ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και για οριστική τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες του Ν. Καστοριάς


Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς αφού έλαβε υπόψη του:
Τις διατάξεις του άρθρ. 15 παρ. 6 και 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρ. 13 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ. Α’)
Τη με αριθ. 19/15-7-2014 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς με θέμα «προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών»

Κ Α Λ Ε Ι
Α. Όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης.

Β. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση το Μάιο.(9 Δάσκαλοι και μία Φυσικής Αγωγής)

Γ. Τους εκπαιδευτικούς που πήραν μετάθεση στο Ν. Καστοριάς.(Ένας Δάσκαλος και 5 Νηπιαγωγοί)
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δηλαδή από Τετάρτη 16-7-2014 έως και Τρίτη 22-7-2014 στις 11:30 π.μ., να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωινό και ολοήμερο τμήμα σχολικής μονάδας.

Οι δηλώσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς και στη διοικητικό υπάλληλο κα Ματούση Αγγελική (2467055261) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Α. Οι κενές οργανικές θέσεις ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
4ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
5ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2
1ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
2
2ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1
4ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1
1ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
1
Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΟΥ
1
Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
1
Δ.Σ. ΤΟΙΧΙΟΥ
1
Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
2
ΣΥΝΟΛΟ
13

Β. Οι κενές οργανικές θέσεις ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
2ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
ΚΟΡΗΣΟΥ
1
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
1
ΤΟΙΧΙΟΥ
1
ΣΥΝΟΛΟ
4

Γ. Το οργανικό κενό Φυσικής Αγωγής στο 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Δ. Οι κενές οργανικές θέσεις ΜΟΥΣΙΚΗΣ(ΠΕ16)
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
6/θ Δ.Σ.  ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
1
 1ο 8/θ  Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1
 2ο 8/θ Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1
 2ο 6/θ  Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
 7ο 6/θ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
5


ΕΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
1ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)
1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4
3ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1
1ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
2ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
3ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
5ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
9ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
ΚΟΡΗΣΟΥ
1
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
1
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
1ο ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
1

Δεν υπάρχουν σχόλια: