ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Διευκρινίσεις επί διευκρινίσεων και ενστάσεις επί ενστάσεων!

Η αξιοπρέπεια δεν πωλείται και ούτε αγοράζεται... 
Λέτε να εκδώσει ο υπουργός διευκρίνιση όσον αφορά τη διαδικασία της συνέντευξης για όσους έχουν πιστοποίηση ξένης γλώσσας, ώστε μέρος της συνέντευξής τους να πραγματοποιηθεί στη γλώσσα που έχουν πιστοποιηθεί; Εκτιμώ πως οι περισσότεροι θα τρέξουν στις Διευθύνσεις να αποσύρουν τον τίτλο πιστοποίησης!
Καλό Καλοκαίρι!

Και νέες διευκρινίσεις για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. 

Ειδικότερα οι διευκρινίσεις, έχουν ως εξής:
1. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας για τις θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33, καθώς και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π..
Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ., μπορούν να είναι υποψήφιοι για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον έχουν δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου.».
Αν υποψήφιος είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου δασκάλων ή εκπαιδευτικός του π.δ. 323/1993 και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας τόσο για Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όσο και για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλει δύο (2) αιτήσεις μαζί με φακέλους υποψηφιότητας, μία για την υποψηφιότητά του σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. (σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και μία για την υποψηφιότητά του για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (είτε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά, είτε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει η σχολική μονάδα που υπηρετεί ).
Αν υποψήφιος είναι εκπαιδευτικός κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας τόσο για Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όσο και για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλει δύο (2) αιτήσεις μαζί με φακέλους υποψηφιότητας, μία για την υποψηφιότητά του σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ( στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ) και μία για την υποψηφιότητά για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ( σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ).
Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις ο υποψήφιος, ταυτόχρονα με τη δήλωση προτίμησης θα πρέπει να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση και στις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει ποια από τις δύο αιτήσεις που έχει υποβάλει επιθυμεί να κριθεί κατά προτεραιότητα.
2. Υποψήφιος που έχει υποβάλει δύο αιτήσεις υποψηφιότητας και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει η σχολική μονάδα που υπηρετεί, κατά παράβαση των διατάξεων, δεν γίνεται δεκτή στη διαδικασία επιλογής καμία από τις δύο
3. Προκειμένου να υπολογιστεί η βασική προϋπόθεση επιλογής της οκταετούς άσκησης διδακτικών καθηκόντων στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολογίζονται κατά προτεραιότητα τα έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες.

Αμφισβητείται η μοριοδότηση των νυν Διευθυντών διετίας 2015-2017


Εν τω μεταξύ ενστάσεις κατατέθηκαν και θα κατατεθούν σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από υποψήφιους Διευθυντές σχετικά με τη μοριοδότηση της θητείας των νυν Διευθυντών Σχολικών Μονάδων περιόδου 2015-17. Ζητούν να μη μοριοδοτηθεί η διετής θητεία των νυν διευθυντών, αφού επελέγησαν διευθυντές με αντισυνταγματικό νόμο σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας του συμβουλίου της επικρατείας.
Αναμένεται για το συγκεκριμένο θέμα να εκδοθεί νέα εγκύκλιος από το υπουργείο με νέες διευκρινίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: