ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης μόνο σε Τμήματα Ένταξης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Kαστοριάς

Σήμερα 11 το πρωί, λήγει η προθεσμία
Τ Ο Π. Υ. Σ. Π. Ε. Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ
Κ Α Λ Ε Ι

Τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), του άρθρου 28 παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), της με αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β’/7-12-2015) υπουργικής απόφασης και επιθυμούν να υποβάλλουν έως και τη Δευτέρα 29-08-2016 στις 11:00 π.μ. είτε εκ νέου είτε συμπληρωματική αίτηση απόσπασης σε Τμήματα Ένταξης εντός του ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Συνημμένα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: