ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Οι παλινωδίες δεν έχουν τελειωμό...

Σε "ασκήσεις" ετοιμότητας υποβάλλει τα τελευταία 24ωρα τους Διευθυντές και Προϊσταμένους και κατ' επέκταση όλους τους εκπαιδευτικούς, η περιφερειακή διευθύντρια πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας.
Με "νέα" απόφασή της ανακαλεί όλες τις προηγούμενες, που αφορούν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΠΕ. Σε τρία 24ωρα είχαμε τρεις διαφορετικές αποφάσεις!!!
Ας ελπίσουμε με την ανατολή εντός ολίγων ωρών του νέου έτους, να επικρατήσει σε όλους μας σύνεση και συνέπεια.

Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Π.Υ.Σ.Π.Ε.) που αφορά το υπ’ αριθμ. Φ.30/6151/23-12-2010 έγγραφό μας, την ανακοινοποίηση στις 27-12-2010 και την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά το υπ’ αριθμ. 6205/28-12-2010 έγγραφό μας σας ενημερώνουμε ότι ανακαλείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Έλενα Ζυγούρη

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΤΕΛΙΚΑ ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Η περιφερειακή διευθύντρια κατανοώντας προφανώς το πρόβλημα με τις προθεσμίες υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΠΕ, με "νέα" απόφασή της μας ενημερώνει ότι δίνεται παράταση μέχρι 14-1-2010.
Τελικά οι σχολικοί σύμβουλοι θα υποβάλλουν αιτήσεις; Στο "νέο" έγγραφο της περιφερειακής διευθύντριας δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Μήπως, θα ήταν "φρόνιμο" να επισημανθεί, ότι τελικά δεν δικαιούνται οι σχολικοί σύμβουλοι να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία;

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Άγνοια ή Μεθοδεία;

Η περιφερειακή διευθύντρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ,απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και καλεί τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα της παρ. 8 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσω των Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων από 23-12-2010 μέχρι και 29-12-2010!!!
Ενημερωτικά, σας αναφέρω ότι, το σχετικό έγγραφο της περιφερειακής διεύθυνσης έφθασε στη Διεύθυνση Καστοριάς την 23η Δεκέμβρη, ημέρα που κλείνουν τα σχολεία. Η επόμενη ημέρα 24 Δεκεμβρίου ήταν ημιαργία για τις υπηρεσίες και στη συνέχεια μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων. Άρα έμειναν για τους ενδιαφερόμενους δύο μόνο ημέρες να υποβάλλουν τις αιτήσεις, η 28η και η 29η Δεκέμβρη, αφού η 27η Δεκέμβρη ημέρα Δευτέρα,η Διεύθυνση προσπαθούσε να ενημερώσει όλους τους συναδέλφους όχι όμως ενυπόγραφα που ορίζει το έγγραφο της περιφερειακής διευθύντριας.
Γιατί έπρεπε το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων να είναι μέσα στις αργίες των εορτών; Πώς και πότε θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι; Κι αν ακόμη ενημερωθούν από τη Διεύθυνση, υπάρχει η χρονική δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους βάσει νόμου να καταθέσουν αιτήσεις; Αρκετοί απουσιάζουν και εκτός Νομού Καστοριάς. Γιατί τόση κρυψίνοια και βιάση; Εξυπηρετούνται κάποιοι; Υπάρχει κάποια μεθόδευση; Τέλος,γιατί η περιφερειακή διευθύντρια καλεί και τους σχολικούς συμβούλους να υποβάλλουν αίτηση απευθείας στην περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας;  Βάση ποιου νόμου μπορούν οι σχολικοί σύμβουλοι να είναι και μέλη των ΠΥΣΠΕ; 
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, είτε άγνοια είτε μεθοδεία, η περιφερειακή διευθύντρια πρέπει να αποσύρει το συγκεκριμένο έγγραφο διορθώνοντάς το, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3848/2010.
 Άρθρο 47 παρ. 8 του Ν.3848/2010
8. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του έκτου άρ−
θρου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) αντικαθίσταται ως
εξής:
«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην
περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγο−
νται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε
που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη
μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις
διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου
γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχο−
λικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων -Χωρίς δώρο τα Χριστούγεννα

 ΑΠΟ ΤΟ "ΒΗΜΑ"
Στην κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων προς τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους προχώρησε το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Η διοίκηση του ταμείου αποφάσισε την περικοπή του δώρου επικαλούμενη οικονομικά ελλείμματα, γεγονός που προκάλεσε την οργίλη αντίδραση της ΑΔΕΔΥ.

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τις δηλώσεις
του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας
για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής  στα Δημοτικά Σχολεία
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος στη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αδιόριστων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, δήλωσε ότι το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μπορεί να διδάσκεται από τους δασκάλους. Η θέση αυτή του Γ. Γραμματέα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις του κλάδου αλλά και με την επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος της Φ. Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας τα κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είναι εκατοντάδες.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει άμεσα τα κενά (κυρίως ειδικοτήτων) που υπάρχουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσής τους.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού. Διαπίστωση γνώσης ξένης γλώσσας των υποψηφίων».

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

ΑΥΡΙΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Νομό μας, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά και αύριο 17 Δεκεμβρίου. 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς, τα σχολεία του Νομού όλων των βαθμίδων σήμερα, 16 Δεκεμβρίου,  θα είναι κλειστά λόγω έντονης χιονόπτωσης.

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΑΥΡΙΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Με απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς, αύριο Πέμπτη 16 Δεκέμβρη, τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία του Νομού θα αρχίσουν 9:10π.μ. λόγω παγετού.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δεν θα δεχτούμε κατηγοριοποίηση των σχολείων
από "Η ΑΥΓΗ"
Δημοσιευμένο Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Δεν θα δεχτούμε κατηγοριοποίηση των σχολείων
Η παραπέρα υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού και η μείωση των κρατικών δαπανών για την παιδεία είναι ο στόχος "της διοικητικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης" την οποία προωθεί με διαδικασίες - εξπρές η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Τα παραπάνω τονίζουν οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επισημαίνουν ότι "μπροστά σε αυτές τις επιδιώξεις, η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι άλλη από τον καθολικό, ενωτικό και συντονισμένο αγώνα".Οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις σχολιάζοντας το "κείμενο διαβούλευσης" του υπουργείου Παιδείας επισημαίνουν τα εξής:
Περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρήσιμες απαντήσεις για την επίσχεση εργασίας.

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Αναβολή ενημερωτικής συνάντησης

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 13.12.2010 ενημερωτική συνάντηση για το Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με απόφαση του Νομάρχη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Νομού θα είναι κλειστά, σήμερα 13 Δεκεμβρίου, λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έδωσε για διαβούλευση ένα κείμενο σχετικά με το θεσμό του Μέντορα που προβλέπεται από διατάξεις του Ν.3848/2010. Ενός νόμου που το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει καταδείξει τις αδυναμίες και τα προβλήματα που κομίζει. Γι’ αυτό και έχει ζητήσει την κατάργησή του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΥΣΠΕ)

Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 10  Δεκέμβρη και ώρα 9:00, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2.-Αίτηση συναδέλφισσας για χορήγηση άσκησης άδειας ιδιωτικού έργου.(εγκρίθηκε)
3.-Έγκριση αιτήσεων συναδέλφων για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία.
4.-Τοποθέτηση στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, του Μουσικού μειωμένου ωραρίου, Αλαφούζου Νικόλαου.(15 ώρες)
5.-Ένσταση συναδέλφου Σμπόνια Βασιλείου.(απορρίφθηκε)

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Επίσχεση εργασίας αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ

Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, στη σημερινή του συνεδρίαση (8-12-2010), και αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παραμένουν απλήρωτοι επί τρίμηνο (Σεπτέμβρης - Οκτώβρης - Νοέμβρης), παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπ. Παιδείας, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ να προβούν σε επίσχεση εργασίας, καταθέτοντας σχετική δήλωση στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 16 του Δεκέμβρη 2010 (με ευθύνη των Συλλόγων Π.Ε).
Καλούμε τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. να ενημερώσουν σχετικά τους συναδέλφους, να οργανώσουν την κατάθεση των δηλώσεων επίσχεσης εργασίας, καθώς επίσης και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τις μέρες επίσχεσης, στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεσθε στα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ και στο Νομικό Σύμβουλο. (Σας αποστέλλουμε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΔΟΕ και υπόδειγμα δήλωσης).
ΔΟΕ

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΓΚΑ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς διοργανώνει ημερίδα τη Δευτέρα 13/12/2010, με θέμα «Ενημέρωση για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό». Καλεσμένος και εισηγητής στην ημερίδα θα είναι ο σύμβουλος της ΔΟΕ για το αντίστοιχο θέμα κ. Μπαλάγκας Ιωάννης. Θα παραστεί και μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου( ΕΒΕ) Καστοριάς, στις 7:00μμ. Μετά την εισήγηση θα γίνει διάλογος για ενημέρωση πάνω σε συγκεκριμένα προσωπικά ερωτήματα.

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ
Ι. Ραγκούσης.«Ηταν θέμα χρόνου να χρεοκοπήσει αυτό το Δημόσιο»
- Και θα συμπληρωθεί, υποθέτω, με την καθιέρωση ενός νέου ενιαίου μισθολογίου;
«Μπορούμε να μην προχωρήσουμε σε ένα νέο μισθολόγιο; Μπορούμε να μην άρουμε τις μισθολογικές ανισότητες; Υπάρχουν στελέχη που διαθέτουν τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα και τις δεξιότητες αλλά λόγω του διορισμού τους σε άλλο υπουργείο αμείβονται με τεράστιες διαφορές. Ενδεικτικά θα σας πω: ο νεοεισερχόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων που προβλέπονται για το συγκεκριμένο υπουργείο, λαμβάνει περί τα 1.365 ευρώ μηνιαίως, τη στιγμή που ο ίδιος υπάλληλος θα ελάμβανε, εφόσον διοριζόταν στο υπουργείο Οικονομικών, 2.309 ευρώ. Ο ίδιος υπάλληλος ύστερα από 17 χρόνια υπηρεσίας θα λαμβάνει στο μεν υπουργείο Παιδείας 1.726 ευρώ, στο δε υπουργείο Οικονομικών 3.194 ευρώ. Και αυτή η ανισότητα υπονομεύει ακόμη περισσότερο αυτό που ανέφερα και πριν, το κίνητρο για πρόοδο και παραγωγικότητα. Το νέο μισθολόγιο αποτελεί την προϋπόθεση για την κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ των υπηρεσιών, την άρση αδικιών και την εξάλειψη των φαινομένων "συνωστισμού" σε καλά αμειβόμενες υπηρεσίες και ερήμωσης των υπολοίπων».
Ο συμπαθής κατά τ' άλλα υπουργός, δεν μας αναφέρει ποια κυβέρνηση θέσπισε αυτές τις ανισότητες και αδικίες.

ΑΕΙ. ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"
Μονόδρομος η σύγκρουση

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

    Στην ατζέντα κάθε έτους η 3η Δεκέμβρη έχει καθιερωθεί ως Εθνική Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
    Πενήντα περίπου εκατομμύρια ευρωπαίοι με αναπηρίες είναι διαφορετικοί αλλά και ίσοι με τους υπόλοιπους. Έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα στη ζωή, στον έρωτα, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην ανεξάρτητη διαβίωση, στη δημιουργία. Συχνά όμως αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση, στην κοινωνική, επαγγελματική και πνευματική ζωή. Ο αποκλεισμός αυτός είναι γεγονός ότι δεν ταιριάζει σε μια πολιτισμένη κοινωνία που στηρίζεται στην ισοτιμία και ισονομία όλων των ανθρώπων.
   Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε με το νόμο 2817/2000 έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα κοινά σχολεία.
   Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολείο, στην εργασία και συνολικά στην κοινωνία αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για ουσιαστική και συστηματική προσέγγιση της εκπαίδευσής τους. Δομές εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα τα Τμήματα Ένταξης μέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία για διάφορες κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες, τα Προγράμματα συνεκπαίδευσης, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες,κ.λ.π. υποστηρίζουν τον παραπάνω στόχο.
   Τα ερευνητικά δεδομένα της τελευταίας εικοσαετίας τεκμηριώνουν τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες και τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ένταξης στο βαθμό που δεχθούν κατάλληλη εκπαίδευση.
   Στο Ειδικό Δημοτικό  Σχολείο Καστοριάς, εκπαιδευτικοί, εξειδικευμένοι πάνω στην ειδική αγωγή, επιστημονικό προσωπικό πολλαπλών ειδικοτήτων (λογοθεραπευτής Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός) και ειδικό βοηθητικό προσωπικό διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η συστέγαση του σχολείου μας με το 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς συμβάλλει στην ένταξη των μαθητών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.
   Οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής δεν αποτελούν χώρο θεραπείας ή φύλαξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά χώρο εκπαίδευσης και μάθησης!
                                          ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
                          ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ;

ΥΠΕΠΘ
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, απέστειλε σήμερα, 01/12/2010, κείμενο εργασίας σχετικά με την αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής του εκπαιδευτικού συστήματος, στις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ), στον Σύλλογο Εργαζομένων και την Ομοσπονδία Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στα Παιδαγωγικά Τμήματα όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, ζητώντας να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι την Παρασκευή, 10/12/2010.
Εδώ επισυνάπτεται το κείμενο εργασίας. 
Σε επίπεδο περιφέρειας (Δυτ. Μακεδονίας) οι Δήμοι μειώθηκαν στο ένα τρίτο και έγιναν 12. Ο αριθμός των Βουλευτών όμως παραμένει στον υπερβολικό αριθμό των 10!!!

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

ΑΠΟ "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟ ΤΟΥ ΚΥΣΠΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ
Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Περισσότερα
Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας
29.11.10
Αγαπητέ κ. Μπράτη,
Σήμερα, 29.11.10, ξεκινάει στο opengov η διαβούλευση για τον προσδιορισμό του θεσμού «Μέντορας νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού» σε σχέση με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και γενικότερα το περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δημόσιου διαλόγου, σας αποστέλλω επισυναπτόμενα τα σχετικά κείμενα και προσβλέπω στην ενεργό συμμέτοχη σας, στην διαβούλευση που θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.
Με εκτίμηση,
Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υφυπουργός Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Αναγκαιότητα θεσμού και εννοιολογικός προσδιορισμός
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ
Ερωτήματα διαβούλευσης για το θεσμό του μέντορα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχω 26 έτη υπηρεσίας και δικαιούμαι να εκφράσω "τις ανησυχίες μου", "τις υποψίες μου" και "τους φόβους μου" για το νέο θεσμό... 

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τoν Yφυπουργό Οικονομικών κ. Φ.Σαχινίδη