ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Από το 2011 και χωρίς λόγο, "πάγωσε" η διαδικασία της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων!


Ως αιρετό μέλος του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, είχα απόλυτα συμφωνήσει με τη θέση και άποψη του Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, Γεώργιου Μασλάρη, πως σε επίπεδο περιφέρειας και κάτω από τις ίδιες συνθήκες τις οποίες ορίζει το θεσμικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. 
Αυτό όμως, απαιτεί την ύπαρξη ένας γόνιμου και ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ υπηρεσιακών συμβουλίων της περιφέρειάς μας, ώστε να αποφευχθούν  ενδεχόμενες  στρεβλώσεις, ανισότητες και αδικίες.

Κατάταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότηση

Το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξης των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες καλεί τα αρμόδια Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να υποβάλουν έως 17/02/2017 τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 8, του άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996 (45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ΠΔ 100/1997 (94 Α΄), την παράγρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ39/1998 (43 Α΄) και το ΠΔ 111/2016 (193 Α΄).

Με βάση το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο, οι εισηγήσεις τους θα πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:  • τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
  • τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών 
  • την οργανικότητα
  • την απόστασή τους από την έδρα του νομού
  • τις συγκοινωνιακές συνθήκες
  •  το υψόμετρο
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Δ/ντες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν την εποπτεία της διαδικασίας για την κατάταξη των σχολικών μονάδων έτσι ώστε οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν την έδρα τους στην ίδια πόλη ή χωριό να κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία.
Οι προτάσεις των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ για την κατάταξη των σχολικών μονάδων θα υποβάλλονται από τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ηλεκτρονικά στο http://forms.minedu.gov.gr/moria2016 και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που αποστέλλονται εγγράφως. Οι προτάσεις μεταβολής κατάταξης– μοριοδότησης σχολικών μονάδων θα πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στην σχετική φόρμα του http://forms.minedu.gov.gr/moria2016

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν μέχρι 17/03/2017 τις πράξεις των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων με τις εισηγήσεις κατάταξης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις:
spudonpe@minedu.gov.gr (για τις σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης),
t05sded@minedu.gov.gr (για τις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης) και
depek@minedu.gov.gr (για τις σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).
t08dea1@minedu.gov.gr (για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

Η πρόταση (έτους 2011) του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Το Γενάρη του 2011, σε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητήσαμε και το θέμα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων σε επίπεδο Νομού.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του, Γεωργίου Μασλάρη, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει:
 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1. Καστοριάς    Δ =   4 μόρια.
2. Άργους Ορεστικού, Δισπηλιού και Μανιάκων,     Ε =  5 μόρια.
3. Μαυροχωρίου, Αμπελοκήπων, Κορησού, Κωσταραζίου, Πολυκάρπης, Τοιχιού, Καλοχωρίου, Κολοκυνθούς, Κορομηλιάς, Μεσοποταμίας, Πενταβρύσσου, Χιλιοδένδρου,    ΣΤ =  6 μόρια.
4. Βογατσικού, Αγίας Κυριακής, Ασπροκκλησιάς, Οινόης,    Ζ = 7 μόρια.
5. Βασιλειάδας, Γέρμας, Νέου Οικισμού, Δενδροχωρίου, Ιεροπηγής, Κρανοχωρίου, Νεστορίου,   Η = 8 μόρια.
6. Διποταμίας, Κλεισούρας,    Θ = 9 μόρια.
7. Επταχωρίου,    Ι = 10 μόρια.
    Επίσης, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είχε προτείνει στο Υπουργείο να υπάρχει κλίμακα  από 1-12 όπως ισχύει για τη Β/θμια Εκπ/ση και όχι 1-10 που ισχύει - και είναι άδικο βέβαια - για την Α/θμια Εκπ/ση!

Η αδικία αυτή αποκαταστάθηκε με πρόσφατο προεδρικό διάταγμα (111/2016)  ΕΔΩ

Λεωνίδας Ι. Οικονομίδης
Αιρετό μέλος ΠΥΣΠΕ Καστοριάς,
περιόδου 2009-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: