ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. : Σχετικά με το νομοσχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.: Σχετικά με το νομοσχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Κατατέθηκε σήμερα στη βουλή από την κυβέρνηση, το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών δομών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Από την πρώτη ματιά γίνεται φανερό ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης και επιδιώκει την κομματική άλωση της Διοίκησης της εκπαίδευσης. Βασική αρχή που διέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι η περιστολή των δαπανών και η συνακόλουθη λογική της συρρίκνωσης. Χαρακτηριστική περίπτωση η κατάργηση των Σχολικών Συμβούλων με την εισαγωγή των Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και τον μεγάλο περιορισμό του αριθμού των συγκεκριμένων Στελεχών που αυτή επιφέρει.
Είναι γεγονός ότι επιμέρους ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την επιτυχία του υποστηρικτικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε αρκετές περιπτώσεις είχαν λογική βάση. Όμως με την κατάργηση των Σχολικών Συμβούλων και με την εισαγωγή του νέου θεσμού των Συντονιστών είναι απολύτως βέβαιο ότι τα νέα στελέχη θα αδυνατούν να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό έργο. Η ιδεοληπτική αντιμετώπιση, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, με τη μείωση του αριθμού των Συντονιστών αλλά και τη συνολική υποβάθμιση του ρόλου και τους έργου τους σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί θετική εξέλιξη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θα υπάρχουν συντονιστές σε κάποιες ειδικότητες (π.χ Γαλλική Φιλολογία) που θα κληθούν να επιβλέπουν πάνω από μία εκπαιδευτική περιφέρεια.
Αυτονόητο είναι ότι καθίσταται έτσι δυσχερής η οποιαδήποτε προσπάθεια παιδαγωγικής καθοδήγησης τόσων χιλιάδων εκπαιδευτικών της τάξης από τους ελάχιστους πλέον Συντονιστές!
Επίσης, η τοποθέτηση των Συντονιστών σε επίπεδο περιφέρειας και η δημιουργία οργάνου (ΠΕΚΕΣ) με πρόεδρο (Οργανωτικό Συντονιστή) και αναπληρωτή του δημιουργεί σοβαρές υποψίες ότι η κυβέρνηση στήνει συγκεντρωτικού χαρακτήρα Περιφερειακή Διοικητική Δομή. Έτσι μετά από τον Διοικητικό Περιφερειάρχη (Περιφερειακό Διευθυντή) έχουμε τον Εκπαιδευτικό Περιφερειάρχη (Οργανωτικός Συντονιστή). Παρά την άρνηση του Υπουργείου Παιδείας ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην Περιφερειακή Αποκέντρωση της Εκπαίδευσης, η Περιφερειακή Δομή Διοίκησης έχει στηθεί και απομένει το νομοσχέδιο για την παράδοση των σχολείων στις Περιφέρειες και στους Δήμους.
Στην πραγματικότητα, με την υποστελέχωση που προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο, τα ΠΕΚΕΣ θα ασχολούνται μόνο με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και θα υπάρχει μηδενική εκπαιδευτική καθοδήγηση.
Ειδικότερα για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, η θέση της ΔΑΚΕ είναι ότι παραμένει σε ισχύ η απόφαση του 8ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Είμαστε υπέρ της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, που στόχο έχει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων, τη διαπίστωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Σχολική Μονάδα, τηναναγνώριση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και την εφαρμογή μεθόδων για τη μεγιστοποίηση τηςαποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Θεωρούμε επίσης ότι τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας και ειδικότερα κατά την αρχική της εφαρμογή δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται άστοχα έτσι ώστε να προκαλείται κατηγοριοποίηση των Σχολείων. Είμαστε επίσης υπέρ της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που έχει ξεκάθαρα εκπαιδευτική στόχευση και δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.
Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού και παρά την κατάργηση του ΠΔ 152/2013, σε καμιά περίπτωση δεν αποτρέπουν τον κίνδυνο χειραγώγησης των εκπαιδευτικών. Μέσω μιας ψευδεπίγραφης «Αυτοαξιολόγησης» αξιολογούνται «βάση ανώνυμου ερωτηματολογίου» στελέχη και εμπλέκονται Σύλλογοι γονέων, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου.
Στις λοιπές υποστηρικτικές δομές ακολουθείται επίσης η λογική της περιστολής δαπανών και της συγχώνευσης ανόμοιων αντικειμένων. Το μόνο που χρειάζονταν οι προϋπάρχουσες δομές ήταν μια οργανωμένη στελέχωση καθώς οι περισσότερες λειτουργούσαν χάρη στην ευσυνειδησία των συναδέλφων που τις στελέχωναν τόσα χρόνια. Αντί για την στελέχωση αυτών των δομών η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας προτιμά την έμμεση κατάργηση όλων αυτών με την επιστροφή των εκπαιδευτικών που εργάζονταν εκεί στα σχολεία και την υποστελέχωση των νέων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.
Με το κατατεθειμένο νομοσχέδιο καταργούνται τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), τα ΚέντραΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).
Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα νέα όργανα που δημιουργούνται (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κ.Ε.Σ.Υ και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία Κ.Ε.Α.) δε θα μπορέσουν να υποκαταστήσουν τις προϋπάρχουσες υποστηρικτικές δομές, αφού και τα αντικείμενα που έχουν, πολλαπλασιάζονται και τα Στελέχη που τοποθετούνται μειώνονται.
Είναι επίσης φανερό ότι η μεγάλη προσπάθεια εξοικονόμησης προσωπικού που ξεκίνησε με τον Φίλη (αλλαγές στο Γυμνάσιο με καταργήσεις ωρών μαθημάτων και εργαστηρίων, αλλαγές στην ΤΕΕ με την επιβολή των Τομέων στη Β΄ τάξη και των ειδικοτήτων στη Γ΄ τάξη και τις καταργήσεις 30% κάθε χρόνο ολιγομελών τμημάτων) συνεχίζεται με αυτό το μεγάλο σχέδιο του Γαβρόγλου για τις ενοποιήσεις των δομών.
Τέλος με το νομοθέτημα αυτό αποδεικνύεται ότι η προσπάθεια κομματικής λαφυραγώγησης της εκπαιδευτικής διοικητικής πυραμίδας συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης Σύριζα. Ο τρόπος συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων «διασφαλίζει» απόλυτα τον ασφυκτικό τους έλεγχο από την κυβερνητική παράταξη. Επιπλέον οι μεθοδεύσεις αυτές διευκολύνονται από την πρωτοφανή για ολόκληρο τον Δημόσιο τομέα απαγόρευση νέας θητείας σε στελέχη της εκπ/σης μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας των. Το γεγονός ότι αυτό θα οδηγήσει στην απομάκρυνση έμπειρων στελεχών αποδυναμώνοντας έτσι την εκπ/ση από ικανό προσωπικό. Ορατός επίσης είναι ο κίνδυνος για μια ακόμη φορά, να οδηγηθεί ο εκπαιδευτικός κόσμος σε νέες περιπέτειες λόγω πιθανών αντισυνταγματικών διατάξεων.
Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στο συγκεκριμένο σχέδιο που επιχειρεί να νομοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αυτό και εφόσον γίνει νόμος του κράτους, θα αποδιοργανώσει τις Δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, εξυπηρετεί την υλοποίηση των προαπαιτούμενων με στόχους δημοσιονομικούς και όχιεκπαιδευτικούς, σπαταλά μια ακόμη ευκαιρία για την κομματική απεξάρτηση της εκπαιδευτικήςδιοίκησης.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΠΠΕΣ  ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: