ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Μέχρι την Πέμπτη (26/11) η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύνθεση των ΠΥΣΠΕ Δυτικής Μακεδονίας

κ. Διευθυντή, Α/θμιας εκπαίδευσης Καστοριάς, επειδή είμαι αλλεργικός σε "διορισμούς" και μνημόνια, πείτε τού  κ. περιφερειακού διευθυντή, πως δεν θα εκδηλώσω ενδιαφέρον... 
Με εξαιρετική τιμή
Λεωνίδας Οικονομίδης

Επιλογή Φωτο: Λεωνίδας Οικονομίδης

dipe.kas.sch.gr
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015) «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών».

4. Την αριθμ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση των Ανωτέρων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:7Ζ4Ο4653ΠΣ- ΩΨΩ).

Κ α λ ο ύ μ ε

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015) και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) κατά περίπτωση, με θητεία που θα αρχίσει με τη συγκρότηση των συμβουλίων και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2016, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: