ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Τοποθετήσεις υπεράριθμων Δασκάλων σε κενές οργανικές θέσεις.


Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς με σημερινή του συνεδρίαση και
Έ χ ο ν τ α ς Υ π ό ψ η
Τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρ. 12 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ. Α’)
Τη με αριθ. 12/2-7-2013 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς, θέμα 2ο

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α. Την τοποθέτηση με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο των Δασκάλων, ως εξής:
  
  1.Μίγκος Ηλίας,   στο 4/θ Δ.Σ. Οινόης
  2.Σαπαλίδου Παρθένα,   στο 6/θ Δ.Σ. Χιλιοδένδρου
  3.Φωστηροπούλου Φρειδερίκη,   στο 6/θ Δ.Σ. Χιλιοδένδρου
  4.Βαριοζίδης Κων/νος,   στο 1ο 8/θ Δ.Σ. Καστοριάς
  5.Μανίκα Δέσποινα,   στο 2/θ Δ.Σ. Ν. Οικισμού
  6.Βόλτση Αγγελική,   στο 4ο 10/θ Δ.Σ. Καστοριάς
  7.Αθανάτου Αγγελική,   στο 1ο 10/Θ Δ.Σ. Μανιάκων
  8.Πανταζόπουλος Κων/νος,   στο 2ο 6/θ Δ.Σ. Μανιάκων
  9.Μπαμπάκου Ελένη,   στο  2ο 6/θ Δ.Σ. Καστοριάς
10.Τανοπούλου Μαρία,   στο 3ο 6/θ Δ.Σ. Καστοριάς
11.Καρανικόλας Θωμάς,   στο 4ο 10/θ Δ.Σ. Καστοριάς
12.Παπαμιχαήλ Πετρούλα,   στο 4/θ Δ.Σ. Νεστορίου
13. Κωτόπουλος Βασίλειος,   στο 6/θ Δ.Σ. Κορησού
14.Δούκας Δημήτριος,   στο 6/θ Δ.Σ. Κορησού

Β. Τη μη τοποθέτηση, είτε με αίτησή τους είτε γιατί δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις και την κρίση αυτών με όλους τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί μεταθέσεων:
1.Δουλγέρης Ιωάννης
2.Δημητρόπουλος Χρήστος
3.Κεσκίνη Αντωνία
4.Γεωργιάδου Παρθένα
5.Γιαννίκου Ευστρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια: