ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Β΄Φάση-Μεταθέσεις-Οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς


πηγή: Διεύθυνση Α/θμιας Καστοριάς
Β΄Φάση-Μεταθέσεις-Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς ή έχουν έρθει με μετάθεση

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ       με  αίτησή τους

1.    Πατέρας Δημήτριος, που ήρθε με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ  Καστοριάς στο 6/θ Δ.Σ Κωσταραζίου με 84,34 μόρια.
2.    Ποζατσίδου Ελισάβετ, που ήρθε με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ  Καστοριάς στο 2/Θ Δ.Σ Διποταμίας με 83,81 μόρια

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ   χωρίς   αίτησή τους

1.    Ντουμάνης Ευάγγελος  που ήρθε με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς στο 2/θ Δ.Σ Ασπροκκλησιάς, με 104,81 μόρια
2.    Ζάρρου Ναούμα, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Καστοριάς, στο 2/θ Δ.Σ Διποταμίας, με 101,33 μόρια.


Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τα συγκεκριμένα οργανικά κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης, ενώ τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ.12 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’). Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά προς το συμφέρον της υπηρεσίας, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.. που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων. Η αίτηση αυτή δε θα αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται από την Πέμπτη  25 Μαΐου 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 29-05-2017 στις 10 η ώρα το πρωί. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. εξετάζει τις αιτήσεις –εφόσον υπάρχουν- μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιεί την απόφασή του.               


Δεν υπάρχουν σχόλια: