ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Υποβολή νέων αιτήσεων για αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ...

Κάποιες εξαιρετικές "περιπτώσεις" θα ικανοποιηθούν

Νέες αιτήσεις, επανεξετάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017
dipe.kas.sch.gr
ΣΧΕΤ.: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67505/Ε1/20-04-2016 εγκύκλιος αποσπάσεων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, η υποβολή αιτήσεων απόσπασης γίνεται μόνο μέσω του ΟΠΣΥΔ:
  1. Νέων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Διεύθυνση οργανικής του εκπαιδευτικού, ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχός τους.
  2. Επανεξετάσεων μη ικανοποιηθέντων αιτήσεων απόσπασης, όπου θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι της επανεξέτασης. Είναι δυνατή μόνο η τροποποίηση των περιοχών προτίμησης από τον εκπαιδευτικό. Τα δικαιολογητικά που τροποποιούν τα στοιχεία της αίτησης θα πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση οργανικής του εκπαιδευτικού για έλεγχο και καταχώριση.
  3. Ανακλήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, όπου θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως. 
Εφόσον οι αιτήσεις απόσπασης αφορούν σε σοβαρούς λόγους υγείας ιδίων, συζύγων ή τέκνων τα σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται και στα Τμήματα Γ των Διευθύνσεων Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης των ήδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στον έλεγχο και την οριστικοποίηση των νέων αιτήσεων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο αποσπάσεων.
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις ΔΠΕ και ΔΔΕ κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο δεν λαμβάνονται υπόψη, ούτε αποστέλλονται στα Τμήματα Γ των Διευθύνσεων Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Για τις περιπτώσεις με σοβαρούς λόγους υγείας θα πρέπει οι ΔΠΕ και ΔΔΕ να ενημερώσουν του εκπαιδευτικούς, που υπέβαλαν χειρόγραφη αίτηση, να την καταχωρίσουν στο ΟΠΣΥΔ.
Διευκρινίζουμε ότι η υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων δεν υπέχει υποχρέωση εξέτασης των αιτημάτων αυτών, ει μη μόνο στις περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας (ιδίων, συζύγων ή τέκνων) σε συνάρτηση με την ύπαρξη κενών λειτουργικών θέσεων.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Είδος πολυτελείας ο καφές!


Οι λιανικές τιμές πώλησης του καφέ αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, δεδομένου ότι στο προϊόν αυτό από την 1-1-2017 θα επιβάλλεται και ειδικός φόρος κατανάλωσης από 2 έως 4 ευρώ ανά κιλό! Η επιβολή του φόρου αυτού, σε συνδυασμό με την αύξηση του ΦΠΑ στα 54 νησιά του Αιγαίου, αναμένεται να επιβαρύνει με αυξήσεις πάνω από 40% τις λιανικές τιμές πώλησης των διαφόρων ειδών καφέ στα συγκεκριμένα νησιά.
Η κοινωνία ήδη βρίσκεται στα απόλυτα όρια της φτωχοποίησης. Η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) καταγράφει πως το 39,9% του πληθυσμού στη χώρα στερείται βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως φαγητό και θέρμανση.
Τα παραπάνω στοιχεία» περιλαμβάνονται στη τελευταία έκθεση -Σεπτέμβριος 2016- της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα. Και εδώ ερωτάται και ο πιο καλόπιστος: όταν δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε γάλα, θα μπορείς να αγοράσεις τον καφέ με την νέα του αυξημένη τιμή;
Το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2017 φαίνεται να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η επιβολή νέων έμμεσων φόρων, ότι όχι μόνο δεν θα βοηθήσει αλλά απειλεί να συρρικνώσει και την ήδη υπάρχουσα κατανάλωση στην αγορά του καφέ.
Επιπροσθέτως, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ξεκάθαρα λέει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού δεν βγαίνει, τα νούμερα δεν βγαίνουν: «Με δεδομένη την εφαρμογή επιπλέον μέτρων από 1/1/2017, (αυξήσεις σε έμμεσους όρους, περιορισμός των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κ.α.) η προβλεπόμενη αύξηση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης κατά 1,8% κρίνεται επίσης αρκετά αισιόδοξη».
Αλλά και ειδικότερα για την επιβολή νέων φόρων – ανάμεσα τους και αυτός στο καφέ-,το Γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει «η υπερφορολόγηση θα εξακολουθεί να λειτουργεί ιδιαιτέρως στρεβλωτικά στο οικονομικό περιβάλλον αποτελώντας εμπόδιο στην επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης και τελικά θα οδηγήσει σε μείωση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους τόσο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη όσο και με τους στόχους που έχουν τεθεί στα πλαίσια των συγκεκριμένων παρεμβάσεων».
Η μέση μηνιαία κατανάλωση έχει μειωθεί δραστικά. Ειδικότερα, ενώ το 2008 η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών, βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ανερχόταν σε 2.262,47 ευρώ σε σταθερές τιμές, το 2015 κι έχοντας ακολουθήσει όλα τα έτη από τότε φθίνουσα πορεία, διαμορφώθηκε σε 1.419,57 ευρώ, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 37,2%.
Βάσει όλων των παραπάνω, ο καφές καθίσταται είδος πολυτελείας και αντί να συγκεντρωθούν 62 εκατομμύρια ευρώ από το νέο φόρο, η μειωμένη κατανάλωση απλά θα ενισχύσει την φοροδιαφυγή (με την άρνηση για έκδοση αποδείξεων), το λαθρεμπόριο (με καφέ αμφίβολης ποιότητας και προέλευσης) και την ανεργία (των χαμηλά αμειβομένων νέων σε καφέ).
Πηγή: iefimerida

Στο Τaxis ανέβηκαν οι αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Άνοιξε, αλλά παραμένει ανενεργή η εφαρμογή του ΤΑΧISNET για την υποβολή των αιτήσεων!!!
Πηγή: aftodioikisi.gr
Ανέβηκε η Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Taxis, προκειμένου οι δικαιούχοι να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης.
Σε ότι αφορά το ύψος του επιδόματος, αλλαγές αναμένονται στις ζώνες και όχι στα εισοδηματικά- περιουσιακά κριτήρια για άγαμους και έγγαμους. Η τιμή πώλησής του πετρελαίου ανέρχεται στα 92 με 95 λεπτά το λίτρο ενώ με την επιδότηση θα πέσει στα 68 με 70 λεπτά το λίτρο.
Από την Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης (αιτήσεις) του Taxis (οδηγίες χρήσης) θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά η Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος, από τους Δικαιούχους/ Υποψήφιους Δικαιούχους του Επιδόματος, ενώ εναλλακτικά θα δηλώνονται τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας με αίτηση από τον «Διαχειριστή – Εκπρόσωπο των ενοίκων».

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

"ΟΧΙ" από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην πρόταση του Μαξίμου για Πολύδωρα

Το Μαξίμου συνεχίζει να ενεργεί βεβιασμένα και λανθασμένα
Το κόμμα και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχονται την επιλογή Πολύδωρα; 
Πού τον θυμήθηκαν τον αξιότιμο και συμπαθέστατο Βύρωνα!   "Άτιμη" καρέκλα, όλα... γι' αυτήν γίνονται!
Για την επιλογή του κ. Μορώνη στη θέση του αντιπροέδρου, ουδείς ασχολήθηκε!
Το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Βύρων Πολύδωρας, πέρασε την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Από τη συνάντηση προέκυψε, πως ο κ. Πολύδωρας είναι το πρόσωπο που προτείνει η κυβέρνηση για τη θέση του προέδρου του ΕΣΡ.
Η επιλογή αυτή, όπως δήλωναν κυβερνητικές πηγές, θα ήταν ένα πρόσωπο, το οποίο η ΝΔ δύσκολα θα μπορούσε να απορρίψει.
Ωστόσο, η ψυχρολουσία δεν άργησε να έρθει από την πλευρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο Βύρων Πολύδωρας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για το ΕΣΡ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βρίσκεται «εγκλωβισμένη στα αδιέξοδα που η ίδια δημιούργησε, δείχνει ότι βρίσκεται σε απελπισία. Οφείλει να προσαρμοστεί στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο Παππά, αντί να παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια». 
«Όχι» από την αντιπολίτευση
Δεν ήταν όμως μόνο η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται ότι χαλά τα σχέδια της κυβέρνησης, καθώς και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους στην πρόταση Πολύδωρα για τη θέση του προέδρου του ΕΣΡ.
Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του, σημειώνει πως «ο αποπροσανατολισμός καλά κρατεί. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ έχουν αναγορεύσει σε "μητέρα των μαχών" της μεταξύ τους αντιπαράθεσης το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και της συγκρότησης του ΕΣΡ, για να κρύψουν τη στρατηγική τους σύμπλευση σε όλα τα άλλα σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα που επιδεινώνουν τη ζωή του λαού. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να πάρει μέρος σε παζάρια και παιχνίδια που έχουν ως κύριο στόχο την αναδιανομή της πίτας στα ΜΜΕ και το ποιος θα επικρατήσει σε αυτή την αναδιανομή».
Αρνητικά τοποθετήθηκε το Ποτάμι να αναλάβει πρόεδρος στο ΕΣΡ ο Βύρων Πολύδωρας. «To Ποτάμι δεν παίζει με τους θεσμούς και δεν πρόκειται να συναινέσει στον ευτελισμό των ανεξάρτητων Αρχών. Δεν θα ψηφίσει για πρόεδρο του ΕΣΡ ένα πρόσωπο από το βαθύ παρελθόν της Ελλάδας της χρεοκοπίας...  Δεν πρόκειται να γίνει συνεργός στον κατήφορο που ακολουθεί η κυβέρνηση», τονίζεται σε ανακοίνωση του κόμματος.
Αρνητική είναι η Δημοκρατική Συμπαράταξη, επισημαίνοντας σε ανακοίνωσή της ότι παραμένει σταθερή στη θέση της ότι θα συμβάλει θετικά στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ώστε να υπάρξει σωστή ρύθμιση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν την ανεξάρτητη αρχή - και ιδιαίτερα αυτό του Προέδρου - επιβάλλεται να πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις ώστε και συμβολικά και ουσιαστικά να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ευθύνες αλά και να συγκεντρώνουν την ευρύτερη αποδοχή. Αυτό εξάλλου είναι και το πνεύμα του Συνταγματικού νομοθέτη όπως αποτυπώθηκε ρητά στις διατάξεις του Συντάγματος, που προβλέπουν την αποδοχή των 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ο προτεινόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφιος Πρόεδρος κ. Βύρων Πολύδωρας δεν ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουμε θέσει. Η πρόταση του εξυπηρετεί απλά τα γνωστά πολιτικά παιχνίδια των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ με την συντηρητική παράταξη, με αντάλλαγμα την πολιτική ασυλία της καταστροφικής - για τη χώρα - περιόδου 2004/2009. Εξυπακούεται ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν θα ψηφίσει τον "Υπουργό της ζαρντινιέρας". Αυτόν που είχε προτείνει τη συνεργασία του πολιτικού του χώρου, με την Χρυσή Αυγή. Περιμένουμε πραγματικά συναινετικές προτάσεις ώστε να συγκροτηθεί αξιόπιστο και αποδεκτό ΕΣΡ».
Η Ένωση Κεντρώων, από την πλευρά της, αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «για να υπάρχει αποτέλεσμα στη διάσκεψη των προέδρων πρέπει να αποφύγει η κυβέρνηση κάθε παράπλευρη νομοθετική πρωτοβουλία και να μετατεθούν όλες οι αρμοδιότητες στο ΕΣΡ. Ακόμη και τις προσωρινές άδειες λειτουργίας των σταθμών να τις δώσει το ΕΣΡ και όχι η κυβέρνηση. Η δε ΝΔ, οφείλει να συμβάλλει στο σχηματισμό ΕΣΡ γιατί διαφορετικά θα παρουσιαστεί σαν κόμμα που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να ρίξει την κυβέρνηση».
Αντιθέτως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουν την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Χαιρετίζουμε την πρόταση του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα να αναλάβει ο Βύρων Πολύδωρας καθήκοντα προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούμε ότι η προσωπικότητα του Βύρωνα Πολύδωρα πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο θεσμός για αυτή τη θέση» δήλωσε η εκπρόσωπος του κόμματος Μανταλένα Παπαδοπούλου και σημείωσε:
«Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει, επιτέλους, να συναινέσει στο αίτημα για την άμεση συγκρότηση του ΕΣΡ, ώστε να πάψει να επικρατεί το καθεστώς ανομίας και αναρχίας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να αφήσει κατά μέρος τα κάθε είδους μικροπολιτικά παιχνίδια της».
Ο Παππάς, τώρα ζητά συναίνεση. Κ. υπουργέ, όπως "έστρωσες θα κοιμηθείς"...
«Είναι αυτονόητο ότι υπό το φως της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας η αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και των λεπτομερειών της διεξαγωγής περνάει στο ΕΣΡ άμεσα, όπως άλλωστε προέβλεπε από την αρχή ο Ν.4339/15. Είναι η ώρα να πέσουν οι τόνοι και να αναζητηθούν οι ευρύτατες δυνατές συναινέσεις. Η συγκρότηση ΕΣΡ, ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες και η επακόλουθη αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών είναι συνταγματική υποχρέωση και ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς.
Και όλα αυτά ενώ είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, στην οποία απαιτείται πλειοψηφία 4/5 για την επιλογή του νέου προέδρου του ΕΣΡ. Συνεπώς, φαντάζει απίθανο να να προκύψει αυτή η πλειοψηφία στη συνεδρίαση της Διάσκεψης, οπότε για μία ακόμη φορά δεν θα υπάρξει συγκρότηση του ΕΣΡ.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Αλλάζει η ώρα. Στις 5 το απόγευμα θα νυχτώνει! Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε!

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής, γυρίζουμε μία ώρα πίσω τα ρολόγια μας

Τα ξημερώματα στις 04:00, θα γίνει η αλλαγή στη χειμερινή ώρα. Στις 04:00 λοιπόν, θα πρέπει να πάτε τα ρολόγια σας μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Λόγω του ανασχηματισμού και της ακύρωσης του νόμου Παππά, πολλοί υπουργοί έχασαν τον ύπνο τους...
Οι "φίλοι" του ύπνου, θα κερδίσουν μία επιπλέον ώρα το πρωινό της Κυριακής 30 Οκτωβρίου 2015, οπότε θα αρχίσει να ισχύει η χειμερινή ώρα.
Η χειμερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου(26/3/2017).
Εύχομαι να έχουμε έναν ήπιο  Χειμώνα, γιατί η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύεται χωρίς λόγο! Οι "απίθανοι", μας είχαν υποσχεθεί και μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης!!! 
Ανοικοκύρευτη κυβέρνηση!
Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, τώρα ψάχνει να βρει δικαιότερο τρόπο καταβολής του επιδόματος θέρμανσης. Αυτά γίνονται από το καλοκαίρι, κ. υπουργέ!
Το 2014 στη ΔΕΘ, ο σημερινός πρωθυπουργός, μεταξύ των πολλών και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, είχε ανακοινώσει  και τις καταργήσεις πρόσθετων φόρων  στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 

Κλειστό, δεκαετίες μετά, το σπίτι του ΟΧΙ


Η είσοδος της οικίας Μεταξά στην Κηφισιά.

kathimerini.gr
ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
Κλειστό για το κοινό θα μείνει σήμερα το σπίτι της οδού Στρατηγού Δαγκλή στην Κηφισιά, εκεί όπου πριν από 76 χρόνια επιδόθηκε το ιταλικό τελεσίγραφο στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, έπειτα από αρκετές δεκαετίες, που το σπίτι δεν ανοίγει τις πόρτες του για τους πολίτες που επιθυμούν να δουν από κοντά τους χώρους όπου διαδραματίστηκαν τα δραματικά γεγονότα εκείνου του πρωινού.
Η απόφαση είναι της 77χρονης οικοδέσποινας κ. Ιωάννας Φωκά, κόρης του Ευγένιου Φωκά, καθηγητή Ιατρικής και πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, και της Νανάς Μεταξά, μικρότερης κόρης του Ιωάννη Μεταξά, που την ανακοίνωσε στη σελίδα της στο Facebook. «Δεν το κλείνουμε, δεν μπορούμε να το κλείσουμε, είναι το σπίτι μας. Αλλά φέτος δεν θα είναι επισκέψιμο την 28η Οκτωβρίου», είπε στην «Κ», χωρίς να επιθυμεί να δώσει περισσότερες εξηγήσεις σε ό,τι αφορά τους λόγους. Αλλωστε, το σπίτι το άνοιγε με δική της πρωτοβουλία – η πολιτεία και η δημοτική αρχή δεν έχουν ενδιαφερθεί.
Το έδαφος, πάντως, έμοιαζε να προλειαίνεται εδώ και καιρό. Πέρυσι, λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, είχε γράψει προς «τους επισκέπτες και φίλους που τιμάτε το “ΟΧΙ στον Φασισμό και τον Ναζισμό”» ότι η οικία του Ιωάννη Μεταξά «ως σύμβολο της μεγάλης ιστορικής χώρας» θα παρέμενε επισκέψιμη από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. «Η δυσκολία τού να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε τον μεγάλο αριθμό των προσερχομένων επισκεπτών μάς επιβάλλει να μην μπορούμε πλέον να διατηρήσουμε ανοιχτό τον πολύ περιορισμένο εσωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου ο πρωθυπουργός και υπουργός των Εξωτερικών Ιωάννης Μεταξάς στις 3 τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου δέχθηκε τον Ιταλό πρεσβευτή Εμ. Γκράτσι και του απάντησε στο ιταμό τελεσίγραφο: “Η Ελλάδα επιθυμεί να διατηρήσει την ουδετερότητά της, αλλά είναι έτοιμη να αμυνθεί και να πολεμήσει για την Ελευθερία, την Ανεξαρτησία και την Τιμή της”. Παράλληλα, θέλουμε να επισημάνουμε την αγανάκτησή μας για την προσβολή της ιστορικής αυτής ημέρας του ΟΧΙ, όπως και της οικογενειακής μας ιστορίας, όταν πολιτικά κόμματα επιδιώκουν να ιδιοποιηθούν και εκμεταλλευτούν το μεγαλείο της ιστορικής στιγμής για να προάγουν το πολιτικό τους όφελος και να προβάλλουν τους εαυτούς τους ως συνεχιστές της ιστορικής μνήμης των ιδεών του Ιωάννη Μεταξά ή της ηρωικής αντίστασης των Ελλήνων ενάντια στους εχθρούς της πατρίδας, που μάλιστα η στάση τους και τα αποτελέσματα από αυτή φανερώνουν το ακριβώς αντίθετο».

Η ιστορικός, αρχαιολόγος και βραβευμένη με το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο συγγραφέας παιδικών βιβλίων κ. Φωκά φαίνεται ότι φέτος είπε οριστικό «Οχι» στους επισκέπτες με τα ξυρισμένα κεφάλια που κατέκλυζαν τα τελευταία χρόνια το σπίτι της στην επέτειο. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνε σαφείς αποστάσεις από τη Χρυσή Αυγή και τους νοσταλγούς της επταετίας. Παραμονές 28ης Οκτωβρίου του 2007, με την υπόθεση Οδυσσέα Τσενάι να έχει μονοπωλήσει τα ΜΜΕ (με αποτέλεσμα το παιδί να μην κρατήσει τελικά τη σημαία), το μνημόσυνο του Μεταξά στο Α΄ Νεκροταφείο είχε μετατραπεί σε συγκέντρωση ακροδεξιών (εκεί ήταν και ο Παττακός), που φώναζαν συνθήματα όπως «δόξα στους χίτες και ταγματασφαλίτες» και «κάτω οι ξένοι». Και τότε, με δήλωσή της στο Alter, η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά είχε πάρει θέση. «Να τη σηκώσει (σ.σ. τη σημαία) εφόσον οι νόμοι της πατρίδας αυτής το επιτρέπουν. Δεν μας απειλεί η πράξη, μας απειλεί η διχόνοια», είχε πει. «Η Ελλάδα υπήρξε πάντα τόπος που δεχόταν με ανοιχτές αγκάλες τους ξένους. Ηξερε να πάρει από τα προτερήματά τους, να αντιγράψει από τις τέχνες τους, να ζήσει μαζί τους. Ηδη στα χρόνια του Μίνωα, στην Κρήτη, υπήρχαν περί τις 36 φυλές. Οι Ελληνες είχαν δώσει στον θεό τους τον Δία το όνομα Ξένιος για κάποιο λόγο».

Η κ. Φωκά, εκτός από εγγονή του Μεταξά, είναι και η γιαγιά έξι εγγονών. Ισως η διαχείριση ενός ανομοιογενούς πλήθους με απρόβλεπτες διαθέσεις, έστω για μια μέρα, στον χώρο όπου κατοικεί, να ενείχε πλέον υπερβολικό ρίσκο.

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου


kathimerini.gr
Με τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.
Τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συμβολική επίσκεψη στον ακριτικό Άη Στράτη πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, προκειμένου να παρακολουθήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων Αγιοστρατιτών.
Νωρίτερα παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό «Γέννησης του Χριστού», χοροστατούντων του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και του μητροπολίτη Λήμνου Ιερόθεου.
Μηνύματα εθνικής ενότητας και αλλληλεγγύης εξέφρασαν οι αρχηγοί των κομμάτων με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
«Τιμούμε τη σημερινή επέτειο, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ελπιδοφόρο, καλύτερο μέλλον», τονίζει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά. Στο μήνυμά της σημειώνει: «Στη μακραίωνη ιστορία μας δώσαμε κοινούς αγώνες με εθνική ομοψυχία, πίστη και αυταπάρνηση. Και νικήσαμε. Γίναμε προμαχώνας ελευθερίας μέσα στη δίνη ενός καταστροφικού πολέμου. Και αντέξαμε. Σήμερα, είναι δική μας ευθύνη να μη ζήσουν οι νεότερες γενιές την αναπύρωση του φασισμού, του μίσους και του διχασμού. Δικό μας καθήκον να εξασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Δικό μας χρέος να προχωρήσουμε μπροστά με συνεννόηση και αυτοσυνειδησία. Τιμούμε τη σημερινή επέτειο, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ελπιδοφόρο, καλύτερο μέλλον».
«Το στοιχείο της "εθνικής ενότητας", που με αφορμή την 28η Οκτώβρη, τονίζουν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, στοχεύει στην εξαπάτηση του λαού, για να τον κρατούν δεμένο στους κάθε φορά "εθνικούς στόχους" της αστικής τάξης, που είναι στον αντίποδα των λαϊκών συμφερόντων. Η ιστορία διδάσκει ότι ούτε το 1940 και τα μετέπειτα χρόνια υπήρξε "εθνική ενότητα", γιατί δε μπορεί να υπάρξει τέτοια σε μια ταξική κοινωνία, είτε σε καιρό ειρήνης, είτε στον καιρό του πολέμου» τονίζει το ΚΚΕ με αφορμή τη σημερινή επέτειο.
«Τα αδιέξοδα που μας πνίγουν είναι μικρά μπροστά σε όλα αυτά που έχουμε καταφέρει ο καθένας μόνος του αλλά και όλοι μαζί» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο επικεφαλής του Ποταμιού Στάυρος Θεοδωράκης. Με αφορμή την επέτειο, ο κ. Θεοδωράκης επισημαίνει: «Η πατρίδα δεν σου δίνει μόνο χαρά. Ακόμη και τα βάσανα που σου δίνει, πατρίδα σου είναι. Και είναι τόσο παράξενο. Δεν επιλέγουμε τον τόπο που γεννιόμαστε, ούτε τη γλώσσα, ούτε τη θρησκεία, ούτε καν τους συμμαθητές μας - μια χρονιά "πίσω" να μας τραβούσαν οι γονείς μας, θα χάναμε τους φίλους μας για άλλους φίλους, για σκεφθείτε το… Όλα αυτά όμως είναι η πατρίδα μας. Το "μέσα" δέρμα μας. Και μαζί η μνήμη της Κοινότητας που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Τι συνέβη λοιπόν τον Οκτώβρη του ΄40; O ίδιος λαός ήταν και τότε. Και τότε είχαν διχόνοιες και πολιτικά πάθη πολύ χειρότερα από τα σημερινά. Όμως βρήκαν τον τρόπο να ενωθούν σε μια γροθιά. Αγρότες, εργάτες, αστοί, δεξιοί, κομμουνιστές από τη φυλακή, ντύθηκαν το ίδιο χακί και κάτω από την ίδια σημαία έδωσαν τη μάχη για την πατρίδα και τα παιδιά τους. Για να μην χαθεί η μνήμη της Κοινότητας. Αυτή η ένωση μπροστά στον κοινό κίνδυνο, αυτή η ομοψυχία, αυτή η θυσία, πρέπει να είναι ο φάρος που θα φωτίζει και τη σημερινή Ελλάδα. Τα αδιέξοδα που μας πνίγουν είναι μικρά μπροστά σε όλα αυτά που έχουμε καταφέρει ο καθένας μόνος του αλλά και όλοι μαζί. Αρκεί να βρούμε την δύναμη για καθαρά ΟΧΙ και καθαρά ΝΑΙ στο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλους. Ψηλά τη σημαία σημαιοφόροι (κι ας μην κάνουμε όλοι παρέλαση)».

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Πώς ψήφισαν οι δικαστές του ΣτΕ


kathimerini.gr
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ
Με απόφαση ξεκάθαρη η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από διάσκεψη πολλών ωρών, περίπου πέντε, έκρινε αντισυνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης, αποφασίζοντας πως μόνον το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, έχει κατά το Σύνταγμα, την αρμοδιότητα να αδειοδοτεί τα κανάλια.
Οι ανώτατοι δικαστικοί μετά από σκληρή μάχη επιχειρημάτων και πέντε διασκέψεις αποφάσισαν ότι υπήρξε παραβίαση του συντάγματος (άρθρο 15) από τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που έδωσε την αρμοδιότητα αδειοδότησης των καναλιών στον υπουργό Επικρατείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την ψηφοφορία διαμορφώθηκαν τρεις θέσεις που τέθηκαν προς ψήφιση. Η αντισυνταγματικότητα του νόμου με επίκεντρο τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που έλαβε 14 ψήφους, η συνταγματικότητα του νόμου που έλαβε 11 ψήφους, ενώ μία πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλαβε μόνο τρεις ψήφους περιλάμβανε ενδιάμεση λύση, ώστε το δικαστήριο να εκδώσει προδικαστική απόφαση και σε ένα μήνα να αποφανθεί οριστικά.
Μετά ταύτα μετά την έκδοση της αποφάσεως με την οποία υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των δικαστών η σκληρή γραμμή, διότι υπήρξαν και ενδιάμεσες λύσεις που δεν μπόρεσαν να μορφοποιηθούν και να τεθούν σε ψηφοφορία, οι άδειες των καναλιών μπορούν στο εξής να δοθούν μόνον από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Μέχρι τότε κανένα από τα κανάλια που εκπέμπουν δεν μπορεί να κλείσει και ως εκ τούτου το μαύρο στις τηλεοπτικές οθόνες δεν μπορεί να πέσει. Επίσης κομβικής σημαςίας είναι η συνέπεια που παράγεται από την απόφαση του ΣτΕ καθώς τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας που έγινε για την χορήγηση αδειών στα κανάλια δεν ισχύουν πλέον.
Οι υπερθεματιστές που αναδείχθηκαν από τον πρόσφατο διαγωνισμό και πλήρωσαν κατέχουν πλέον άδειες χωρίς αντίκρυσμα. Επίσης δεν μπορεί πλέον ο υπουργός να αδειοδοτήσει τα κανάλια, παρά μόνον το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Το μόνο που μπορεί να κάνει ο υπουργός είναι θα επιχειρήσει με προσωρινό τρόπο - όχι άδειες- να τακτοποιήσει το τηλεοπτικό τοπίο. Πάντως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το σκεπτικό της απόφασης, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα της αποφάσεως του δικαστηρίου, η οποία προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις και γέννησε αβεβαιότητες σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες.
Πάντως σήμερα στο χώρο της δικαιοσύνης και ειδικώς στο Συμβουλιο της Επικρατείας το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ και τεταμένο με τις αντιδράσεις των δικαστών να αφορούν στην επίθεση που εξαπέλυσε κατά του ανωτάτου δικαστηρίου η κυβερνητική εκπρόσωπος κυρία Γεροβασίλη, ενώ σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας περί «δικαστικών πραξικοπημάτων». Δικαστικοί όλων των βαθμίδων αδυνατούσαν να κατανοήσουν το μέγεθος της επιθέσεως κατά του δικαστηρίου και την αμφισβήτηση της θεσμικής του υπόστασης να κρίνει τη συνταγματικότητα των νόμων.

Η ανακοίνωση της ένωσης δικαστικών και εισαγγελέων για τις δηλώσεις Γεροβασίλη


Με μια αυστηρή ανακοίνωση απάντησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις τοποθετήσεις κυβερνητικών παραγόντων, με πρώτη αυτής της κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγας Γεροβασίλη, έπειτα από τη γνωστοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας που έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο Παππά για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει τους διακριτούς ρόλους της δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας και καταγγέλλει τις «αδικαιολόγητες επιθέσεις της Κυβέρνησης κατά της Δικαιοσύνης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφού επισημαίνεται πως «για πρώτη φορά (οι επιθέσεις) ήταν τόσο έντονες, με σαφή προσπάθεια να εντάξει τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της στην πολιτική αντιπαράθεση».
Όσον αφορά στις δηλώσεις της κ. Γεροβασίλη, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη απόφαση προκαλεί συνέπειες όπως την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας πρώτης δόσης, ότι στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, εμποδίζει την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών που θα στελέχωναν άμεσα τα δημόσια νοσοκομεία , στερεί από το δημόσιο προϋπολογισμό 255 εκατ. ευρώ, πόρους αναγκαίους ιδίως σε μια περίοδο που η κοινωνία τους έχει ανάγκη και τους επιστρέφει στους λογαριασμούς τεσσάρων πολύ πλουσίων επιχειρηματιών, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απαντά πως «ο οικονομικός σχεδιασμός και ο τρόπος εξεύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων για τη λειτουργία των κρατικών δομών είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, ενώ καθήκον δικό μας είναι η διαφύλαξη της Συνταγματικής νομιμότητας».
«Βασική και θεμελιώδης υποχρέωση των Δικαστών είναι να κρίνουν τις υποθέσεις με βάση το Σύνταγμα χωρίς να υπολογίζουν σκοπιμότητες και πολιτικές επιδιώξεις. Μία Δικαιοσύνη με άλλη κατεύθυνση θα ήταν πολύ επικίνδυνη για τη Δημοκρατία μας και για το Κράτος Δικαίου» υπογραμμίζεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η χθεσινή απόφαση του ΣτΕ, που εκδόθηκε στα πλαίσια της εγγυητικής λειτουργίας της Δικαστικής εξουσίας, που ανατίθεται μόνο σε αυτήν από το Σύνταγμα, προκάλεσε άλλη μία φορά αδικαιολόγητες επιθέσεις της Κυβέρνησης κατά της Δικαιοσύνης, πρώτη φορά όμως τόσο έντονες, με σαφή προσπάθεια να εντάξει τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της στην πολιτική αντιπαράθεση.
Κατηγορήθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο για τις αποφάσεις του στα Μνημόνια, το «κούρεμα» των ομολόγων, τη διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, σαν να είναι αυτό που νομοθετεί και όχι οι μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις που επέβαλαν τα δυσβάσταχτα για την κοινωνία μέτρα. Επιρρίπτεται ευθύνη στο Δικαστήριο διότι δεν υπολόγισε τις συνέπειες που προκαλεί η κήρυξη της αντισυνταγματικότητας του συγκεκριμένου νόμου και γιατί παρεμποδίζει με την απόφασή του την άσκηση της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Βασική και θεμελιώδης υποχρέωση των Δικαστών είναι να κρίνουν τις υποθέσεις με βάση το Σύνταγμα χωρίς να υπολογίζουν σκοπιμότητες και πολιτικές επιδιώξεις. Μία Δικαιοσύνη με άλλη κατεύθυνση θα ήταν πολύ επικίνδυνη για τη Δημοκρατία μας και για το Κράτος Δικαίου. Ο οικονομικός σχεδιασμός και ο τρόπος εξεύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων για τη λειτουργία των κρατικών δομών είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, ενώ καθήκον δικό μας είναι η διαφύλαξη της Συνταγματικής νομιμότητας.
Στη Δημοκρατία δε νοείται κανενός είδους αντιπαλότητα μεταξύ των εξουσιών. Η ομαλή λειτουργία των θεσμών προϋποθέτει κατανόηση του διακριτού ρόλου της κάθε εξουσίας και εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας χειραγώγησης της μιας από την άλλη».

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Τραγικές ελλείψεις στα χειρουργεία νοσοκομείων

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, Ανδρέας Ξανθός και Παύλος Πολάκης, πρώτευσαν στη διαδικασία εκλογής της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι 3.000 σύνεδροι τους υπερ-ψήφισαν!!!

Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, έλλειψη χειρουργικών υλικών και εξοπλισμός που έχει περάσει την εικοσαετία, χειρουργικές αίθουσες κλειστές και χειρουργεία που λειτουργούν με προσωπικό κάτω των ορίων ασφαλείας, είναι τα προβλήματα που κατέγραψε η ΠΟΕΔΗΝ σε 46 ιδρύματα.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, αναφέρει ότι υπάρχουν λίστες αναμονής δύο ετών, ασθενείς δεν εμφανίζονται να χειρουργηθούν όταν έρχεται η σειρά τους, είτε γιατί χειρουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα, είτε, εάν δεν είχαν χρήματα, έχασαν τη μάχη για την ζωή.
«Η νοσοκομειακή περίθαλψη δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Νοσοκομεία εφημερεύουν χωρίς βασικές ειδικότητες γιατρών, χωρίς επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, με ανεπαρκή και κακοσυντηρημένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, προσθέτοντας ότι «η υποστελέχωση των χειρουργείων από νοσηλευτικό προσωπικό αυξάνει τους κινδύνους για τους ασθενείς που χειρουργούνται, ειδικά όταν οι χειρουργικές αίθουσες είναι διάσπαρτες στο νοσοκομείο, σε πολλούς χώρους και μακρινές αποστάσεις».
Αναφέρει ως παράδειγμα, το νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», όπου νοσηλεύτρια χειρουργείου που καλύπτει χειρουργική αίθουσα ΩΡΛ, καλείται να καλύψει χειρουργική αίθουσα για περιστατικά άλλων κλινικών, σε χειρουργεία που βρίσκονται σε άλλο χώρο του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, προβλήματα στα χειρουργεία αντιμετωπίζουν νοσοκομεία στην Αττική, όπως ο «Ευαγγελισμός», «Αλεξάνδρας», «Αρεταίειο», «Ιπποκράτειο», «Γεννηματάς», όπου η έλλειψη προσωπικού αγγίζει το 30% , «ΚΑΤ» (ένα χειρουργικό τραπέζι δεν λειτουργεί), «Παίδων Πεντέλης», «Σισμανόγλειο» (4 κλειστές χειρουργικές αίθουσες από τις 10, λόγω έλλειψης προσωπικού), «Φλέμιγκ» (μία χειρουργική αίθουσα από τις 2 δεν λειτουργεί), «Έλενα Βενιζέλου» (λειτουργούν 2 χειρουργικά τραπέζια από 4 που διαθέτει το νοσοκομείο), «Άγιος Σάββας» (δεν λειτουργεί η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας).
Επίσης, στο νοσοκομείο Νίκαιας, 4 χειρουργικά τραπέζια είναι κλειστά, «Μεταξά» (ένα χειρουργικό τραπέζι κλειστό), «Αττικόν» (7 κλειστά χειρουργικά τραπέζια), «Θριάσιο» (από τα 12 χειρουργικά τραπέζια λειτουργούν τα 5 και ένα κατά περίπτωση).

Στη Θεσσαλονίκη
Κλειστές χειρουργικές αίθουσες εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής και σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ. «Γ. Γεννηματάς» (δύο αίθουσες χειρουργείων είναι κλειστές), «Ιπποκράτειο» (κλειστές 9 αίθουσες από τις 15), «Παπαγεωργίου» (κλειστές 2 αίθουσες χειρουργείων), «Άγιος Παύλος» και «ΑΧΕΠΑ» (οι υποδομές και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός χρειάζονται συντήρηση).

Στην περιφέρεια
Ανάλογη εικόνα σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ παρατηρείται και σε νοσοκομεία της περιφέρειας, όπως Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Λειβαδιάς, Λάρισας, Χανίων, Αγίου Νικολάου, «Βενιζέλειο», «Χατζηκώστα», Πρέβεζας, Τρικάλων, Χαλκίδας, Άμφισσας, Ικαρίας, Κέρκυρας, Ρόδου,Ρίου, Αιγίου, Σαντορίνης.

76 χρόνια μετά. Χρέος και ύψιστη τιμή η εκφώνηση του πανηγυρικού, τη στιγμή που η πατρίδα συνεχίζει να ματώνει...


Στα 32 χρόνια που ασκώ το λειτούργημα του δασκάλου, αρκετές φορές ανέλαβα το βάρος της ευθύνης, αλλά και την ύψιστη τιμή της εκφώνησης  του πανηγυρικού εθνικών επετείων. 
Φέτος όμως, για πρώτη φορά η άρνηση..., ένα δικό μου ΟΧΙ, δυσκόλεψε την απόφασή μου να εκφωνήσω τον καθιερωμένο πανηγυρικό της εθνικής επετείου.
Συσσωρευμένα αρνητικά συναισθήματα: πικρία, απογοήτευση, αγανάκτηση, θυμός στα όρια της οργής, στροβιλίζονται διαρκώς μέσα μου, για τη σκληρή και απάνθρωπη πραγματικότητα που βιώνει η χώρα μου, στο όνομα μίας τεχνηέντως καμωμένης κρίσης, που τελειωμό δεν έχει. 
Μία εξοντωτική και εξουθενωτική μάχη συντελείται μέσα μου.
Πώς όμως να συγκρατήσεις την ευθύνη του χρέους; Χρέος απέναντι στα όσια και ιερά; Και κάπως έτσι η καρδιά ορίζει το δρόμο... Η απόφαση μονόδρομος... Το αίμα στα βουνά της  Β. Ηπείρου ακόμη αχνίζει...
Ημέρα μνήμης, τιμής, σεβασμού και περισυλλογής.
28 του Οκτώβρη!
Εύχομαι να βρούμε ξανά το δρόμο της ανάπτυξης, της ευημερίας, της προόδου και της αισιοδοξίας
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Λεωνίδας Ι. Οικονομίδης
Ο Δήμος Άργους Ορεστικού διά του Δημάρχου Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, μας προσκαλεί να τιμήσουμε με την παρουσία μας τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Άργος Ορεστικό.
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016
Κατάθεση Στεφάνων. Από αρχείο του Δήμου
Ώρα 11.00  π.μ.
Προσκύνημα των μαθητών, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου.

Υπεύθυνος τελετής ορίζεται ο καθηγητής  Φυσικής Αγωγής του 2ου  Γυμνασίου Άργους Ορεστικού κ. Ιωάννης Νάκου.

Γενικός σημαιοστολισμός του Δημοτικού Καταστήματος, των Δημοσίων καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και οικιών από τις οκτώ (8) το πρωί της 26ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της 28ης Οκτωβρίου.

Φωταγώγηση της πόλης καθώς και του Δημοτικού καταστήματος, των καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

4ο Δημοτικό Σχολείο. Από αρχείο του Δήμου.

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016
Ώρα 7.30 π.μ.

Θα σημάνουν χαρμόσυνα  οι καμπάνες των εκκλησιών.Ώρα  8 π.μ.

Έπαρση της Σημαίας μπροστά  από  το Δημαρχείο.

Ώρα 11 π.μ.
Τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και ακολούθως σχετική ομιλία από τον κ. Λεωνίδα Οικονομίδη, Δ/ντή  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού.

Ώρα 11.30  π.μ.
Μετάβαση στο Μνημείο των Ηρώων, όπου θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των δημοσίων αρχών, οργανισμών, ιδρυμάτων και όποιον άλλον θελήσει να τιμήσει την εορτή κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο Δημάρχου (τηλ. 2467351301).

Ώρα 12 μ.
Κοινή παρέλαση Μαθητών, Ευξείνου Λέσχης με συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Μετά το τέλος της παρέλασης θα ακολουθήσει στο Δημοτικό Κατάστημα δεξίωση για το κοινό.

Ώρα  6  μ.μ.
Υποστολή της Σημαίας.
Ο Δήμαρχος
                                            
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

Και η Greenpeace κατά του Τσίπρα!


Σε μια πρωτότυπη και αιφνιδιαστική διαμαρτυρία για την συμφωνία CETA προχώρησαν ακτιβιστές της Greenpeace: Πήγαν στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου και κρέμασαν πανό διαμαρτυρίας.
Το πανό ξεδιπλώθηκε από την ταράτσα των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ με το μήνυμα «Ο Τσίπρας αγαπά τη CETA – Οι Έλληνες όχι».
Η Greenpeace, με αφορμή το μπλοκάρισμα στην υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά από την περιφέρεια της Βαλονίας στο Βέλγιο τονίζει: «Ελπίζουμε ότι ο κ. Τσίπρας θα παραδειγματιστεί από τα μαθήματα πολιτικού ήθους και ακεραιότητας που παρέδωσε στην Ευρώπη ο κ.Magnette με τη στάση του, αν θέλει πραγματικά να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, τα δικαιώματα των πολιτών και τελικά την ίδια την Ευρώπη», σύμφωνα με τον Δημήτρη Ιμπραήμ, υπεύθυνο εκστρατειών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.
«Η κρίση στην οποία θα οδηγήσει την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη η επικύρωση της CETA, θα έχει ανεξίτηλο την υπογραφή του κ. Τσίπρα, αν δεν ακούσει έστω και την τελευταία στιγμή την κοινωνία των πολιτών, την επιστημονική κοινότητα, καθώς και το ίδιο το εσωτερικό του κόμματός του» προειδοποίησε ο κ. Ιμπραήμ.
Τέλος, η Greenpeace καλεί τον κ. Τσίπρα να αξιοποιήσει το υπάρχον κλίμα ενάντια στη συμφωνία και να δηλώσει την αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης στην επικύρωσή της και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν τη CETA σε περίπτωση που τελικά η συμφωνία κατατεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο.
Η εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ ΕΕ-Καναδά έχει εγείρει ενστάσεις από πολλούς που υποστηρίζουν ότι παρακάμπτει τόσο τους νόμους των κρατών και της ΕΕ όσο και τα δικαστήρια.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Τα 15 επιδόματα που ζητά η Παγκόσμια Τράπεζα να καταργηθούν

H έκθεση αυτή από την Παγκόσμια Τράπεζα έχει επιδοθεί ήδη εδώ και μήνες στο υπουργείο Εργασίας.
Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση από το αρμόδιο υπουργείο

Mε μία έκθεση 75 σελίδων η Παγκόσμια Τράπεζα καταγράφει τα 15 προνοιακά επιδόματα, τα οποία θεωρούνται ως τα πιθανότερα για κατάργηση.
Όπως αποκαλύπτει η ''Ναυτεμπορική'' η έκθεση αυτή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016 και ήδη έχει επιδοθεί στο υπουργείο Εργασίας, η αντίδραση του οποίου προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή.
Η λίστα αυτή με τα επιδόματα περιλαμβάνει 15 από τα πλέον βασικά επιδόματα που έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες και είναι η εξής:
1. Το επίδομα θέρμανσης
2. Παροχές διακοπών σε ανέργους
3. Καλοκαιρινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ
4. Προγράμματα ΟΑΕΔ οικονομικής ενίσχυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων (OAED Funding for Union Organizations)
5. Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ
6. Οι δωρεάν κάρτες μεταφοράς οικογενειών μέσω των ΚΤΕΛ
7. Προγράμματα διακοπών των οικογενειών των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
8. Προγράμματα διακοπών ανέργων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
9. Παροχές διακοπών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
10. Χρηματικές παροχές διακοπών συνταξιούχων Δημοσίου
11. Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού έξι ημερών με κουπόνια
12. Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της τρίτης ηλικίας
13. Προγράμματα διακοπών για άτομα με ειδικές ανάγκες
14. Oικογενειακά επιδόματα και επιδόματα γάμου
15. Διευκολύνσεις για την είσοδο στην αγορά εργασίας
Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με την κατάργηση αυτών των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό το δημόσιο θα εξοικονομήσει το ποσό των 247.433.000 ευρώ. Αυτά τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα θα πρέπει να διαφοροποιηθούν σε τρεις διακριτές κατηγορίες, ώστε εν συνεχεία να αξιολογηθούν, να κοστολογηθούν και να ενσωματωθούν στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης ή και πιθανότατα να καταργηθούν.
Μάλιστα, στην Παγκόσμια Τράπεζα χωρίζουν τα επιδόματα αυτά σε τρεις κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα επιδόματα που θα προκύψουν από τον έλεγχο των πόρων ή τη μείωση της κλίμακας εισοδημάτων για τα ωφελούμενα νοικοκυριά. Αυτό ουσιαστικά θα οδηγήσει σε περιορισμό του αριθμού των δικαιούχων εάν μειωθούν οι κλίμακες εισοδημάτων.
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα επιδόματα που θα μπορούσαν να καταργηθούν και οι δικαιούχοι αυτοί να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Στην τρίτη ομάδα ανήκουν όλα εκείνα τα επιδόματα που δεν πληρούν σαφείς στόχους και μπορούν δυνητικά να καταργηθούν

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Με εκατοντάδες κενά λειτουργεί η Ειδική Αγωγή


Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287 
Στην Ελλάδα του 2016, η Πολιτεία θα έπρεπε να ανταποκρίνεται, με βάση το Σύνταγμα, στο αξίωμα των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά με την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξή τους. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Δυστυχώς, η Ειδική Αγωγή αντιμετωπίζεται ως ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης με αποτέλεσμα σχολεία να υπολειτουργούν, τμήματα ένταξης να μη λειτουργούν (22 τμήματα δεν λειτουργούν στη Γ’ Αθήνας, 27 στον Πειραιά κλπ) και η παράλληλη στήριξη να μην έχει ακόμα στελεχωθεί.
Με βάση τη λογική, σήμερα 24-10-2016, θα έπρεπε όλα τα σχολεία Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης και όλες οι υπόλοιπες δομές να έχουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό. Εκτός κι αν κάποιοι πιστεύουν πως σχολεία και θεσμοί μπορούν να λειτουργούν χωρίς εκπαιδευτικούς για μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Δυστυχώς, οι προσλήψεις Β΄φάσης αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη καθυστερούν.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει προγραμματισμός για 750 προσλήψεις για παράλληλη στήριξη την 1 Νοεμβρίου όταν τα αιτήματα ξεπερνούν τις 4.000 και εντός του 1ου δεκαήμερου του Νοεμβρίου περιορισμένες προσλήψεις για κάλυψη αναγκών ΣΜΕΑΕ όταν υπάρχουν πολλά κενά σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό σε τμήματα ένταξης και σε ΣΜΕΑΕ.
Επειδή το συγκεκριμένο θέμα δεν επιλύεται με υπουργικά λόγια κι ευχολόγια, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων πρόσληψης αναπληρωτών και την επίσπευση της σχετικής διαδικασίας.
Με την ελπίδα πως θα είναι η τελευταία σχολική χρονιά με καθυστέρηση στις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Το αυτονόητο της στελέχωσης όλων των δομών της ειδικής αγωγής πριν την έναρξη του σχολικού έτους δεν μπορεί να αποτελει ζητούμενο.
Η Ειδική Αγωγή είναι το πιο ευαίσθητο τμήμα της εκπαίδευσης και θα έπρεπε να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, σύγχρονο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό, κατάλληλα βιβλία και το απαραίτητο εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.
Είναι αδήριτη ανάγκη, να δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής. Εξυπακούεται πως αυτή πρέπει να συνδυαστεί με μόνιμους διορισμούς για να λήξει η ομηρία χιλιάδων εκπαιδευτικών που εργάζονται για 5, 10 έως και 15 έτη ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος

ΠΥΣΠΕ Καστοριάς: Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές στα υπηρεσιακά συμβούλια

Εύχομαι στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, να διεκπεραιώσουν με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, το υψηλό τους καθήκον.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Εκλογικό τμήμα ορίστηκε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς (δίπλα στο Διοικητήριο) και οι συνάδελφοι  να έχουν μαζί τους  την αστυνομική ταυτότητα.
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9:00 το πρωί και τελειώνει στις 5 το απόγευμα.
Με απόφαση  του περιφερειακού διευθυντή Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου, ορίστηκαν  τα μέλη εφορευτικής  επιτροπής:
Α. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τελλίδου Θεοδώρα, Διευθύντρια 2ου Δ.Σ. Καστοριάς, Πρόεδρος
2. Τουτσογλίδης Ηλίας, Προϊστάμενος Νηπιαγωγείου Τοιχιού, μέλος
3. Χαραλαμπίδου Αγγελική, Δασκάλα του 2ου Δ.Σ. Μανιάκων,  μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αντωνίου Παρασκευή, Δασκάλα ΠΕ71 του 9ου Δ.Σ. Καστοριάς.
2. Χαραλαμπίδου Ελένη, Δασκάλα Αγγλικών του 2ου Δ.Σ Μανιάκων
3. Γρομπανόπουλος Κωνσταντίνος, Δάσκαλος του 9ου Δ.Σ. Καστοριάς.

Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Μασλάρης Γεώργιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Παπασταύρος Νικόλαος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Μαυροχωρίου, ΜΕΛΟΣ
3. Μιχαηλίδου Θωμαή, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ΜΕΛΟΣ

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Ο Φίλης θέλει να μείνει στο υπουργείο, αλλά ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί εντάσεις με την εκκλησία...

κ. υπουργέ, μιας και επικαλείστε δημοσκοπήσεις, η  κοινή γνώμη είναι υπέρ της αλλαγής πολιτικών προσώπων στο υπουργείο παιδείας.

Εξόχως αντιδημοκρατική χαρακτήρισε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης την πρακτική που έχει στόχο την «πολιτική αστάθεια» σε μια περίοδο που κρίνονται μεγάλα διακυβεύματα.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αγορά ανέφερε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την αριστερή διακυβέρνηση, η οποία επιπλέον κρίνεται για το ήθος της, την σχέση ειλικρίνειας με τον πολίτη, την αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινότητας και τη σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα.
«Δεν παραμυθιάζουμε τους πολίτες με ένα δικό μας succes story. Θέτουμε σαφείς στόχους και μιλάμε για δυνατότητες και όχι για βεβαιότητες», είπε. 
Εν όψει αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα ο υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του έχει όλες τις δυνατότητες να κάνει ανασχηματισμό που κατά την κρίση του θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικότερο κυβερνητικό σχήμα.
Πάντως, διευκρίνισε ότι δεν επιθυμεί κάποια άλλη θέση στο κόμμα, αλλά να παραμείνει στο υπουργείο όπου έχει δρομολογήσει «ένα σημαντικό έργο που αναγνωρίζεται από την κοινή γνώμη». «Διαμορφώσαμε την προοπτική της δημοκρατικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης», σημείωσε και προανήγγειλε την εκπόνηση τριετούς σχεδίου όπου προβλέπεται ένα εισαγωγικό σύστημα, λιγότερο ψυχοφθόρο και κοστοβόρο για τους μαθητές των λυκείων.
Για το χωρισμό εκκλησίας κράτους, ο υπουργός Παιδείας επικαλείται δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το 70% των πολιτών φέρεται να είναι υπέρ.
Για τις σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας ο κ. Φίλης τόνισε ότι πρέπει να «διευκρινιστούν οι εκατέρωθεν ρόλοι» προς όφελος όλων. Αναγνώρισε την «αντίληψη συνεργασίας» του Μακαριότατου, για τον οποίο είπε ότι από τη θέση του στο πηδάλιο Εκκλησίας έχει επιδείξει τη σπουδαία φιλανθρωπική δράση της τα τελευταία χρόνια.