ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Απολύσεις 6 εκπαιδευτικών για πειθαρχικά παραπτώματα


esos.gr
Έξι αποφάσεις με τις οποίες απολύονται ισάριθμοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.
Οι απολύσεις αφορούν τα εξής πειθαρχικά παραπτώματα:

Μία απόλυση:
α)της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών σε διάστημα ενός έτους,
β) της αδικαιολόγητης άρνησης προσέλευσης για ιατρική εξέταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 107 παρ. 1 περ. δ ́ και ι ́ και 109 παρ. 2 περ. στ ́ και θ ́ του Ν.3528/2007

Τέσσερις απολύσεις:

Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων (άρθρο 107 παρ. 1 περ. ι ́ του Υ.Κ. όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και εν συνεχεία από το άρθρο 6 του Ν. 4325/2015)

Μία απόλυση:

Της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες και της άσκησης εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 1 περ. β, κε του Ν.3528/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012,

Δεν υπάρχουν σχόλια: