το μήνα"...

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Όλα τα αποτελέσματα συνδυασμών και υποψηφίων.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2010-2011, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Περισσότερο Σχολείο, λιγότερη ύλη

Οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας για δημοτικά και γυμνάσια. Μελέτη στην τάξη με «ωράριο» ως τις 4...

Ενημέρωση για προσλήψεις εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων του Ε.Π.

Για την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ), έχουν προσληφθεί:

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ

Η ΠΑΣΚ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στη Δυτική Μακεδονία.
Συγκεκριμένα για το ΑΠΥΣΠΕ τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
1.-ΠΑΣΚ      1187        50,92%
2.-ΔΑΚΕ        866        37,15%
3.-ΕΣΑΚ        278        11,93%
Από την ΠΑΣΚ επανεκλέχτηκε ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΚΟΣ με 912 ψήφους και από τη ΔΑΚΕ επανεκλέχτηκε ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ με 642 ψήφους.

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ(ΠΥΣΠΕ)-(ΑΠΥΣΠΕ)-(ΚΥΣΠΕ)

Α΄ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ
Εγγεγραμμένοι:  483
Ψήφισαν:   460
Έγκυρα:   454
Άκυρα:    6

Έλαβαν:
1.- ΔΑΚΕ- ΠΕ :     182
2.- ΠΑΣΚ-ΠΕ :     108
3.- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ:    105
4.- ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   59

Έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε παράταξης:
α.ΔΑΚΕ-ΠΕ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ      137
2. ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         69
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    39
β. ΠΑΣΚ-ΠΕ
1. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     56
2. ΜΠΕΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    48
3. ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   31
4. ΛΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    15
5. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ   13
γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
1. ΓΑΠΚΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    66
2. ΠΑΠΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   45
3. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   36
4. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙΣ   18

Β΄ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ
Εγγεγραμμένοι: 483
Ψήφισαν: 460
Έγκυρα: 442
Άκυρα: 18

Έλαβαν κατά παράταξη:
1.- ΠΑΣΚ-ΠΕ :  199
2.-ΔΑΚΕ-ΠΕ :  194
3.-ΕΣΑΚ-ΔΕΕ :  43

Έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε παράταξης:
α. ΠΑΣΚ-ΠΕ
1.ΤΑΒΕΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   171
2.ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   77
3.ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   14
4.ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   12
5.ΚΟΛΛΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   11
β. ΔΑΚΕ-ΠΕ
1.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   150
2.ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   79
γ. ΕΣΑΚ-ΔΕΕ
1.ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ   20
2.ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ   8
3.ΣΦΕΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ   7
4.ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   6
5.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ   5
6.ΚΟΥΜΑΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ   3
7.ΛΙΑΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   2
8.ΚΑΤΣΑΩΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   1
9.ΣΜΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1

Γ΄ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ
Εγγεγραμμένοι: 483
Ψήφισαν: 460
Έγκυρα: 439
Άκυρα: 21

Έλαβαν κατά παράταξη:
1. ΔΑΚΕ-ΠΕ :   183
2. ΠΑΣΚ-ΠΕ :   163
3.ΕΣΑΚ-ΔΕΕ :   40
4.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:   15
5.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   14
6.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:   12
7.ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:   9
8.ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:   3

Έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε παράταξης:
α. ΔΑΚΕ-ΠΕ
1.ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   135
2.ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   97
3.ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   20
4.ΛΑΓΟΜΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   10
5.ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   8
6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ   6
7.ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   6
8.ΜΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   4
9.ΓΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   4
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   4
β. ΠΑΣΚ-ΠΕ
1. ΜΑΛΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   134
2. ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   72
3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   17
4.ΛΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   6
5.ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   5
6.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   5
7.ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   4
8.ΦΥΣΕΚΗ ΕΛΕΝΗ   4
9.ΒΟΥΛΑΓΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ   4
γ. ΕΣΑΚ-ΔΕΕ
1.ΤΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   15

24 ώρες μετά την ψηφοφορία για περισσότερες πληροφορίες.
Στο εκλογικό τμήμα Νεστορίου ψήφισαν 130.
για το ΠΥΣΠΕ έλαβαν:
1.-ΔΑΚΕ    59  (Οικονομίδης 50-Ηλιάδης 19-Μιχαλοπούλου 5)
2.-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ  33 (Παπαδάμος 26-Γαπκιάδης 9- Αρβανίτη 7-Φραγκοπούλου 3)
3.-ΠΑΣΚ    18 (Κυριαζής 14- Ευσταθιάδου 5- Μπεροπούλης 3- Μπέλλος 3- Λώλης 2)
4.-ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ  18 (Δέλλας 16- Χατζηφωτιάδης 4- Αμανατιάδου 3)
Για το ΑΠΥΣΠΕ έλαβαν:
1.ΔΑΚΕ  62  (Αντωνιάδης 49- Φιλιόπουλος 19)
2.ΠΑΣΚ  52 (Ταβελάρης 40- Ντόκος 16)
3.ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 10
4.ΑΚΥΡΑ  6
Για το ΚΥΣΠΕ έλαβαν:
1.ΔΑΚΕ   57 (Πάτρας 25-Παλληγιάννης 20)
2.ΠΑΣΚ  42
3.ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 10
4. ΛΟΙΠΑ   14
ΑΚΥΡΑ       7

Αιρετοί για το ΚΥΣΠΕ εκλέχτηκαν: ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΑΚΕ                   182
ΠΑΣΚ                   108
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ      105
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ          60
Από τη ΔΑΚΕ επανεκλέγεται ο Λεωνίδας Οικονομίδης με 137 ψήφους.
Από την ΠΑΣΚ εκλέγεται ο Κυριαζής Χρήστος με 56 ψήφους.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, η εφορευτική επιτροπή θα ανακοινώσει τα επίσημα αποτελέσματα αργά το βράδυ.
Περισσότερες πληροφορίες αύριο το πρωί

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΑΚΕ/ΠΕ
           (ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)
Η Αφίσσα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1. ΗΛΙΑΔΗΣ                ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ      ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ

1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
2. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ

1. ΠΑΤΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ- ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ


ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
                            
                                 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
                1.-4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2.-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9:00 το πρωί και τελειώνει στις 5 το απόγευμα.
Οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε σχολεία της Διεύθυνσης ψηφίζουν στο 4ο Καστοριάς και οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε σχολεία του 1ου Γραφείου στο Δημοτικό Σχολείο Νεστορίου. Μαζί τους να έχουν και την αστυνομική ταυτότητα.

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ

Κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών για το νέο μισθολόγιο και προβλήματα στην Παιδεία
Δηλώσεις Δ. Μπράτη και Δ. Πεπέ για νέο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών και προβλήματα στην Παιδεία.
Περισσότερα...

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

70 χρόνια από το έπος του 1940

     Σήμερα, 70 χρόνια μετά, το μήνυμα που στέλνει η ηρωική γενιά των αγωνιστών του '40 είναι πρώτα απ’ όλα, αυτό της αγάπης προς την πατρίδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον τόπο αυτό κάποιοι μας τον παρέδωσαν, είναι η περιουσία μας πάνω στη γη και έχουμε χρέος, αφού τον διατηρήσουμε, να τον παραδώσουμε, ακέραιο και άθικτο, στις επόμενες γενιές.  Tο μήνυμα του΄40 ήταν, είναι και θα είναι φωτεινό και επίκαιρο.
ΟΧΙ βροντοφώναξε τότε, ηγεσία και λαός και αντιστάθηκαν στους ξένους κατακτητές.
ΟΧΙ να βροντοφωνάξουμε και σήμερα στο μνημόνιο.
ΟΧΙ να βροντοφωνάξουμε στην διαπλοκή και διαφθορά.
ΟΧΙ να βροντοφωνάξουμε στις κακοτεχνίες των δημοσίων έργων και τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος.
ΟΧΙ να βροντοφωνάξουμε στην αναξιοκρατία, στην ανεργία και στην ακρίβεια.
ΟΧΙ να βροντοφωνάξουμε στην εγκληματικότητα και στην ανασφάλεια.
ΟΧΙ να βροντοφωνάξουμε στην εγκατάλειψη της λίμνης και του Αλιάκμονα.
ΟΧΙ  στους πειραματισμούς και τις προχειρότητες στο χώρο της παιδείας.
Με απλά λόγια ΟΧΙ  στην καθημερινότητα που σε κάνει να ντρέπεσαι ή να μην ντρέπεσαι για τη χώρα στην οποία ζεις, για τη χώρα στην οποία μεγάλωσες εσύ και μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Και για την οποία στη διάρκεια του έπους του ΄40 και της  αντίστασης έπεσαν χιλιάδες Έλληνες στα πεδία των μαχών. Πραγματικοί άγνωστοι στρατιώτες του Έθνους. Ας τους τιμήσουμε έστω μένοντας για κάποια δευτερόλεπτα σκεπτικοί και αμίλητοι.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Πόσες ημέρες  άδεια δικαιούνται οι Δημόσιοι Υπάλληλοι για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Περισσότερα...

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΙΣ 5 ΚΑΙ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Λειτουργία Σχολείων τις ημέρες των αυτοδιοικητικών εκλογών.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2010-2011

 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 50/1996, οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους. Έως σήμερα, δεν εκδόθηκε από το αρμόδιο τμήμα η εγκύκλιος των μεταθέσεων. Θεωρώ την καθυστέρηση "ύποπτη" και εύχομαι να κάνω λάθος εκτίμηση. Φαντάζει αδιανόητο  και τελείως εξωπραγματικό οι φετινές μεταθέσεις να γίνουν με διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, γιατί ένας τέτοιος αιφνιδιασμός θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο μας ,αφού δεν υπήρξε έως σήμερα καμία ενημέρωση και ούτε προηγήθηκε κάποιος ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Υπουργείου και ΔΟΕ.
Ο Αιρετός του ΚΥΣΠΕ Βασίλης Παληγιάννης παρακολουθεί το όλο θέμα και θα μας κρατά ενήμερους, γιατί ως γνωστόν, η μετάθεση αποτελεί τη σπουδαιότερη υπηρεσιακή μεταβολή των συναδέλφων.
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Προσλήφθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού καθώς επίσης και Πληροφορικής.
ΠΕ07-Γερμανικής 
1.Μελιοπούλου      Κωνσταντίνα
2.-Ντόρτση            Βασιλική
3.-Λιάμη                Αφροδίτη
4.-Μαυρίδου         Αναστασία
Πληροφορικής
1.-Τζημοπούλου   Θεοδώρα

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ- ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Για τα σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με Εκλογικό
Τμήμα το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τίγκας Θεόδωρος, Πρόεδρος
2. Δαφόπουλος Ηλίας, μέλος
3. Πανταζόπουλος Κωνσταντίνος, μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χερίδου Όλγα
2. Καψιμάλλη Κωνσταντίνα
3. Βόλτση Αγγελική
Β΄ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – 1 ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Για τα σχολεία αρμοδιότητας του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με έδρα το
Νεστόριο και Εκλογικό Τμήμα το Δημοτικό Σχολείο Νεστορίου.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καραμανίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Παπασταύρου Γεώργιος, μέλος
3. Βερβέρης Γεώργιος, μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κελεμάνη Ευτέρπη
2. Μπάρου Βασιλική
3. Κώνστα Θάλεια
                              Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25-10-10 συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (Υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλη Κουλαϊδή), ύστερα από αίτημα της ΔΟΕ για το θέμα του «νέου μισθολογίου».
            Το Δ.Σ. της ΔΟΕ έθεσε, επίσης,  και τα ζητήματα της επιχορήγησης των Σχολ.Επιτροπών, της πληρωμής των αναπληρωτών συναδέλφων μας μέσω ΕΣΠΑ, της εισαγωγικής επιμόρφωσης και των αποσπάσεων.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν:
1.      Για το «νέο μισθολόγιο»: Η Υπουργός Παιδείας κ.Διαμαντοπούλου δήλωσε πως οι εκπαιδευτικοί είναι σαφώς αδικημένοι με το υπάρχον μισθολόγιο, δεν υπάρχει, όμως, δυνατότητα να δοθούν επιπλέον χρήματα, και γι αυτό θα γίνει σωστή αναδιάρθωση  των υπαρχόντων χρημάτων, προκειμένου να αρθούν οι αδικίες.  Δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει συνάντηση της ΔΟΕ με τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη, για το θέμα, εντός των ημερών.
2.      Για την πληρωμή των αναπληρωτών που προσελήφθησαν μέσω ΕΣΠΑ: Η Υφυπουργός Παιδείας δήλωσε ότι, σύμφωνα με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε στο Νόμο για τη Διά Βίου μάθηση, οι αναπληρωτές, που προσελήφθησαν μέσω ΕΣΠΑ έχουν τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και ίδια μοριοδότηση και προϋπηρεσία με τους υπόλοιπους αναπληρωτές.
Ο Γεν. Γραμματέας δήλωσε ότι γίνεται προσπάθεια να πληρωθούν όλοι μέχρι τα μέσα  του Νοέμβρη. Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα και η αμοιβή θα είναι ίδια με τους υπόλοιπους αναπληρωτές.
3.      Επιχορηγήσεις στις Σχολικές Επιτροπές: Η Υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί στους Δήμους το ποσό των 30.000.000 € (Β' Δόση 2010) και είναι προς εκκαθάριση το ποσό των 40.000.000 €, ως Γ' δόση.
4. Εισαγωγική επιμόρφωση: Δεν δόθηκε καμιά ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα της εισαγωγικής επιμόρφωσης, που τέθηκαν από το Δ.Σ. της ΔΟΕ.
(αρ.πρωτ.1377/21-10-2010 έγγραφο ΔΟΕ)
5. Αποσπάσεις: Το Δ.Σ. της ΔΟΕ ζήτησε να εισαχθούν για συζήτηση στο ΚΥΣΠΕ όλες οι αιτήσεις εκ/κών Π.Ε. που ζητούν απόσπαση. Ο Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας επιφυλάχθηκε να απαντήσει.
6. Αποσπάσεις στα Παιδαγωγικά Τμήματα: Δεν ξεκκαθάρισε τις προθέσεις του Υπουργείου για το θέμα.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εκτιμά ότι δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν. Για το λόγο αυτό θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη 27/10/2010 για να αποφασίσει το πρόγραμμα δράσης του κλάδου.
Την ίδια μέρα στις 12.00 θα γίνει κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στα γραφεία της ΔΟΕ.
Από τη ΔΟΕ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
με αφορμή τη συνάντηση του ΔΣ της ΔΟΕ με την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Πραγματοποιείται σήμερα  25/10/10  ώρα 13.00 π.μ. συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, για το θέμα του «νέου μισθολογίου».
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ θα καταθέσει στην Υπουργό Παιδείας την απόφαση της 79ης Γ.Σ. του κλάδου για το θέμα, καθώς και  πίνακες από τους οποίους προκύπτει ότι οι εκ/κοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι χαμηλότερα αμειβόμενοι Δ.Υ. στη χώρα μας.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ τονίζει για μια ακόμη φορά ότι όχι μόνο δεν θα δεχθεί καμιά περικοπή στις αποδοχές των συναδέλφων, αλλά θα διεκδικήσει αυξήσεις, μέσα από ένα πραγματικά ενιαίο και δίκαιο μισθολόγιο, με κατώτατο μισθό  1400 € καθαρά στο νεοδιόριστο.  
Από τη Δ.Ο.Ε.

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

  Από το " ΒΗΜΑ" 

Από τους σκληροπυρηνικούς συνδικαλιστές ως τους επαναστατημένους μαθητές η αντίδραση στη λιτότητα είναι η πιο σθεναρή σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερα...

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση τη Δευτέρα 25/10/2010 με την Υπουργό Παιδείας
Τη Δευτέρα 25/10/2010 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, ύστερα από αίτημα της ΔΟΕ, για το θέμα του νέου μισθολογίου.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ!

Καινούρια κατηγορία εκπαιδευτικών στα Σχολεία μας δημιουργεί το Υπουργείο. Συγκεκριμένα ,γίνονται προσλήψεις αναπληρωτών που θα πληρώνονται από το ΕΣΠΑ και όχι από τις Διευθύνσεις του Υπουργείου όπως πληρώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με  το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ε.Ε. το Υπουργείο προσέλαβε τόσο αναπληρωτές, κυρίως ειδικοτήτων, για τα 800 ολοήμερα, όσο και συναδέλφους ειδικής και γενικής αγωγής για την υποστήριξη μαθητών ευπαθών ομάδων. Τι είδους εργαζόμενοι θα είναι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι και με ποιον τρόπο θα πληρώνονται κανείς δεν το γνωρίζει. Περνάμε σε άλλη εποχή;...

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΥΣΠΕ)

Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αποφασίσθηκαν τα εξής:
1.-Τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές Αγγλικής Γλώσσας στα παρακάτω ολοήμερα:
Ζαγιέντ       Φεράς             5ο Καστοριάς
Καμπά        Αποστολία     Κωσταραζίου, Γέρμα, Δισπηλιού, 1ο Άργους Ορεστικού και Βογατσικού.
Τσιακμάκη Στεργιανή       2ο Καστοριάς, 3ο Καστοριάς, Ν. Οικισμού, 2ο Μανιάκων, και Κορομηλιάς.
Χολέρη  Ευαγγελία-Νικολέτα 1ο Μανιάκων, Μεσοποταμιάς, Κολοκυνθούς, 7ο Καστοριάς, Αγ. Κυριακής.
2.- Από τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών, προτάθηκαν ως Διευθυντές οι συνάδελφοι:
Ηλιάδης      Νικόλαος       8ο Καστοριάς
Κυριαζής    Χρήστος        Κωσταραζίου
Την πρόταση του ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να εγκρίνει και η Περιφερειακή Διευθύντρια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -"Ο ΚΟΜΠΟΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ"

        Την περασμένη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η ολομέλεια των προέδρων στην Αθήνα.  Μέχρι σήμερα ο πρόεδρος της ΔΟΕ δεν εξέδωσε ούτε ένα δελτίο τύπου με τις αποφάσεις του σώματος. Τι αποφασίσθηκε και τι δεν αποφασίσθηκε το πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ. Εδώ και ένα χρόνο, ο πρόεδρος,  μας δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε αμηχανία αλλά και σε κάποια "σύγχυση". Είναι τόσο δύσκολο να συνταχθεί ένα δελτίο τύπου, ώστε να έχουμε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση; Επιτέλους θα πρέπει η ηγεσία της ΔΟΕ να βρει τρόπο να οδηγήσει τον κλάδο σε νέους αγώνες και, κυρίως, σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, ώστε να  εξασφαλίσει τη συμμετοχή των συναδέλφων, γιατί το πρόβλημα της συμμετοχής στις καθιερωμένες απεργίες είναι υπαρκτό και απόλυτα κατανοητό.
Το 2010 για τους Δασκάλους και Νηπιαγωγούς ήταν έτος άγριας, βάρβαρης και ανελέητης λιτότητας. Από τις προεκλογικές υποσχέσεις ότι "χρήματα υπάρχουν" φθάσαμε ένα χρόνο μετά τις εκλογές στη γελοία ομολογία ότι τα "φάγαμε όλοι μαζί". Τι άλλο θα ακούσουμε; Σιγά μην μας παραπέμψουν και σε εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή!!!
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Η κοροϊδία και ο εμπαιγμός  δεν έχoυν όρια. Δηλώνουν σήμερα ότι νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος νοήμων σε αυτή τη χώρα, που, παρά τις διαβεβαιώσεις, πιστεύει ότι δεν έρχεται νέα καταιγίδα μέτρων; Πίκρα, απογοήτευση και οργή...
Είναι αδιανόητο και φαντάζει τελείως εξωπραγματικό το θράσος τους  να μας θεωρούν συνυπεύθυνους και συνένοχους στην προχειρότητα, στους πειραματισμούς, στην ανευθυνότητα, στην έλλειψη αξιοκρατίας και προγραμματισμού και, κυρίως, στη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος , στη "ρεμούλα". Θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι, σε αυτή τη χώρα, έχει χαθεί το "μέτρο" .
 Το έλλειμμα  στην ειλικρίνεια, το σεβασμό και τη συνέπεια είναι σοβαρότερο από το οικονομικό έλλειμμα....
Μετά από όλα αυτά τι περιμένεις κ. πρόεδρε της ΔΟΕ; Θα βγεις να μας ανακοινώσεις επιτέλους τι σκέφτεσαι να πράξεις; Γιατί κάλεσες τους προέδρους σε ολομέλεια; Ξέχασες ότι για λίγα ευρώ το 2006 οδήγησες -και καλώς έπραξες- τον κλάδο σε 42 ημέρες απεργίας; Σήμερα, που οι απώλειες του εισοδήματός μας είναι τεράστιες και "σταματημό" δεν έχουν, καταθέτεις προτάσεις για αγώνες που, εκ των προτέρων γνωρίζεις το αποτέλεσμα, μιας και οι οικονομικές τους συνέπειες είναι δυσβάσταχτες για τους συναδέλφους. Είναι να απορεί κανείς τι συμβαίνει.
Μήπως τα αιτήματά μας ικανοποιήθηκαν;
Από όσα γνωρίζω:
1. Ο μισθός μας μειώθηκε. 
2. Τα όρια ηλικίας για σύνταξη αυξήθηκαν. 
3. Το ωράριο των δασκάλων δεν μειώθηκε ενώ αντίθετα στους νηπιαγωγούς αυξάνεται. 
4. Διορισμοί δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής πάλι δεν έγιναν. 
5. Στα ολιγοθέσια σχολεία οι συνάδελφοι δεν αποζημιώνονται για τις υπερωρίες. 
6. Τα ολοήμερα υπολειτουργούν.
7. Αποσπάσεις συναδέλφων δεν ικανοποιήθηκαν ενώ την ίδια στιγμή γίνονται προσλήψεις αναπληρωτών και  
8. Η ακρίβεια "τραβά" την ανηφόρα.
Αγαπητέ, πρόεδρε, ήρθε η ώρα να θυμηθείς τον καλό σου εαυτό, του 2006, και να τραβήξεις μπροστά, οδηγώντας τον κλάδο σε νέες μορφές κινητοποιήσεων για την ανάκτηση της αξιοπρέπειάς του, γιατί "ο κόμπος έφτασε στο χτένι".

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Νέα αναβολή της προσφυγής κατά του μνημονίου

Νέα αναβολή της προσφυγής κατά του μνημονίου 
Νέα αναβολή, για τις 23 Νοεμβρίου 2010, πήρε την Παρασκευή η συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας των προσφυγών κατά του Μνημονίου και των οικονομικών περικοπών των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων. 
Η συζήτηση επρόκειτο να γίνει αρχικά στις3 Οκτωβρίου και αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, η ΑΔΕΔΥ, η ΕΣΗΕΑ, σωματεία συνταξιούχων, κ.ά. στρεφόμενοι κατά των περικοπών των μισθών, δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, αλλά στρέφονται και ευθέως κατά του Μνημονίου. 
Η αναβολή της συζήτησης έγινε από τις εισηγήτριες, συμβούλους Επικρατείας, Μαίρη Σαρπ και Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, καθώς τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά αυτό του υπουργείου Οικονομικών δεν απέστειλαν στο ΣτΕ τις θέσεις του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για να σχηματίσουν οι εισηγήτριες πλήρη νομική εικόνα των ζητημάτων που έχουν ανακύψει. 
Η προηγούμενη αναβολή είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστών, ενώ ο Αλέκος Αλαβάνος αναφερόμενος στην τακτική της κυβέρνησης που δεν έστειλε τις θέσεις του Δημοσίου είχε κάνει λόγο «για μικροαπατεώνες που κρύβονται».

ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ μας ενημερώνει.

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τοποθετήθηκαν σε κενές θέσεις Υποδιευθυντών οι συνάδελφοι:
1.-Γιαννάδου                Αλίκη        1ο Μανιάκων
2.-Καρυδάς                 Νικόλαος   5ο Καστοριάς
3.-Χατζηπαναγιώτου   Βασίλειος  4ο Καστοριάς
4.-Φιλίππου                 Ολυμπία    9ο Καστοριάς
5.-Μαρκόπουλος        Γρηγόριος  Μεσοποταμιάς
Η επιλογή και τοποθέτηση των παραπάνω συναδέλφων έγινε με τις διατάξεις του άρθρ. 11 περ. Ε΄παρ. 2 του Ν. 1566/85. Συγκεκριμένα ως αναπληρωτής υποδιευθυντής ορίζεται από τους υπηρετούντες  στο σχολείο, ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για το σχηματισμό της γνώμης λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του γνωστού πλέον άρθρου 15 του Ν.3848/2010. Όλα έγιναν νόμιμα αφού το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τήρησε κατά γράμμα τα κριτήρια του νόμου, κάτι που δεν έγινε στην επιλογή του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε..., ανώνυμοι και επώνυμοι συνάδελφοι.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
   Τοποθετήθηκαν συνάδελφοι Γαλλικών και Γερμανικών (διάθεση από Β/θμια) στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού. Παραμένουν όμως, αρκετά  "κενά" Γερμανικών. Στις προσλήψεις ειδικοτήτων που ανακοινώθηκαν προχθές ο Νομός Καστοριάς ήταν εκτός...
  Επίσης έγιναν τοποθετήσεις σε ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής (διάθεση από Β/θμια). Παραμένουν όμως τα ολοήμερα χωρίς Αγγλικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή και κάποια χωρίς Πληροφορική. Δυστυχώς, για μια ακόμη χρονιά, τα ολοήμερα δεν στηρίζονται από την πολιτεία, παρόλο που στις εξαγγελίες των υπευθύνων του Υπουργείου το ολοήμερο έχει την "τιμητική" του,  πέρασε  σχεδόν ένας μήνας και λειτουργούν μόνο με τους δασκάλους, υπευθύνους ολοήμερων.
  Όσον αφορά τις παράλληλες στηρίξεις, περιμένουμε την πρόσληψη συναδέλφων ειδικής αγωγής από το Υπουργείο. Μέχρι σήμερα προσλήφθηκαν τρεις συνάδελφοι ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη και τα κενά είναι δώδεκα ακόμη.
  Σε δύο τετραθέσια σχολεία  και σε ένα 12/θέσιο διευρυμένου ωραρίου δεν έχουν τοποθετηθεί συνάδελφοι των Αγγλικών αφού δεν υπάρχουν. Ο διευθυντής εκπαίδευσης  " πιέζει" το Υπουργείο για πρόσληψη αναπληρωτών.