ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση Σχολικών Συμβούλων για τη στελέχωση των σχολείων

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣ

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης διαμορφώνουν νέο τοπίο άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής στο οποίο καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι, μαζί με όλα τα κατά τόπους στελέχη εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και εποπτείας να εξειδικεύσουν προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι παρεμβάσεις αυτές διαμορφώνουν νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα η διαχείριση των οποίων προϋποθέτει τη συνεργασία όλων χωρίς αποκλεισμούς και προσωπικές στρατηγικές.
Προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΣΣ, με αφορμή την έναρξη και της νέας σχολικής χρονιάς και τη συνεχή αγωνία για το συντελούμενο εκπαιδευτικό έργο και τον ποιοτικό του προσανατολισμό:
• Διατρανώνει με όλες τις δυνάμεις της την ανάγκη έγκαιρης κάλυψης όλων των ωρών διδασκαλίας στην Α/θμια και στη Β/θμια, πρώτιστα από τους έχοντες τα επιστημονικά εχέγγυα και την επαγγελματική προτεραιότητα λόγω ειδικότητας και με βάση την μέχρι τώρα κείμενη νομοθεσία, ως απαραίτητη προϋπόθεση βέλτιστης άσκησης του εκπαιδευτικού έργου και διαμόρφωσης συνθηκών ανάπτυξης του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος.
• Επικαιροποιεί την πάγια θέση της για την ανάθεση των διδακτικών αντικειμένων στις αντίστοιχες ειδικότητες για την αρτιότερη επιστημονική και διδακτική τους προσέγγιση. Οι δεύτερες αναθέσεις, τόσο στην Α/θμια όσο και στην Β/θμια Εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιούνται με απόλυτη φειδώ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών, αφού εξαντληθεί κάθε προηγούμενη δυνατότητα. Στις περιπτώσεις αυτές η κάλυψη των διδακτικών αναγκών πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς που έχουν, αναμφισβήτητα, την παιδαγωγική κατάρτιση και τη γνώση, προς όφελος των μαθητών και των μαθητριών και την αποφυγή αποκλεισμών από τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων.
• Καλεί την κεντρική διοίκηση να καλύψει τις διδακτικές ώρες όλων των αντικείμενων με τους καθ’ ύλην αρμόδιους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, και να προχωρήσει στις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για την έγκαιρη στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων, βάζοντας τέρμα στα διαφορετικά εργασιακά καθεστώτα τα οποία εντείνονται τα τελευταία χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης. Το σχολείο έχει ανάγκη από μόνιμο προσωπικό και όχι από περιφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρά τις δύσκολες συνθήκες αγωνίζονται να προσφέρουν τα μέγιστα για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: