ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Πρόταση ομάδας εργασίας για μοριοδότηση αποσπάσεων, την αναμοριοδότηση των Σχολικών μονάδων και την αναμόρφωση των Π.Δ. για τις μεταθέσεις

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                     
 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
Συνάδελφοι,
Σας στέλνουμε το τελικό κείμενο της ομάδας εργασίας για τα κριτήρια μεταθέσεων - αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και σας παρακαλούμε αφού συνεδριάσετε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας το αργότερο μέχρι 8/4/2011 προκειμένου να διαμορφώσουμε την τελική πρόταση της Ομοσπονδίας.
Περισσότερα 

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Από το "ΕΘΝΟΣ"
Ολοήμερο ωράριο και πρόγραμμα προτείνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας
Ολοήμερο ωράριο και πρόγραμμα προτείνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, (ΕΣΥΠ), που θα συνεδριάσει μεθαύριο Τετάρτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προταθεί να αρχίζει το πρόγραμμα στα δημοτικά σχολεία στις 8 και να λήγει στις 15.00, και μέσα σε αυτό το διάστημα να συμπεριλαμβάνεται γεύμα και διαλείμματα.
Στο γυμνάσιο από 8.00 ως 16.00. Οι πρόσθετες ώρες θα περιλαμβάνουν ξένες γλώσσες, εργασίες και θέματα από το περιβάλλον, τον πολιτισμό κλπ.
Μεταξύ των στόχων είναι να εργάζεται ουσιαστικά ο μαθητής μέσα στην τάξη, ενώ είναι ενδεχόμενο και να επιμηκυνθεί η διδακτική περίοδος, για παράδειγμα να υπάρχει ένα συνεχόμενο δίωρο, όπου εκτός από τη διδασκαλία θα περιλαμβάνει και εκπόνηση εργασιών κλπ.
Προτείνεται ακόμη η δημιουργία ζωνών μαθησιακών-διδακτικών αντικειμένων που θα διδάσκονται σε ένα ή δύο χρόνια, αντί να διαχέεται η διδασκαλία τους σ΄όλη τη διάρκεια των ετών του σχολείου.
Προτείνεται επίσης να μη κλείνει το απόγευμα το σχολείο, αλλά να χρησιμοποιείται, ενδεχομένως από το δήμο, για εξωσχολικές δραστηριότητες, έτσι ώστε το σχολείο να ανοίξει μετατρεπόμενο σε ένα πραγματικά ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει και συγκεκριμένο ωράριο για κάθε μάθημα σε συνάρτηση με τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη.

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Δικαιολογητικά και έντυπα αιτήσεων για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου σύνταξης.

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 Γενικά

   Για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για κάθε παιδί. O χρόνος αυτός ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί, σε δύο (2) επί πλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε δύο (2) έτη για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος.
   Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν αφορά υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν την 21-07-2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων) αφού στο άρθρο 19 του Ν.3865/2010 που αναφέρεται στην έκταση εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
   Αν και ο εν λόγω χρόνος αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις ως «πλασματικός» λογίζεται ισοδύναμος με τις λοιπές θεμελιωτικές συντάξιμες υπηρεσίες, αφού τόσο η προσθήκη της σχετικής διάταξης στο άρθρο 11 του Π.Δ. 169/2007, όσο και ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε και τον οποίο εξυπηρετεί δεν επιτρέπει διαφορετική ερμηνεία. Άρα δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις εκπεφρασμένες σε 35α ή 50ά προσαυξήσεις του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (άρθρο 15 του Π.Δ. 169/2007).
   Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12-2010 αφού οι διατάξεις του Ν.3865/2010 σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 7 του άρθρου Μόνου του Ν. 3847/2010, ρητά προβλέπουν ότι, για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου νόμου και εξακολουθούν γι’ αυτά να ισχύει ό,τι ίσχυε πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο. Επομένως αφού για τα εν λόγω πρόσωπα, δεν περιλαμβανόταν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους (θεμελίωση δικαιώματος κλπ), αναγνώριση και προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών, η διάταξη της παρ. 12 για την αναγνώριση/προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών δεν αφορά τα πρόσωπα (γονείς) που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Άλλωστε για τα πρόσωπα αυτά δεν διαψεύδεται καμία συνταξιοδοτική προσδοκία.

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Ενημερωτικό Σημείωμα: Επιλογή Σχολικών Συμβούλων

Αθήνα 28-3-2011
Για την πλήρωση με επιλογή 300 θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και 70 θέσεων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής έχουν υποβληθεί 1.143 αιτήσεις δασκάλων και 158 νηπιαγωγών.
Έως σήμερα, χωρίς να γνωρίζουμε τους ακριβείς λόγους, δεν έχει γίνει προκήρυξη για την πλήρωση των 18 θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής, καθώς επίσης δεν ανακοινώθηκε και η κατανομή θέσεων ανά περιφέρεια.
Με βάση το άρθρο 19 του Ν.3848/2010 το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων έπρεπε να συνεδριάσει εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπονταν στην προκήρυξη (18/3/2011) και να επιλέξει τους υποψήφιους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής. Στη συνέχεια θα έπρεπε να καταρτίσει σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες τους οποίους να κοινοποιήσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου και η οποία με τη σειρά της να τους κοινοποιήσει στους υποψήφιους για να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των πινάκων εντός 5 ημερών από την κοινοποίησή τους.
Δυστυχώς ο προβλεπόμενος χρόνος εκπνέει (Δευτέρα 28/3/2011) και έως σήμερα Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων δεν έχει συγκροτηθεί. Ξεκινά η διαδικασία επιλογής με παρέκκλιση των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία.
Εύλογα δημιουργούνται ερωτηματικά γι' αυτήν την καθυστέρηση:
•Ψάχνουν και δε βρίσκουν εντολοδόχους;
•Σκέπτονται να ακολουθήσουν παράτυπες διαδικασίες, όπως έγινε στις Επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης το καλοκαίρι του 2010, όπου στο τέλος θριάμβευσε η αναξιοκρατία, ο κομματισμός, η ημετεροκρατία και η φαυλότητα;
Ελπίζω πως η πολιτική ηγεσία θα κατανοήσει την αναγκαιότητα αξιοκρατικών επιλογών Σχολικών Συμβούλων για να μην απαξιωθεί κι αυτός ο θεσμός.
Με βάση τις εξελίξεις θα σας ενημερώνω, γιατί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιλογής Σχολικών Συμβούλων δεν υπάρχει.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλης

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Αλλάζει η ώρα

σε ισχύ η θερινή ώρα από τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής

Μπροστά τα ρολόγια
Μία ώρα μπροστά θα πρέπει να μετακινηθούν οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα της Κυριακής, 27 Μαρτίου καθώς τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα.

Έτσι, στις 3 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν και να δείχνουν 4 το πρωί.

Πώς και πότε γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου

γράφει ο Γιώργος Δαμιανός
Η   25η Μαρτίου, ως ημέρα της εθνικής παλιγγενεσίας, γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα του 1838 και από τότε καθιερώθηκε με θρησκευτική ευλάβεια σε όλο το πανελλήνιο. Η καθιέρωση της εορτής οφείλεται στην επιμονή και το πείσμα του  Δημάρχου της Αθήνας Δημ. Καλλιφρονά ( 1805 – 1879). Ο Δήμαρχος ήρθε σε ρήξη με τη βαυαρική διοίκηση και συγκεκριμένα με το Υπουργείο των Εσωτερικών το οποίο δεν επιθυμούσε  έξοδα για γιορτές, όταν οι αγωνιστές δεν είχαν να φάνε. Κατά μία άλλη εκδοχή το Παλάτι, μάλλον, δεν επιθυμούσε να συνδέσει την εθνική εορτή με την Ορθοδοξία, για να μη δώσει την ευκαιρία στην Εκκλησία να καπηλευτεί την επανάσταση των Ελλήνων. Τελικά, ο Δήμαρχος θα οργανώσει μόνος του τον εορτασμό και εκ του αποτελέσματος κατάφερε να δώσει  πανηγυρική ατμόσφαιρα, που ευχαρίστησε τους 17.000 Αθηναίους, οι οποίοι κατοικούσαν, τότε, στην πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, σημαιοστόλισε την πόλη και καθάρισε τις (λιγοστές) πλατείες. Ο εορτασμός άρχισε την παραμονή το βράδυ με 21 κανονιοβολισμούς. Και την άλλη μέρα, Παρασκευή πρωί, ανήμερα του Ευαγγελισμού, η Αθήνα ξύπνησε με 21 νέους κανονιοβολισμούς. Αριθμός συμβολικός , που συνδυάζεται με το ’21 της επαναστασης. Άρχισαν, έπειτα, να χτυπούν πανηγυρικά οι καμπάνες των εκκλησιών.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΠΙΣΩ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

Την επιστρέφουν πίσω
«Απαράδεκτη» η επιστολή Διαμαντοπούλου περί αναπλήρωσης διδακτικών ωρών, λένε οι δάσκαλοι
Αθήνα
Ως «απαράδεκτη» επιστρέφουν οι δάσκαλοι την επιστολή που τους έστειλε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, με την οποία τους ζητά να προτείνουν τρόπους αναπλήρωσης του διδακτικού χρόνου που έχει χαθεί λόγω καταλήψεων ή απεργιών.
«Αντί άλλης απαντήσεως η εισήγηση μου προς το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας», λέει ο πρόεδρος των δασκάλων, Κ. Μαντάς, «θα είναι η επιστροφή της επιστολής ως απαράδεκτης, γιατί αν μη τι άλλο ξεχειλίζει από υποκρισία».
Συγκεκριμένα, στην επιστολή του, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, επισημαίνει:
«Η υπουργός Παιδείας, με την επιστολή που απέστειλε στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ανακάλυψε τον "ένοχο" για την απώλεια διδακτικών ωρών στις απεργιακές κινητοποιήσεις, που πραγματοποίησαν φέτος οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και όχι στα εκατοντάδες κενά που υπάρχουν, με ευθύνη της, από την αρχή της χρονιάς στα σχολεία. Η αποστολή της επιστολής σήμερα, που οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες πήραν απόφαση για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 30 του Μάρτη, καθόλου τυχαία δεν είναι και έχει ως στόχο τον εκφοβισμό των συναδέλφων και τη συκοφάντηση του κινήματος των εκπαιδευτικών»
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνεδρίασή του στις 21/3/2011 και αφού έλαβε υπόψη του την ολομέτωπη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί από κυβέρνηση-Ε.Ε.-Τρόικα ενάντια στο σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών, μορφωτικών και οικονομικών δικαιωμάτων τους αποφάσισε:
την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 30 του Μάρτη 2011 μαζί με την ΟΛΜΕ, ΟΕΝΓΕ και άλλους κλάδους εργαζομένων, με αιτήματα αιχμής:
•Όχι στο Νέο Σχολείο, στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις-υποβιβασμούς σχολείων, την κατάργηση των Διδασκαλείων, την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
•Όχι στο νέο μισθολόγιο λαιμητόμο και τη σύνδεση μισθού-παραγωγικότητας.
•Να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΑΔ ώστε να εξασφαλιστεί δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους δικαιούχους.
•Να πληρωθούν τώρα οι αναπληρωτές του ΕΣΠΑ.
•Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων ΤΩΡΑ.
ΤΟ Δ.Σ.

Η ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΤΗΣ;

Μία περίεργη επιστολή της Υπουργού Παιδείας προς τον Πρόεδρο της ΔΟΕ, θα δυναμιτίσει ακόμη περισσότερο τις ήδη διαταραγμένες σχέσεις κυβέρνησης και εκπαιδευτικών.
Η επιστολή

Η απάντηση του Προέδρου της ΔΟΕ
ΔΗΛΩΣΗ
με αφορμή την επιστολή της Υπουργού Παιδείας
Η Υπουργός Παιδείας - με την επιστολή που απέστειλε σήμερα στις Eκπαιδευτικές Ομοσπονδίες - ανακάλυψε τον "ένοχο" για την απώλεια διδακτικών ωρών στις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν φέτος οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και όχι στα εκατοντάδες κενά που υπάρχουν, με ευθύνη της, από την αρχή της χρονιάς στα σχολεία.
Η αποστολή της επιστολής σήμερα, που οι Eκπαιδευτικές Ομοσπονδίες πήραν απόφαση για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 30 του Μάρτη, καθόλου τυχαία δεν είναι και έχει ως στόχο τον εκφοβισμό των συναδέλφων και τη συκοφάντηση του κινήματος των εκπαιδευτικών.
Αντί άλλης απάντησης η εισήγησή μου προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα είναι η επιστροφή της επιστολής ως απαράδεκτης, γιατί αν μη τι άλλο ξεχειλίζει από υποκρισία.
Κομνηνός Μαντάς
Πρόεδρος Δ.Ο.Ε.

Αγαπητέ, Πρόεδρε, γιατί δεν αναφέρεις στη δήλωσή σου ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις ήταν ελάχιστες;  Στη μεγάλη απεργία του 2006 αναπληρώθηκαν οι χαμένες ώρες; Μήπως και συ θέλεις να πιστέψουμε ότι φέτος ο κλάδος απήργησε περισσότερες μέρες από τα προηγούμενα χρόνια;
Και εν πάσει περιπτώσει από πού προκύπτει ότι πρέπει να ζητάμε την άδεια της υπουργού για τις απεργιακές κινητοποιήσεις;
ΛΙΓΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

"Η παρούσα βάση πληροφοριών  ειδικής φυσικής αγωγής είναι η πρώτη που δημιουργείται στην Ελλάδα, με σκοπό την  καλύτερη σύνδεση της τριτοβάθμιας με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση και την παροχή εκπαιδευτικής στήριξης στους καθηγητές αλλά και τους φοιτητές  φυσικής αγωγής που προβληματίζονται και έχουν την διάθεση να προσφέρουν στους  μαθητές με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα πλαίσια της τυπικής ή  ειδικής τάξης.
Για πληρέστερη ενημέρωση

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο.Λ.Μ.Ε.  -  Δ.Ο.Ε.

THN ETUCE,
THN EDUCATION INTERNATIONAL
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα ανακοίνωσε, χωρίς καμία ουσιαστική διαπραγμάτευση με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία, την συγχώνευση ή κατάργηση 1933 σχολείων στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή συγχωνεύονται 1523 σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 410 σχολεία στη δευτεροβάθμια . Μετά από αυτές τις αλλαγές θα καταργηθούν οριστικά 1056 σχολεία. Ειδικότερα καταργούνται 851 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σύνολο 10.798 (ποσοστό 7,8 %), και 205 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σύνολο 3.185 (ποσοστό 6,5 %).
Με την απόφαση αυτή τυπικά και ουσιαστικά η κυβέρνηση κήρυξε σε διωγμό τη δημόσια εκπαίδευση. Επιβάλλει την πολιτική του Δ.Ν.Τ. στο δημόσιο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε πως δεν θα ανεχτούμε να θυσιάζεται η δημόσια εκπαίδευση στην πολιτική της διάλυσης των κοινωνικών αγαθών που επιβάλλει το Δ.Ν.Τ. και η τρόικα. Τα «παιδαγωγικά» κριτήρια που επικαλείται η Υπουργός Παιδείας στην πραγματικότητα είναι μόνο λογιστικά και οικονομικά. Όμως η εκπαίδευση δεν είναι οι αριθμοί.
Οι επιπτώσεις αυτής της κατάργησης θα είναι δραματικές στην ποιότητα της εκπαίδευσης και θα επιφέρει την απώλεια 3000 θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών.
Κάνουμε έκκληση σε όλες τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών της Ευρώπης και του κόσμου να εκδώσουν ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα μας να ακυρωθεί αυτή η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα.
Για τα Δ.Σ.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από το "ΕΘΝΟΣ"
Ξεκίνησαν, κυρίως στην Περιφέρεια, καταλήψεις ή αποχές από μαθητές, πολλές φορές με την παρότρυνση των γονέων τους. Παραστάσεις διαμαρτυρίας δασκάλων και καθηγητών την Παρασκευή. Πρόταση της ΟΛΜΕ για 24ωρη απεργία στις 30 Μαρτίου
Εντείνονται οι αντιδράσεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών με αφορμή τις συγχωνεύσεις σχολείων.
Ηδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν διάσπαρτες καταλήψεις σχολείων σε όλη τη χώρα -αν και ο αριθμός μέχρι στιγμής είναι μικρός-, οι οποίες πολλές φορές γίνονται με την ανοχή ή και την παρότρυνση γονέων. Από την πλευρά τους οι ομοσπονδίες δασκάλων και καθηγητών έχουν προγραμματίσει για την Παρασκευή παραστάσεις διαμαρτυρίας στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης όλης της χώρας, ενώ για τη διευκόλυνση των συναδέλφων τους έχουν κηρύξει στάση εργασίας.

Η Χρ. Χριστοφάκη και η υφυπουργός Παιδείας Ε. Χριστοφιλοπούλου

Εξάλλου, το Σάββατο θα συζητηθεί η πρόταση του ΔΣ της ΟΛΜΕ για 24ωρη απεργία στις 30 Μαρτίου από την ολομέλεια των προέδρων των τοπικών συλλόγων.
Χθες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί από τον Δήμο Σαρωνικού πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας αντιδρώντας στην κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά. Στη διαμαρτυρία έδωσε το «παρών» και η σύζυγος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου και πρώην υποψήφια για τον Δήμο Σαρωνικού, Χριστίνα Χριστοφάκη.
Μάλιστα, μετά τη διαμαρτυρία η κ. Χριστοφάκη μαζί με αντιπροσωπεία γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών συναντήθηκε με την αρμόδια υφυπουργό Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, στην οποία έθεσαν τις ενστάσεις τους για την κατάργηση του γυμνασίου.
Κατά τα λοιπά έχουν αρχίσει δειλά δειλά οι πρώτες καταλήψεις σχολείων, κυρίως στην Περιφέρεια. Καταλήψεις ή αποχή των μαθητών από τα μαθήματα εντοπίζονται σε Αττική, Κρήτη, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και σε πόλεις όπως η Φλώρινα, η Καστοριά και τα Γρεβενά. Για το ίδιο θέμα αναβρασμός επικρατεί στην πόλη της Φιλιππιάδας μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για τη συγχώνευση των δύο γυμνασίων, των λυκειακών τάξεων που λειτουργούν στην περιοχή, καθώς και σχολείων της πρωτοβάθμιας.

ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Διαμαρτυρία στα Τέμπη
Καταλαμβάνοντας το οδόστρωμα διαμαρτυρήθηκαν χθες γονείς και μαθητές για τις συγχωνεύσεις σχολείων στον δήμο Τεμπών Λάρισας.
Για περίπου μία ώρα μαθητές, γονείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαδήλωσαν αποκλείοντας τον δρόμο, ενώ παράλληλα σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, προκειμένου να περνούν ελεύθερα όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Γονείς και μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάργηση του γυμνασίου Μακρυχωρίου, το οποίο συγχωνεύεται με το γυμνάσιο Γόννων, αλλά και την κατάργηση του λυκείου Γόννων και τη συγχώνευσή του με το λύκειο Μακρυχωρίου.
Νωρίτερα επέδωσαν το ψήφισμα διαμαρτυρίας τους τόσο στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, όσο και στην περιφερειακή διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνα Πράντζου.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΟΕ ΚΑΙ ΟΛΜΕ

Από την "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"
Μετά τις ανακοινώσεις του υπουργείου, οι ηγεσίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις: Δημήτρης Πεππές, πρόεδρος της ΟΛΜΕ:«Αποδοκιμάζουμε την απόφαση υπουργείου αλλά και τον αδιαφανή τρόπο με τον οποίο λειτούργησε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Η ερήμωση της υπαίθρου, το χάσιμο χρόνου και ο κίνδυνος ατυχημάτων για τους μαθητές, η κατάργηση εκατοντάδων θέσεων εκπαιδευτικών και η μετακίνησή τους σε άλλες σχολικές μονάδες και τέλος η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Μνημονίου στην εκπαίδευση».
Κομνηνός Μαντάς, πρόεδρος της ΔΟΕ:
«Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε μαζικές συγχωνεύσεις-καταργήσεις εκατοντάδων σχολείων, με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων έξω από κάθε παιδαγωγική λογική.
Δεν έλαβε υπ' όψιν το δύσβατο των περιοχών και την ταλαιπωρία που θα υποστούν πεντάχρονοι μαθητές που πρέπει να μετακινούνται για πάνω από 40 χιλιόμετρα ημερησίως».

Συγχωνεύσεις - υποβιβασμοί - καταργήσεις Σχολικών Μονάδων

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Ο ΝΕΟΣ "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ" ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Από τα 43 Δημοτικά Σχολεία του Νομού μας καταργήθηκαν 14, ποσοστό 32,5%.
Από τα 48 Νηπιαγωγεία του Νομού μας καταργήθηκαν 11, ποσοστό 22,9%.
Και μία σημαντική λεπτομέρεια που θα απασχολήσει ΠΥΣΠΕ και συναδέλφους.
Μπορεί το Υπουργείο στην απόφασή του να αναφέρει συγχωνεύσεις, αλλά ουσιαστικά έχουμε καταργήσεις Σχολικών Μονάδων. Στις καταργήσεις όμως, κρίνονται υπεράριθμοι οι συνάδελφοι των σχολείων που καταργούνται ενώ στις συγχωνεύσεις κρίνονται ως υπεράριθμοι, όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται...

Υποβιβασμοί - Συγχωνεύσεις - Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ
Συγχωνεύσεις – υποβιβασμοί – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων: Η κυβερνητική «κοπτοραπτική» υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.

ΜΑΥΡΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Από την "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ * ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο νέος "σχολικός χάρτης" που ανακοίνωσε το Υπουργείο για το Νομό μας, οδηγεί στις κάτωθι απώλειες οργανικών θέσεων:
1.Από υποβιβασμούς Δημοτικών Σχολείων   επτά (7).
2.Από καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων δύο (2)  και Νηπιαγωγείων τέσσερις (4).
3.Από συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων τριάντα μία (31) και Νηπιαγωγείων εννιά (9).
Από τις παραπάνω μεταβολές θα προκύψουν υπεράριθμοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.  Αισιοδοξώ και ελπίζω, ότι θα παραμείνουν στο Νομό μας τοποθετούμενοι σε άλλες κενές οργανικές θέσεις, που έχουν προκύψει από συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων. Διαφορετικά, με βάση  το Ν.3848, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2010, ενδέχεται να μετακινηθούν και εκτός νομού  ακόμη και εκτός περιφέρειας!!! πράγμα, που ως αιρετός το απεύχομαι.
Όσο για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις που περιμένουν εναγωνίως αρκετοί συνάδελφοι, εύχομαι να διαψευστώ,  αλλά αυτές θα είναι ελάχιστες έως μηδενικές.
Ευκαιριακά σας ενημερώνω για μια ακόμη φορά τι ισχύει για τις υπεραριθμίες σήμερα.
Ενημερωτικό για υπεραριθμίες

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 1.933 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 19.ΟΟΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Από το "ΒΗΜΑ"
Ο νέος σχολικός χάρτης της χώρας Συγχωνεύσεις 1.933 σχολείων σε σύνολο 19.000 σχολικών μονάδων.
Αριθμό - έκπληξη, σχολείων που συγχωνεύονται ή καταργούνται ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το υπουργείο Παιδείας, παρουσιάζοντας τον νέο σχολικό χάρτη της χώρας. Κατά 1.056 σχολεία λιγότερα -τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται - θα βρει η επόμενη σχολική χρονιά την εκπαιδευτική κοινότητα.
Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων


Στο Νομό μας υποβιβάζονται:
1. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς από 12θέσιο σε 10θέσιο.
2. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων από 12θέσιο σε 10θέσιο.
3. Το Δημοτικό Σχολείο Οικισμού από 4θέσιο σε 2θέσιο.
4. Το Δημοτικό Σχολείο Ασπροκλησιάς από 3θέσιο σε 2θέσιο.

Στο Νομό μας καταργούνται:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Μηλίτσας και Κεισούρας.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Τσάκωνης, Δενδροχωρίου, Κλεισούρας και Αγίας Κυριακής.

Στο Νομό μας συγχωνεύονται:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΟΛΕΙΑ
1.-Κρανοχωρίου και Νεστορίου  σε 4θέσιο Νεστορίου.
2.-Γέρμα, Βογατσικού, Αμπελοκήπων και Κωσταραζίου σε 6θέσιο Κωσταραζίου.
3.-Βασιλειάδας και Κορησού σε 6θέσιο Κορησού.
4.-Πενταβρύσου και Χιλιοδένδρου σε 6θέσιο Χιλιοδένδρου.
5.-Καλοχωρίου και Κολοκυνθούς σε 6θέσιο Κολοκυνθούς.
6.-Κορομηλιάς και 2ο Μανιάκων σε 2ο 6θέσιο Μανιάκων.
7.-Ιεροπηγής, Αγίας Κυριακής και Οινόης σε 4θέσιο Οινόης.
8.-Δενδροχωρίου και Μεσοποταμίας σε 12θέσιο Μεσοποταμίας.
9.-1ο και 8ο Καστοριάς σε 1ο-8ο 8θέσιο Καστοριάς.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1.-Ιεροπηγής και Οινόης σε 1θέσιο Οινόης.
2.-Κρανοχωρίου και Νεστορίου σε 1θέσιο Νεστορίου.
3.-Κορομηλιάς και 3ο Μανιάκων σε 3ο 1θέσιο Μανιάκων.
4.-Ποριάς και Χιλιοδένρου σε 1θέσιο Χιλιοδένδρου.
5.-Γέρμα, Βογατσικού και Κωσταραζίου σε 1θέσιο Κωσταραζίου.
6.-1ο Καστοριάς και 8ο Καστοριάς σε 1ο-8ο 2θέσιο Καστοριάς


Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συγχωνεύτηκαν:
Γυμάσια Γάβρου και Μανιάκων σε Γυμνάσιο Μανιάκων
Γυμνάσια Χιλιοδένδρου και Πενταβρύσου σε Γυμνάσιο Πενταβρύσου.
Γυμνάσια Κωσταραζίου και Βογατσικού σε Γυμνάσιο Βογατσικού.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ: ΣΤΙΣ 17 ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥΣ

Από το "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ"
Φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, την Πέμπτη 17 Μάρτη, θα διαδηλώσουν ενάντια στην Παιδεία της «αγοράς», που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Η Εκτελεστική Γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) και η Γραμματεία του Συντονιστικού Αγώνα Σχολείων Αθήνας (ΣΑΣΑ) καλούν σε συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 12 το μεσημέρι στην Ομόνοια. Στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητές και οι σπουδαστές θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Χημείου, στις 12.30 το μεσημέρι, ενώ οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στο Αγαλμα Βενιζέλου την ίδια ώρα. Μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές θα ενωθούν σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο.
Περισσότερα

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Φάμπρικα διδακτορικών έναντι... 8000 ευρώ

Από το "ΕΘΝΟΣ"
Διαστάσεις έχει πάρει η απόκτηση από εκπαιδευτικούς πλαστών μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων έναντι αδράς αμοιβής. Η φάμπρικα έχει στηθεί για να αποκτούν οι επιτήδειοι τα μόρια, που τους εξασφαλίζουν διευθυντικές θέσεις.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ

Διορισμοί εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τον τρόπο και τον αριθμό των διορισμών των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τη σχολική χρονιά 2011-2012, σας ενημερώνω τα εξής:

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί όλους τους συναδέλφους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς και ώρα 8:00μ.μ..

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Τα σχολεία των Δήμων Ορεστίδος και Νεστορίου, αύριο, θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα

Τα σχολεία των Δήμων Ορεστίδος και Νεστορίου, με απόφαση των Δημάρχων, για αύριο Τετάρτη 9 Μαρτίου, θα ανοίξουν 9:15 λόγω παγετού.
Για το Δήμο Καστοριάς ακόμη δεν ελήφθη απόφαση.
Τελικά με απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καστοριάς θα  ανοίξουν κανονικά!!!
Κύριοι Δήμαρχοι, ο Νομός Καστοριάς είναι πολύ μικρός σε έκταση και οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συμφωνείτε ομόφωνα για το πότε θα κλείνουν τα σχολεία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τρεις Δήμαρχοι είστε και δεν μπορείτε να συντονιστείτε. Επιτέλους λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.
Με εκτίμηση

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΕΦΥΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΗΣ

'Εφυγε σήμερα και πρόωρα από τη ζωή, ο συνάδελφος Στάθης Ζαρομυτίδης, προϊστάμενος του 1ου Γραφείου Νεστορίου.
Ο Στάθης Ζαρομυτίδης, αγωνιστής και ιδεολόγος, για 35 χρόνια υπηρέτησε τη Δημόσια Εκπαίδευση, το Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με εντιμότητα και εργατικότητα.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του μετά των δικαίων.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη 8 Μαρτίου και 2:00μ.μ.στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη γενέτειρά του ΟΙΝΟΗ.
Τιμώντας τη μνήμη του, με εισήγηση της περιφερειακής διευθύντριας, κ. Ζυγούρη και απόφαση των τριών δημάρχων του νομού μας, όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αύριο Τρίτη 8 Μαρτίου, θα παραμείνουν κλειστά.

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Από την "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
Μείωση προϋπολογισμού-εκπαιδευτικών, "πάγωμα" στις παρατάσεις αποσπασμένων.
Περισσότερα

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Η ΠΑΛΙΑ-ΠΟΥΛΙΑ, ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΡΕΣΤΩΝ

Από το προσωπικό μου αρχείο
Πηγή:Τοπική Εφημερίδα "Η ΟΡΕΣΤΙΣ"
Του Ανδρέα Σεμάση
Το έθιμο της Πάλια-Πούλιας έλκει την καταγωγή του από την παγανιστική πυρολατρεία και τις πανάρχαιες εθιμικές εκδηλώσεις, που αναφέρονταν στο θεό Πάνα.
Η Πάλια-Πούλια είναι η συμβολική απεικόνιση του αστερισμού της εφτάστερης Πλειάδας (της Πούλιας). Είναι ο αστερισμός των εφτά θυγατέρων του Άτλαντα και της Πλειόνης (Ταϋγέτη, Ηλέκτρα, Αλκυόνη, Αστερόπη, Κελαινώ, Μαία και Μερόπη).
 Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι Πλειάδες ανακάλυψαν το άσμα - το τραγούδι- και τις νυχτερινές γιορτές. Η Πάλια-Πούλια είναι καθαρότατα ελληνική ονομασία. Είναι ευκρινέστατα ένα κατάλοιπο των αρχαίων Ορεστών. Πιθανότατα πρόκειται για εθιμικό δρώμενο, που συνυπήρχε μαζί με άλλες γιορταστικές εκδηλώσεις, που ήταν νυχτερινές, αφιερωμένες από τους Ορέστες στις εφτά αδελφές θεές, τις Πλειάδες!...
Πέρασε και αυτό στο χριστιανικό ελληνορθόδοξο τρόπο ζωής μαζί με πολλά αρχαοελληνικά έθιμα και δρώμενα. Η αρχαιοελληνική πολυθεΐα είχε πολλή ομορφιά και με τις ανθρωπιστικές της προεκτάσεις αντιμαχόταν το κακό.
Οι νεοέλληνες τις Πλειάδες τις ονόμασαν Πούλια. Συνάγεται από όσα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία γνωρίζουμε, ότι οι Χριστιανοί από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, που συγκρότησαν την ελληνική κοινότητα της Χρούπιστας (σημ. Άργος Ορεστικό) υιοθέτησαν την πυρά των Πλειάδων και την ονόμασαν Πάλια-Πούλια..."έστι μεθερμηνευόμενον αρχαίες Πλειάδες".
Η Πάλια-Πούλια είναι το εξέχον αποκριάτικο εθιμικό δρώμενο του Άργους Ορεστικού. Γι΄αυτό το λόγο γινόταν γενική επιστράτευση του παιδόκοσμου της γειτονιάς για το μάζεμα, μεταφορά και φύλαξη των αγκαθιών της Πυράς.
Το στήσιμο της Πάλια-Πούλιας (Παλιαπούλιας), που γινόταν συνήθως παραμονή της Αποκριάς, δεν είναι (ήταν) μια απλή συσσώρευση των αγκαθιών και των άλλων καυσίμων. Η Πάλια-Πούλια κτιζόταν! Στερεωνόταν πρώτα ο κορμός ενός ιστού και τριγύρω του στρώνονταν και διαδοχικά πατιούνταν τα αγκάθια, τα οποία αν δεν ήταν καλά πατημένα, δεν καίγονταν. Σχηματίζονταν έτσι ένας αγκάθινος κώνος μεγάλων διαστάσεων.
Υπήρχε ανταγωνισμός, όχι ποια γειτονιά θ' άναβε πρώτη την Πάλια-Πούλια της, αλλά ποια θα την άναβε τελευταία. Αργότερα οι γειτονιές ανταγωνίζονταν ποια Πάλια-Πούλια θα είναι μεγαλύτερη σε όγκο και μέγεθος.Οι φλόγες έφταναν ως είκοσι μέτρα ύψος...
Στο μεταξύ καίγονταν όλα τ' αγκάθια της Πάλια-Πούλιας κι απόμενε μόνο η ζιάρη, όπως ονόμαζαν τα πυρωμένα κάρβουνα. Τότε το αντέτι, δηλαδή η παράδοση, απαιτούσε, να πηδήσουν πάνω από τα καπνίζοντα ακόμη κάρβουνα όλοι οι νέοι άνδρες!... Αυτό γινόταν, για καούν οι πειρασμοί του φαλού...
Αφού τελείωναν τα πηδήματα, η αποκριάτικη σύναξη αραίωνε.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Καστοριάς, σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς στις 8:00μμ, ενόψει της Ολομέλειας των προέδρων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011 και θα καθοριστεί η παραπέρα πορεία του κλάδου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.  
 Τις αποφάσεις για το μέλλον μας,  θα τις πάρουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 
Συμμετέχουμε μαζικά και ενεργά στην έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

 Από "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"
Μάνατζερ αλλά και αξιολογητές, που θα διοικούν με κριτήρια ιδιωτικού δικαίου, με αυξημένες αρμοδιότητες και προσόντα, είναι ο καινούργιος ρόλος που εισάγει για τους διευθυντές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων το υπουργείο Παιδείας στο νέο σχολείο που δημιουργεί.

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(για τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών)
 σύμφωνα με τα ΠΔ50/96 και 100/97*
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με αφορμή τις επικείμενες μεταβολές που θα προκύψουν από τις καταργήσεις, υποβιβασμούς και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θεωρώ επιβεβλημένο να σας ενημερώσω και πάλι, ό,τι ισχύει σήμερα για τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών.
1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

     Ήδη έχουν κατατεθεί, στην περιφερειακή διεύθυνση δυτικής Μακεδονίας από τους διευθυντές εκπαίδευσης και των τεσσάρων νομών, οι τελικές προτάσεις σχετικά με τις καταργήσεις σχολικών μονάδων.
    Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 1566/85, οι δημοτικές επιτροπές παιδείας εισηγούνται μεταξύ  άλλων την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Φέτος, όμως, οι εν λόγω προτάσεις, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, αφού το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο ακόμη, στο πλαίσιο του σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2011-2012, τη δημιουργία νέου σχολικού χάρτη με λιγότερα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.
     Για το λόγο αυτό όρισε και αναλυτικούς άξονες, όπως, (η εξέλιξη μαθητικού δυναμικού την τελευταία 5ετία και ως το 2013, χιλιομετρική απόσταση, κτιριακές υποδομές, γνώμη της τοπικής κοινωνίας). Εύλογα όλα αυτά έχουν προκαλέσει την έντονη ανησυχία γονιών και εκπαιδευτικών, κυρίως, για το εύρος των επικείμενων μεταβολών.
    Οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών σε ολόκληρη τη χώρα είναι έντονες, άλλες δίκαιες και άλλες  άδικες. Μάλιστα οι εκπρόσωποι των Δήμων και των Συλλόγων γονέων-κηδεμόνων χαρακτηρίζουν τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων πρόχειρες, βεβιασμένες ενίοτε και μεθοδευμένες...
   Για το λόγο αυτό η Υπουργός Παιδείας προσκάλεσε τους νεοκλεγέντες "Καλλικρατικούς" Δημάρχους σε σύσκεψη, για να τους πείσει, προφανώς,  να είναι θετικοί στο νέο "Σχολικό Καλλικράτη" που οραματίζεται το Υπουργείο Παιδείας.
Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση θα μπορούσε να πείσει  τις τοπικές κοινωνίες για τις αγαθές προθέσεις της, αν είχε εφαρμόσει "Καλλικράτη" αφ΄ενός στο κοινοβούλιο, μειώνοντας τον υπερβολικό αριθμό των Βουλευτών,  και αφ' ετέρου  στο Υπουργικό Συμβούλιο, μειώνοντας τον υπερβολικό αριθμό των μελών του.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
    Δυστυχώς,  όλα σχεδιάζονται και αποφασίζονται εκ του προχείρου και ως εκ τούτου η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων  είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα την παράταση της αγωνίας και της ταλαιπωρίας των εκπαιδευτικών, αφού οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις θα καθυστερήσουν.
   Για μια ακόμη φορά τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης από την πλευρά της πολιτείας αντιμετωπίζονται με προχειρότητα, πειραματισμούς, καθυστερήσεις και αναβολές.
Η αγωνία συνεχίζεται, επιβάλλεται να συνεχιστούν και οι αγώνες...