ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Η Βουλευτής Σταυρούλα Ξουλίδου, υπέβαλε προς τους αρμόδιους υπουργούς δύο αντικρουόμενες ερωτήσεις για τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τη Β/θμια στην Α/θμια…

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η ίδια βουλευτής ζητούσε στοιχεία για το πώς πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω μετατάξεις και σήμερα ρωτά, γιατί δεν τοποθετούνται οι μεταταχθέντες σε οργανικές θέσεις!

Παρασκευή, 04 Ιούλιος 2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Οργανικές θέσεις για τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που μετατάχτηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Κύριε Υπουργέ,
Όπως ίσως γνωρίζετε, από τον Αύγουστο του 2013 έως σήμερα περί τους 4.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούσαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναγκάστηκαν να μεταταχτούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί που υποχρεώθηκαν σε αυτές τις μετατάξεις προέρχονται από τους κλάδους Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, Πληροφορικής, Φυσικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών, Μουσικής και Θεατρικών Σπουδών. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 οι καθηγητές των παραπάνω ειδικοτήτων κάλυψαν λειτουργικά κενά, υπηρετώντας συχνά μέχρι και σε επτά σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά παράβαση της νομοθεσίας, η οποία προβλέπει μέχρι πέντε σχολικές μονάδες. 
Και παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε δεσμευτεί για τη δημοσιοποίηση των μορίων κατάταξης καθώς επίσης και για την τοποθέτηση σε οργανική θέση, μέχρι σήμερα τα παραπάνω δε έχουν πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που υποχρεωτικά μετατάχτηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν μετάθεση για το σχολικό έτος 2013-2014, γεγονός που για πρώτη φορά συμβαίνει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και οδηγεί σε εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων. 
Ως εκ τούτου, καταστρατηγούνται στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών που μετατάχτηκαν, ισοπεδώνεται η ίση μεταχείρισή τους έναντι των υπολοίπων συνάδελφων τους εντός του εργασιακού περιβάλλοντός τους, ενώ ταυτόχρονα δεν εξασφαλίζεται η εργασιακή τους πορεία στο ελληνικό Δημόσιο Σχολείο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η προκληθείσα εργασιακή ανασφάλεια δυσχεραίνει τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο στον οποίο καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Προτίθεστε να δημοσιοποιήσετε άμεσα τα μόρια κατάταξης;
2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να τοποθετηθούν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί σε οργανικές θέσεις;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Σταυρούλα Ξουλίδου

Η ερώτηση του περασμένου Φεβρουαρίου
28/2/2014
Την Άμεση κοινοποίηση του αξιολογικού πίνακα κατάταξης με τη μοριοδότηση των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ζητά με ερώτηση και αίτηση εγγράφων προς τους συναρμόδιους υπουργούς παιδείας και διοικητικής Μεταρρύθμισης, στη Βουλή, η Βουλευτής Σταυρούλα Ξουλίδου.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Κύριοι Υπουργοί,
συνεχίζονται κατά τρόπο προκλητικό, οι αδιαφανείς διαδικασίες για την υποχρεωτική μετάταξη εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την αριθμ. 111966/Δ2/13.8.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί καθορισμού του αριθμού του πλεονάζοντος προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.», με την αριθμ. 111967/Δ2/13.8.2013 «Περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε διοικητικές θέσεις φορέων των Υ.ΠΑΙ.Θ.» Υπουργική απόφαση και με την αριθμ. 119655/Δ1/30.8.2013 (ΦΕΚ 986 τ. Γ΄ / 3-9-2013) Υπουργική Απόφαση και με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκαν υποχρεωτικές μετατάξεις των εκπαιδευτικών από την Β/βάθμια στην Α/βάθμια, χωρίς όμως την ανακοίνωση των μορίων που συγκέντρωσαν. Αμέσως διαπιστώθηκε ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν στην πρώτη επιλογή προτίμησής τους, αν και είχαν λιγότερα μόρια από κάποιους άλλους, όπως φαίνεται από τις αιτήσεις που είχαν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι. 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που αδικήθηκαν υπέβαλαν ενστάσεις, αλλά δυστυχώς το ΥΠΑΙΘ έχει επιλέξει όλον αυτό τον καιρό το δρόμο της αδιαφάνειας και της αναξιοκρατίας, αφού σε καμιά από τις αποφάσεις, που ακολούθησαν, και αφορούσαν τις υποβληθείσες ενστάσεις (αριθ. 148440/Δ1/11-10-2013, αριθ. 148439/Δ1/11-10-2013, αριθ. 14511/Δ1/3-2-2014 και 14509/Δ1/3-2-2014) δεν έγινε κοινοποίηση των μορίων των εκπαιδευτικών. Έτσι, έγιναν δεκτές ενστάσεις εκπαιδευτικών που διαθέτουν λιγότερα μόρια από συναδέλφους τους, με αποτέλεσμα να γίνει τροποποίηση της μετάταξής τους ως προς την περιοχή και να καλύψουν θέσεις που λόγω μοριοδότησης έπρεπε να καλυφθούν από άλλους. 

Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν αδικηθεί από τις παράνομες και παράτυπες διαδικασίες που ακολούθησε το Υ.ΠΑΙ.Θ., αναγκάζονται να καταθέσουν για τρεις φορές ενστάσεις και επιπλέον να επιβαρυνθούν με το δυσβάσταχτο γι’ αυτούς κόστος της δικαστικής οδού. 

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε, κύριοι Υπουργοί: 
1. Για ποιο λόγο δεν κοινοποιήθηκε ποτέ η μοριοδότηση των αιτούντων προς μετάταξη εκπαιδευτικών;
2. Πότε θα κοινοποιήσετε τη μοριοδότηση των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών από την Β/βάθμια στην Α/βάθμια Εκπαίδευση, πότε θα διορθώσετε τα λάθη που έχουν γίνει και πότε θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματα όσων εκπαιδευτικών έχουν θιχθεί από τις αδιαφανείς και παράνομες έως τώρα διαδικασίες; 
3. Πόσες από τις 1700 ενστάσεις, που κατατέθηκαν αρχικά έχουν αξιολογηθεί και έχουν ικανοποιηθεί; 

Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε: α) τον αρχικό πίνακα αξιολόγησης με τη μοριοδότηση των αιτούντων και β) τον πίνακα όπως διαμορφώθηκε μετά τις ενστάσεις.
Η καταθέτουσα Βουλευτής
Σταυρούλα Ξουλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: