ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Από το ερχόμενο σχολικό έτος, αύξηση διδακτικού ωραρίου στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 "ΕΘΝΟΣ"

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
Αύξηση του ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα για τους καθηγητές
ΑΥΞΗΣΗ του ωραρίου κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως για όλους τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και μείωση στις αποδοχές των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία μόνο για τις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο ωράριο προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο που θα καταθέσει ο υπουργός Οικονομικών.
Όπως ακριβώς είχε αποκαλύψει το Έθνος με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στις 13 Απριλίου, αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας από τo ερχόμενο σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων ως εξής:
Οι ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ θα είναι 23 (από 21 που ισχύει σήμερα) εάν έχουν έως έξι χρόνια υπηρεσίας,
21 ώρες (από 19) αν έχουν από 6 έως 12 χρόνια υπηρεσίας και
20 ώρες (από 18) για αυτούς που έχουν πάνω από 12 έτη υπηρεσίας.
Αναφορικό με τις ώρες διδασκαλίας των διευθυντών γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών, ορίζονται ως εξής: 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, 9 ώρες όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Οι υποδιευθυντές των αντίστοιχων σχολείων θα διδάσκουν 16 ώρες την εβδομάδα, ενώ σι υπεύθυνοι εργαστηρίων 20. Οι εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου TE01 θα διδάσκουν 24 ώρες εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
Αλλαγές προβλέπονται και για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία
Αλλαγές όμως προβλέπονται και για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορούν είτε
α) να απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών είτε
β) να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, n πρόσθετη διδακτική στήριξη ή σε άλλο σχολείο του ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη. 
 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: