ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Η κοροϊδία και η κομπίνα του νέου μισθολογίου

Επί του άρθρου 29 του Ν.4024/2011
Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του υπηρετούντος προσωπικού.
Ο υπάλληλος ο οποίος κατέχει τον ελάχιστο χρόνο ετών που απαιτούνται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4024/2011, κατατάσσεται μισθολογικά στο βασικό μισθό του βαθμού αυτού. Όσοι υπάλληλοι έχουν χρόνο μεγαλύτερο από τον ελάχιστο απαιτούμενο εξελίσσονται στα Μ.Κ. του βαθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του νόμου, δηλαδή ανά διετία για τους βαθμούς  Ε, Δ και Γ και τριετία για τους βαθμούς Β και Α.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωσή σας, αλλά και για να κατανοήσετε την μεγάλη απάτη του νέου μισθολογίου, σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:
Έστω δάσκαλος, ο οποίος έχει συμπληρώσει, κατά την 1-11-2011, 12 έτη και 5 μήνες υπηρεσίας και προϋπηρεσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, θα ενταχθεί στο βαθμό Δ. Για την ένταξη στο βαθμό αυτό απαιτείται να έχει 9 έτη και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Ο εν λόγω Δάσκαλος, δεδομένου ότι έχει 3 έτη και 5 μήνες επιπλέον χρόνο υπηρεσίας από τον ελάχιστο που απαιτείται, θα καταταγεί στο Μ.Κ. 1 του Δ βαθμού. Ο πλεονάζων χρόνος που απομένει 1 έτος και 5 μήνες δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας!!!
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:
Νηπιαγωγός, η οποία έχει συμπληρώσει 26 έτη και 4 μήνες υπηρεσίας και προϋπηρεσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, θα ενταχθεί στο βαθμό Β. Για την ένταξη στο βαθμό αυτό απαιτείται να έχει 21 έτη και 1 ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Η εν λόγω νηπιαγωγός, δεδομένου ότι έχει 5 έτη και 4 μήνες επιπλέον χρόνο υπηρεσίας από τον ελάχιστο που απαιτείται, θα καταταγεί στο Μ.Κ. 1 του Β βαθμού. Ο πλεονάζων χρόνος που απομένει 2 έτη και 4 μήνες δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο Μ.Κ. Αυτό σημαίνει ότι για να καταταγεί στο επόμενο Μ.Κ.(ΜΚ2) δεν θα απαιτηθούν 8 ακόμη μήνες προκειμένου να συμπληρώσει τα 3 έτη που απαιτούνται, αλλά θα πρέπει να διανυθούν επιπλέον 36 μήνες και συνεπώς το Μ.Κ.2 θα της αποδοθεί την 1-11-2014!!!
Μετά τα παραπάνω παραδείγματα, προϋπηρεσία 2, 5, 15 και 30 μηνών διαγράφεται από χιλιάδες εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να μειώνονται και πάλι οι αποδοχές μας.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτή η "κλοπή", η "κατεργαριά" σε βάρος μας έχει ονοματεπώνυμο. Είναι αυτοί που ψήφισαν "εξ απαλών ονύχων" το συγκεκριμένο έκτρωμα και ούτε "μύγα στον κόρφο τους" και αυτοί που δεν ψήφισαν, αλλά σωπαίνουν.
Θα το πω και θα το ξαναγράψω: Οι απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου ωχριούν μπροστά σ' αυτούς που τόσο πολύ και διαρκώς εξαπατούν τους πολίτες.
Η ευθύνη εξίσου μοιρασμένη και το ονοματεπώνυμό τους: Εκπρόσωποι του λαού...

Δεν υπάρχουν σχόλια: